KOOLITUSKALENDER

This page as PDF

Koolituskeskus Vilko MÜ erivajaduste (NB! eraldi koolitused koolidele ja lasteaedadele), õpetaja imago-enesekehtestamise, stressi-pinge, biblioteraapia, projektide koostamise-juhtimise, omavalitsuse töökorralduse, väärtuste, lapse enesehinnangu, hoolekogu töö, varajase märkamise-sekkumise, andekuse kui erivajaduse, õpetaja enesehoiu ja organisatsiooni kultuuri ja muutunud õpikäsituse koolitused Viljandis,

aktiivsus- ja tähelepanuhäire koolitus Viimsi SPA Hotellis,

kooli õigusliku reguleerimise ja õppenõukogu töö, eneseteadliku käitumise, asutuse mikrokliima ja suhtlemise, toiduhügieeni ning aju ja arukuse kursused Pühajärve SPA Hotellis,

kaasaegse töökeskkonna ja olukordade lahendamise koolitus Jurmala SPA Hotellis ning

ÕPPEREISID välisriikidesse: Holland-Pariis, Peterburg (2 eraldi reisi), Itaalia-SanMarino (koolivaheaeg), Horvaatia-Sloveenia (koolivaheaeg), Ungari-LõunaPoola-Viin (koolivaheaeg), Tšehhi (koolivaheaeg), Lõuna-Hispaania, Ukraina-Rumeenia-Serbia, Portugal, Kreeka, Kesk-Norra, Leedu-Läti, Mallorca, Ahvenamaa, London-Pariis, Island, Bulgaaria-Rumeenia-Istanbul-Serbia, EdelaPrantsusmaa-Baskimaa-Hispaania, Gotland, Wales, LõunaPrantsusmaa-Monaco-Šveits, Sitsiilia, Assoorid, Etioopia, Küpros, Araabia Ühendemiraadid (Dubai)-Omaan (koolivaheaeg), Malta-Gozo-Sitsiilia (koolivaheaeg), Tenerife-LaGomera, Hawaii, Roheneemesaared, Costa Rica, Lapimaa (koolivaheaeg)

Iga koolituse/õppereisi täpsem kava avaneb PEALKIRJALE klikkides:

Koolivaheaeg!

26. veebruar  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

ERIVAJADUSTEGA LAPS KOOLIS JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE (6 AT)


Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud ja nõustaja Viivi Neare  PhD.

Maksumus 70 €

Kui ühest koolist/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

KIIRE!

Registr.  kuni   

21. veebruar

Koolivaheaeg!

27. veebruar  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, huvikeskuste ja muude haridus- ja kasvatusasutuste  õpetajatele, õppealajuhatajatele, direktoritele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, huvijuhtidele, noorsootöötajatele, ringijuhtidele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

ÕPETAJA IMAGO JA ENESEKEHTESTAMINE. POSITIIVSE ENESEPILDI KUJUNDAMINE JA HOIDMINE (6 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg  MSc.

Maksumus 70 €

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

 

KIIRE!

Registr.  kuni   

20. veebruar

Koolivaheaeg!

28. veebruar  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, õppealajuhatajatele, ametnikele, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

PSÜHHOTERAPEUDIKS ISEENDALE- STRESSI, PINGE JA NEGATIIVSETE TUNNETE ENNETAMINE. LÄBIPÕLEMISE VÄLTIMINE JA ISIKSUSE TUGEVNEMINE  (6 AT)

Lektor psühholoog Ruth-Kaja Pekk MA

Maksumus  70 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

KIIRE!

Registr.  kuni   

21. veebruar

 

Koolivaheaeg!

1. märts kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide emakeele- ja kirjandusõpetajatele, klassiõpetajatele, lasteaiaõpetajatele, psühholoogidele, logopeedidele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele,  huvijuhtidele, noorsootöötajatele, ringijuhtidele, raamatukogude juhtidele ja töötajatele, kultuuritöötajatele ning  kõikidele huvilistele

BIBLIOTERAAPIA KASUTAMISE VÕIMALUSTEST JA VÕTETEST. ERINEVATE KIRJANDUSLIIKIDE MÕJUST PSÜÜHIKALE (6 AT)

Lektor kliiniline psühholoog  Maria Teiverlaur  PhD

Maksumus 70 €

Kui ühest koolist/raamatukogust/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

KIIRE!

