VARAJANE MÄRKAMINE JA SEKKUMINE KUI LAPSE ARENGU VÕTI

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab  7. mail  2019 Viljandis 1-päevase  (6 AT)  praktilise koolituse

VARAJANE MÄRKAMINE JA SEKKUMINE KUI LAPSE ARENGU VÕTI

Lektor tunnustatud eripedagoog ja kauaaegne Tallinna Ülikooli õppejõud  Viivi Neare PhD

Koolitusele on oodatud koolide, lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste  õpetajad, juhid ja kasvatajad, klassijuhatajad, klassiõpetajad ning lasteaiaõpetajate abid, õppealajuhatajad, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad,  nõustajad, ametnikud, nõustamiskomisjonide liikmed, lapsevanemad ja kõik huvilised

Koolituse alateemad:

  • Varajase sekkumise olemus, eesmärgid ja põhimõtted
  • Mida märgata? Peamiste probleemide märkamine lasteaia ja koolilaste arengus (s.h ka andekus)
  • Varajase sekkumise korraldus ja koostöö. Meeskonnatöö olulisus
  • Juhtumite analüüs ja sellele vastavalt lapsele soodsaima arengukeskkonna leidmine/söövitamine

Koolitus toimub  7. mail  2019   kell 11.00-16.00

Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

Koolituse maksumus 70 € sisaldab jaotusmaterjale  ja kohvipause (2) Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

10 % soodustust, kui ühest koolist/lasteaiast/lasteasutusest  osalejaid vähemalt 2. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

Soovijatel palun registreerida kuni  30. aprill  E-meilil: gunnar@vilkokool.ee või  mob 52 68 031  

NB! Nimetatud koolitust (ka venekeelset) võimalik tellida ka kooli või lasteaeda kohapeale!