MOTIVEERIV TÖÖ TASUSTAMINE ASUTUSES JA ETTEVÕTTES

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab  21. jaanuaril   2011 Viljandis

1-päevase (6 AT)  koolituse, kuhu on oodatud kõik töötajate juhtimise ja palgaarvestusega tegelevad inimesed (raamatupidajad, juhtkonna liikmed), kes soovivad muudatusi selles valdkonnas.

MOTIVEERIV TÖÖ TASUSTAMINE ASUTUSES JA ETTEVÕTTES

Koolituse eesmärk on anda algteadmised ja konkreetsed seaduslikud ja praktilised juhtnöörid töötajate motiveerimiseks töötasustamissüsteemide rakendamisel asutustes ja ettevõtluses.

Koolituse kava:

1. Motivatsiooni mõiste ja vahendid ettevõtluses

2. Hindamise eetiline aspekt- organisatsiooni struktuur, kultuur

4. Töötasustamise võimalused- töötasustamise süsteemide olemus

3. Hinnangute andmise alused – „läbipaistev“  hindamine ja hüvitamine

5. Palgasüsteemi kooskõla ettevõtte eelarvega

6. Praktilised võimalused töö tasustamiseks palgasüsteemis

7. Näited töötasustamise võimalustest Exel`i tabelis

Koolituse tulemusena on osalejal kujunenud objektiivne arusaam töötaja motiveerimise võimalustest, töö hindamisest ja palgasüsteemi seostamisest üldise ettevõtte strateegiaga ning ülevaade praktilistest rakendustest töötasusüsteemide välja töötamisel kooskõlas seadusandlusega.

Lektor   Külli Hiiemäe- Metsar MBA

Lektoril  tööalasedkogemused (alates 1997.a.) väikeettevõtte juhtimise-, raamatupidamise ja finantsjuhtimise alal.

Koolitus toimub 21. jaanuaril kell 11.00- 16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis.

Koolituse maksumus 50 € , 782.30 EEK (Vilko liikmetele 45 €, 704.10 EEK) sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2) Väljastatakse koolitustõend (6 AT) kursuse läbimise kohta.

10 % soodustust, kui ühest asutusest  osalejaid vähemalt 2

Soovijatel palun registreerida hiljemalt  14. jaanuariks

telef.   4330 438, mob 52 68 031   või E-meil:  gunnar@viljandimaa.ee