Registr.  kuni   

22. veebruar

 

Koolivaheaeg!

1.- 2. märts Viimsi SPA Hotell

Praktilised koolituspäevad koolide, lasteaedade ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele,  HEV-koordinaatoritele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, lastevanematele ja kõikidele huvilistele

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEASUTUSES. KÄITUMISHÄIRETE ENNETAMINE NING TÖÖRAHU SAAVUTAMINE JA HOIDMINE. ERIVAJADUSTEGA LASTE MOTIVATSIOONIST (8 AT)

Lektor psühholoog ja Tallinna Ülikooli õppejõud  Mare Tuisk  MA.

Maksumus  150 €. P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva loenguosas- maksumus 80 € (ei sisalda õhtusööki ja saunakeskust)

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viimsisse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

KIIRE!

Registr.  kuni   

21. veebruar

 

6. märts kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, projektijuhtidele, arendusjuhtidele, nõustajatele, ametnikele, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, huvijuhtidele, õpetajatele, komisjonide liikmetele ning kõikidele huvilistele

PROJEKTIDE PLANEERIMINE, KOOSTAMINE JA RAHASTAMINE. PROJEKTIDE JUHTIMINE (6 AT)

Lektor  Piret Koorep  MA

Maksumus  70 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga. 

 

Registr.  kuni   

22. veebruar

 

 

7.- 8. märts Pühajärve SPA Hotell

Praktiline koolitus koolijuhtidele, õppealajuhatajatele, haridusametnikele, õppenõukogu sekretäridele, klassijuhatajatele, nõustajatele, hoolekogude  liikmetele, sotsiaal- ja hariduskomisjonide liikmetele, huvijuhtidele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele

KOOLI ÕIGUSLIK REGULEERIMINE JA ÕIGUSAKTID. KOOLI ÕPPENÕUKOGU ROLL JA ÜLESANDED NING KOOSOLEKU ETTEVALMISTUS, LÄBIVIIMINE JA OTSUSTE VORMISTAMINE. PÕHIMÄÄRUSE, KODUKORRA JA LEPINGUTE SÕNASTAMINE. (8 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud  Jüri Ginter PhD

Maksumus  140 €. P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva loenguosas- maksumus 80 € (ei sisalda õhtusööki ja saunakeskust)

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Pühajärvele ja samal päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr.  kuni   

22. veebruar

 

12. märts kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus omavalitsusjuhtidele, valla- ja linnasekretäridele, valla- ja linnavolikogude esimeestele ja liikmetele, volikogude sekretäridele, ametnikele, arendusjuhtidele, valimisliitudele ning kõikidele poliitikutele ja huvilistele

OMAVALITSUSTE VOLIKOGUDE NING VALLA- JA LINNAVALITSUSTE TÖÖKORRALDUS. ISTUNGITE ETTEVALMISTUS JA LÄBIVIIMINE. OMAVALITSUSE ARENGUKAVA KOHANDAMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter  PhD.

Maksumus 70 €

Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr.  kuni   

22. veebruar

 

14. märts kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, arendusjuhtidele, personalitöötajatele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele, kultuuri- ja noorsootöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

ORGANISATSIOONI KULTUUR KUI EDUKA ASUTUSE VÕTI. EETIKA JA VÄÄRTUSED. HEA SUHTLEMISE JA KOOSTÖÖ OSKUSED (6 AT)

Lektor psühholoog Liina Randmann  PhD

Maksumus  70 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr.  kuni   

22. veebruar

15. märts kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, õppealajuhatajatele, ametnikele, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

VÄÄRTUS- KAS FRIIKIDE VÄÄRATUS? (6 AT)

Lektor psühholoog Kalle Küttis  MA

Maksumus  70 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga. 

