KOOLITUSKALENDER

This page as PDF

Koolituskeskus Vilko MÜ koolitused: hoolekogu töö, aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH), lapse enesehinnangu ja emotsionaalsete vajaduste, õpetaja eneseanalüüsi, nüüdisaegne õpikäsitus, hariduslike erivajadustega õpilane koolis, õpetaja imago ja enesekehtestamise, stressi-väsimuse, biblioteraapia, juhtimise-meeskonnatöö, õpetaja psühholoogiliste oskuste, töölepingute-töösuhte, väärikalt vananemise, hoolekogu töö, projektide koostamise-rahastamise ja erivajadustega laps lasteaias koolitused Viljandis,

kooli õigusliku reguleerimise ja õppenõukogu töö koolitus 4.-5. märtsil Pühajärve SPA Hotellis,

erivajadustega õpilane koolis (venekeelne koolitus) 10.-11. märtsil Viimsi SPA Hotellis,

aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) koolis ja lasteaias (venekeelne koolitus) 17.- 18. märtsil Narva-Jõesuu Meresuu SPA Hotellis,

suhtlemise ja enesekehtestamise koolituspäevad 1.-3. aprillil Jurmala SPA Hotellis ning

ÕPPEREISID välisriikidesse: Sardiinia-Korsika (koos Toivo Niibergi psühholoogialoenguga, KIIRE! 4 vaba kohta), Kaliningrad, Madeira (koolivaheaeg, 2 vaba kohta), Peterburg-Kroonlinn-Peterhof, Tšehhi (koolivaheaeg), Ungari-Lõuna-Poola (koolivaheaeg), Taani-Legoland, Maroko (5 vaba kohta), Türgi (koolivaheaeg- 3 vaba kohta), Holland (koolivaheaeg- 4 vaba kohta), Itaalia-Capri saar (6 vaba kohta), Lõuna-Hispaania (Andaluusia, koolivaheaeg, 4 vaba kohta), Portugal, Taani (12 vaba kohta), Šveits (4 vaba kohta), Island (12 vaba kohta), Põhja-Itaalia, Kreeka (Peloponnesos- 8 vaba kohta), Põhja-Norra (12 vaba kohta), Kesk-Norra-Trollitee-Bergen (12 vaba kohta), Mallorca (12 vaba kohta), Šotimaa-Inglismaa (8 vaba kohta), London-Normandia (8 vaba kohta), Wales (8 vaba kohta), Edela-Prantsusmaa-Baskimaa, Gruusia (6 vaba kohta), Armeenia (12 vaba kohta), Fääri saared (4 vaba kohta), Bulgaaria (12 vaba kohta), Rumeenia (2 vaba kohta), Assoori saared, Odessa, Sitsiilia, Lõuna-Portugal (2 vaba kohta), Horvaatia-Sloveenia, Küpros, Iisrael (12 vaba kohta), Malta-Gozo-Sitsiilia, Araabia Ühendemiraadid-Dubai-Omaan, Jordaania, Mauritius-Réunion (8 vaba kohta), Hawaii, Namiibia

Iga koolituse/õppereisi täpsem kava avaneb PEALKIRJALE klikkides:

14. veebruar   kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele, nõustamiskomisjonide liikmetele ja kõikidele huvilistele

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud Viivi Neare PhD.

Maksumus 80 €

Kui ühest koolist/lasteaiast/lasteasutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni

31. jaanuar

20. veebruar   kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele,  HEV-koordinaatoritele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele,  lastevanematele ja kõikidele huvilistele

LAPSE ENESEHINNANGU KUJUNEMINE JA ARENDAMINE. LASTE EMOTSIONAALSED VAJADUSED JA PSÜHHOSOMAATILISED ILMINGUD (6 AT)

Lektor psühholoog-pereterapeut ja nõustaja Aet Lass  MA

Maksumus 80 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

7. veebruar

 

Koolivaheaeg!

25. veebruar   kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste ja muude lasteasutuste õpetajatele, direktoritele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele,  HEV-koordinaatoritele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele, huvijuhtidele, noorsootöötajatele ja kõikidele huvilistele

ÕPETAJA ENESEANALÜÜS JA ENESEHINDAMISE PRAKTILISED VÕTTED JA VÄÄRTUSED.  JUHTUMIPÕHISTE PEDAGOOGILISTE PROBLEEMIDE LOOV LAHENDAMINE (6 AT)

Lektor psühholoog  Made Torokoff-Engelbrecht  PhD

Maksumus 80 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

7. veebruar

 

Koolivaheaeg!

