ERIVAJADUSEGA ÕPPIJA KUTSEHARIDUSSÜSTEEMIS.

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab 20. aprillil 2011 Viljandis

1-päevase  koolituse

ERIVAJADUSEGA ÕPPIJA KUTSEHARIDUSSÜSTEEMIS.

Sihtgrupiks kutsekoolide   juhid ja  õpetajad

Koolitus toimub  20. aprillil     2011    kell 11.00-16.00

Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

Lektor   Inga Mutso PhD

Vastavalt Eesti Vabariigi  seadusandlusele Erivajadustega õpilaste õpetamisest                            kutseharidussüsteemis ja
kaasava hariduse rakendamine on oluline saada ülevaade ja
analüüsida erivajadustega õppija võimalusi ja 
võimalikkust õppida kutseõppes tavarühmas või erirühmas.

Koolituse teemad:

1. Erivajadusega õppija mõiste ja olemus.
2. Erilisus ja ühiskond - kool kõigile.
3. Erivajadustega isikute kutseõppes õppimise tingimused ja kord.
4. Tugisüsteemid ja individuaalse õppekava rakendamisest.
5. Mis on puue? Erivajadustega õpilaste liigitus ja üldiseloomustus.
6. Õppimist mõjutavad tegurid; põhimõtted töös hariduslike   
erivajadustega  õpilastega;
raskusastme reguleerimine ja   korrektsioonitöö suunad.

Koolituse maksumus 50 €, 782.30 EEK (Vilko liikmele 45 €) sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2) Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

10 % soodustust, kui ühest koolist/asutusest osalejaid vähemalt 2

Soovijatel palun registreerida hiljemalt  14. aprill

telef.   4330 438, mob 52 68 031   või meilil:  gunnar@viljandimaa.ee

Kokkuleppel võimalus tellida koolitus ka kohapeale!