AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab 2. detsembril 2022 Viljandis 1-päevase  (6 AT)  praktilise koolituse

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU

 

Lektor tunnustatud eripedagoog ja kauaaegne Tallinna ja Tartu  ülikoolide õppejõud  Viivi Neare PhD

Koolitusele on oodatud koolide, lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajad, juhid ja kasvatajad, klassijuhatajad, klassiõpetajad, õppealajuhatajad, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad,  nõustajad, ametnikud, nõustamis- ja alaealiste komisjonide liikmed ja lapsevanemad.

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

  • aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, müüdid ja faktid
  • ATH lapse märkamine ja tema arengu toetamine ravi kaudu
  • ATH laps klassis, tema õppimise ja käitumise toetamine
  • juhtumianalüüs ja lapse õppimiseks sobivate meetmete ja õpikeskkonna kohandamine (praktiline seminar 1 AT)

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • Saab pildi aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemusest
  • Tunneb ära ja märkab aktiivsus- ja tähelepanuhäire ilminguid lapsel
  • Oskab toetada ATH lapse arengut ja käitumist
  • Oskab kasutada ATH lapse õppimiseks sobivaid meetmeid ja kohandada õpikeskkonda

 

Koolitus kuulub hariduse interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

 

Koolitus toimub 2. detsembril 2022   kell 11.00-16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

Koolituse maksumus 90 € sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2) Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

10 % soodustust, kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  osalejaid vähemalt 2. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

 

Soovijatel palun registreerida veel kuni 23. november E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob. 5268031

 

NB! Nimetatud koolitust (ka venekeelsena) võimalik tellida ka kooli või lasteaeda  kohapeale!

Lektorist: Viivi Neare PhD

Töökohad:
Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Pedagoogiline Seminar, dotsent- õppejõud
Lasteaed-nõustaja, Nõustamiskeskus-nõustaja
Haridustee:
Vändra Keskkool; Moskva Riiklik Pedagoogilise Instituudi Defektoloogia osakond
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus ja kvalifikatsioon:
Kaitstud teaduste kandidaadi (PhD) väitekiri teemal Arvu eelkujutluste omandamise iseärasused erivajadustega ja erivajadusteta 6 – 9-aastastel lastel
Loometöö
Osalus Grandiuuringus Tartu Ülikoolis teemal Hariduslike erivajadustega õpilased Eesti maa- ja linnakoolides. Nende toimetulek. .
Juhendanud ülikoolides magistritöid ja avaldanud arvukalt eripedagoogikaalaseid publikatsioone
Riiklikud teenetemärgid: Valgetähe V järk
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2005. aastast