Koolituspäevad Tartus: BIBLIOTERAAPIA KASUTAMISE VÕIMALUSTEST JA VÕTETEST. KIRJANDUSE MÕJUST VASTUVÕTJALE

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab 24.-25. mail 2023 Tartu kesklinna hotellis “Tartu” 8 AT praktilised koolituspäevad eeskätt eesti keele ja kirjanduse õpetajatele, raamatukogude ja kooliraamatukogude juhtidele ja töötajatele, aga ka kultuuritöötajatele, koolide ja lasteaedade õpetajatele, sotsiaaltöötajatele ja- pedagoogidele, nõustajatele, lastekodude, hooldekeskuste ja noortekeskuste töötajatele  ning kõikidele kirjandushuvilistele

BIBLIOTERAAPIA KASUTAMISE VÕIMALUSTEST JA VÕTETEST. KIRJANDUSE MÕJUST VASTUVÕTJALE

Koolitust ei toimu!

 

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Andrus Org PhD

 

Õppekava sisu- koolituse alateemad:

I osa:  Biblioteraapia teke, mõiste, eesmärgid, võimalused ja funktsioonid. Kirjanduse vastuvõtu viisid. Kognitsiooni osatähtsusest. Bilioteraapilised fenomenid: katarsis, identifikatsioon, projektsioon, insait jm.                                                                                     

II osa: Kirjanduse väärtus, selle eetiline ja esteetiline mõõde. Kirjanduse mõjust lugejale. Lugemise mõnu ja nauding. Biblioprofülaktika. Erinevate kirjandusžanrite mõjust psüühikale. Biblioteraapia mitmesuguste erivajadustega inimestele. Huumori mõju ja -teraapia olemusest.

III osa: Muinasjuttude olemus, mõju ja  praktiline kasutamine. Luuleteraapia. Kujundliku keelekasutuse mõjust. Riim ja rütm luules. Luuletehnikaid. Biblioteraapia praktikum.

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab pildi biblioteraapia mõistest, eesmärkidest, võimalustest ja funktsioonidest ning oskab neid oma töös praktiliselt kasutada
 • Tunnetab paremini kirjanduse väärtust ja selle eetilist ja esteetilist mõõdet ja kirjanduse mõju lugejale
 • Mõistab luuleteraapia tähtsust ja oskab kasutada levinumaid luuletehnikaid
 • Mõistab muinasjuttude olemust ja mõju ning oskab seda praktilises töös kasutada
 • Oskab paremini praktikas kasutada kujundlikku keelekasutust ning luule riimi ja rütmi
 • Saab osaleda bibilioteraapia praktikumis

 

Koolitus kuulub humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

 

Päevakava:

Kolmapäev, 24. mai

11.30 Saabumine ja tervituskohv (majutus juhul, kui toad vabenenud)

12.00-13.30 Loeng-koolituse I osa

13.30-14.30 Lõunasöök hotelli restoranis (buffet)

14.30-16.00 Loengu II osa

16.00-16.15 Seljasirutuspaus

16.15-17.45 Loengu III osa

18.00-22.00  Saunakeskuse piiramatu ajaga külastus- kaasa ujumisriided!

 

Neljapäev, 25. mai

7.00-10.00  Hommikusöök (buffet)

7.30-10.30  Hommikusaun

12.00          Tubade vabastamine

Koolituspäevade  maksumus  200 €.

P.S Kuna loeng-koolitus ainult esimesel päeval, siis võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval, 24. mail toimuval loengul, sel juhul  maksumus a´ 120 € (sisaldab ka saabumiskohvi ja lõunasööki,  ei sisalda saunakeskust). Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

Koolitus sisaldab:

 • Majutus 2-kohalistes tubades
 • 2 buffee sööki (lõuna, hommik)
 • Õhtune saunakeskuse ja hommikusauna külastus
 • saabumiskohv
 • Loengusaali üür
 • Loeng 6  AT
 • Väljastame koolitustõendi (8 AT, 1-päevastel 6 AT)) vastava kursuse läbimise kohta

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust Tartusse ja samal päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

Soovijatel palun registreerida veel kuni 11. mai  E-post:  gunnar@vilkokool.ee  või mob. 5268031  

NB! Nimetatud koolitust ja lektorit võimalik tellida ka Vilkost asutustesse kohapeale!

Lektorist: Andrus Org PhD

Teaduskraadid:
doktorikraad, 2017, Eesti ulmekirjanduse žanrid ja nende poeetika, Tartu Ülikool.
magistrikraad (teaduskraad), 2001, Ulmekirjandus: žanri dimensioonid, Tartu Ülikool
Töökohad, ametid ja tegevused:
Tartu Ülikool, eesti kirjanduse lektor
Tartu H. Masingu Kool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja-metoodik
Riikliku õppekava keele ja kirjanduse valdkonna töörühma juht Innoves
Riikliku õppekava kirjanduse ainekava töörühma juht
Eesti Kirjanduse Selt
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna nõukogu liige
Haridustee:
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, eesti kirjanduse ja rahvaluule magistriõpe (MA) ja doktoriõpe (PhD)
Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekava, eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, eesti kirjandus ja rahvaluulemagistriõpe
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, eesti ja  soome-ugri filoloogia diplomiõpe
Helsingi Ülikool, soome keel ja kirjandus
Teaduspreemia: 2016,Tartu Ülikooli hea õpetamise grant oma õpetamise arendamiseks ja uurimiseks
Juhendanud paljusid doktori- ja magistri väitekirju ning avaldanud suure hulga publikatsioone.
Osalenud Tartu Ülikooli mitmetes õpetajahariduse ja eesti kirjanduse teadusprojektides
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2018.a.