ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMINE LAPSEVANEMAGA KOOLIS

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab koolivaheajal, 23. aprillil 2024 Viljandis  1- päevase (6 AT) praktilise koolituse

ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMINE LAPSEVANEMAGA KOOLIS

Koolituse eesmärk: õpetada klassijuhatajatele ja kooliõpetajatele lapsevanemaga arenguvestluse läbiviimise, aktiivse kuulamise ning  tagasiside andmise oskust. Kursus mõeldud nii üldharidus- kui ka kutsekoolide õpetajatele.

Lektor Merike Kaste MA

 

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • Arenguvestluse olemus, eesmärgid ja liigid.
 • Milleks on vaja arenguvestlusi?
 • Seos sisehindamise ja õppekavaga
 • Arenguvestluste süsteemi loomine koolis
 • Arenguvestluse protsess
 • Arenguvestluse dokumentatsioon (küsimustikud, vormid, kokkuvõtted)
 • Arenguvestlus kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega
 • Arenguvestlusega seotud müüdid ja hirmud
 • Arenguvestluse õnnestumiseks vajalikud suhtlemis- ja nõustamisoskused
 • Kontakti loomine, säilitamine ja lõpetamine arenguvestlusel
 • Vestluse juhtimise tehnikad
 • Enamlevinud suhtlemisvead arenguvestlusel

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab ülevaate arenguvestluste olemusest ja eesmärkidest ja oskab neid praktikas kasutada.
 • Saab ülevaate arenguvestluse dokumentatsioonist, arenguvestluste süsteemist ja protsessist ning oskab neid oma arenguvestlustel kasutada
 • Oskab arenguvestlusel luua ja säilitada kontakti lapsevanemaga, kasutades vajalikke suhtlemis- ja nõustamisoskusi
 • Teab ja oskab praktikas kasutada vestluse juhtimise tehnikaid, vältides enamlevinud suhtlemisvigu

 

Koolitus kuulub hariduse interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

 

Toimumise aeg: 23. aprillil 2024 algus  kell 11. 00-16.00 Viljandis, Vabaduse plats 4 III korruse saalis.

Koolituse maksumus: 100 €   sisaldab koolitusmaterjale, saabumiskohvi ja kohvipause (2)

Kui ühest koolist vähemalt  2  osalejat, siis  10 % soodustust, kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

Koolitus toimub: grupitööde, arutelude  ja loengu vormis.

Koolitusel osaleja saab koolitustõendi vastava kursuse läbimise kohta (6 AT)

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Soovijatel palume registreerida kuni 16. aprill  e-post: gunnar@vilkokool.ee või mob  52 68 031

 

Koolitust võimalik tellida ka koolidesse kohapeale!

 

Lektorist:  Merike Kaste MA on Koolituskeskus Vilko lektor alates 2005.a.

Pedagoog, lektor ja koolijuht, lõpetas aastal 1987 Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo erialal. 1992. aastal kaitses Kaste Tartu Ülikooli psühholoogia kateedris diplomitööd “Noorukite väärtusorientatsioon”, 2002. aasta kaitses ta Tartu Ülikool haridusteaduskonna pedagoogika osakonnas magistritööd “Metoodika õpetaja enesehindamiseks ja arenguvestluse läbiviimiseks” . Kaste juhendamisel kaitsesid 2007. aastal TÜ pedagoogika osakonnas bakalaureusetööd mitmed üliõpilased.

Ta on töötanud koolides ajalooõpetajana, õppealajuhatajana ja direktorina

 • 2000 Johannes Käisi preemia