MTÜ JA SIHTASUTUSE RAAMATUPIDAMINE JA UUENDUSED MAKSUSÜSTEEMIS

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab 21. novembril  2019  Viljandis    1-päevase praktilise  koolituse  7 AT

MTÜ JA SIHTASUTUSE  RAAMATUPIDAMINE JA UUENDUSED MAKSUSÜSTEEMIS

Koolituspäev mõeldud  eeskätt  MTÜ-de, sihtasutuste ja seltside juhtidele ja raamatupidajatele, kuid ka teistele huvilistele

 

Koolitus  toimub  21. november   2019   kell 11.00- 16.45  Viljandis, Vabaduse plats 4 III korruse saalis

Lektor  Hele Moor MA

Koolituse alateemad:

  1. Mittetulundusühingute olemus ja eesmärgid, raamatupidamise korraldamise üldised põhimõtted mittetulundusühingutes ja kasutatav seadusandlus, sise-eeskirjad.
  2. Arvestuspõhimõtted spetsiifilistes valdkondades, RTJ 12 ja RTJ 14, muudatused alates 01.01.2014: tasud ühingu liikmetelt, annetuste ja toetuste kajastamine, sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised laekumised, teenuste ja maksete vahendamine, sihtfinantseerimise üld- või netomeetod, põhivara arvestus.
  3. Tulumaksusoodustusega MTÜ-d ja SA-d. Taotluse vorm TMIN; INF 4 ja INF 9 esitamine. Annetused ja maksud.
  4. Majandusaasta aruanne, revisjonile esitatavad nõuded
  5. Isikliku sõiduauto kompensatsioon, lähetused, põhitegevusega  mitteseotud kulud.

Koolituse maksumus  80 € sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2) Väljastatakse  koolitustõend vastava kursuse  (7 AT) läbimise kohta.

10 % soodustust, kui ühest  asutusest   vähemalt 2 osalejat. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

Soovijatel võimalik  registreerida  veel TÄNA,   14. november   E-meilil:  gunnar@vilkokool.ee  või  mob 52 68 031

Koolitust  võimalik tellida ka kohapeale!