KOOLITUSKALENDER

This page as PDF

Koolituskeskus Vilko MÜ koolitused:

 kaasaegse töökeskkonna ja koostöökultuuri, stressi-väsimuse, erivajadustega laps lasteaias-lasteasutuses, kooli õigusliku reguleerimise-õppenõukogu, õpetaja vaimsuse ja emotsionaalse toimetuleku, lapse enesehinnangu ja emotsionaalsete vajaduste, erivajadustega laps koolis praktilised koolitused, õpetaja imago ja enesekehtestamine, pososiitvsete suhete ja õpetaja heaolu, hoolekogu töö ning töölepingute koolitused Viljandis,

erivajadustega laps koolis (venekeelne koolitus) Narva-Jõesuu Meresuu SPA Hotellis,

koostöö, meeskonnatöö ja arengu koolitus Jurmala SPA Hotellis ning

ÕPPEREISID välisriikidesse: Sardiinia-Korsika (koos Toivo Niibergi psühholoogialoenguga, 8 vaba kohta), Peterburg (viisavaba laevareis), Lapimaa (talvine koolivaheaeg), Kaliningrad (2 vaba kohta), Gran Canaria (1 vaba mees- ja 1  vaba naiskoht), Madeira (koolivaheaeg, 4 vaba kohta), Uus-Meremaa (2 vaba kohta), Tšehhi (koolivaheaeg), Ungari-Lõuna-Poola (koolivaheaeg), Maroko (6 vaba kohta), Türgi (koolivaheaeg- 14 vaba kohta), Holland (koolivaheaeg- 10 vaba kohta), Itaalia-Capri saar (8 vaba kohta), Lõuna-Hispaania (Andaluusia, koolivaheaeg, 6 vaba kohta), Portugal, Taani, Ahvenamaa (12 vaba kohta), Šveits (8 vaba kohta), Island, Põhja-Itaalia, Kreeka (Peloponnesos- 12 vaba kohta), Põhja-Norra, Kesk-Norra-Trollitee-Bergen, Mallorca, Albaania (1 vaba koht), Šotimaa-Inglismaa, London-Normandia (12 vaba kohta), Wales (12 vaba kohta), Edela-Prantsusmaa-Baskimaa, Gruusia (10 vaba kohta), Armeenia, Fääri saared (4 vaba kohta), Bulgaaria, Rumeenia (12 vaba kohta), Assoori saared, Odessa, Sitsiilia, Lõuna-Portugal, Horvaatia-Sloveenia, Küpros, Malta-Gozo-Sitsiilia, Namiibia

Iga koolituse/õppereisi täpsem kava avaneb PEALKIRJALE klikkides:

22. november kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused ja muud lasteasutused), organisatsioonide, ettevõtete ja omavalitsuste juhtidele, õppealajuhatajatele, ametnikele, arendus- ja personalitöötajatele, sotsiaal-, noorsoo-, meditsiini- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele, huvijuhtidele ning kõikidele huvilistele 

UUED VÄLJAKUTSED KAASAEGSES TÖÖKESKKONNAS. KOOSTÖÖKULTUUR ASUTUSES NING JUHI JA TÖÖTAJA ENESEANALÜÜS JA ENESEHINDAMINE.  PINGELISTE OLUKORDADE ELEGANTNE LAHENDAMINE (6 AT)

Lektor psühholoog Made  Torokoff-Engelbrecht PhD

Maksumus  80 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

KIIRE!

Registr. kuni

20. november

 

26.-27. november Narva-Jõesuu Meresuu SPA Hotell

Praktiline koolitus venekeelsete koolide (NB! koolitus ja koolitusmaterjalid VENEkeelsed) õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele ja kõikidele huvilistele

ERIVAJADUSTEGA LAPS KOOLIS JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE (8 AT)

Oбучение УЧЕНИК СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НУЖДАМИ (Учебные материалы и обучение на русском языке!)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud ja nõustaja Viivi Neare PhD.

Maksumus  160 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva loenguosas- maksumus 80 €. Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 6 soovijal võimalus sõita Tartust Narva-Jõesuusse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

KIIRE!

Registr. kuni

20. november

 

27. november kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, õppealajuhatajatele, ametnikele, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

PSÜHHOTERAPEUDIKS ISEENDALE- STRESSI, PINGE JA NEGATIIVSETE TUNNETE ENNETAMINE. LÄBIPÕLEMISE VÄLTIMINE JA ISIKSUSE TUGEVNEMINE  (6 AT)

Lektor psühholoog Ruth-Kaja Pekk MA

Maksumus  80 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %.