26. veebruar   kell 11.00 Viljandi

Koolitus koolide direktoritele, õppealajuhatajatele, nõustajatele, eripedagoogidele, õpetajatele, klassijuhatajatele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele                             

NÜÜDISAEGNE ÕPIKÄSITUS. ÕPPIMINE 21. SAJANDIL EHK MUUTUSED ÕPPIMISES JA ÕPETAMISES. KUJUNDAVA HINDAMISE TÄHTSUS (6 AT)

Lektor Pille Tahker  MA                                                                              

Maksumus  80 €                                                                                              

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni

7. veebruar

 

Koolivaheaeg!

27. veebruar   kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud Viivi Neare PhD.

Maksumus 80 €

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

7. veebruar

 

 

Koolivaheaeg!

28. veebruar   kell 11.00 Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude, huvikeskuste ja muude haridus- ja kasvatusasutuste  õpetajatele, õppealajuhatajatele, direktoritele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, huvijuhtidele, noorsootöötajatele, ringijuhtidele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

ÕPETAJA IMAGO JA ENESEKEHTESTAMINE. POSITIIVSE ENESEPILDI KUJUNDAMINE JA HOIDMINE (6 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg  MSc.

Maksumus 80 €

Kui ühest koolist/lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

7. veebruar

 

4. märts  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, õppealajuhatajatele, ametnikele, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

PSÜHHOTERAPEUDIKS ISEENDALE- STRESSI, PINGE JA NEGATIIVSETE TUNNETE ENNETAMINE. LÄBIPÕLEMISE VÄLTIMINE JA ISIKSUSE TUGEVNEMINE  (6 AT)

Lektor psühholoog Ruth-Kaja Pekk MA

Maksumus  80 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %.

 

Registr. kuni

7. veebruar

 

4.-5. märts Pühajärve SPA Hotell

Praktiline koolitus koolijuhtidele, õppealajuhatajatele, haridusametnikele, õppenõukogu sekretäridele, klassijuhatajatele, nõustajatele, hoolekogude  liikmetele, sotsiaal- ja hariduskomisjonide liikmetele, huvijuhtidele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele

KOOLI ÕIGUSLIK REGULEERIMINE JA ÕIGUSAKTID. KOOLI ÕPPENÕUKOGU ROLL JA ÜLESANDED NING KOOSOLEKU ETTEVALMISTUS, LÄBIVIIMINE JA OTSUSTE VORMISTAMINE. PÕHIMÄÄRUSE, KODUKORRA JA LEPINGUTE SÕNASTAMINE. HOOLEKOGU OSATÄHTSUS. (8 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud  Jüri Ginter PhD

Maksumus  150 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva loenguosas- maksumus 80 € (ei sisalda õhtusööki ja saunakeskust)

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Pühajärvele ja samal päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

7. veebruar

 

5. märts  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus raamatukogude (ka kooliraamatukogud) juhtidele ja töötajatele, koolide emakeele- ja kirjandusõpetajatele, klassiõpetajatele, lasteaiaõpetajatele, psühholoogidele, logopeedidele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele,  huvijuhtidele, noorsootöötajatele, ringijuhtidele, kultuuritöötajatele ning kõikidele huvilistele               

BIBLIOTERAAPIA KASUTAMISE VÕIMALUSTEST JA VÕTETEST. ERINEVATE KIRJANDUSLIIKIDE MÕJUST PSÜÜHIKALE (6 AT)

Lektor psühholoog  Maria Teiverlaur  PhD

Maksumus 80 €.

Kui ühest raamatukogust/koolist/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni

14. veebruar

 

6. märts  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused, sotsiaal-, kultuuri- ja meditsiiniasutused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, arendusjuhtidele, personalitöötajatele, ametnikele, huvijuhtidele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele                                                                                        

JUHTIMINE KUI MEESKONNATÖÖ. LOOVUS JUHI TÖÖS. MEESKONNA VÕIMEKUSE SUURENDAMINE (6 AT)

Lektor  Mati Ruul  EMBA

Maksumus 80 €  

Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

14. veebruar

 

10.-11. märts Viimsi SPA Hotell

Praktiline koolitus/курс VENEkeelsete (NB! koolitus ja koolitusmaterjalid vene keeles) koolide eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, õpetajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

УЧЕНИК СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НУЖДАМИ.

УЧАЩИЕСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ШКОЛЕ И ПОДДЕРЖКА ИХ УЧЕБЫ

 

ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS

Lektor kauaaegne Tallinna ja Tartu ülikoolide õppejõud ja nõustaja  Viivi Neare PhD

Maksumus  170 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva loenguosas- maksumus 90 € (ei sisalda õhtusööki ja saunakeskust)

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viimsisse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

KIIRE!

Registr. kuni

7. veebruar

 

12. märts  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele,  HEV-koordinaatoritele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele, nõustamiskomisjonide liikmetele, lapsevanematele ja kõikidele huvilistele

PSÜHHOLOOGILISED OSKUSED ÕPETAJA TÖÖS. KUULAMISOSKUS, TAGASISIDE, KEHAKEEL, „EI“ ÜTLEMINE (6 AT)

Lektor psühholoog-pereterapeut ja nõustaja Aet Lass MA

Maksumus 80 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

14. veebruar

 

13. märts  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste, organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele, juhatuse liikmetele, personalitöötajatele, nõunikele, sekretäridele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

TÖÖSUHE JA TÖÖSUHTEALANE DOKUMENTATSIOON. TÖÖLEPING JA TÖÖLEPINGU SEADUSE MUUDATUSED (6 AT)

Lektor  pikaaegse juhtimis- ja tööturuameti töökogemusega koolitaja Peep Raju MA.

Maksumus 80 €

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

14. veebruar

 

17.-18. märts Narva-Jõesuu Meresuu SPA Hotell Praktiline koolitus/курс VENEkeelsete (NB! koolitus ja koolitusmaterjalid vene keeles) koolide, lasteaedade, lastekodude, lastehoidude ja noortekeskuste eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, õpetajatele, kasvatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele (6 AT)

УЧАЩИЕСЯ С НАРУШЕНИЕМ АКТИВНОСТИ И ВНИМАНИЯ. ПОДДЕРЖКА ИХ УЧЕБЫ

 

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU

Lektor kauaaegne Tallinna ja Tartu ülikoolide õppejõud ja nõustaja  Viivi Neare PhD

Maksumus  160 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva loenguosas- maksumus 80 € (ei sisalda õhtusööki ja saunakeskust)

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Narva-Jõesuusse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

14. veebruar

 

19. märts  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus sotsiaalkeskuste, hooldekodude, päevakeskuste ja muude asutuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, sotsiaaltöötajatele, omavalitsustele, ametnikele, eakate ühendustele ja seltsidele, eakatele ja kõikidele huvilistele

VÄÄRIKALT VANANEMINE. BIOLOOGILINE JA SOTSIAALNE VANUS. ELUKOMBED,TOIT JA UNI. MÄLU TREENIMINE (6 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg  MSc.

Maksumus 80 €

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

14. veebruar

 

 

20. märts  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade hoolekogu esimeestele ja liikmetele, koolide ja lasteaedade direktoritele ja õppealajuhatajatele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele

HOOLEKOGU TÖÖ  KOOLIS JA LASTEASUTUSES. MUUDATUSI HOOLEKOGU TÖÖS PÕHIKOOLI- JA GÜMNAASIUMISEADUSES. HOOLEKOGUDE SEADUSANDLUS JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter  PhD.

Maksumus 80 €

Kui ühest hoolekogust/ asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %, kui 4, siis 20 % soodustust.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

14. veebruar

 

25. märts  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste, organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, projektijuhtidele, arendusjuhtidele, nõustajatele, ametnikele ning kõikidele huvilistele

PROJEKTIDE PLANEERIMINE, KOOSTAMINE JA RAHASTAMINE. PROJEKTIDE JUHTIMINE (6 AT)

Lektor  Piret Koorep  MA

Maksumus  80 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga. 

 

Registr. kuni

21. veebruar

 

27. märts  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, kasvatajatele ja lasteaiaõpetajate abidele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, lasteaedade õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele 

ERIVAJADUSTEGA LAPS LASTEAIAS- LASTEASUTUSES JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud ja nõustaja Viivi Neare  PhD.

