KOOLITUSKALENDER

This page as PDF

Koolituskeskus Vilko MÜ koolitused: aktiivsus-tähelepanuhäire, väärikalt vananemise, lapse enesehinnangu ja psühholoogiliste vajaduste, koolivägivalla, erivajadustega laps lasteaias, projektide koostamise ja rahastamise, sotsiaalsete erivajaduste-õpiraskuste-andekuse, juhtimise-meeskonnatöö, aja planeerimise ja erivajadustega õpilase individuaalse õppekava koostamise koolitused Viljandis,

aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) koolis ja lasteaias (venekeelne koolitus) 12.-13. mail  Narva-Jõesuu Meresuu SPA Hotellis ning

ÕPPEREISID välisriikidesse: Peterburg-Kroonlinn-Peterhof, Island (12 vaba kohta), Põhja-Makedoonia (12 vaba kohta),  Kreeka (Peloponnesos- 8 vaba kohta), Põhja-Norra (8 vaba kohta), Kesk-Norra-Trollitee-Bergen (8 vaba kohta), Šotimaa-Inglismaa (4 vaba kohta), Wales (10 vaba kohta), Fääri saared (1 vaba naiskoht), Bulgaaria (8 vaba kohta), Assoori saared (10 vaba kohta), Odessa, Sitsiilia (8 vaba kohta), Lõuna-Portugal (8 vaba kohta), Tšehhi, Iisrael (12 vaba kohta), Malta-Gozo-Sitsiilia, Araabia Ühendemiraadid-Dubai-Omaan, Portugal, L-Hispaania-Andaluusia, Holland, Jordaania (12 vaba kohta), Mauritius (4 vaba kohta), Mauritius-Réunion (4 vaba kohta), Hawaii (3 vaba kohta), Roheneemesaared-Cabo Verde (8 vaba kohta), Uus-Meremaa, Costa Rica

Iga koolituse/õppereisi täpsem kava avaneb PEALKIRJALE klikkides:

6. mai  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele, nõustamiskomisjonide liikmetele ja kõikidele huvilistele

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud Viivi Neare PhD.

Maksumus 80 €

Kui ühest koolist/lasteaiast/lasteasutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

28. aprill

 

7. mai  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus sotsiaalkeskuste, hooldekodude, päevakeskuste ja muude asutuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, sotsiaaltöötajatele, omavalitsustele, ametnikele, eakate ühendustele ja seltsidele, eakatele ja kõikidele huvilistele

VÄÄRIKALT VANANEMINE. BIOLOOGILINE JA SOTSIAALNE VANUS. ELUKOMBED,TOIT JA UNI. MÄLU TREENIMINE. AIANDUSTERAAPIA (6 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg  MSc.

Maksumus 80 €

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

28. aprill

 

12.-13. mai  Narva-Jõesuu Meresuu SPA Hotell Praktiline koolitus/курс VENEkeelsete (NB! koolitus ja koolitusmaterjalid vene keeles) koolide, lasteaedade, lastekodude, lastehoidude ja noortekeskuste eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, õpetajatele, kasvatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele (6 AT)

УЧАЩИЕСЯ С НАРУШЕНИЕМ АКТИВНОСТИ И ВНИМАНИЯ. ПОДДЕРЖКА ИХ УЧЕБЫ

 

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU

Lektor kauaaegne Tallinna ja Tartu ülikoolide õppejõud ja nõustaja  Viivi Neare PhD

Maksumus  160 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva loenguosas- maksumus 80 € (ei sisalda õhtusööki ja saunakeskust)

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Narva-Jõesuusse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

28. aprill

 

 

13. mai  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele,  HEV-koordinaatoritele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele,  lastevanematele ja kõikidele huvilistele

LAPSE ENESEHINNANGU KUJUNEMINE JA ARENDAMINE. LASTE EMOTSIONAALSED VAJADUSED JA PSÜHHOSOMAATILISED ILMINGUD (6 AT)

Lektor psühholoog-pereterapeut ja nõustaja Aet Lass  MA

Maksumus 80 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

5. mai

 

14. mai  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude ja muude lasteasutuste direktoritele, õppealajuhatajatele, õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele,  HEV-koordinaatoritele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, ametnikele, noorsoopolitseinikele, nõustamiskomisjonide liikmetele, lastevanematele ja kõikidele huvilistele

KOOLIVÄGIVALD NING SELLE MÄRKAMINE, ENNETAMINE JA SEKKUMINE. VAIMNE JA FÜÜSILINE VÄGIVALD (6 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus 80 €

Kui ühest koolist/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

5. mai

 

15. mai  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, kasvatajatele ja lasteaiaõpetajate abidele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, lasteaedade õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele 

ERIVAJADUSTEGA LAPS LASTEAIAS- LASTEASUTUSES JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud ja nõustaja Viivi Neare  PhD.

