ORGANISATSIOONI KULTUUR KUI EDUKA ASUTUSE VÕTI. EETIKA JA VÄÄRTUSED. JUHTIMISSTIILID

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab 14. märtsil  2019  Viljandis  6 AT  praktilise koolituse kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, arendusjuhtidele, personalitöötajatele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele, kultuuri- ja noorsootöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

ORGANISATSIOONI KULTUUR KUI EDUKA ASUTUSE VÕTI. EETIKA JA VÄÄRTUSED. JUHTIMISSTIILID

 

Toetav töökeskkond ei kujune iseenesest selleks on vaja kõigi ühiseid pingutusi. Töökeskkond on tulvil emotsioonidest, mida tuleb osata juhtida ja positiivsel viisil rakendada. Selleks, et organisatsioonis kujuneks toetav ja õppiv keskkond on vaja positiivseid suhteid, selgeid rolliootusi ning kõigile teada ja jõukohaseid norme.

 

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

  • Organisatsiooni kultuuri ja positiivsete suhete tähtsus
  • Edukas ja arenev asutus
  • Toetav töökeskkond
  • Eetika ja väärtused
  • Juhtimine ja koostöö ning juhtimisstiilid
  • Praktiline seminar-arutlus  1 AT

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • Mõistab organisatsiooni kultuuri ja positiivsete suhete tähtsust ja
  • On saanud praktilisi teadmisi sellest, mis mõjutab organisatsiooni kultuuri ja positiivseid suhteid ning oskab neid teadmisi praktikas kasutada
  • Mõistab toetava töökeskkonna ja koostöö ning eetika ja väärtuste tähtsust ja oskab neid teadmisi ja võtteid praktilises töös kasutada

Koolitus kuulub juhtimise ja halduse õppekavarühma

Lektor: psühholoog Liina Randmann PhD

Koolitus toimub  14. märtsil  2019  kell 11.00-16.00

Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse  saalis.

Koolituse maksumus 70 €  sisaldab ka jaotusmaterjale ja kohvipause (2)

Väljastatakse koolitustõend kursuse (6 AT ) läbimise kohta.

10 % soodustust, kui ühest asutusest  osalejaid vähemalt 2. Kui osalejaid 3, siis soodustus 15 %.

NB!  8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi  ka Vilko väikebussiga.

Soovijatel palun registreerida kuni  7. märts  meilil: gunnar@vilkokool.ee  või  mob 52 68 031

 

Nimetud koolitust võimalik tellida ka Vilkost asutustesse  kohapeale!

Lektorist: Liina Randmann PhD

Töökohad ja ametid:
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Vanemlektor
Estonian Business School (SA Estonian Business School), doktorant
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut, Psühholoogia õppetool, Lektor
Haridustee:
Tallinna Tehnikaülikool, Estonian Business School, doktoriõpe, PhD (juhtimisteadus)
Tallinna Tehnikaülikool, sotsiaalteaduste magistrikraad (MSc)
Tartu Ülikool, filosoofia teaduskond, psühholoogia
Tallinna Pedagoogiline instituut (Tallinna Ülikool)
Organisatsiooniline tegevus:
Ärikorralduse instituudi nõukogu liige
Halduskorralduse bakalaureuse õppekava akadeemiline juht
Personalijuhtimise magistriõppekava programmi juht
Sotsiaalteaduskonna nõukogu ja õppekavakomisjoni liige
Tööstuspsühholoogia instituudi nõukogu liige
Halduskorralduse õppekava akadeemiline juhendaja
Humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi nõukogu ja bakalaureusetööde kaitsmiskomisjoni liige
Loometöö:
Töösooritust mõjutavad psühholoogilised ja keskkonna tegurid, töötajate heaolu, inimene-organisatsioon sobivus, organisatsioonikommunikatsioon ja eritasandi suhted..
Töötaja psühholoogiliste lepete kujunemist mõjutavad tegurid, lepete rikkumine ja mõju töösooritusele .
Teaduskraadid:
Doktorikraad PhD  2013, EBS
Magistrikraad MA 1999, Tallinna Tehnikaülikool
Juhendanud arvukalt doktori- ja magistritöid  ja avaldanud hulga teaduslikke publikatsioone.
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2010