KOOLITUSKALENDER

This page as PDF

Koolituskeskus Vilko MÜ

kooli õigusliku reguleerimise-õppenõukogu, lapse enesehinnangu, õpetaja imago-enesekehtestamise, positiivsete kooli- ja lasteaiasuhete, erivajadustega laps koolis, juhtimise-meeskonnatöö ja nüüdisaegse õpikäsituse koolitused Viljandis,

biblioteraapia kursus Pühajärve SPA hotellis ning

ÕPPEREISID välisriikidesse: Rumeenia (3 vaba kohta), Peterburg (viisavabad laevareisid), Ungari-LõunaPoola-Austria (koolivaheaeg), Horvaatia-Sloveenia (koolivaheaeg),Tšehhi (koolivaheaeg), Etioopia (koolivaheaeg- 6 vaba kohta), Araabia Ühendemiraadid (Dubai)-Omaan (koolivaheaeg- 2 vaba kohta), Malta-Gozo-Sitsiilia (koolivaheaeg- 2 vaba kohta), Tenerife-LaGomera (8 vaba kohta), Hawaii (3 vaba kohta), Lapimaa (koolivaheaeg), Uus-Meremaa (3 vaba kohta), Gran Canaria, Madeira, Maroko, Namiibia

Iga koolituse/õppereisi täpsem kava avaneb PEALKIRJALE klikkides:

Koolivaheaeg!

23. august kell 11.00 Viljandi

Koolitus koolide direktoritele, õppealajuhatajatele, õppenõukogu esimeestele, sekretäridele, haridusametnikele, hoolekogu liikmetele, juristidele haridus- ja sotsiaalkomisjonide liikmetele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele

KOOLI ÕIGUSLIK REGULEERIMINE JA ÕIGUSAKTID. KOOLI ÕPPENÕUKOGU ROLL JA ÜLESANDED NING KOOSOLEKU ETTEVALMISTUS, LÄBIVIIMINE JA OTSUSTE VORMISTAMINE. PÕHIMÄÄRUSE, KODUKORRA JA LEPINGUTE SÕNASTAMINE. HOOLEKOGU OSATÄHTSUS. (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter PhD.

Maksumus 70 €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 6 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

KIIRE!

Registr. kuni

19. august

Koolivaheaeg!

26. august kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele, nõustamiskomisjonide liikmetele, lastevanematele ja kõikidele huvilistele

LAPSE ENESEHINNANGU KUJUNEMINE JA ARENDAMINE. LASTE EMOTSIONAALSED VAJADUSED JA PSÜHHOSOMAATILISED ILMINGUD (6 AT)

Lektor psühholoog-pereterapeut ja nõustaja Aet Lass MA

Maksumus 70 €

Kui ühest koolist/lasteaiast/lasteasutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

KIIRE!

Registr. kuni

22. august

 

Koolivaheaeg!

27. august kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, huvikeskuste ja muude haridus- ja kasvatusasutuste õpetajatele, õppealajuhatajatele, direktoritele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, huvijuhtidele, noorsootöötajatele, ringijuhtidele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

ÕPETAJA IMAGO JA ENESEKEHTESTAMINE. POSITIIVSE ENESEPILDI KUJUNDAMINE JA HOIDMINE (6 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc.

Maksumus 70 €

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

KIIRE!

Registr. kuni

22. august

 

Koolivaheaeg!

28.-29. august Pühajärve SPA Hotell

Praktiline koolitus emakeele- ja kirjandusõpetajatele, raamatukogude (ka kooliraamatukogude) juhtidele ja töötajatele, klassiõpetajatele, lasteaiaõpetajatele, kultuuri- ja sotsiaalasutuste juhtidele ja töötajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele, logopeedidele, eripedagoogidele, nõustajatele, psühholoogidele, lastekodude ja noortekeskuste töötajatele, huvijuhtidele, ametnikele, meditsiinitöötajatele ja kõikidele huvilistele

BIBLIOTERAAPIA KASUTAMISE VÕIMALUSTEST JA VÕTETEST. KIRJANDUSE MÕJUST VASTUVÕTJALE (8 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Andrus Org PhD

Maksumus 140 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva loenguosas- maksumus 80 €.

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Pühajärvele ja samal päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

KIIRE!

Registr. kuni

21. august

 

Koolivaheaeg!

28. august kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste juhtidele, õppealajuhatajatele, sotsiaal- ja eripedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, psühholoogidele, nõustajatele, ametnikele, sotsiaal-, kultuuri- ja noorsootöötajatele, õpetajatele, kasvatajatele ning kõikidele huvilistele

POSITIIVSED SUHTED JA POSITIIVNE DISTSIPLIIN KOOLIS JA LASTEASUTUSES. ÕPIELU KVALITEET JA ÕPETAJA PSÜHHOLOOGILINE HEAOLU (6 AT)

Lektor psühholoog Liina Randmann PhD

Maksumus 70 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

KIIRE!

Registr. kuni

22. august

 

Koolivaheaeg!

29. august kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

ERIVAJADUSTEGA LAPS KOOLIS JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud Viivi Neare PhD.

Maksumus 70 €

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni

23. august

 

Koolivaheaeg!

30. august kell 11.00 Viljandi

 

Praktiline koolitus asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused, sotsiaal-, kultuuri- ja meditsiiniasutused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, arendusjuhtidele, personalitöötajatele, ametnikele, huvijuhtidele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele

JUHTIMINE KUI MEESKONNATÖÖ. LOOVUS JUHI TÖÖS. MEESKONNA VÕIMEKUSE SUURENDAMINE (6 AT)

Lektor Mati Ruul EMBA

Maksumus 70 €

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni

23. august

 

Koolivaheaeg!

