KOOLI JA LASTEAIA ÕIGUSLIK REGULEERIMINE JA ÕIGUSAKTID. KOOLI ÕPPENÕUKOGU JA LASTEAIA PEDAGOOGILISE NÕUKOGU JA HOOLEKOGU ROLL JA ÜLESANDED. KOOSOLEKU ETTEVALMISTUS, LÄBIVIIMINE JA OTSUSTE VORMISTAMINE. PÕHIMÄÄRUSE, KODUKORRA JA LEPINGUTE SÕNASTAMINE  

Viljandi Koolituskeskus Vilko korraldab koolivaheajal,  3. jaanuaril 2024 Viljandis 1-päevase 6 AT praktilise koolituse koolide ja lasteaedade direktoritele, õppealajuhatajatele, õppenõukogu sekretäridele, haridusametnikele, klassijuhatajatele, nõustajatele, hoolekogu  liikmetele, huvijuhtidele, haridus- ja sotsiaalkomisjonide liikmetele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele

KOOLI JA LASTEAIA ÕIGUSLIK REGULEERIMINE JA ÕIGUSAKTID. KOOLI ÕPPENÕUKOGU JA LASTEAIA PEDAGOOGILISE NÕUKOGU JA HOOLEKOGU ROLL JA ÜLESANDED. KOOSOLEKU ETTEVALMISTUS, LÄBIVIIMINE JA OTSUSTE VORMISTAMINE. PÕHIMÄÄRUSE, KODUKORRA JA LEPINGUTE SÕNASTAMINE 
 

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • Ülevaade kooli ja lasteaia-lasteasutuse õigusaktidest

 • Müüdid, eksiarvamused ja probleemid õiguslikus reguleerimises ja õiguspraktikas

 • Erinevad lepingud

 • Kooli õppenõukogu ja lasteaia pedagoogilise nõukogu roll ja ülesanded

 • Õppenõukogu/pedagoogilise nõukogu koosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine

 • Otsuste vormistamine ja protokollimine

 • Soovitused hoolekogu töölerakendamiseks

 •    Praktiline seminar-arutlus 1 AT

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab ülevaate kooli ja lasteaia-lasteasutuse õigusaktidest ja oskab neid praktikas rakendada

 • Oskab vältida erinevaid müüte, eksiarvamusi ja probleeme õiguslikus reguleerimises ja õiguspraktikas

 • Oskab õiguspäraselt tõlgendada erinevad lepingud

 • Saab ülevaate kooli õppenõukogu ja lasteaia pedagoogilise nõukogu rollist ja ülesannetest ja oskab praktikas toimida

 • Oskab ette valmistada ja läbi viia õppenõukogu/pedagoogilise nõukogu koosolekuid

 • Oskab vormistada ja protokollida vastuvõetud otsuseid

 • Saab praktilised soovitused hoolekogu töölerakendamiseks

 

Koolitus kuulub õiguse õppekavarühma

Soovitav, et  lektor tutvub võimalusel ka enne osaleja kooli/lasteaia õigusaktidega ja teeb omapoolsed kommentaarid.Täpsem sisu ja rõhuasetused lepitakse kursusel osalejatega kokku enne kursuse algust. Seetõttu soovitame võimalikult vara registreeruda.

Soovi korral kommenteeritakse ühte osaleva kooli/lasteaia õigusakti ja lepingut.

 

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud, jurist Jüri Ginter PhD

Koolitus toimub 3. jaanuaril 2024 kell 11.00-16.00 Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis.

Koolituse maksumus 100 € sisaldab ka elektroonilisi materjale ja kohvipause (2)

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest vähemalt 2 osalejat, siis soodustus 10  %, kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

Väljastame  koolitustõendi antud koolituse (6 AT) läbimise kohta.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust ja Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Soovijatel palun registreerida kuni  15. detsember  e-post: gunnar@vilkokool.ee  või  mob 52 68 031

Koolitust võimalik tellida ka kooli/lasteaeda/omavalitsusse kohapeale või ka veebikoolitusena!

 

Lektorist: Jüri Ginter PhD

Töökohad: Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, koolikorralduse õppejõud-dotsent

TÜ eetikakeskuse konsortsiumi nõukogu liige, jurist,  doktorikraad a 1989

Teadustöö põhisuunad: Ühiskonnateadused ja kultuur; Õigusteadus; Avalik õigus- haridusõigus- ja poliitika, täiskasvanute haridus; Kasvatusteadused- Haridusõigus, hariduspoliitika, täiskasvanute koolitus, õpetajakoolitus
Doktori- ja magistritööde juhendaja Tartu Ülikoolis
Avaldanud hulga teaduslikke publikatsioone
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2012.a.