KOOLITUSKALENDER

This page as PDF

Koolituskeskus Vilko MÜ

avaliku esinemise- läbirääkimiste-isiksuse tugevdamise, stressi-väsimuse, nüüdisaegse õpikäsituse, kooli õigusliku reguleerimise-õppenõukogu, lapse enesehinnangu, õpetaja imago-enesekehtestamise, positiivsete kooli- ja lasteaiasuhete, erivajadustega laps koolis ja juhtimise-meeskonnatöö koolitused Viljandis,

lapse loovuse-emotsionaalse intelligentsuse ja biblioteraapia kursused Viimsi ja Pühajärve SPA hotellides ning

ÕPPEREISID välisriikidesse: Lõuna-Portugal (2 reisi-1 vaba koht), Horvaatia-Sloveenia (lennureis-1 vaba koht), Tšehhi, Ungari-LõunaPoola-Austria, Kesk-Norra-Trollitee (9 päeva-8 vaba kohta), Bornholm (6 vaba  kohta), Leedu-Läti, Ahvenamaa (2 eraldi reisi), Island (6 vaba kohta), Itaalia-Capri (4 vaba kohta), Bulgaaria-Rumeenia-Istanbul-Serbia, Belgia-Luksemburg (6 vaba kohta), Põhja-Saksamaa (4 vaba kohta), Gotland (8 vaba kohta), Odessa, Wales (6 vaba kohta), Bulgaaria (2 vaba kohta), Rumeenia, Horvaatia-Sloveenia, LõunaPrantsusmaa-Monaco-Šveits (8 vaba kohta), Assoorid (8 vaba kohta), Etioopia (6 vaba kohta), Küpros (2 vaba kohta), Araabia Ühendemiraadid (Dubai)-Omaan (koolivaheaeg- 2 vaba kohta), Malta-Gozo-Sitsiilia (koolivaheaeg- 8 vaba kohta), Tenerife-LaGomera, Hawaii (2 vaba kohta), Roheneemesaared (1 vaba naiskoht), Costa Rica (5 vaba kohta), Lapimaa (koolivaheaeg), Uus-Meremaa (3 vaba kohta), Gran Canaria, Namiibia

Iga koolituse/õppereisi täpsem kava avaneb PEALKIRJALE klikkides:

Koolivaheaeg!

21.- 22. august Viimsi SPA Hotell

Praktilised koolituspäevad koolide, huvikoolide, lasteaedade, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, kasvatajatele, ringijuhtidele, õppealajuhatajatele, huvijuhtidele, nõustajatele, sotsiaal- ja eripedagoogidele, logopeedidele, ametnikele, sotsiaal- ja  noorsootöötajatele, klassijuhatajatele ning kõikidele huvilistele

LAPSE LOOVUS. KARISMAATILINE MÕTLEMINE. LOOVUSE ARENDAMINE JA TESTIMINE. EMOTSIONAALNE INTELLIGENTSUS (8 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus  150 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva loenguosas- maksumus 80 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viimsisse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni   

2. august

Koolivaheaeg!

21. august kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, õppealajuhatajatele, ametnikele, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele 

PSÜHHOTERAPEUDIKS ISEENDALE- STRESSI, PINGE JA NEGATIIVSETE TUNNETE ENNETAMINE. LÄBIPÕLEMISE VÄLTIMINE JA ISIKSUSE TUGEVNEMINE (6 AT)

Lektor psühholoog Ruth-Kaja Pekk MA

Maksumus  70 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

Registr. kuni   

13. august

 

Koolivaheaeg!

22. august kell 11.00 Viljandi

Koolitus koolide direktoritele, õppealajuhatajatele, nõustajatele, eripedagoogidele, õpetajatele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele 

NÜÜDISAEGNE ÕPIKÄSITUS. ÕPPIMINE 21. SAJANDIL EHK MUUTUSED ÕPPIMISES JA ÕPETAMISES. KUJUNDAVA HINDAMISE TÄHTSUS (6 AT)

Lektor Pille Tahker  MA

Maksumus  70  €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

 

Registr. kuni   

13. august

 

Koolivaheaeg!