Maksumus 80 €

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

21. veebruar

 

1.-3. aprill Jurmala SPA Hotell

Praktilised koolituspäevad (Koos transpordiga Viljandi-Tartu-Rõngu-Valga-Jurmala ja tagasi) kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide, ettevõtete ja omavalitsuste juhtidele, õppealajuhatajatele, ametnikele, arendus- ja personalitöötajatele, sotsiaal-, noorsoo-, meditsiini- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele, huvijuhtidele ning kõikidele huvilistele           

SUHTLEMISE 21 KULDREEGLIT. ENESEKEHTESTAMINE (8 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus  295 €

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %

Registr. kuni

31. jaanuar

 

Reisi toimumise aeg ÕPPEREISID!
Registreerimine

4.- 18. veebruar 

Uus-Meremaa

 

Õppereis Uus-Meremaale

UUS-MEREMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- , SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM 

 

Müüdud!

10.-17. märts

Gran Canaria

Õppereis Gran Canaria saarele

GRAN CANARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

 

Müüdud!

Koolivaheaeg!

15.-22. aprill  Madeira

Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Madeirale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MADEIRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1170 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni

19. jaanuar

Koolivaheaeg!

17.-24. aprill  Lõuna-Hispaania (Andaluusia)

Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Lõuna-Hispaaniasse (Andaluusiasse) (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HISPAANIA JA ANDALUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS,- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1040 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

19. jaanuar

Koolivaheaeg!

19.-25. aprill   Tšehhi

Õppereis Tšehhimaale (buss) kõikidele huvilistele

TŠEHHI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 295 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 5 %.

 

Registr. kuni

31. jaanuar

 

Koolivaheaeg!

19.-25. aprill  Ungari, Lõuna-Poola

Õppereis Ungarisse ja Lõuna-Poolasse (buss) kõikidele huvilistele

UNGARI JA POOLA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 315 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 5 %.

 

Registr. kuni

31. jaanuar

 

Koolivaheaeg!

22.-26. aprill  Türgi

Veel 3 vaba kohta!

Õppereis Türki (lennuk) kõikidele huvilistele

TÜRGI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 750 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

19. jaanuar

Koolivaheaeg!

23.-26. aprill  Holland ja lillefestival

Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Hollandisse ja lillefestivalile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HOLLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM. HOLLANDI LILLEKASVATUSTRADITSIOONID (8 AT)

Maksumus 990 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

19. jaanuar

 

1.-8. mai  Itaalia ja Capri saar

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Itaaliasse, Capri saarele ja Vatikani (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1110 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

19. jaanuar

 

11.-18. mai  Maroko

Veel 5 vaba kohta!

Õppereis Marokosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MAROKO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM(8 AT)

Maksumus 1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni

19. jaanuar

 

20.-26. mai  Portugal

Õppereis Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1110 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

31. jaanuar

 

6.-9. juuni  Peterburg, Tsarskoje Selo, Kroonlinn, Peterhof

Õppereis Peterburgi, Kroonlinna, Tsarkoje Selosse ja Peterhofi (buss) kõikidele huvilistele

PETERBURI JA KROONLINNA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 175 €.(3-4-kesi toas), kahekesi toas 210 €

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

19. jaanuar

 

16.-21. juuni  Taani ja Legoland
Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Taani ja Legolandi (laev, buss) kõikidele huvilistele

TAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 360 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 5 %.

 

Registr. kuni

31. jaanuar

 

26.-30. juuni  Taani

Õppereis Taani (laev, lennuk, buss) kõikidele huvilistele

TAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 830 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 5 %

 

Registr. kuni

31. jaanuar

 

27. juuni- 3. juuli  Kreeka-Peloponnesos

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Kreekasse Peloponnesose poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

KREEKA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1110 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

 

KIIRE!

Registr. kuni

19. jaanuar

 

28. juuni- 5. juuli  Mallorca

Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Mallorcale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MALLORCA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1210 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

31. jaanuar

 

28. juuni- 5. juuli Rumeenia

Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Rumeeniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

RUMEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1040 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

19. jaanuar

 

1. -6. juuli  Šveits
Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Šveitsi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ŠVEITSI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1060 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

19. jaanuar

 

7.-14. juuli  Põhja-Norra
Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Põhja-Norrasse (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 930 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

31. jaanuar

 

8.-14. juuli  Edela-Prantsusmaa, Baskimaa, Hispaania

Õppereis Edela-Prantsusmaale, Baskimaale ja Hispaaniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PRANTSUSMAA JA BASKIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

31. jaanuar

 

10.-15. juuli  London, Normandia


Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Londonisse ja Normandiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

LONDONI JA NORMANDIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1080 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

19. jaanuar

 

12.-17. juuli  Itaalia, Austria, Tirool

Õppereis Põhja-Itaaliasse (ka ooper “Nabucco” Veronas), Austriasse ja Tirooli (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ITAALIA JA TIROOLI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM. OOPERITRADITSIOONID ITAALIAS (8 AT)

Maksumus 990 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

31. jaanuar

 

16.-20. juuli  Fääri saared
Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Fääri saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

FÄÄRI SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1360 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

KIIRE!