 

Registr.  kuni   

22. veebruar

 

19. märts kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele,  HEV-koordinaatoritele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele, nõustamiskomisjonide liikmetele, lastevanematele ja kõikidele huvilistele

LAPSE ENESEHINNANGU KUJUNEMINE JA ARENDAMINE. LASTE EMOTSIONAALSED VAJADUSED JA PSÜHHOSOMAATILISED ILMINGUD (6 AT)

Lektor psühholoog-pereterapeut ja nõustaja Aet Lass  MA

Maksumus 70 €

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr.  kuni 

1. märts

 

21. märts kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade hoolekogu esimeestele ja liikmetele, koolide ja lasteaedade direktoritele ja õppealajuhatajatele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele

HOOLEKOGU TÖÖ  KOOLIS JA LASTEASUTUSES. MUUDATUSI HOOLEKOGU TÖÖS PÕHIKOOLI- JA GÜMNAASIUMISEADUSES. HOOLEKOGUDE SEADUSANDLUS JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter  PhD.

Maksumus 70 €

Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr.  kuni 

1. märts

 

22. märts kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide (ka huvikoolid), lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste juhtidele, õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele, sotsiaaltöötajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele 

ANDEKUS KUI ERIVAJADUS. ANDEKUS JA ALASOORITUS. ANDEKUS JA LOOVUS NING NENDE ARENGU TOETAMINE. LOOVISIKSUS (6 AT)

Lektor psühholoog ja  Tallinna Ülikooli õppejõud  Mare Tuisk  MA.

Maksumus 70 €

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr.  kuni 

1. märts

 

26. märts kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude ja lastekodude õpetajatele, kasvatajatele ja lasteaiaõpetajate abidele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, lasteaedade õppealajuhatajatele, ametnikele, lapsevanematele ja kõikidele huvilistele 

ERIVAJADUSTEGA LAPS LASTEAIAS- LASTEASUTUSES JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud ja nõustaja Viivi Neare  PhD.

Maksumus 70 €

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr.  kuni 

1. märts

 

28.-29. märts Pühajärve SPA Hotell Praktilised koolituspäevad (koos väljastatava nõuetekohase  tunnistus-sertifikaadiga) toitlustusettevõtete juhtidele ja kokkadele ning koolide, lasteaedade, lastekodude ja lastelaagrite toitlustajatele-kokkadele, lasteaiaõpetajate abidele, koolide ja lasteaedade majandusjuhatajatele, kutsekoolide toitlustusõpetajatele ja kõikidele huvilistele

TOIDUHÜGIEEN JA TERVISLIKKUSE TAGAMINE. TERVISEKAITSE-EESKIRJAD TOITLUSTAMISEL  (6 AT)Lektor TTÜ professor  Raivo Vokk PhDMaksumus  140 €.P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva loenguosas- maksumus 80 € (ei sisalda õhtusööki ja saunakeskust)Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %.P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Pühajärvele ja samal päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.  

Registr.  kuni 

1. märts

 

29. märts kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastehoidude, lastekodude, noortekeskuste juhtidele ja õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele, sotsiaaltöötajatele, ametnikele, nõustamiskomisjonide liikmetele ja kõikidele huvilistele

VARAJANE MÄRKAMINE JA SEKKUMINE KUI LAPSE ARENGU VÕTI (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud ja nõustaja Viivi Neare  PhD.

Maksumus 70 €

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr.  kuni 

8. märts

 

4.-5. aprill Pühajärve SPA Hotell

Praktilised koolituspäevad kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, lastekodud, noortekeskused), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, õpetajatele, õppealajuhatajatele, nõustajatele, sotsiaal- ja eripedagoogidele, ametnikele, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele ning kõikidele huvilistele

AJUST, ARENGUST JA ARUKUSEST ENESETEADLIKU KÄITUMISE KONTROLLIS (8 AT)

Lektor psühholoog, pereterapeut ja nõustaja Aet Lass MA

Maksumus  140 €. P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva loenguosas- maksumus 80 € (ei sisalda õhtusööki ja saunakeskust)

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Pühajärvele ja samal päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr.  kuni 

1. märts

 

Koolivaheaeg!