23. august kell 11.00 Viljandi

Koolitus koolide direktoritele, õppealajuhatajatele, õppenõukogu esimeestele, sekretäridele, haridusametnikele, hoolekogu liikmetele, juristidele haridus- ja sotsiaalkomisjonide liikmetele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele 

KOOLI ÕIGUSLIK REGULEERIMINE JA ÕIGUSAKTID. KOOLI ÕPPENÕUKOGU ROLL JA ÜLESANDED NING KOOSOLEKU ETTEVALMISTUS, LÄBIVIIMINE JA OTSUSTE VORMISTAMINE. PÕHIMÄÄRUSE, KODUKORRA JA LEPINGUTE SÕNASTAMINE. HOOLEKOGU OSATÄHTSUS.  (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud  Jüri Ginter  PhD.

Maksumus  70  €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni   

13. august

Koolivaheaeg!

26. august kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele,  HEV-koordinaatoritele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele, nõustamiskomisjonide liikmetele, lastevanematele ja kõikidele huvilistele                                                                                        

LAPSE ENESEHINNANGU KUJUNEMINE JA ARENDAMINE. LASTE EMOTSIONAALSED VAJADUSED JA PSÜHHOSOMAATILISED ILMINGUD (6 AT)

Lektor psühholoog-pereterapeut ja nõustaja Aet Lass  MA

Maksumus 70 €

Kui ühest koolist/lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni   

16. august

 

Koolivaheaeg!

27. august kell 11.00 Viljandi

 Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, huvikeskuste ja muude haridus- ja kasvatusasutuste  õpetajatele, õppealajuhatajatele, direktoritele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, huvijuhtidele, noorsootöötajatele, ringijuhtidele, ametnikele ja kõikidele huvilistele                                                                               

ÕPETAJA IMAGO JA ENESEKEHTESTAMINE. POSITIIVSE ENESEPILDI KUJUNDAMINE JA HOIDMINE (6 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg  MSc.

Maksumus 70 €

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni   

16. august

 

Koolivaheaeg!

28.-29. august Pühajärve SPA Hotell

Praktiline koolitus emakeele- ja kirjandusõpetajatele, raamatukogude (ka kooliraamatukogude) juhtidele ja töötajatele, klassiõpetajatele, lasteaiaõpetajatele, kultuuri- ja sotsiaalasutuste juhtidele ja töötajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele, logopeedidele, eripedagoogidele, nõustajatele, psühholoogidele, lastekodude ja noortekeskuste töötajatele, huvijuhtidele, ametnikele, meditsiinitöötajatele ja kõikidele huvilistele 

BIBLIOTERAAPIA KASUTAMISE VÕIMALUSTEST JA VÕTETEST. KIRJANDUSE MÕJUST  VASTUVÕTJALE (8 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Andrus Org PhD

Maksumus  140 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva loenguosas- maksumus 80 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Pühajärvele ja samal päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni   

9. august

 

Koolivaheaeg!

28. august kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste juhtidele, õppealajuhatajatele, sotsiaal- ja eripedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, psühholoogidele, nõustajatele, ametnikele, sotsiaal-, kultuuri- ja noorsootöötajatele, õpetajatele, kasvatajatele ning kõikidele huvilistele      

POSITIIVSED SUHTED JA POSITIIVNE DISTSIPLIIN KOOLIS JA LASTEASUTUSES. ÕPIELU KVALITEET JA ÕPETAJA PSÜHHOLOOGILINE HEAOLU (6 AT)

Lektor psühholoog Liina Randmann  PhD

Maksumus  70 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %. 

Registr. kuni   

16. august

 

Koolivaheaeg!

29. august kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

ERIVAJADUSTEGA LAPS KOOLIS JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud  Viivi Neare  PhD.

Maksumus 70 €

Kui ühest koolist/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni   

16. august

 

Koolivaheaeg!

30. august kell 11.00 Viljandi

 

Praktiline koolitus asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused, sotsiaal-, kultuuri- ja meditsiiniasutused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, arendusjuhtidele, personalitöötajatele, ametnikele, huvijuhtidele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele

JUHTIMINE KUI MEESKONNATÖÖ. LOOVUS JUHI TÖÖS. MEESKONNA VÕIMEKUSE SUURENDAMINE (6 AT)

Lektor  Mati Ruul  EMBA

Maksumus 70 €

Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni   

16. august

 

Reisi toimumise aeg ÕPPEREISID!
Registreerimine
25. juuni -1. juuli Kesk-Norra
Õppereis Kesk- Norrasse (laev, buss)
NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT) 
Müüdud!
2.-7. juuli Leedu, Läti

Õppereis Leetu ja Lätimaale (buss)  kõikidele huvilistele

LEEDU JA LÄTI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  260 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  soodustus 5 %. Kui 10 osalejat, siis soodustus 10 %

 

Registr. kuni   

20. juuni

8.-12. juuli Taani
Õppereis Taani (laev, buss, lennuk)
TAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Müüdud!

