ÕPETAJA ENESEANALÜÜS JA ENESEHINDAMISE PRAKTILISED VÕTTED JA VÄÄRTUSED. KOOSTÖÖKULTUUR ASUTUSES JA JUHTUMIPÕHISTE PEDAGOOGILISTE PROBLEEMIDE LOOV LAHENDAMINE

Viljandi Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab 24. novembril 2023 Viljandis  koolide, lasteaedade, huvikoolide, lastekodude, noortekeskuste ja muude lasteasutuste direktoritele ja õpetajatele, õppealajuhatajatele, nõustajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, HEV- koordinaatoritele, psühholoogidele, ametnikele, noorsootöötajatele, huvijuhtidele ja kõikidele huvilistele praktilise 6 AT  koolituse

ÕPETAJA ENESEANALÜÜS JA ENESEHINDAMISE PRAKTILISED VÕTTED JA VÄÄRTUSED. KOOSTÖÖKULTUUR ASUTUSES JA JUHTUMIPÕHISTE PEDAGOOGILISTE PROBLEEMIDE LOOV LAHENDAMINE

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

Koolitus…

…käsitleb eneseanalüüsi ja enesehindamist kui sisehindamise süsteemse tervikprotsessi ühe osana

… käsitleb enesehindamist kui õppiva organisatsiooni loomulikku osa

…käsitleb õpetaja enesehindamise vajalikkust loovas analüütilises vestluses

…näitab, kuidas enesehindamine mõjutab õpetaja enesehinnangut

…näitab, kuidas õpetaja eneseanalüüs ja enesehindamine mõjutavad koostöö tulemuslikkust õpilastega, lastevanematega, kolleegidega, kooli juhtkonnaga, võrgustikutöö spetsialistidega (logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog jt)

…õpetab tundma rõõmu ja nautima oma tööd

… õpetab tundma uhkust oma ameti ja oma kooli/lasteaia maine üle

… käsitleb koostöökultuuri kui õppiva organisatsiooni loomulikku osa

….aitab juhtumipõhiseid pedagoogilisi probleeme loovalt lahendada ja vaatleb juhtumianalüüse-

praktiline seminar 1 AT

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • Saab ülevaate eneseanalüüsist ja enesehindamisest kui sisehindamise süsteemse tervikprotsessi ühest osast
  • oskab eneseanalüüsi ja enesehindamist praktilises kooli/lasteaiatöös kasutada
  • mõistab koostöökultuuri ja õppiva organisatsiooni tähtsust
  • oskab hinnata ja praktikas kasutada koostöö tulemuslikkust õpilastega, lastevanematega, kolleegidega, kooli juhtkonnaga, võrgustikutöö spetsialistidega (logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog jt)
  • oskab juhtumipõhiseid pedagoogilisi probleeme loovalt lahendada

Koolitus kuulub hariduse interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

Lektor: psühholoog Made Torokoff- Engelbrecht PhD

Koolitus toimub  24. novembril 2023  kell 11.00-16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4 III korruse saalis

Koolituse maksumus 100 €  -sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause (2) Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest 2 osalejat, siis soodustus 10 %, kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %. Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Soovijatel palun registreerida  kuni 17. november  E-post: gunnar@vilkokool.ee või  mob 52 68 031

Koolitust võimalik tellida ka asutustesse kohapeale!

Lektorist: Made Torokoff-Engelbrecht PhD

Kauaaegne Tartu Ülikooli õppejõud, nõustaja ja magistritööde juhendaja. Avaldanud arvukalt teaduspõhiseid artikleid ja ka raamatuid.

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2005.a.

Hariduskäik:

2008                        Tartu Ülikool, majandusteaduskond, PhD (majandusteaduses)

2001                      Tartu Ülikool, haridusteaduskond MA (pedagoogikas)

1978                      Tartu Riiklik Ülikool (praegu Tartu Ülikool), filoloogia teaduskond, eripedagoogika osakond, diplom. Eriala: defektoloog, abikooli õpetaja ja logopeed

1972                      Tartu Pedagoogiline kool (praegune Tartu Õpetajate Seminar), diplom. Eriala: algklasside õpetaja

 

Teenistuskäik:

2007 – 2014          Tartu Ülikooli majandusteaduskond, TÜ Ettevõtluskeskuse erakorraline teadur

2005 – 2007          Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, juhtimise lektor

2002 – 2005          Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, psühholoogia lektor

2003 – 2012          Juhtide ja spetsialistide Arengufirma AS Invicta kaastreener, konsultant

Töötanud mitmetes koolides logopeedina ja psühholoogina.