Maksumus 80 €

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

5. mai

 

20. mai  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste, organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, projektijuhtidele, arendusjuhtidele, nõustajatele, ametnikele ning kõikidele huvilistele

PROJEKTIDE PLANEERIMINE, KOOSTAMINE JA RAHASTAMINE. PROJEKTIDE JUHTIMINE (6 AT)

Lektor  Piret Koorep  MA

Maksumus  80 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga. 

 

Registr. kuni

8. mai

21. mai  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste, huvikeskuste õpetajatele ja juhtidele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, sotsiaaltöötajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

HARIDUSLIKUD, KÄITUMUSLIKUD JA SOTSIAALSED ERIVAJADUSED JA NENDEGA TOIMETULEK. ÕPIRASKUSED JA ANDEKUS (6 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus 80 €

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

8. mai

 

22. mai  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused, sotsiaal-, kultuuri- ja meditsiiniasutused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, arendusjuhtidele, personalitöötajatele, ametnikele, huvijuhtidele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele                                                                                        

JUHTIMINE KUI MEESKONNATÖÖ. LOOVUS JUHI TÖÖS. MEESKONNA VÕIMEKUSE SUURENDAMINE (6 AT)

Lektor  Mati Ruul  EMBA

Maksumus 80 €  

Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

8. mai

 

28. mai  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, kultuuri- ja sotsiaalasutused, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, ametnikele, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

AEG JA AJA PLANEERIMINE. AJA HIND JA AJATAJU. AJA SÜNERGEETIKA. OSKUS ÖELDA “EI” (6 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg  MSc.

Maksumus 80 €

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

15. mai

 

29. mai  kell 11.00 Viljandi

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE (6 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud Viivi Neare PhD.

Maksumus 80 €

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

15. mai

 

Reisi toimumise aeg ÕPPEREISID!
Registreerimine

 

17.-24. aprill  Lõuna-Hispaania

NB! Reis lükkub eriolukorra tõttu edasi järgmisesse aastasse- sama reis toimub 16.-24.04.2021!

 

 

Õppereis Lõuna-Hispaaniasse
HISPAANIA JA ANDALUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS,- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM 
Müüdud!

 

23.-26. aprill  Holland ja lillefestival

NB! Reis lükkub eriolukorra tõttu edasi järgmisesse aastasse- sama reis toimub 15.-18.04.2021!

 

 

Õppereis Hollandisse
HOLLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM. HOLLANDI LILLEKASVATUSTRADITSIOONID  

Müüdud!

 

25.-28. juuni  Peterburg, Tsarskoje Selo, Kroonlinn, Peterhof    

NB!  Sama kavaga reis väljub ka veel järgmistel kuupäevadel: 18.06, 1.07, 16.07, 1.08, 6.08, 13.08, 20.08, 27.08 ja 21.10

Õppereis Peterburgi, Kroonlinna, Tsarkoje Selosse ja Peterhofi (buss) kõikidele huvilistele

PETERBURI JA KROONLINNA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 185 €.(3-4-kesi toas), kahekesi toas 220 €

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %

 

 

Registr. kuni

8. mai

 

27. juuni- 3. juuli  Kreeka-Peloponnesos

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Kreekasse Peloponnesose poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

KREEKA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1110 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

 

 

Registr. kuni

8. mai

 

28. juuni- 5. juuli Rumeenia

 

 

Õppereis Rumeeniasse

RUMEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

 

Müüdud!

7.-14. juuli  Põhja-Norra
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Põhja-Norrasse (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 930 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

8. mai

 

16.-20. juuli  Fääri saared
Veel 1 vaba naiskoht!