 

11.-14. juuli  Ahvenamaa

 

Õppereis Ahvenamaale
AHVENAMAA JA SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Müüdud!

 

 20.- 24. juuli Island
Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Islandile (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

 

ISLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1190 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

 

KIIRE!

Registr. kuni   

20. juuni

 

20.- 28. juuli                               Kesk-Norra
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Kesk- Norrasse (laev, buss)  kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  960 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat (täiskajut), siis  soodustus 3 %

KIIRE!

Registr. kuni   

20. juuni

 20. juuli- 2. august Bulgaaria, Rumeenia, Istanbul, Serbia

Õppereis Bulgaariasse, Rumeeniasse, Istanbuli ja Serbiasse (buss)  kõikidele huvilistele

BULGAARIA, RUMEENIA JA ISTANBULI AJALUGU, KULTUUR NING HARIADUS-, SOTSIAAL- JA TEVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  590 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  soodustus 5 %. Kui 10 osalejat, siis soodustus 10 %

 

Registr. kuni   

24. juuni

 

25.-28. juuli  Ahvenamaa!

Õppereis Ahvenamaale (laev, buss)  kõikidele huvilistele

AHVENAMAA JA SOOME AJAUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus  490 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 5 %

 

Registr. kuni   

24. juuni

 

26. juuli- 2. august Itaalia, Vatikan ja Capri saar

Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Itaaliasse, Vatikani ja Capri saarele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1090 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni   

20. juuni

 

27. juuli- 1. august Bornholmi saar
Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Bornholmi saarele (laev, buss)  kõikidele huvilistele

BORNHOLMI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  810 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat (täiskajut), siis  soodustus 3 %

KIIRE!

Registr. kuni   

 20. juuni

 

31. juuli- 7. august Bulgaaria
Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Bulgaariasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

BULGAARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  910 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni   

20. juuni

 

3.-8. august  Gotland
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Gotlandile (laev, buss)  kõikidele huvilistele

GOTLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  730 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat (täiskajut), siis  soodustus 3 %

Registr. kuni   

24. juuni

3.-10. august  Wales ja Cornwalli poolsaar

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Wales´i  ja Cornwalli poolsaarele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

WALES´i AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1350 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

KIIRE!

Registr. kuni                

20. juuni

6.-12. august Ungari, Lõuna-Poola, Viin

Õppereis Ungarisse, Lõuna-Poolasse ja Viini (buss)  kõikidele huvilistele

UNGARI JA POOLA  AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)                                                                                      Maksumus  310 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  5 %. Kui 10 osalejat, siis soodustus 10 %

Registr. kuni                

24. juuni

6.-12. august Tšehhi

Õppereis Tšehhimaale (buss)  kõikidele huvilistele (8 AT)

TŠEHHI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Maksumus  310 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  5 %. Kui 10 osalejat, siis soodustus 10 %

 

Registr. kuni                

24. juuni

 

8.-15. august Lõuna-Prantsusmaa, Monaco, Šveits
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Lõuna-Prantsusmaale, Monacosse ja Šveitsi (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

PRANTSUSMAA JA MONACO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1250 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

 

KIIRE!

Registr. kuni   

20. juuni

 

11.-14. august  Ahvenamaa

Õppereis Ahvenamaale (laev, buss)  kõikidele huvilistele

AHVENAMAA JA SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  470 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 5 %

 

Registr. kuni                

24. juuni

15.-20. august Põhja-Saksamaa ja Rügeni saar
Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Põhja-Saksamaale ja Rügeni saarele (lennuk, buss)  kõikidele huvilistele

SAKSAMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  850 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni   

20. juuni

 

17.-21. august    Belgia ja Luksemburg
Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Belgiasse ja Luksemburgi (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

BELGIA JA LUKSEMBURGI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  890 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 % 

KIIRE!

Registr. kuni   

20. juuni

 

7.-14. september Rumeenia

Õppereis Rumeeniasse (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

RUMEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  990 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

Registr. kuni   

24. juuni

 

15.-22. september Horvaatia, Sloveenia

Veel 1 vaba koht!

Õppereis Horvaatiasse ja Sloveeniasse (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

HORVAATIA JA SLOVEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1090 €.

KIIRE!

