NÜÜDISAEGNE ÕPIKÄSITUS. ÕPPIMINE 21. SAJANDIL EHK MUUTUSED ÕPPIMISES JA ÕPETAMISES. KUJUNDAVA HINDAMISE TÄHTSUS

Viljandi Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab  10. novembril  2022  Viljandis    1-päevase praktilise  koolituse

NÜÜDISAEGNE ÕPIKÄSITUS. ÕPPIMINE 21. SAJANDIL EHK MUUTUSED ÕPPIMISES JA ÕPETAMISES. KUJUNDAVA HINDAMISE TÄHTSUS (6 AT)

 

Praktiline koolitus koolide õpetajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, huvijuhtidele, direktoritele, ametnikele, hoolekogu liikmetele ja kõikidele huvilistele

Koolitus  toimub 10. novembril  2022 kell 11.00- 16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

Lektor  Pille Tahker MA

 

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • Kas ja miks peab midagi õppimises ja õpetamises üldse muutuma … ?

  –      Muutused õppimise tähenduses, õppimisviisides, õpikeskkonnas ja õpetamises 

  –    Õpilaste õpimotivatsioon ja õpirõõm

  –      Nüüdisaegne õpikäsitus – mis see on ja kuidas sinna jõuda …?

  –      Õpikäsituse muutumise kolm suunda

  –    Õppimise ja õpetamise eesmärgid, põhiprintsiibid ja olulisemad aspektid

  –      Milliseid muutusi eeldab nüüdisaegne õppimine erinevatelt osapooltelt ning kuidas on muutunud erinevate osapoolte rollid õppeprotsessis

  –      Õppimist toetav koolikultuur ja kooli juhtimine

       Kujundava hindamise tähtsus

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab ülevaate muutustest õppimise tähenduses, õppimisviisides, õpikeskkonnas ja õpetamises
 • Saab ülevaate nüüdisaegse õpikäsituse olemusest ja suundadest ning oskab neid praktilises koolitöös kasutada
 • Saab ülevaate õppimise ja õpetamise eesmärkidest ja põhiprintsiipidest ja oskab neid praktikas ellu viia
 • Oskab teadvustada kujundava hindamise ja koolikultuuri tähtsust ja seda koolitöös rakendada

 

Koolitus kuulub hariduse interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

 

Koolituse maksumus  90 € sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2) Väljastatakse  koolitustõend vastava kursuse  (6 AT) läbimise kohta.

10 % soodustust, kui ühest  koolist vähemalt 2 osalejat. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

Soovijatel palun  registreerida  kuni  28. oktoober E-post:  gunnar@vilkokool.ee  või  mob 52 68 031

Koolitust  võimalik tellida ka kooli kohapeale!

 

Lektorist: Pille Tahker MA on Koolituskeskus Vilko lektor alates 2010.a., kodanikupäeva aumärgi kavaler, koolijuht ning haridusasutuse juhtimise, nüüdisaegse õpikäsituse ja kujundava hindamise lektor, magister