23. oktoober kell 11.00 Viljandi

Koolitus koolide direktoritele, õppealajuhatajatele, nõustajatele, eripedagoogidele, õpetajatele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele

NÜÜDISAEGNE ÕPIKÄSITUS. ÕPPIMINE 21. SAJANDIL EHK MUUTUSED ÕPPIMISES JA ÕPETAMISES. KUJUNDAVA HINDAMISE TÄHTSUS (6 AT)

Lektor Pille Tahker MA

Maksumus 70 €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

4. oktoober

 

Reisi toimumise aeg ÕPPEREISID!
Registreerimine

7.-14. september Rumeenia

Veel 3 vaba kohta!

Õppereis Rumeeniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

RUMEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 990 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

KIIRE!

Registr. kuni

20. august

 

16.-25. september Assoorid
Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Assoori saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ASSOORIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1850 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE

Registr. kuni

20. august

27. september- 4. oktoober Lõuna-Portugal

Õppereis Lõuna-Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Müüdud!

Koolivaheaeg!

12.-26. oktoober Etioopia
Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Etioopiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ETIOOPIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 2730 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

20. august

 

15.-22. oktoober Küpros

Õppereis Küprosele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

KÜPROSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Müüdud!

Koolivaheaeg!

18.-26. oktoober Itaalia, San Marino, Vatikan

Õppereis Itaaliasse, San Marinosse ja Vatikani (buss) kõikidele huvilistele

KLASSIKALINE ITAALIA. ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 380 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 5 %.

Registr. kuni

31. august

Koolivaheaeg!

18.-25. oktoober Araabia Ühendemiraadid (Dubai), Omaan

Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Araabia Ühendemiraatidesse (Dubai) ja Omaani (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE JA OMAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1510 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

KIIRE!

Registr. kuni

20. august

Koolivaheaeg!

19.-26. oktoober Malta, Gozo, Sitsiilia

Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Malta, Gozo ja Sitsiilia saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MALTA, GOZO JA SITSIILIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1090 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

KIIRE!

Registr. kuni

20. august

 

Koolivaheaeg!

19.-27. oktoober

Horvaataia, Sloveenia

Õppereis Horvaatiasse ja Sloveeniasse (buss) kõikidele huvilistele

HORVAATIA JA SLOVEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 380 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 5 %. Kui 10 osalejat, siis soodustus 10 %

 

Registr. kuni

31. august

 

Koolivaheaeg!

20.-22. oktoober Peterburg

Õppereis Peterburgi (laev, buss kohapeal) kõikidele huvilistele (8 AT)

PETERBURI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Maksumus 350 €.

Kui tellida korraga täiskajut (4 inimest), siis 5 % soodustust. Kui 8 inimest, siis 10 %. Kui 15, siis 15 %.

NB! Vähemalt 15 osalejaga grupi korral võimalus tellida sama reisi ka väljumisega järgmistel kuupäevadel: 25.08, 31.08, 8.09, 14.09, 22.09, 28.09, 6.10, 12.10, 26.10.

Registr. kuni

31. august

 

Koolivaheaeg!

20.-26. oktoober Ungari, Lõuna-Poola, Austria

Õppereis Ungarisse, Lõuna-Poolasse ja Viini (buss) kõikidele huvilistele

UNGARI JA POOLA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Maksumus 310 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 5 %. Kui 10 osalejat, siis soodustus 10 %

 

Registr. kuni

31. august

 

Koolivaheaeg!

20.-26. oktoober Tšehhi

Õppereis Tšehhimaale (buss) kõikidele huvilistele (8 AT)

TŠEHHI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Maksumus 310 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 5 %. Kui 10 osalejat, siis soodustus 10 %

 

Registr. kuni

31. august

1.-8. november Tenerife, La Gomera
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Kanaaria saartele Tenerife ja La Gomera (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

TENERIFE JA LA GOMERA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1220 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

20. august

 

3.-15. november Hawaii saared
Veel 3 vaba kohta!

Õppereis Hawaii saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HAWAII SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 4090 €. Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni

20. august

 

15.-25. november Roheneemesaared

Õppereis Roheneemesaartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ROHENEEMESAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Müüdud!

 

Koolivaheaeg!

27.-30. detsember Lapimaa

Õppereis Põhja- Soome Lapimaale (buss, laev) kõikidele huvilistele

PÕHJA-SOOME SAAMI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM. AJALOOLISED JÕULUTRADITSIOONID LAPIMAAL (8 AT)

Maksumus 350 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 5 %.

 

Registr. kuni

15. september

 

5.- 19. veebruar 2020

Uus-Meremaa
Veel 3 vaba kohta!

Õppereis Uus-Meremaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

UUS-MEREMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 4690 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni

20. august

 

10.-17. märts 2020

Gran Canaria

Õppereis Gran Canaria saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

GRAN CANARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni

8. september

15.-22. aprill 2020 Madeira

Õppereis Madeirale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MADEIRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1170 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni

8. september

11.-18. mai 2020 Maroko

Õppereis Marokosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MAROKO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni

8. september

15.-26. november 2020 Namiibia

Õppereis Namiibiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

NAMIIBIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 4090 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %

 

Registr. kuni

8. september

 

 

Registreerimine Koolituskeskus Vilko MÜ : E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob. 52 68 031

Kokkuleppeliselt võimalus tellida ka koolitusi soovitud teemal kohapeale kursuste valikut näed siit: http://www.vilkokool.ee/?page_id=78

9.-19. juuli Itaalia ja Capri saar