ÕPETAJA ENESEANALÜÜS JA ENESEHINDAMISE PRAKTILISED VÕTTED JA VÄÄRTUSED. JUHTUMIPÕHISTE PEDAGOOGILISTE PROBLEEMIDE LOOV LAHENDAMINE

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab koolivaheajal, 25. veebruaril 2020 Viljandis  koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste ja muude lasteasutuste direktoritele ja õpetajatele, õppealajuhatajatele, nõustajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, HEV- koordinaatoritele, psühholoogidele, ametnikele, noorsootöötajatele, huvijuhtidele ja kõikidele huvilistele 6 AT  koolituse

ÕPETAJA ENESEANALÜÜS JA ENESEHINDAMISE PRAKTILISED VÕTTED JA VÄÄRTUSED.  JUHTUMIPÕHISTE PEDAGOOGILISTE PROBLEEMIDE LOOV LAHENDAMINE

 

Koolitus…

…käsitleb enesehindamist kui sisehindamise süsteemse tervikprotsessi ühe osana

… käsitleb enesehindamist kui õppiva organisatsiooni loomulikku osa

…käsitleb õpetaja enesehindamise vajalikkust loovas analüütilises vestluses

…näitab, kuidas enesehindamine mõjutab õpetaja enesehinnangut

…näitab, kuidas õpetaja enesehindamine mõjutab koostöö tulemuslikkust õpilastega, lastevanematega, kolleegidega, kooli juhtkonnaga, võrgustikutöö spetsialistidega (logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog jt)

…õpetab tundma rõõmu ja nautima tööd

… õpetab tundma uhkust oma ameti ja oma kooli maine üle

….aitab juhtumipõhiseid pedagoogilisi probleeme loovalt lahendada

….vaatleb juhtumianalüüse

 

Lektor: psühholoog Made Torokoff- Engelbrecht PhD

Koolitus toimub  25. veebruaril  kell 11.00-16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4 III korruse saalis

Koolituse maksumus 80 €  -Sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause (2) Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest 2 osalejat, siis soodustus 10 %, kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %. Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

Soovijatel palun registreerida veel kuni  18. veebruar  E-post: gunnar@vilkokool.ee või  mob 52 68 031

Koolitust võimalik tellida ka kohapeale!