OMAVALITSUSTE VOLIKOGUDE NING VALLA- JA LINNAVALITSUSTE TÖÖKORRALDUS. ISTUNGITE ETTEVALMISTUS JA LÄBIVIIMINE. OMAVALITSUSE ARENGUKAVA KOHANDAMINE

Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab 30. mail  2019 Viljandis  6 AT praktilise koolituse  omavalitsusjuhtidele, valla- ja linnasekretäridele, valla- ja linnavolikogude esimeestele ja liikmetele, volikogude sekretäridele, ametnikele, arendusjuhtidele, valimisliitudele ning kõikidele poliitikutele ja huvilistele

OMAVALITSUSTE VOLIKOGUDE NING VALLA- JA LINNAVALITSUSTE TÖÖKORRALDUS. ISTUNGITE ETTEVALMISTUS JA LÄBIVIIMINE. OMAVALITSUSE ARENGUKAVA KOHANDAMINE

 

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud  Jüri Ginter  PhD

 

Teemad:

  • Õigusaktide ühtlustamine ja kohandamine Ühinenud omavalitsus  peab hakkama tegutsema õigusaktide alusel. Näiteks volikogu reglemendid on praegu igal volikogul erinevad, kuid uus volikogu peab millegi alusel tegutsema hakkama.
  • Volikogu rollid  ja töökorraldus
  • Volikogu  tegevuse õiguslikud alused ja valimiste õiguslik reguleerimine
  • Volikogu komisjonide roll ja töökorraldus
  • Töö planeerimine. Arengukava, eelarve ja õigusloome
  • Koosolekute ja istungite planeerimine, läbiviimine ja protokollimine
  • Millised on kohaliku omavalitsuse seosed riigi, erasektori, mittetulundussektori ja ajakirjandusega?
  • Milline on tööjaotus valitsuse ja ametnikega
  • Millised on arenguvõimalused?
  • Rühmatööd ja arutelud

 

Koolitus toimub  30. mail  2019    kell 11.00-16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

Koolituse maksumus 70 €  sisaldab jaotusmaterjale, saabumiskohvi ja kohvipause (2).  10 % soodustust, kui ühest  asutusest osalejaid vähemalt 2.

Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %. Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

NB!  7  soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga!

Soovijatel palun registreerida veel TÄNA,  24. mail  E-meilil: gunnar@vilkokool.ee  või  mob  52 68 031

NB! Nimetatud koolitust võimalik tellida ka omavalitsustesse kohapeale!