KIIRE!

Registr. kuni

20. november

 

29. november kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, kasvatajatele ja lasteaiaõpetajate abidele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, lasteaedade õppealajuhatajatele, ametnikele, lapsevanematele ja kõikidele huvilistele                                                                                                   

ERIVAJADUSTEGA LAPS LASTEAIAS- LASTEASUTUSES JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE (6 AT)                                                                                   

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud ja nõustaja Viivi Neare  PhD.

Maksumus 80 €                                             

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust.  Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

KIIRE!

Registr. kuni

22. november

 

4.-6. detsember  Jurmala SPA Hotell

Praktilised koolituspäevad (Koos transpordiga Viljandi-Tartu-Rõngu-Valga-Jurmala ja tagasi) kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused ja muud lasteasutused), organisatsioonide, ettevõtete ja omavalitsuste juhtidele, õppealajuhatajatele, ametnikele, arendus- ja personalitöötajatele, sotsiaal-, noorsoo-, meditsiini- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele, huvijuhtidele ning kõikidele huvilistele                           

KOOSTÖÖ JA MEESKONNATÖÖ KOLLEKTIIVIS. ORGANISATSIOONI KULTUUR. ISIKU JA ASUTUSE ARENG (8 AT)

Lektor psühholoog Ruth-Kaja Pekk MA

Maksumus  290 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %.

 

KIIRE!

Registr. veel kuni

20. november

 

12. detsember kell 11.00 Viljandi

Koolitus koolide direktoritele, õppealajuhatajatele, õppenõukogu esimeestele, sekretäridele, haridusametnikele, hoolekogu liikmetele, juristidele haridus- ja sotsiaalkomisjonide liikmetele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele

KOOLI ÕIGUSLIK REGULEERIMINE JA ÕIGUSAKTID. KOOLI ÕPPENÕUKOGU ROLL JA ÜLESANDED NING KOOSOLEKU ETTEVALMISTUS, LÄBIVIIMINE JA OTSUSTE VORMISTAMINE. PÕHIMÄÄRUSE, KODUKORRA JA LEPINGUTE SÕNASTAMINE. HOOLEKOGU OSATÄHTSUS. (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter PhD.

Maksumus 80 €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

22. november

Koolivaheaeg!

30. detsember kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude ja noorteasutuste õpetajatele, direktoritele, õppealajuhatajatele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, ametnikele, huvijuhtidele, hoolekogu liikmetele ja kõikidele huvilistele  (6 AT)

POSITIIVSED SUHTED JA POSITIIVNE DISTSIPLIIN KOOLIS JA LASTEASUTUSES. ÕPIELU KVALITEET JA ÕPETAJA PSÜHHOLOOGILINE HEAOLULektor psühholoog  Liina Randmann PhDMaksumus 80 €Kui ühest koolist/lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %. 

Registr. kuni

6. detsember

 

Koolivaheaeg!

3. jaanuar  2020  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

ERIVAJADUSTEGA LAPS KOOLIS JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud Viivi Neare PhD.

Maksumus 80 €

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

6. detsember

 

 

8. jaanuar  2020  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude ja noorteasutuste õpetajatele, direktoritele, õppealajuhatajatele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, ametnikele, huvijuhtidele, hoolekogu liikmetele ja kõikidele huvilistele

ÕPETAJA VAIMSUS JA EMOTSIONAALNE TOIMETULEK. KOOLI- JA LASTEASUTUSE KULTUUR KUI ÕPPIMISE JA ÕPETAMISE OLULINE TAUSTSÜSTEEM. PAI ÕPETAJA HINGELE (6 AT)

Lektor psühholoog ja ülikooli õppejõud Mare Tuisk MA

Maksumus 80 €

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

6. detsember

 

 

9. jaanuar  2020  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele,  HEV-koordinaatoritele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele,  lastevanematele ja kõikidele huvilistele

LAPSE ENESEHINNANGU KUJUNEMINE JA ARENDAMINE. LASTE EMOTSIONAALSED VAJADUSED JA PSÜHHOSOMAATILISED ILMINGUD (6 AT)

Lektor psühholoog-pereterapeut ja nõustaja Aet Lass  MA

Maksumus 80 €

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

6. detsember

 

 

10. jaanuar  2020  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, õppealajuhatajatele, ametnikele, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

VÄSIMUSE JA STRESSIGA TOIMETULEK. POSITIIVNE JA NEGATIIVNE STRESS. FÜSIOLOOGILINE VÄSIMUS. KAS KEVADVÄSIMUS VÕI TALVEVÄSIMUS? UNE VAJALIKKUS JA SELLE TEKITAMINE (6 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg  MSc

Maksumus  80 €.

Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

6. detsember

 

16. jaanuar  2020  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade hoolekogu esimeestele ja liikmetele, koolide ja lasteaedade direktoritele ja õppealajuhatajatele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele

HOOLEKOGU TÖÖ  KOOLIS JA LASTEASUTUSES. MUUDATUSI HOOLEKOGU TÖÖS PÕHIKOOLI- JA GÜMNAASIUMISEADUSES. HOOLEKOGUDE SEADUSANDLUS JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter  PhD.

Maksumus 80 €

Kui ühest hoolekogust/ asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

13. detsember

 

17. jaanuar  2020  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste, organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele, juhatuse liikmetele, personalitöötajatele, nõunikele, sekretäridele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

TÖÖSUHE JA TÖÖSUHTEALANE DOKUMENTATSIOON. TÖÖLEPING JA TÖÖLEPINGU SEADUSE MUUDATUSED (6 AT)

Lektor  juhtimis- ja tööturuameti töökogemusega koolitaja Peep Raju MA.

Maksumus 80 €

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

13. detsember

 

Reisi toimumise aeg ÕPPEREISID!
Registreerimine
7.-9. detsember  Peterburg

Õppereis Peterburgi (laev, buss kohapeal) kõikidele huvilistele (8 AT)

PETERBURI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Maksumus 350 €.

Kui tellida korraga täiskajut (4 inimest), siis 5 % soodustust. Kui 8 inimest, siis 10 %. Kui 15, siis 15 %.

NB! Vähemalt 15 osalejaga grupi korral võimalus tellida sama reisi ka väljumisega 15. dets. 

 

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

Koolivaheaeg!

27.-30. detsember Lapimaa

Viimased kohad!

Õppereis Põhja- Soome Lapimaale (buss, laev) kõikidele huvilistele

PÕHJA-SOOME SAAMI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM. AJALOOLISED JÕULUTRADITSIOONID LAPIMAAL (8 AT)

Maksumus 340 €. (lastele soodushinnad)

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 5 %.

 

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

 

4.- 18. veebruar 2020

Uus-Meremaa

Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Uus-Meremaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

UUS-MEREMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- , SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 4590 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

10.-17. märts 2020

Gran Canaria

Veel 1 vaba nais- ja 1 meeskoht!

Õppereis Gran Canaria saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

GRAN CANARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1170 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

Koolivaheaeg!

15.-22. aprill 2020 Madeira

Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Madeirale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MADEIRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1170 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

Koolivaheaeg!

17.-24. aprill 2020        Lõuna-Hispaania (Andaluusia)

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Lõuna-Hispaaniasse (Andaluusiasse) (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HISPAANIA JA ANDALUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS,- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1040 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

 

Koolivaheaeg!

19.-25. aprill 2020  Tšehhi

Õppereis Tšehhimaale (buss) kõikidele huvilistele

TŠEHHI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 295 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 5 %.

 

Registr. kuni

1. detsember

 

Koolivaheaeg!

19.-25. aprill 2020 Ungari, Lõuna-Poola

Õppereis Ungarisse ja Lõuna-Poolasse (buss) kõikidele huvilistele

UNGARI JA POOLA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 315 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 5 %.

 

Registr. kuni

1. detsember

 

Koolivaheaeg!

22.-26. aprill 2020 Türgi

Veel 14 vaba kohta!

Õppereis Türki (lennuk) kõikidele huvilistele

TÜRGI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 750 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

 

Koolivaheaeg!

23.-26. aprill 2020 Holland ja lillefestival

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Hollandisse ja lillefestivalile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HOLLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM. HOLLANDI LILLEKASVATUSTRADITSIOONID (8 AT)

Maksumus 990 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

 

1.-8. mai 2020 Itaalia ja Capri saar

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Itaaliasse, Capri saarele ja Vatikani (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1110 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

 

11.-18. mai 2020 Maroko

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Marokosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MAROKO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM(8 AT)

Maksumus 1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

20.-26. mai 2020 Portugal

Õppereis Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1110 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

1. detsember

 

26.-30. juuni 2020 Taani

Õppereis Taani (laev, lennuk, buss) kõikidele huvilistele

TAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 830 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 5 %

 

Registr. kuni

1. detsember

 

26. juuni- 2. juuli 2020 Albaania
Veel 1 vaba koht!

