MTÜ JA SIHTASUTUSE RAAMATUPIDAMINE JA UUENDUSED MAKSUSÜSTEEMIS

Viljandi Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab 25. mail  2022  Viljandis    1-päevase praktilise  6 AT koolituse

MTÜ JA SIHTASUTUSE  RAAMATUPIDAMINE JA UUENDUSED MAKSUSÜSTEEMIS

Koolituspäev mõeldud  eeskätt  MTÜ-de, sihtasutuste ja seltside juhtidele ja raamatupidajatele, kuid ka teistele huvilistele

 

Koolitus  toimub  25. mail  2022   kell 11.00- 16.45  Viljandis, Vabaduse plats 4 III korruse saalis

Lektor  Hele Moor MA

 

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

  1. Mittetulundusühingute olemus ja eesmärgid, raamatupidamise korraldamise üldised põhimõtted mittetulundusühingutes ja kasutatav seadusandlus, sise-eeskirjad.
  2. Arvestuspõhimõtted spetsiifilistes valdkondades, RTJ 12 ja RTJ 14, muudatused alates 01.01.2014: tasud ühingu liikmetelt, annetuste ja toetuste kajastamine, sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised laekumised, teenuste ja maksete vahendamine, sihtfinantseerimise üld- või netomeetod, põhivara arvestus.
  3. Tulumaksusoodustusega MTÜ-d ja SA-d. Taotluse vorm TMIN; INF 4 ja INF 9 esitamine. Annetused ja maksud.
  4. Majandusaasta aruanne, revisjonile esitatavad nõuded
  5. Isikliku sõiduauto kompensatsioon, lähetused, põhitegevusega  mitteseotud kulud.

NB! Grupp väike ja saal suhteliselt suur, nii et võimalus olla üksteisest piisaval kaugusel.

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • Saab pildi MTÜ ja sihtasutuse olemusest ja nende raamatupidamise korraldamise põhimõtetest ja seadusandlusest
  • Teab arvestuspõhimõtteid spetsiifilistes valdkondades (RTJ 12 ja RTJ 14, tasud ühingu liikmetelt, annetuste ja toetuste kajastamine, sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised laekumised, teenuste ja maksete vahendamine, sihtfinantseerimise üld- või netomeetod, põhivara arvestus) ja oskab neid praktikas kasutada.
  • Oskab koostada ja vormistada revisjonile esitatavaid nõudeid, isikliku sõiduauto kompensatsiooni, lähetusi jm
  • Oskab koostada majandusaasta aruannet

Koolitus kuulub õiguse õppekavarühma

Koolituse maksumus  90 € sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2) Väljastatakse  koolitustõend vastava kursuse  (6 AT) läbimise kohta.

10 % soodustust, kui ühest  asutusest   vähemalt 2 osalejat. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

Soovijatel palun  registreerida kuni   13. mai  E-meilil:  gunnar@vilkokool.ee  või  mob 52 68 031

Koolitust  võimalik tellida ka kohapeale!

Lektorist:

Hele Moor MA on töötanud käesolevaks ajaks ligikaudu 25 aastat raamatupidamisvaldkonnas täites erinevaid ametikohti (raamatupidaja, pearaamatupidaja, finantsjuht). Alates 2011. aastast töötab ta Tartu Kutsehariduskeskuse raamatupidamise kutseõpetajana, kus tema peamised õpetamisvaldkonnad on raamatupidamine, juhtimisarvestus, ettevõtte rahandus, eelarvestamine, personalijuhtimine, auditeerimine, MTÜ/SA raamatupidamine, FIE raamatupidamine. 2010. aastast töötab Hele Moor täiskasvanute koolitajana, kus peamised koolitusteemad jagunevad järgmiselt: raamatupidamise alg- ja täiendõpe, MTÜ/SA raamatupidamine, KÜ raamatupidamine, MTÜ-de revisjon, FIE raamatupidamine, juhtimisarvestus, projektide raamatupidamine, finantsprognoosimine, äriplaani koostamine, maksude arvestus. On koostanud VANker programmi raames kaks e-kursust: FIE raamatupidamine ja MTÜ ja SA raamatupidamine. Omab raamatupidaja tase VI kutsetunnistust