Registr. kuni

19. jaanuar

 

17.-24. juuli  Šotimaa, Inglismaa

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Šotimaale ja Inglismaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ŠOTIMAA JA INGLISMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1370 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni

19. jaanuar

 

18.-25. juuli  Gruusia
Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Gruusiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

GRUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1110 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

19. jaanuar

 

18.-26. juuli  Kesk-Norra, Bergen, Trollitee
Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Kesk-Norrasse, Bergenisse ja Trolliteele (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 980 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

31. jaanuar

 

20.-27. juuli  Sardiinia, Korsika, Põhja-Itaalia


Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Sardiiniasse, Korsikale ja Põhja-Itaaliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

SARDIINIA, KORSIKA JA ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Õppereisil ka huvitav psühholoogialoeng LOODUSLÄHEDANE EHK SÜNERGEETILINE MÕTLEMINE

Lektor psühholoog ja ajakirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

19. jaanuar

29. juuli- 5. august  Wales, Cornwalli poolsaar


Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Wales´i ja Cornwalli poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

WALES´i AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1360 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

19. jaanuar

 

31. juuli- 7. august  Bulgaaria
Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Bulgaariasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

BULGAARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 930 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

31. jaanuar

 

3.-7. august  Island
Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Islandile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ISLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1210 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

31. jaanuar

18.-22. august  Odessa

Õppereis Odessasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ODESSA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 810 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni

31. jaanuar

 

19.-23. august  Kaliningrad

Õppereis Kaliningradi (buss) kõikidele huvilistele

KALININGRADI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 445 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

31. jaanuar

 

6.-12. september  Horvaatia, Sloveenia

Õppereis Horvaatiasse ja Sloveeniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HORVAATIA JA SLOVEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1110 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

31. jaanuar

 

13.-20. september  Sitsiilia


Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Sitsiiliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

SITSIILIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1090 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

19. jaanuar

 

14.-23. september  Assoori saared

Õppereis Assoori saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ASSOORIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1950 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni

31. jaanuar

 

18.-25. september  Lõuna-Portugal

Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Lõuna-Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1070 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

19. jaanuar

 

18.-25. september  Armeenia
Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Armeeniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ARMEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1110 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

31. jaanuar

 

9.-16. oktoober  Iisrael
Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Iisraeli (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

IISRAELI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1270 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

31. jaanuar

 

12.-23. oktoober  Mauritius ja Réunion


Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Mauritiuse ja Réunioni saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MAURITIUSE JA RÉUNIONI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 3790 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni

19. jaanuar

 

 

14.-21. oktoober  Araabia Ühendemiraadid (Dubai) ja Omaan

Õppereis Araabia Ühendemiraatidesse (Dubai) ja Omaani (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE JA OMAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1530 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

31. jaanuar

15.-23. oktoober  Jordaania

Õppereis Jordaaniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

JORDAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1530 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

31. jaanuar

 

17.-24. oktoober  Malta, Gozo, Sitsiilia

Õppereis Maltale, Gozole ja Sitsiiliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MALTA, GOZO JA SITSIILIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1110 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni

31. jaanuar

 

18.-25. oktoober  Küpros

Õppereis Küprosele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

KÜPROSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  

Maksumus 1110 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

31. jaanuar

 

15.-26. november  Namiibia

Õppereis Namiibiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

NAMIIBIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 4090 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %

 

Registr. kuni

31. jaanuar

 

 

21. november- 2. detsember  Hawaii saared

Õppereis Hawaii saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HAWAII SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 4090 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %

 

 

Registr. kuni

31. jaanuar

 

 

Registreerimine Koolituskeskus Vilko MÜ : E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob. 52 68 031

Kokkuleppeliselt võimalus tellida ka koolitusi soovitud teemal kohapeale kursuste valikut näed siit: http://www.vilkokool.ee/?page_id=78

9.-19. juuli Itaalia ja Capri saar