KOOLITUSKALENDER

This page as PDF

Koolituskeskus Vilko MÜ

erivajaduste (lasteaedadele), varajase märkamise-sekkumise, hoolekogu töö, kaasaegse töökeskkonna ja koostöökultuuri, andekuse kui erivajaduse, kasvatuse sotsiaalsete aspektide, biblioteraapia, lapse enesehinnangu, avaliku esinemise ja omavalitsuse töökorralduse koolitused Viljandis,

asutuse mikrokliima ja suhtlemise kursus Pühajärve SPA Hotellis, õpetaja psühholoogiliste oskuste koolitus Viimsi SPA Hotellis, erivajadustega laps koolis kursus venekeelsetele koolidele Narva-Jõesuu Meresuu SPA Hotellis ning

ÕPPEREISID välisriikidesse: Portugal (2 vaba kohta), Peterburg (viisavaba), Kreeka (6 vaba kohta), Normandia-London (2 vaba kohta),Tšehhi (2 reisi), Ungari-LõunaPoola-Austria, Kesk-Norra (7 päeva), Kesk-Norra-Trollitee (9 päeva), Taani (1 vaba koht), Bornholm (8 vaba  kohta), Leedu-Läti, Ahvenamaa (3 eraldi reisi), Island (6 vaba kohta), Itaalia-Capri (5 vaba kohta), Põhja-Itaalia, Bulgaaria-Rumeenia-Istanbul-Serbia, EdelaPrantsusmaa-Baskimaa-Hispaania, Belgia-Luksemburg, PõhjaSaksamaa, Gotland, Odessa, Wales, Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia-Sloveenia, LõunaPrantsusmaa-Monaco-Šveits (8 vaba kohta), Sitsiilia (1 vaba naiskoht), Assoorid (8 vaba kohta), Etioopia, Küpros, Araabia Ühendemiraadid (Dubai)-Omaan (koolivaheaeg- 2 vaba kohta), Malta-Gozo-Sitsiilia (koolivaheaeg), Tenerife-LaGomera, Hawaii (1 vaba koht), Roheneemesaared (3 vaba kohta), Costa Rica (5 vaba kohta), Lapimaa (koolivaheaeg), Uus-Meremaa (4 vaba kohta), Gran Canaria

Iga koolituse/õppereisi täpsem kava avaneb PEALKIRJALE klikkides:

2. mai kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide (ka huvikoolid), lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste juhtidele, õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele, sotsiaaltöötajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele 

ANDEKUS KUI ERIVAJADUS. ANDEKUS JA ALASOORITUS. ANDEKUS JA LOOVUS NING NENDE ARENGU TOETAMINE. LOOVISIKSUS (6 AT)

Lektor psühholoog ja  Tallinna Ülikooli õppejõud  Mare Tuisk  MA.

Maksumus 70 €

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

KIIRE!

Registr. kuni   

25. aprill

 

3. mai kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade hoolekogu esimeestele ja liikmetele, koolide ja lasteaedade direktoritele ja õppealajuhatajatele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele

HOOLEKOGU TÖÖ  KOOLIS JA LASTEASUTUSES. MUUDATUSI HOOLEKOGU TÖÖS PÕHIKOOLI- JA GÜMNAASIUMISEADUSES. HOOLEKOGUDE SEADUSANDLUS JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter  PhD.

Maksumus 70 €

Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

KIIRE!

Registr. kuni   

26. aprill

 

7. mai kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastehoidude, lastekodude, noortekeskuste juhtidele ja õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele, sotsiaaltöötajatele, ametnikele, nõustamiskomisjonide liikmetele ja kõikidele huvilistele

VARAJANE MÄRKAMINE JA SEKKUMINE KUI LAPSE ARENGU VÕTI (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud ja nõustaja Viivi Neare  PhD.