22.-23. aprill Pühajärve SPA Hotell

Praktilised koolituspäevad kõikide asutuste (ka koolid ja lasteaiad), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele, õppealajuhatajatele, ametnikele, arendus- ja personalitöötajatele, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

ASUTUSE JA ORGANISATSIOONI MIKROKLIIMA KUJUNDAMINE JA HOIDMINE. SUHTLEMISE 21 KULDREEGLIT  (8 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus  140 €. P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva loenguosas- maksumus 80 € (ei sisalda õhtusööki ja saunakeskust)

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Pühajärvele ja samal päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni   

29. märts

 

Koolivaheaeg!

23. aprill kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude ja muude lasteasutuste õpetajatele, õppealajuhatajatele, direktoritele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, psühholoogidele, logopeedidele, huvijuhtidele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

ÕPETAJA JA ÕPPIJA ENESEHOID. HEAOLU ERINEVAD TOETAMISE VÕIMALUSED. STRESS JA RESSURSID. OMA TUGEVUSTE TEADLIK KASUTAMINE (6 AT)

Lektor  Kaia Lainola (Köster) MA.

Maksumus 70 €

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

 

Registr. kuni   

29. märts

 

Koolivaheaeg!

24. aprill kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide õpetajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, huvijuhtidele, direktoritele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

MUUTUNUD ÕPIKÄSITUS. KOOL KUI ARENGUKESKKOND. ÕPETAJA KUI PROTSESSI JUHT JA LIIDER (6 AT)

Lektor  Pille Tahker  MA.

Maksumus 70 €

Kui ühest koolist/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni   

29. märts

 

Koolivaheaeg!

24.-26. aprill Jurmala SPA Hotell

Praktilised koolituspäevad (Koos transpordiga Viljandi-Tartu-Elva-Rõngu-Valga-Jurmala ja tagasi) kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad ja muud lasteasutused), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele, õppealajuhatajatele, ametnikele, arendus- ja personalitöötajatele, sotsiaal-, noorsoo-, meditsiini- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele, huvijuhtidele ning kõikidele huvilistele

UUED VÄLJAKUTSED KAASAEGSES TÖÖKESKKONNAS. PINGELISTE OLUKORDADE ELEGANTNE LAHENDAMINE (8 AT)

Lektor psühholoog Made Torokoff-Engelbrecht PhD

Maksumus  290 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %.

 

KIIRE!

Registr.  kuni   

22. veebruar

 

Reisi toimumise aeg ÕPPEREISID!
Registr.
13.- 20. märts  Gran Canaria Õppereis Gran Canariale
GRAN CANARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM
Müüdud!
7.-16. aprill  Pariis, Brüssel ja Amsterdam

Õppereis Hollandisse (lillefestival), Pariisi ja Brüsselisse (laev/buss)  kõikidele huvilistele

HOLLANDI JA PARIISI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- TERVISHOIUSÜSTEEM. HOLLANDI LILLEKASVATUSTRADITSIOONID (8 AT)

Maksumus  590 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 5 %

Registr. kuni   

22. veebruar

8.-15. aprill  Madeira

 

Õppereis Madeirale (lennuk, buss kohapeal)
MADEIRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)
Müüdud!

Koolivaheaeg!

19.-27. aprill  Itaalia, San Marino, Vatikan

Õppereis Itaaliasse, San Marinosse ja Vatikani (buss)  kõikidele huvilistele

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  420 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  soodustus 5 %

Registr. kuni   

22. veebruar

Koolivaheaeg!

