Liina Randmann

Lektorist: Liina Randmann PhD

Töökohad ja ametid:
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Vanemlektor
Estonian Business School (SA Estonian Business School), doktorant
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut, Psühholoogia õppetool, Lektor
Haridustee:
Tallinna Tehnikaülikool, Estonian Business School, doktoriõpe, PhD (juhtimisteadus)
Tallinna Tehnikaülikool, sotsiaalteaduste magistrikraad (MSc)
Tartu Ülikool, filosoofia teaduskond, psühholoogia
Tallinna Pedagoogiline instituut (Tallinna Ülikool)
Organisatsiooniline tegevus:
Ärikorralduse instituudi nõukogu liige
Halduskorralduse bakalaureuse õppekava akadeemiline juht
Personalijuhtimise magistriõppekava programmi juht
Sotsiaalteaduskonna nõukogu ja õppekavakomisjoni liige
Tööstuspsühholoogia instituudi nõukogu liige
Halduskorralduse õppekava akadeemiline juhendaja
Humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi nõukogu ja bakalaureusetööde kaitsmiskomisjoni liige
Loometöö:
Töösooritust mõjutavad psühholoogilised ja keskkonna tegurid, töötajate heaolu, inimene-organisatsioon sobivus, organisatsioonikommunikatsioon ja eritasandi suhted..
Töötaja psühholoogiliste lepete kujunemist mõjutavad tegurid, lepete rikkumine ja mõju töösooritusele .
Teaduskraadid:
Doktorikraad PhD  2013, EBS
Magistrikraad MA 1999, Tallinna Tehnikaülikool
Juhendanud arvukalt doktori- ja magistritöid  ja avaldanud hulga teaduslikke publikatsioone.
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2010