Õppereis Albaaniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ALBAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1010 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

 

27. juuni- 3. juuli 2020 Kreeka-Peloponnesos

Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Kreekasse Peloponnesose poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

KREEKA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1110 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

 

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

 

28. juuni- 5. juuli 2020 Mallorca

Õppereis Mallorcale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MALLORCA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1210 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

1. detsember

 

1. -6. juuli 2020 Šveits
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Šveitsi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ŠVEITSI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1060 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

7.-14. juuli 2020 Põhja-Norra

Õppereis Põhja-Norrasse (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 930 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

1. detsember

 

8.-14. juuli 2020 Edela-Prantsusmaa, Baskimaa, Hispaania

Õppereis Edela-Prantsusmaale, Baskimaale ja Hispaaniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PRANTSUSMAA JA BASKIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

1. detsember

 

10.-15. juuli 2020 London, Normandia
Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Londonisse ja Normandiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

LONDONI JA NORMANDIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1080 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

 

12.-17. juuli 2020 Itaalia, Austria, Tirool

Õppereis Põhja-Itaaliasse (ka ooper “Nabucco” Veronas), Austriasse ja Tirooli (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ITAALIA JA TIROOLI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM. OOPERITRADITSIOONID ITAALIAS (8 AT)

Maksumus 990 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

1. detsember

 

16.-19. juuli 2020 Ahvenamaa

Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Ahvenamaale (laev, buss) kõikidele huvilistele

AHVENAMAA JA SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 495 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

 

16.-20. juuli 2020 Fääri saared
Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Fääri saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

FÄÄRI SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1360 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

 

17.-24. juuli 2020 Šotimaa, Inglismaa

Õppereis Šotimaale ja Inglismaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ŠOTIMAA JA INGLISMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1370 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni

1. detsember

 

18.-25. juuli 2020 Gruusia
Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Gruusiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

GRUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1110 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

 

18.-26. juuli 2020 Kesk-Norra, Bergen, Trollitee

Õppereis Kesk-Norrasse, Bergenisse ja Trolliteele (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 980 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

1. detsember

 

20.-27. juuli 2020 Sardiinia, Korsika, Põhja-Itaalia


Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Sardiiniasse, Korsikale ja Põhja-Itaaliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

SARDIINIA, KORSIKA JA ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Õppereisil ka huvitav psühholoogialoeng LOODUSLÄHEDANE EHK SÜNERGEETILINE MÕTLEMINE

Lektor psühholoog ja ajakirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

 

29. juuli- 2. august  2020 Kaliningrad


Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Kaliningradi (buss) kõikidele huvilistele

KALININGRADI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 445 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

 

29. juuli- 5. august  2020 Wales, Cornwalli poolsaar
Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Wales´i ja Cornwalli poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

WALES´i AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1360 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

31. juuli- 7. august  2020 Bulgaaria

Õppereis Bulgaariasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

BULGAARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 930 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

1. detsember

 

3.-7. august  2020 Island

Õppereis Islandile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ISLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1210 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

1. detsember

6.-13. august  2020 Rumeenia
Veel 12 vaba kohta!

 

Õppereis Rumeeniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

RUMEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1010 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

24. november

 

18.-22. august  2020 Odessa

Õppereis Odessasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ODESSA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 810 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni

1. detsember

 

6.-12. september 2020 Horvaatia, Sloveenia

Õppereis Horvaatiasse ja Sloveeniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HORVAATIA JA SLOVEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1110 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

1. detsember

 

13.-20. september 2020 Sitsiilia

Õppereis Sitsiiliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

SITSIILIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1090 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

1. detsember

 

14.-23. september 2020 Assoori saared

Õppereis Assoori saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ASSOORIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1950 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni

1. detsember

 

18.-25. september 2020 Lõuna-Portugal

Õppereis Lõuna-Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1070 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

1. detsember

 

18.-25. september 2020 Armeenia

Õppereis Armeeniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ARMEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1110 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

1. detsember

 

17.-24. oktoober 2020 Malta, Gozo, Sitsiilia

Õppereis Maltale, Gozole ja Sitsiiliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MALTA, GOZO JA SITSIILIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1110 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni

1. detsember

 

18.-25. oktoober 2020 Küpros

Õppereis Küprosele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

KÜPROSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  

Maksumus 1110 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

1. detsember

 

15.-26. november 2020 Namiibia

Õppereis Namiibiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

NAMIIBIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 4090 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %

 

Registr. kuni

1. detsember

 

 

Registreerimine Koolituskeskus Vilko MÜ : E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob. 52 68 031

Kokkuleppeliselt võimalus tellida ka koolitusi soovitud teemal kohapeale kursuste valikut näed siit: http://www.vilkokool.ee/?page_id=78

9.-19. juuli Itaalia ja Capri saar