Maksumus 70 €

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

Registr. kuni   

30. aprill

 

9. mai kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused, sotsiaal-, kultuuri- ja meditsiiniasutused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, arendusjuhtidele, personalitöötajatele, ametnikele, nõustajatele, koolide ja lasteaedade direktoritele, õppealajuhatajatele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele

UUED VÄLJAKUTSED KAASAEGSES TÖÖKESKKONNAS. PINGELISTE OLUKORDADE ELEGANTNE LAHENDAMINE. KOOSTÖÖKULTUUR ASUTUSES NING ENESEANALÜÜS JA ENESEHINDAMINE (6 AT)

Lektor psühholoog Made Torokoff-Engelbrecht  PhD

Maksumus 70 €

Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

Registr. kuni   

30. aprill

 

14.-15. mai Viimsi SPA Hotell

Praktilised koolituspäevad koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste) õpetajatele, kasvatajatele, õppealajuhatajatele, huvijuhtidele, direktoritele, nõustajatele, sotsiaal- ja eripedagoogidele, logopeedidele, HEV-koordinaatoritele, ametnikele, sotsiaal- ja  noorsootöötajatele ning kõikidele huvilistele


PSÜHHOLOOGILISED OSKUSED ÕPETAJA TÖÖS. KUULAMISOSKUS, EMPAATIA, TAGASISIDE, KEHAKEEL,  „EI“ ÜTLEMINE (8 AT)

Lektor psühholoog ja pereterapeut-nõustaja Aet Lass MA

Maksumus  150 €. P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva loenguosas- maksumus 80 € (ei sisalda õhtusööki ja saunakeskust)

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viimsisse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

KIIRE!

Registr. kuni   

30. aprill

 

16. mai kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus raamatukogude juhtidele ja töötajatele, koolide emakeele- ja kirjandusõpetajatele, klassiõpetajatele, lasteaiaõpetajatele, psühholoogidele, logopeedidele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele,  huvijuhtidele, noorsootöötajatele, ringijuhtidele, kultuuritöötajatele ning  kõikidele huvilistele

BIBLIOTERAAPIA KASUTAMISE VÕIMALUSTEST JA VÕTETEST. ERINEVATE KIRJANDUSLIIKIDE MÕJUST PSÜÜHIKALE (6 AT)

Lektor kliiniline psühholoog  Maria Teiverlaur  PhD.

Maksumus 70 €

Kui ühest koolist/raamatukogust/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis  15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni   

3. mai

 

17. mai kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste ja muude lasteasutuste õpetajatele, õppealajuhatajatele, direktoritele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, psühholoogidele, logopeedidele, huvijuhtidele, sotsiaaltöötajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

KASVATUSE SOTSIAALSEST ASPEKTIST TEISITI KUI TAVALISELT. KOOLI- JA LASTEAIAPROBLEEMIDE SOTSIAALSED TAGAMAAD. TEMPERAMENT JA ÕPISTIILID (6 AT)

Lektor psühholoog ja Tallinna Ülikooli dotsent Mare Leino PhD

Maksumus 70 €

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni   

3. mai

 

21.-22. mai Narva-Jõesuu Meresuu SPA Hotell

Praktilised koolituspäevad VENEkeelsete koolide (NB! Koolitus ja koolitusmaterjalid VENE keeles) õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, psühholoogidele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

ERIVAJADUSTEGA LAPS KOOLIS JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE (8 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud ja nõustaja Viivi Neare PhD.

Maksumus  150 €. P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva loenguosas- maksumus 80 €

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Narva-Jõesuusse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni   

3. mai

 

23. mai kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele,  HEV-koordinaatoritele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele, nõustamiskomisjonide liikmetele, lastevanematele ja kõikidele huvilistele                                                                                        

LAPSE ENESEHINNANGU KUJUNEMINE JA ARENDAMINE. LASTE EMOTSIONAALSED VAJADUSED JA PSÜHHOSOMAATILISED ILMINGUD (6 AT)

Lektor psühholoog-pereterapeut ja nõustaja Aet Lass  MA

Maksumus 70 €   

Kui ühest koolist/lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni   

3. mai

 

28. mai kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, direktoritele, õppealajuhatajatele, huvijuhtidele, ametnikele, haridus-, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele, klassijuhatajatele, poliitikutele ning kõikidele huvilistele

AVALIK ESINEMINE JA PSÜHHOLOOGILINE VALMISOLEK SELLEKS. ISIKSUSE TUGEVDAMINE. EDUKUS LÄBIRÄÄKIMISTEL NING PSÜHHOLOOGILISED EELDUSED JA METOODILISED VÕTTED SELLE SAAVUTAMISEKS  (6 AT)

