Koolituspäevad Narva-Jõesuu Meresuu SPA Hotellis: РЕБЕНОК С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ДЕТСКОМ САДУ. COCTABЛEHИE ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ/ ERIVAJADUSTEGA LAPS LASTEAIAS JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. INDIVIDUAALSE ARENGUKAVA KOOSTAMINE

Viljandi Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab VENE keelse koolituse  10.-11. mail  2022  Narva-Jõesuu Meresuu SPA-Hotellis VENEKEELSETE lasteaedade, lastehoidude, lastekodude õpetajatele, eripedagoogidele, psühholoogidele, nõustajatele, logopeedidele, õppealajuhatajatele, õpetaja abidele, ametnikele  ja kõikidele  huvilistele 8 AT

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ организует  10.-11.05.2022 в  Narva-Jõesuu Meresuu SPA-Hotell курс: Русскоязычные детские сады, детские дома и детские учреждения: для специальных педагогов, логопедов, консультантов, завучей, преподавателей (курс и учебные материалы на русском языке)  (PS так как лекция-тренинг только в первый день, возможность посещать только 1 день без ужина и банного центра)

 

РЕБЕНОК С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ДЕТСКОМ САДУ. COCTABЛEHИE ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ

ERIVAJADUSTEGA  LAPS LASTEAIAS JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE.  INDIVIDUAALSE ARENGUKAVA KOOSTAMINE

(NB! Учебные материалы и обучение на русском языке!)

Тренер-преподаватель: преподаватель университет и консультант  Вийви Heape, доктор философии (PhD)

Подтемы:

1. Понятие “специальные или особые” потребности.
2. Характеристики особенностей развития дошкольников с особыми потребностями.
3. Поддержка развития дошкольников с особыми потребностями (общая, усиленная и специальная поддержка или помощь, составление ребенку Инд Плана Развития).

 
Koolituse eesmärk on:
– toetada õpetajaid ja kasvatajaid töös erivajadustega lastega;
– täpsustada õpetajate teadmisi laste arengu ja õppimise toetamisest üldise, tõhustatud ja eritoe tasandil ning IAK koostamisel;
– täpsustada õpetajate kujutlusi õppe sisu, protsessi, mahu ja tempo ning õppetöö-kasvatustöö korralduse kohandamisest laste arengu ja õppimise toetamiseks.

Koolituse õppekava-alateemad:

 • Erivajaduste mõiste ja olemus
 • Erivajadustega  laste jaotus, sealhulgas puudega lapsed
 • Enamesinevate erivajadustega laste õppimist takistavad arengu iseärasused (õpiraskustega laps  ja õpiraskuste diferentseerimine kergest vaimupuudest)
 • Erivajadustega lapse märkamine ja tema arengu ja käitumise toetamine kaudu
 • Õpi- ja käitumisraskuste kombineerumine, nende segistamine hüperkineetilise häirega
 • juhtumianalüüs ja sobivate meetmete ja õpikeskkonna kohandamine (praktiline seminar 1 AT)
 • Õppematerjali kohandamine
 • lapse individuaalse arengukava (IAK) koostamine

 

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab pildi EV olemusest ja EV laste jaotusest
 • Tunneb ära ja märkab lapse EV ilminguid
 • Oskab toetada EV lapse arengut ja käitumist
 • Oskab kasutada EV lapse õppimiseks sobivaid meetmeid ja kohandada õpikeskkonda
 • Oskab kohandada EV laste õppematerjali
 • Saab ülevaate IAK koostamisest

Koolitus kuulub  koolieelikute õpetajate koolituse õppekavarühma

 

Lektor eripedagoog, nõustaja ja kauaaegne ülikoolide õppejõud  Viive Neare PhD

Päevakava:

Teisipäev, 10. mai

11.30      Saabumine ja majutus (juhul, kui juba toad vabanenud) Meresuus

12.00-13.30  Loeng-koolituse I osa

13.30-13.45  Kohvipaus

13.45-15.15  Loengu II osa

15.15-15.30  Paus (ilma kohvita)

15.30-17.00  Loengu III osa

18.00-20.00   Õhtusöök  hotelli restoranis (buffet)

19.00-22.00     Vee- ja saunakeskuse  piiramatu ajaga külastus

 

Kolmapäev, 11. mai

7.00-10.00 Hommikusöök

9.30- 11.30 Vee- ja saunakeskuse külastus

12.00             Ärasõit

Koolituspäevade maksumus  170 € 

P.S.Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva loengus, sel juhul maksumus 90 €  (sisaldab ainult 6 AT loengut ja kohvipausi,  ei  sisalda õhtusööki ja saunakeskust). Kui ühest asutusest vähemalt 2 osalejat, siis soodustus 5 %. Kui vähemalt 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 7 soovijal võimalus  sõita Tartust Narva-Jõesuusse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

2- päevane koolituspakett sisaldab:

 • Majutus 2-kohalistes tubades (soovi korral  ka 3- kohaline tuba)
 • 2 sööki (õhtu, hommik)
 • 1 kohvipaus
 • vee- ja saunakeskuse piiramatu ajaga kasutamine mõlemal päeval
 • Loengusaali üür
 • Loeng- koolitus 6 AT ja venekeelsed koolitusmaterjalid
 • Väljastame koolitustõendi (2- päevasel 8 AT ja 1- päevasel 6 AT) vastava kursuse läbimise kohta

 

Soovijatel palun registreerida veel kuni  9. mai   E-post:  gunnar@vilkokool.ee või  mob. 52 68 031

NB! Nimetatud venekeelset koolitust ja lektorit on võimalus tellida ka lasteaeda kohapeale!

Lektorist: Viivi Neare PhD

Töökohad:
Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Pedagoogiline Seminar, dotsent- õppejõud
Lasteaed-nõustaja, Nõustamiskeskus-nõustaja
Haridustee:
Vändra Keskkool; Moskva Riiklik Pedagoogilise Instituudi Defektoloogia osakond
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus ja kvalifikatsioon:
Kaitstud teaduste kandidaadi (PhD) väitekiri teemal Arvu eelkujutluste omandamise iseärasused erivajadustega ja erivajadusteta 6 – 9-aastastel lastel
Loometöö
Osalus Grandiuuringus Tartu Ülikoolis teemal Hariduslike erivajadustega õpilased Eesti maa- ja linnakoolides. Nende toimetulek. .
Juhendanud ülikoolides magistritöid ja avaldanud arvukalt eripedagoogikaalaseid publikatsioone
Riiklikud teenetemärgid: Valgetähe V järk
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2005. aastast