19.-27. aprill Horvaatia, Sloveenia

Õppereis Horvaatiasse ja Sloveeniasse (buss)  kõikidele huvilistele

HORVAATIA JA SLOVEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  420 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  soodustus 5 %

 

Registr. kuni   

22. veebruar

 

Koolivaheaeg!

20.-26. aprill Ungari, Lõuna-Poola, Viin

Õppereis Ungarisse, Lõuna-Poolasse ja Viini (buss)  kõikidele huvilistele

UNGARI JA POOLA  AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  360 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  soodustus 5 %

 

Registr. kuni   

22. veebruar

 

Koolivaheaeg!

20.-26. aprill Tšehhi

Õppereis Tšehhimaale (buss)  kõikidele huvilistele

 TŠEHHI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  340 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  soodustus 5 %

 

Registr. kuni   

22. veebruar

 

26. aprill-2. mai  Lõuna-Hispaania (Andaluusia)
Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Lõuna-Hispaaniasse Andaluusiasse (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

HISPAANIA JA ANDALUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1010 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

Registr. kuni   

22. veebruar

Koolivaheaeg!

27.-29. aprill Peterburg

Õppereis Peterburgi (laev, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

PETERBURI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  390 €.

Kui tellida korraga täiskajut (4 inimest), siis 5 % soodustust. Kui 2 kajutit (8 inimest), siis  10 %. Kui 4 kajutit (16 inimest), siis 15 %.

NB! Sama  reisi võimalik vähemalt 16 osalejaga grupi korral tellida ka väljumistega 13.04, 25.05, 2.06 ja 16.06

 

Registr. kuni   

22. veebruar

 

10.-19. mai  Lääne-Ukraina, Karpaadid, Rumeenia, Serbia

Õppereis Lääne-Ukrainasse, Karpaatidesse, Transilvaaniasse, Rumeeniasse ja Serbiasse (buss) kõikidele huvilistele

UKRAINA, RUMEENIA JA SERBIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  560 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 5 %

 

Registr. kuni   

22. veebruar

 

20.-26. mai  Portugal

Õppereis Portugali (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1090 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

Registr. kuni   

22. veebruar

8.-10. juuni  Peterburg

Õppereis Peterburgi (laev, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

PETERBURI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  390 €.

Kui tellida korraga täiskajut (4 inimest), siis 5 % soodustust. Kui 2 kajutit (8 inimest), siis  10 %. Kui 4 kajutit (16 inimest), siis 15 %.

NB! Sama  reisi võimalik vähemalt 16 osalejaga grupi korral tellida ka väljumistega 13.04, 25.05, 2.06 ja 16.06

 

Registr. kuni   

22. veebruar

 

8.-14. juuni  Kreeka (Peloponnesus)

Õppereis Kreekasse Peloponnesuse poolsaarele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

KREEKA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1070 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

Registr. kuni   

22. veebruar

25. juuni -1. juuli Kesk-Norra

Õppereis Kesk- Norrasse (laev, buss)  kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  480 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 5 %

 

Registr. kuni   

22. veebruar

 

2.-7. juuli Leedu, Läti

Õppereis Leetu ja Lätimaale (buss)  kõikidele huvilistele

LEEDU JA LÄTI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  290 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  soodustus 5 %

 

Registr. kuni   

22. veebruar

 

9.-16. juuli  Mallorca

Õppereis Mallorcale (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

MALLORCA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1210 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

Registr. kuni         22. veebruar
11.-14. juuli  Ahvenamaa

Õppereis Ahvenamaale (laev, buss)  kõikidele huvilistele

AHVENAMAA JA SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Psühholoogiakursus  SUHTLEMISE 21 KULDREEGLIT

Lektor psühholoog Toivo Niiberg MSc

Maksumus  490 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 5 %

 

Registr. kuni   

22. veebruar

 15.- 20. juuli  London ja Pariis

Õppereis Londonisse ja Pariisi (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

 

LONDONI JA PARIISI  AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1070 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

Registr. kuni   

22. veebruar

 20.- 24. juuli Island

Õppereis Islandile (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

 

ISLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1190 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

Registr. kuni   

22. veebruar

 