Õppereis Fääri saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

FÄÄRI SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1360 €.

 

Registr. kuni

8. mai

 

17.-24. juuli  Šotimaa, Inglismaa

Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Šotimaale ja Inglismaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ŠOTIMAA JA INGLISMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1370 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

Registr. kuni

8. mai

 

18.-26. juuli  Kesk-Norra, Bergen, Trollitee
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Kesk-Norrasse, Bergenisse ja Trolliteele (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 980 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

8. mai

20.-27. juuli  Sardiinia ja Korsika
Õppereis Sardiiniasse ja Korsikale
SARDIINIA, KORSIKA JA ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM 
Müüdud!

29. juuli- 5. august  Wales, Cornwalli poolsaar


Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Wales´i ja Cornwalli poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

WALES´i AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1360 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

8. mai

31. juuli- 7. august  Bulgaaria
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Bulgaariasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

BULGAARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 930 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

8. mai

 

3.-7. august  Island
Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Islandile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ISLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1210 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

8. mai

21.-29. august Põhja-Makedoonia
Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Põhja-Makedooniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MAKEDOONIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1130 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

8. mai

22.-29. august Portugal

Õppereis Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1150 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

8. mai

13.-20. september  Sitsiilia


Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Sitsiiliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

SITSIILIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1090 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

8. mai

14.-23. september  Assoori saared
Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Assoori saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ASSOORIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1950 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni

8. mai

 

19.-22. september  Odessa

Õppereis Odessasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ODESSA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 740 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

8. mai

 

25. september- 2. oktoober  Lõuna-Portugal

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Lõuna-Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1070 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

8. mai

9.-16. oktoober  Iisrael
Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Iisraeli (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

IISRAELI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1270 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

8. mai

 

Koolivaheaeg!

12.-23. oktoober  Mauritius ja Réunion


Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Mauritiuse ja Réunioni saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MAURITIUSE JA RÉUNIONI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 3790 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

8. mai

 

Koolivaheaeg!

12.-23. oktoober  Mauritius

Veel 4 vaba kohta! 

Õppereis Mauritiuse saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MAURITIUSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 3090 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

8. mai

Koolivaheaeg!

14.-21. oktoober  Araabia Ühendemiraadid (Dubai) ja Omaan
Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Araabia Ühendemiraatidesse (Dubai) ja Omaani (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE JA OMAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1530 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

8. mai

Koolivaheaeg!

15.-23. oktoober  Jordaania
Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Jordaaniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

JORDAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1530 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni

8. mai

Koolivaheaeg!

17.-23. oktoober   Tšehhi

Õppereis Tšehhimaale (buss) kõikidele huvilistele

TŠEHHI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 295 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 5 %

Registr. kuni

8. mai

 

Koolivaheaeg!

17.-24. oktoober  Malta, Gozo, Sitsiilia

Õppereis Maltale, Gozole ja Sitsiiliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MALTA, GOZO JA SITSIILIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1110 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni

8. mai

 

Koolivaheaeg!

18.-25. oktoober  Küpros
Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Küprosele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

KÜPROSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  

Maksumus 1110 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

Registr. kuni

8. mai

 

13.-23. november  Roheneemesaared- Cabo Verde
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Roheneemesaartele- Cabo Verde (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ROHENEEMESAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 2890 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %

 

Registr. kuni

8. mai

17.-27. november  Namiibia
Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Namiibiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

NAMIIBIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 4090 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

Registr. kuni

8. mai

 

 

21. november- 2. detsember  Hawaii saared
Veel 3 vaba kohta!

Õppereis Hawaii saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HAWAII SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 4190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %

 

 

Registr. kuni

8. mai

2.- 16. veebruar 2021

Uus-Meremaa

Õppereis Uus-Meremaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


UUS-MEREMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- , SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 4890 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 % 

Registr. kuni

8. mai

18.- 28. veebruar 2021 Costa Rica

Õppereis Hawaii saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

COSTA RICA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 3660 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %

Registr. kuni

8. mai

 

Registreerimine Koolituskeskus Vilko MÜ : E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob. 52 68 031

Kokkuleppeliselt võimalus tellida ka koolitusi soovitud teemal kohapeale kursuste valikut näed siit: http://www.vilkokool.ee/?page_id=78

9.-19. juuli Itaalia ja Capri saar