TOIDUHÜGIEEN JA TERVISLIKKUSE TAGAMINE

Viljandi Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab 30. novembril  2022 Viljandis koolide, lasteaedade ja muude asutuste kokkadele, lasteaiaõpetajate abidele, toitlustusfirmade töötajatele, majandusjuhatajatele ja ametikoolide kokandusõpetajatele praktilise nõuetekohase sertifikaadiga 7 AT koolituse

TOIDUHÜGIEEN JA TERVISLIKKUSE TAGAMINE

Koolitus toimub  30. novembril 2022   kell 11.00- 16.45  Viljandis, Vabaduse plats 4 III korruse saalis ja sisaldab 6 AT loeng-koolitust  ja 1 AT arvestust.

Koolituse õppekava-alateemad:

1. Toidu seadusandlus

2. Toiduhügieen ja tervislikkuse tagamine

3. Toidu keemiline koostis ja mikrobioloogia

4. Tööhügieen ja personalihügieen

5. Tervisekaitse-eeskirjad laste toitlustamisel

Koolituse õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

  • Saab ülevaate toitlustuse seadusandlusest
  • Mõistab toiduhügieeni ja tervislikkuse vajalikkusest
  • Saab ülevaate toidu keemilisest koostisest ja mikrobioloogiast ning oskab neid teadmisi praktikas kasutada
  • Mõistab töö- ja personalihügieeni vajalikkust ja oskab nende nõudeid oma tööpraktikas kasutada

Koolitus kuulub juhtimise ja halduse õppekavarühma

Koolituspäev lõpeb arvestusega, mille sooritanud saavad töötamiseks nõutava tunnistuse (sertifikaadi) vastava koolituse läbimise kohta.

P.S Võimalus ka arvestusest (sertifikaadist) loobuda, sel juhul väljastame Vilko 6 AT koolitustõendi koolituse läbimise kohta

Lektor vastava ala tunnustatud asjatundja, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor  Raivo Vokk PhD

Koolituspäeva maksumus 90 € sisaldab jaotusmaterjale, kohvipause (2) ja arvestuse sooritanutel oma tööks vajalikku nõuetekohast sertifikaati. (P.S arvestusest loobujatel Vilko koolitustõend 6 AT).

Kui ühest asutusest vähemalt 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 % soodustust.

Soovijatel palun registreerida kuni 18. november E-post :  gunnar@vilkokool.ee või mob 52 68 031

P.S Nimetatud teemat ja lektorit võimalus tellida ka Vilkost kohapeale!

Lektorist Raivo Vokk PhD

Töökohad ja ametid
1973 – 1981 – EBI Protozooloogia osakond, nooremteadur, teaduslik sekretär;
1981 – 1985 – SKTB “Desintegraator”, projekti peakonstruktor;
1985 – TTÜ, Biotehnoloogia labori vanemteadur, sektorijuhataja, Toiduainete keemia ja tehnoloogia kateedri vanemõpetaja, dotsent, Toiduainete Instituudi direktor, toiduaineõpetuse professor.
2002–2014
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Toiduainete instituut, direktor
2002–2015
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Toiduainete instituut, Toiduteaduse õppetool, õppetooli juhataja
2002–2015
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Toiduainete instituut, Toiduteaduse õppetool, Professor 1973–1981
EBI Protozooloogia osakond
Haridustee
kõrgem
1982–1984
Moskva Riiklik Ülikool, kraaditaotleja
1981–1984
Moskva Patendiinstituut
1966–1971
Leningradi Riiklik Ülikool
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
EAS ekspert, EL 6 RP Quality of Life, ekspert
Eesti Toitumisteaduse Selts, juhatuse liige
Eesti Toiduliit, juhatuse liige
Loometöö
toitumisalased uuringud, toidu ohutuse küsimused, taimsed bioaktiivsed komponendid.
Teaduskraadid
Raivo Vokk, doktorikraad, 1984, (juh) Natalja Suhareva, Deistvije ozona na fosfolipidnyi sostav mikroorganizmov (Osooni toimest mikroorganismide fosfolipiidsele koostisele), Moskva Riiklik Ülikool.
Teaduspreemiad ja tunnustused
 TTÜ teenetemedal Mente et manu, 1999
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: Bio- ja keskkonnateadused; Toiduteadused: taimsed bioaktiivsed komponendid
Juhendanud hulga tudengite magistri- ja doktoritöid, avaldanud suuremal hulgal teaduslikke ja populaarteaduslikke artikleid ja väljaandeid, esinenenud mitmetes toitlustussaadetes TV-  ja raadios.
Vilko lektor alates 2007