 20. juuli- 2. august Bulgaaria, Rumeenia, Istanbul, Serbia

Õppereis Bulgaariasse, Rumeeniasse, Istanbuli ja Serbiasse (buss)  kõikidele huvilistele

BULGAARIA, RUMEENIA JA ISTANBULI AJALUGU, KULTUUR NING HARIADUS-, SOTSIAAL- JA TEVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  580 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  soodustus 5 %

 

Registr. kuni   

22. veebruar

 

 24.- 30. juuli Edela-Prantsusmaa, Baskimaa, Hispaania

Õppereis Edela- Prantsusmaale, Baskimaale ja Hispaaniasse  (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

 

PRANTSUSMAA JA BASKIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1190 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

Registr. kuni   

22. veebruar

 

3.-8. august  Gotland

Õppereis Gotlandile (laev, buss)  kõikidele huvilistele

GOTLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  730 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat (täiskajut), siis  soodustus 3 %

Registr. kuni   

22. veebruar

3.-10. august  Wales ja Cornwalli poolsaar

Õppereis Wales´i  ja Cornwalli poolsaarele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

WALES´i AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1350 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

Registr. kuni         22. veebruar
8.-15. august Lõuna-Prantsusmaa, Monaco, Šveits

Õppereis Lõuna-Prantsusmaale, Monacosse ja Šveitsi (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

PRANTSUSMAA JA MONACO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1250 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

Registr. kuni   

22. veebruar

 

10.-18. september  Sitsiilia

Õppereis Sitsiiliasse (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

SITSIILIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1090 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

Registr. kuni          1. märts
16.-25. september  Assoorid

Õppereis Assoori saartele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

ASSOORIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1850 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

Registr. kuni   

1. märts

12.-26. oktoober Etioopia
Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Etioopiasse (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

ETIOOPIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  2730 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni   

22. veebruar

 

Koolivaheaeg!

15.-22. oktoober Küpros

Õppereis Küprosele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

KÜPROSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1090 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

Registr. kuni   

1. märts

Koolivaheaeg!

18.-25. oktoober Araabia Ühendemiraadid (Dubai), Omaan

Õppereis  Araabia Ühendemiraatidesse (Dubai) ja Omaani (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE JA OMAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1510 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

Registr. kuni   

1. märts

Koolivaheaeg!

19.-26. oktoober  Malta, Gozo, Sitsiilia

Õppereis Malta, Gozo ja Sitsiilia saartele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

MALTA, GOZO JA SITSIILIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1090 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

Registr. kuni   

1. märts

 

1.-8. november Tenerife, La Gomera

Õppereis Kanaaria saartele Tenerife ja La Gomera (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

TENERIFE JA LA GOMERA  AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1220 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

Registr. kuni   

1. märts

 

2.- 14. november Hawaii saared

Õppereis Hawaii  3 saarele (lennuk, väikebuss kohapeal)  kõikidele huvilistele

HAWAII SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  3990 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

Registr. kuni   

1. märts

 

15.-25. november Roheneemesaared
Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Roheneemesaartele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

ROHENEEMESAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  2590 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni   

22. veebruar

 

5. -15. detsember Costa Rica

Õppereis Costa Ricasse (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

COSTA RICA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  3290 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

Registr. kuni   

1. märts

 

Koolivaheaeg!

27.-30. detsember Lapimaa

Õppereis Põhja- Soome Lapimaale (buss, laev)  kõikidele huvilistele

PÕHJA-SOOME SAAMI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM. AJALOOLISED JÕULUTRADITSIOONID LAPIMAAL (8 AT)

Maksumus  370 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  soodustus 5 %.

 

Registr. kuni   

15. september

 

 

Registreerimine Koolituskeskus Vilko MÜ :  E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob.  52 68 031

Kokkuleppeliselt võimalus tellida ka  koolitusi soovitud teemal  kohapeale kursuste valikut näed siit: http://www.vilkokool.ee/?page_id=78

9.-19. juuli Itaalia ja Capri saar