Lektor psühholoog Ruth-Kaja Pekk MA

Maksumus  70 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni   

10. mai

 

30. mai kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus omavalitsusjuhtidele, valla- ja linnasekretäridele, valla- ja linnavolikogude esimeestele ja liikmetele, volikogude sekretäridele, ametnikele, arendusjuhtidele, valimisliitudele ning kõikidele poliitikutele ja huvilistele

OMAVALITSUSTE VOLIKOGUDE NING VALLA- JA LINNAVALITSUSTE TÖÖKORRALDUS. ISTUNGITE ETTEVALMISTUS JA LÄBIVIIMINE. OMAVALITSUSE ARENGUKAVA KOHANDAMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter  PhD.

Maksumus 70 €

Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni   

10. mai

 

4. juuni kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude ja lastekodude õpetajatele, kasvatajatele ja lasteaiaõpetajate abidele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, lasteaedade õppealajuhatajatele, ametnikele, lapsevanematele ja kõikidele huvilistele 

ERIVAJADUSTEGA LAPS LASTEAIAS- LASTEASUTUSES JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud ja nõustaja Viivi Neare  PhD.

Maksumus 70 €

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust.  Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni   

17. mai

 

Reisi toimumise aeg ÕPPEREISID!
Registreerimine

26. aprill- 2. mai 

Lõuna-Hispaania

HISPAANIA JA ANDALUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM Müüdud!

20.-26. mai  Portugal

Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Portugali (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1090 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

KIIRE!

Registr. kuni   

22. aprill

8.-10. juuni  Peterburg

Õppereis Peterburgi (laev, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

PETERBURI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  390 €.

Kui tellida korraga täiskajut (4 inimest), siis 5 % soodustust. Kui 2 kajutit (8 inimest), siis  10 %. Kui 4 kajutit (16 inimest), siis 15 %.

NB! Sama  reisi võimalik vähemalt 16 osalejaga grupi korral tellida ka väljumistega 27.04, 25.05, 2.06 ja 16.06

 

Registr. kuni   

26. aprill

 

8.-14. juuni  Kreeka (Peloponnesus)

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Kreekasse Peloponnesuse poolsaarele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

KREEKA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1070 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

KIIRE!

Registr. kuni   

22. aprill

15.-21. juuni Tšehhi

Õppereis Tšehhimaale (buss)  kõikidele huvilistele (8 AT)

TŠEHHI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Maksumus  310 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  5 %. Kui 10 osalejat, siis soodustus 10 %

Registr. kuni   

26. aprill

25. juuni -1. juuli Kesk-Norra

Õppereis Kesk- Norrasse (laev, buss)  kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  450 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 5 %

 

Registr. kuni   

26. aprill

2.-7. juuli Leedu, Läti

Õppereis Leetu ja Lätimaale (buss)  kõikidele huvilistele

LEEDU JA LÄTI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  260 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  soodustus 5 %. Kui 10 osalejat, siis soodustus 10 %

 

Registr. kuni   

26. aprill

8.-12. juuli Taani
2 vaba kohta!

Õppereis Taani (laev, buss, lennuk) kõikidele huvilistele

TAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  790 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

KIIRE!

Registr. kuni   

22. aprill

 

11.-14. juuli  Ahvenamaa

2 vaba kohta!

Õppereis Ahvenamaale
AHVENAMAA JA SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEMMaksumus  490 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni               

22. aprill

 

15.-20. juuli  London ja Normandia
2 vaba kohta! 

Õppereis Londonisse ja Normandiasse (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

 

LONDONI JA NORMANDIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1070 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

KIIRE!

