Koolituspäevad Pühajärve SPA Hotellis: BIBLIOTERAAPIA KASUTAMISE VÕIMALUSTEST JA VÕTETEST. KIRJANDUSE MÕJUST VASTUVÕTJALE

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab koolivaheajal, 23.-24. aprillil 2024  Pühajärve SPA Hotellis  8 AT praktilise koolituse eeskätt eesti keele ja kirjanduse õpetajatele, raamatukogude ja kooliraamatukogude juhtidele ja töötajatele, aga ka kultuuritöötajatele, koolide ja lasteaedade õpetajatele, sotsiaaltöötajatele ja- pedagoogidele, nõustajatele, lastekodude, hooldekeskuste ja noortekeskuste töötajatele  ning kõikidele kirjandushuvilistele

BIBLIOTERAAPIA KASUTAMISE VÕIMALUSTEST JA VÕTETEST. KIRJANDUSE MÕJUST VASTUVÕTJALE

 

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Andrus Org PhD

 

Õppekava sisu- koolituse alateemad:

I osa:  Biblioteraapia teke, mõiste, eesmärgid, võimalused ja funktsioonid. Kirjanduse vastuvõtu viisid. Kognitsiooni osatähtsusest. Bilioteraapilised fenomenid: katarsis, identifikatsioon, projektsioon, insait jm.                                                                                     

II osa: Kirjanduse väärtus, selle eetiline ja esteetiline mõõde. Kirjanduse mõjust lugejale. Lugemise mõnu ja nauding. Biblioprofülaktika. Erinevate kirjandusžanrite mõjust psüühikale. Biblioteraapia mitmesuguste erivajadustega inimestele. Huumori mõju ja -teraapia olemusest.

III osa: Muinasjuttude olemus, mõju ja  praktiline kasutamine. Luuleteraapia. Kujundliku keelekasutuse mõjust. Riim ja rütm luules. Luuletehnikaid. Biblioteraapia praktikum.

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab pildi biblioteraapia mõistest, eesmärkidest, võimalustest ja funktsioonidest ning oskab neid oma töös praktiliselt kasutada
 • Tunnetab paremini kirjanduse väärtust ja selle eetilist ja esteetilist mõõdet ja kirjanduse mõju lugejale
 • Mõistab luuleteraapia tähtsust ja oskab kasutada levinumaid luuletehnikaid
 • Mõistab muinasjuttude olemust ja mõju ning oskab seda praktilises töös kasutada
 • Oskab paremini praktikas kasutada kujundlikku keelekasutust ning luule riimi ja rütmi
 • Saab osaleda bibilioteraapia praktikumis

 

Koolitus kuulub humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

 

Päevakava:

Teisipäev, 23. aprill

11.30-12.00    Saabumiskohv

12.00-13.30    Koolituse I osa

13.30-13.45    Kohvipaus

13.45-15.15    Koolituse II osa

15.15-15.30    Seljasirutuspaus

15.30-17.00    Koolituse III osa

17.00-18.00    Õhtusöök restoranis

18.00-21.00    Veekeskuse (ujula, saunad) külastus- kaasa ujumisriided!

 

Kolmapäev, 24. aprill

7.30-10.00  Hommikusöök (buffet)

7.30-10.30  Hommikusaun

12.00          Tubade vabastamine

Koolituspäevade maksumus 180 €.

P.S Kuna loeng-koolitus ainult esimesel päeval, siis võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval, 23. aprillil toimuval loengul, sel juhul  maksumus a´ 110 € (sisaldab ka saabumiskohvi ja kohvipausi,  ei sisalda õhtusööki ja saunakeskust). Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

2- päevane koolituspakett sisaldab:

 • Majutus 2-kohalistes tubades (P.S Üksi toas lisatasu 30 €)
 • 2 buffee sööki (õhtu, hommik)
 • Õhtune saunakeskuse ja hommikusauna külastus
 • saabumiskohv ja kohvipaus
 • Loengusaali üür
 • Loeng 6  AT
 • Väljastame koolitustõendi (8 AT, 1-päevastel 6 AT) vastava kursuse läbimise kohta

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust ja Kanepist Pühajärvele ka Vilko väikebussiga.

Soovijatel palun registreerida kuni 12. aprill E-post:  gunnar@vilkokool.ee  või mob. 5268031  

NB! Nimetatud koolitust ja lektorit võimalik tellida ka Vilkost asutustesse kohapeale!

 

Lektorist: Andrus Org PhD

Teaduskraadid:
doktorikraad, 2017, Eesti ulmekirjanduse žanrid ja nende poeetika, Tartu Ülikool.
magistrikraad (teaduskraad), 2001, Ulmekirjandus: žanri dimensioonid, Tartu Ülikool
Töökohad, ametid ja tegevused:
Tartu Ülikool, eesti kirjanduse lektor
Tartu H. Masingu Kool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja-metoodik
Riikliku õppekava keele ja kirjanduse valdkonna töörühma juht Innoves
Riikliku õppekava kirjanduse ainekava töörühma juht
Eesti Kirjanduse Selt
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna nõukogu liige
Haridustee:
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, eesti kirjanduse ja rahvaluule magistriõpe (MA) ja doktoriõpe (PhD)
Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekava, eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, eesti kirjandus ja rahvaluulemagistriõpe
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, eesti ja  soome-ugri filoloogia diplomiõpe
Helsingi Ülikool, soome keel ja kirjandus
Teaduspreemia: 2016,Tartu Ülikooli hea õpetamise grant oma õpetamise arendamiseks ja uurimiseks
Juhendanud paljusid doktori- ja magistri väitekirju ning avaldanud suure hulga publikatsioone.
Osalenud Tartu Ülikooli mitmetes õpetajahariduse ja eesti kirjanduse teadusprojektides
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2018.a.