AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab  25. septembril  2020 Viljandis 1-päevase  (6 AT)  praktilise koolituse

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU

Lektor tunnustatud eripedagoog ja kauaaegne Tallinna ja Tartu  ülikoolide õppejõud  Viivi Neare PhD

Koolitusele on oodatud koolide, lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajad, juhid ja kasvatajad, klassijuhatajad, klassiõpetajad, õppealajuhatajad, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad,  nõustajad, ametnikud, nõustamis- ja alaealiste komisjonide liikmed ja lapsevanemad.

Koolituse alateemad:

  • aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, müüdid ja faktid
  • ATH lapse märkamine ja tema arengu toetamine ravi kaudu
  • ATH laps klassis, tema õppimise ja käitumise toetamine
  • juhtumianalüüs ja lapse õppimiseks sobivate meetmete ja õpikeskkonna kohandamine (seminar)

 

Koolitus toimub  25. septembril  2020   kell 11.00-16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

Koolituse maksumus 80 € sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2) Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

10 % soodustust, kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  osalejaid vähemalt 2. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S  8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Soovijatel palun registreerida kuni  11. september  E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob. 5268031

 

NB! Nimetatud koolitust (ka venekeelsena) võimalik tellida ka kooli või lasteaeda  kohapeale!