Registr. kuni                         

22. aprill

18.- 23. juuli Põhja-Itaalia, Veneetsia, Tirool ja Dolomiidid

Õppereis Põhja-Itaaliasse, Veneetsiasse, Tirooli ja Dolomiitidese (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  990 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

Registr. kuni   

26. aprill

 20.- 24. juuli Island
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Islandile (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

 

ISLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1190 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

 

Registr. kuni   

26. aprill

 

20.- 28. juuli                               Kesk-Norra
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Kesk- Norrasse (laev, buss)  kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  960 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat (täiskajut), siis  soodustus 3 %

Registr. kuni   

26. aprill

 20. juuli- 2. august Bulgaaria, Rumeenia, Istanbul, Serbia

Õppereis Bulgaariasse, Rumeeniasse, Istanbuli ja Serbiasse (buss)  kõikidele huvilistele

BULGAARIA, RUMEENIA JA ISTANBULI AJALUGU, KULTUUR NING HARIADUS-, SOTSIAAL- JA TEVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  590 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  soodustus 5 %. Kui 10 osalejat, siis soodustus 10 %

 

Registr. kuni   

26. aprill

 

 24.- 30. juuli Edela-Prantsusmaa, Baskimaa, Hispaania
Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Edela- Prantsusmaale, Baskimaale ja Hispaaniasse  (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

 

PRANTSUSMAA JA BASKIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1190 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni   

21. aprill

 

25.-28. juuli  Ahvenamaa!

Õppereis Ahvenamaale (laev, buss)  kõikidele huvilistele

AHVENAMAA JA SOOME AJAUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus  490 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 5 %

 

Registr. kuni   

26. aprill

 

26. juuli- 2. august Itaalia, Vatikan ja Capri saar

Veel 5 vaba kohta!

Õppereis Itaaliasse, Vatikani ja Capri saarele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1090 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni   

21. aprill

 

27. juuli- 1. august Bornholmi saar
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Bornholmi saarele (laev, buss)  kõikidele huvilistele

BORNHOLMI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  810 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat (täiskajut), siis  soodustus 3 %

Registr. kuni   

26. aprill

 

31. juuli- 7. august Bulgaaria

Õppereis Bulgaariasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

BULGAARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  910 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

Registr. kuni   

26. aprill

 

3.-8. august  Gotland

Õppereis Gotlandile (laev, buss)  kõikidele huvilistele

GOTLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  730 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat (täiskajut), siis  soodustus 3 %

Registr. kuni   

26. aprill

3.-10. august  Wales ja Cornwalli poolsaar

Õppereis Wales´i  ja Cornwalli poolsaarele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

WALES´i AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1350 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

Registr. kuni                

26. aprill

6.-12. august Ungari, Lõuna-Poola, Viin

Õppereis Ungarisse, Lõuna-Poolasse ja Viini (buss)  kõikidele huvilistele

UNGARI JA POOLA  AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)                                                                                      Maksumus  310 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  5 %. Kui 10 osalejat, siis soodustus 10 %

Registr. kuni                

26. aprill

6.-12. august Tšehhi

Õppereis Tšehhimaale (buss)  kõikidele huvilistele (8 AT)

TŠEHHI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Maksumus  310 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  5 %. Kui 10 osalejat, siis soodustus 10 %

 

Registr. kuni                

26. aprill

 

8.-15. august Lõuna-Prantsusmaa, Monaco, Šveits
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Lõuna-Prantsusmaale, Monacosse ja Šveitsi (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

PRANTSUSMAA JA MONACO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1250 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

 

KIIRE!

Registr. kuni   

26. aprill

 

11.-14. august  Ahvenamaa

Õppereis Ahvenamaale (laev, buss)  kõikidele huvilistele

AHVENAMAA JA SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  470 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 5 %

 

Registr. kuni                

26. aprill

15.-20. august Põhja-Saksamaa ja Rügeni saar

Õppereis Põhja-Saksamaale ja Rügeni saarele (lennuk, buss)  kõikidele huvilistele

SAKSAMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  850 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

Registr. kuni   

26. aprill

 

17.-21. august    Belgia ja Luksemburg

Õppereis Belgiasse ja Luksemburgi (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

BELGIA JA LUKSEMBURGI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  890 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 % 

Registr. kuni   

26. aprill

 

7.-14. september Rumeenia

Õppereis Rumeeniasse (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

RUMEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  990 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

Registr. kuni   

26. aprill

 

10.-18. september  Sitsiilia
Veel 1 vaba naiskoht!

Õppereis Sitsiiliasse (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

SITSIILIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1090 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

KIIRE!

