KASVATUSE SOTSIAALSEST ASPEKTIST TEISITI KUI TAVALISELT. KOOLI- JA LASTEAIAPROBLEEMIDE SOTSIAALSED TAGAMAAD. TEMPERAMENT JA ÕPISTIILID

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab  17. mail  2019  Viljandis praktilise koolituse koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste ja muude lasteasutuste õpetajatele, õppealajuhatajatele, direktoritele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, psühholoogidele, logopeedidele, huvijuhtidele, sotsiaaltöötajatele, ametnikele, nõustamiskomisjonide liikmetele ja kõikidele huvilistele

KASVATUSE SOTSIAALSEST ASPEKTIST TEISITI KUI TAVALISELT. KOOLI- JA LASTEAIAPROBLEEMIDE SOTSIAALSED TAGAMAAD. TEMPERAMENT JA ÕPISTIILID

Teemad:

 

 • Sissejuhatus teemadesse. Uued väljakutsed laste ja noortega tegelemisel
 • Kas EMPAATIA on alati kasulik?
 • Kas lapsi saab üle KAVALDADA?
 • Miks inimesed VALETAVAD ja kuidas sel puhul toimida?
 • Individualism ja kollektivism
 • Haige hingega lapsed
 • Temperament ja kooli (lasteaia) probleemid
 • Õpistiilid
 • Arutelu, küsimustele vastamine, probleemsete juhtumite reflekteerimine.

Lektor: psühholoog ja Tallinna Ülikooli dotsent Mare Leino PhD

Koolituse eesmärk on:

 • tutvustada uusi suundi temperamendi-uuringutes
  ning avada iseloomu ja õpitulemuste omavahelist seost. (näiteks nn. laiskus, aeglus, kiirus, sotsiaalsus, innukus jms saavad nende uute teadmiste valgusel hoopis teise tähenduse.)
  Õppimise kiirus ei ole seotud lapse vaimsete võimetega, vaid pigem tema temperamendiga.
 • tutvustada pedagoogidele nn.  õpiprobleemide võimalikke
  tagamaid: alati ei ole põhjuseks hüperaktiivsus, haigus, laiskus vms.

Vahel võib põhjus olla muus – näiteks lapse iseloomus.

Individualism ja kollektivism.

Mitmeid tänapäevaseid kooliprobleeme saab taandada individualistlike ja kollektivistlike tendentside vahelisele konfliktile. Üks stiil ei ole teisest parem ega halvem, lihtsalt need on erinevad maailmanägemise viisid. Alaealistega kokkupuutuvatel inimestel oleks väga vajalik teadvustada seda tüüpi konfliktide tagamaid. Aitamine algab mõistmisest.

Haige hingega lapsed.

Seaduste ja normidega satuvad pahuksisse eeskätt puudulikult sotsialiseeritud lapsed. Põhjuseks on asjaolu, et vanemad ise vajavad abi. Kuritegelik käitumine võib olla ka appikarje: noor ei oska ühiskonnale muud moodi märku anda, et ta vajab abi. Loengu eesmärgiks on teadvustada nö haige hingega laste probleemide põhjusi ning tagamaid, sh õpetada selliste noortega paremat toimetulekut.

Temperament ja kooliedu.

Temperamendi-uurijad kinnitavad, et teatud temperamendiga inimestel on suurem tõenäosus sattuda kaaskodanikega konflikti. Nii nagu üks osa õpilasi saab koolis paremaid hindeid lihtsalt tänu oma ideaalsele ‘koolitemperamendile’. Olukord on ebaõiglane, aga mõnes mõttes ka paratamatu. Teadlikkus temperamendi mõjust inimeste-vahelisele suhtlemisele aitaks seda ebaõiglust veidi vähendada. Eriti laste ja noortega kokku puutuvad inimesed peaksid olema kursis temperamendi ja konfliktide omavahelise seosega.

Loengupäeva lõpus võimalus  analüüsida loenguteemade valguses oma tööalaseid probleeme tegeliku elu näidete põhjal. On võimalik esitada küsimusi ja toimub diskussioon.

Koolitus toimub 17. mail 2019  kell 11.00-16.00

Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse  saalis

Koolituspäeva maksumus: 70 sisaldab ka 2 kohvipausi ja jaotusmaterjale

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest vähemalt  2 osalejat, siis 10 % soodustust, kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga!

Soovijatel palun registreerida  kuni  12. mai  meilil: gunnar@vilkokool.ee või  mob 52 68 031

Koolituse teemat ja lektorit  võimalik tellida ka kohapeale!