Registr. kuni   

20. juuni

16.-25. september  Assoorid
Veel 5 vaba kohta!

Õppereis Assoori saartele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

ASSOORIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1850 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

KIIRE

Registr. kuni   

20. juuni

20.-27. september                 Lõuna-Portugal

Veel 1 vaba naiskoht!

Õppereis Lõuna-Portugali (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  990 €.

 

KIIRE!

Registr. kuni   

20. juuni

21.-24. september Odessa

Õppereis Odessasse (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

ODESSA  AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  750 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

Registr. kuni   

24. juuni

 

27. september -4. oktoober  Lõuna-Portugal

Veel 1 vaba naiskoht!

Õppereis Lõuna-Portugali (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  990 €.

KIIRE!

Registr. kuni   

20. juuni

 

Koolivaheaeg!

12.-26. oktoober Etioopia
Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Etioopiasse (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

ETIOOPIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  2730 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

 

KIIRE!

Registr. kuni   

20. juuni

 

Koolivaheaeg!

15.-22. oktoober Küpros  Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Küprosele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

KÜPROSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1090 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni   

20. juuni

Koolivaheaeg!

18.-26. oktoober Itaalia, San Marino, Vatikan

Õppereis Itaaliasse, San Marinosse ja Vatikani (buss)  kõikidele huvilistele

KLASSIKALINE ITAALIA. TAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  380 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust.  Kui 3 osalejat, siis  5 %.

Registr. kuni   

24. juuni

 

Koolivaheaeg!

18.-25. oktoober Araabia Ühendemiraadid (Dubai), Omaan

Veel 2 vaba kohta!

Õppereis  Araabia Ühendemiraatidesse (Dubai) ja Omaani (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE JA OMAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1510 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

KIIRE!

Registr. kuni   

20. juuni

Koolivaheaeg!

19.-26. oktoober  Malta, Gozo, Sitsiilia

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Malta, Gozo ja Sitsiilia saartele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

MALTA, GOZO JA SITSIILIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1090 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni   

20. juuni

 

Koolivaheaeg!

19.-27. oktoober

Horvaataia, Sloveenia

Õppereis Horvaatiasse ja Sloveeniasse (buss)  kõikidele huvilistele

HORVAATIA JA SLOVEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  380 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  soodustus 5 %. Kui 10 osalejat, siis soodustus 10 %

 

Registr. kuni   

24. juuni

 

1.-8. november Tenerife, La Gomera

Õppereis Kanaaria saartele Tenerife ja La Gomera (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

TENERIFE JA LA GOMERA  AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1220 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

Registr. kuni   

24. juuni

 

3.-15. november  Hawaii saared
Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Hawaii saartele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

HAWAII SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  4090 €. Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni   

20. juuni

 

15.-25. november Roheneemesaared
Veel 1 vaba naiskoht!

Õppereis Roheneemesaartele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

ROHENEEMESAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  2590 €. 

KIIRE!

Registr. kuni   

20. juuni

 

5. -15. detsember Costa Rica
Veel 5 vaba kohta!

Õppereis Costa Ricasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

COSTA RICA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  3290 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

 

KIIRE!

Registr. kuni   

20. juuni

 

Koolivaheaeg!

27.-30. detsember Lapimaa

Õppereis Põhja- Soome Lapimaale (buss, laev) kõikidele huvilistele

PÕHJA-SOOME SAAMI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM. AJALOOLISED JÕULUTRADITSIOONID LAPIMAAL (8 AT)

Maksumus  350 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis  soodustus 5 %.

 

Registr. kuni   

15. september

 

5.- 19. veebruar 2020            

Uus-Meremaa
Veel 3 vaba kohta!

Õppereis Uus-Meremaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

UUS-MEREMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  4690 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. 

 

KIIRE!

Registr. kuni   

20. juuni

 

10.-17. märts  2020                

Gran Canaria

Õppereis Gran Canaria saarele (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele 

GRAN CANARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1190 €.                                                                                                             

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni   

28. juuni

15.-26. november 2020 Namiibia

Õppereis Namiibiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

NAMIIBIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  4090 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  soodustus 3 %

 

Registr. kuni 

28. juuni 

 

 

 

Registreerimine Koolituskeskus Vilko MÜ :  E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob.  52 68 031

Kokkuleppeliselt võimalus tellida ka  koolitusi soovitud teemal  kohapeale kursuste valikut näed siit: http://www.vilkokool.ee/?page_id=78

9.-19. juuli Itaalia ja Capri saar