Registr. kuni                        

22. aprill

15.-22. september Horvaatia, Sloveenia

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Horvaatiasse ja Sloveeniasse (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

HORVAATIA JA SLOVEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1090 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

KIIRE!

Registr. kuni   

26. aprill

16.-25. september  Assoorid
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Assoori saartele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

ASSOORIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1850 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

KIIRE!

Registr. kuni   

26. aprill

21.-24. september Odessa

Õppereis Odessasse (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

ODESSA  AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  750 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

Registr. kuni   

26. aprill

 

27. september -4. oktoober  Lõuna-Portugal

Veel 1 vaba naiskoht!

Õppereis Lõuna-Portugali (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  990 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni   

22. aprill

 

Koolivaheaeg!

12.-26. oktoober Etioopia
Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Etioopiasse (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

ETIOOPIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  2730 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni   

26. aprill

 

Koolivaheaeg!

15.-22. oktoober Küpros

Õppereis Küprosele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

KÜPROSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1090 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 % 

Registr. kuni   

26. aprill

Koolivaheaeg!

18.-26. oktoober Itaalia, San Marino, Vatikan

Õppereis Itaaliasse, San Marinosse ja Vatikani (buss)  kõikidele huvilistele

KLASSIKALINE ITAALIA. TAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  380 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust.  Kui 3 osalejat, siis  5 %.

Registr. kuni   

26. aprill

 

Koolivaheaeg!

18.-25. oktoober Araabia Ühendemiraadid (Dubai), Omaan

Veel 2 vaba kohta!

Õppereis  Araabia Ühendemiraatidesse (Dubai) ja Omaani (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE JA OMAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1510 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni   

22. aprill

Koolivaheaeg!

19.-26. oktoober  Malta, Gozo, Sitsiilia

Õppereis Malta, Gozo ja Sitsiilia saartele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

MALTA, GOZO JA SITSIILIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1090 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

Registr. kuni   

26. aprill

 

Koolivaheaeg!

19.-27. oktoober

Horvaataia, Sloveenia

Õppereis Horvaatiasse ja Sloveeniasse (buss)  kõikidele huvilistele

HORVAATIA JA SLOVEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  380 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  soodustus 5 %. Kui 10 osalejat, siis soodustus 10 %

 

Registr. kuni   

26. aprill

 

1.-8. november Tenerife, La Gomera

Õppereis Kanaaria saartele Tenerife ja La Gomera (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

TENERIFE JA LA GOMERA  AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1220 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

Registr. kuni   

26. aprill

 

3.-15. november  Hawaii saared
Veel 1 vaba koht!

Õppereis Hawaii saartele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

HAWAII SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  4090 €.

KIIRE!

Registr. kuni   

22. aprill

 

15.-25. november Roheneemesaared
Veel 3 vaba kohta!

Õppereis Roheneemesaartele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

ROHENEEMESAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  2590 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni   

22. aprill

 

5. -15. detsember Costa Rica
Veel 5 vaba kohta!

Õppereis Costa Ricasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

COSTA RICA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  3290 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni   

26. aprill

 

Koolivaheaeg!

27.-30. detsember Lapimaa

Õppereis Põhja- Soome Lapimaale (buss, laev) kõikidele huvilistele

PÕHJA-SOOME SAAMI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM. AJALOOLISED JÕULUTRADITSIOONID LAPIMAAL (8 AT)

Maksumus  350 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  soodustus 5 %.

 

Registr. kuni   

15. september

 

5.- 19. veebruar 2020            

Uus-Meremaa
Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Uus-Meremaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

UUS-MEREMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  4690 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 % 

 

KIIRE!

Registr. kuni   

22. aprill

 

10.-17. märts  2020                

Gran Canaria

Õppereis Gran Canaria saarele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele 

GRAN CANARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1190 €.                                                                                                             

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni   

26. aprill

 

Registreerimine Koolituskeskus Vilko MÜ :  E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob.  52 68 031

Kokkuleppeliselt võimalus tellida ka  koolitusi soovitud teemal  kohapeale kursuste valikut näed siit: http://www.vilkokool.ee/?page_id=78

9.-19. juuli Itaalia ja Capri saar