KOOLITUSKALENDER

This page as PDF

Koolituskeskus Vilko MTÜ 

Koolituskeskus Vilko MTÜ

KOOLITUSED:                                            

mais Viljandis: avalik esinemine ja psühholoogiline valmisolek

juunis Viljandis:

hoolekogu töö; hariduslike erivajadustega õpilane koolis ja individuaalse õppekava koostamine; tüvitekstid eesti kirjanduses ja kultuuris; õpetaja eetika, väärtused, moraal ja õpetajaeetika koodeks; projektide koostamine, juhtimine ja rahastamine; kooli- ja lasteaiaprobleemide sotsiaalsed tagamaad ja õpistiilid; enesejõustamine ning stressi ja väsimusega toimetulek keerulistel aegadel ja une tähtsus

augustis Viljandis:

hariduslike erivajadustega õpilane koolis ja individuaalse õppekava koostamine; aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilane koolis ja lasteasutuses

 

24.-25. mail  Viimsi SPA Hotellis: Hariduslike erivajadustega õpilane koolis ja individuaalne õppekava (venekeelne koolitus venekeelsetele koolidele)

Koolituskeskus Vilko ÕPPEREISID VÄLISRIIKIDESSE (hea võimalus ka premeerida tublimaid, kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis soodustus, osadel reisidel veel viimased vaba kohad!):

Iirimaa (koos Toivo Niibergi ja Aet Lassi psühholoogialoengutega- 8 vaba kohta), Põhja-Norra (1 vaba koht), Šotimaa-Inglismaa (1 vaba koht), Põhja-Norra (1 vaba koht), Albaania (8 vaba kohta), Rumeenia (2 vaba kohta), Kreeka-Peloponnesos (3 vaba kohta), Ahvenamaa (1 vaba koht), Leedu (10 vaba kohta), Fääri saared (5 vaba kohta), Kesk-Norra-Trollitee (2 vaba kohta), Kesk-Norra-Bergen, London ja Normandia (6 vaba kohta), Sardiinia-Korsika-Liguuria (1 vaba koht), Bornholmi saar (12 vaba kohta), Gruusia (8 vaba kohta), Põhja-Makedoonia (12 vaba kohta), Alpid (2 vaba kohta), Bulgaaria (1 vaba koht), Gotland (3 vaba kohta), Madeira, Portugal (8 vaba kohta), Sitsiilia, Assoori saared (10 vaba kohta), Kreeta, Mallorca, Hispaania-Costa del Sol, Hispaania-Andaluusia (12 vaba kohta), Mauritius, Madeira, Araabia Ühendemiraadid ja Omaan, Malta ja Gozo, Küpros, Tenerife-La Gomera, Lõuna-Itaalia-Apuulia, Põhja-Itaalia-Toscana, Roheneemesaared (3 vaba kohta), Namiibia (5 vaba kohta), Costa-Rica, Uus-Meremaa

KOOLITUSKALENDER

Iga koolituse/õppereisi täpsem kava avaneb PEALKIRJALE klikkides:

24.-25. mai  Viimsi SPA Hotell

Praktilised koolituspäevad Viimsi SPA Hotellis VENEkeelsete (NB! koolitus ja koolitusmaterjalid vene keeles) koolide eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, õpetajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

УЧАЩИЕСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ШКОЛЕ И ПОДДЕРЖКА ИХ УЧЕБЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE  (8 AT)

Lektor kauaaegne Tallinna ja Tartu ülikoolide õppejõud ja nõustaja  Viivi Neare PhD

Maksumus  180 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva, 24. mai loenguosas- maksumus 100 €

Kui ühest koolist  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4, siis soodustus 10 %.

P.S. 8 soovijal võimalus  sõita Tartust Viimsisse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga

 

KIIRE!

Registr. veel TÄNA,    

23. mai

31. mai
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, poliitikutele, ametnikele, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

AVALIK ESINEMINE JA PSÜHHOLOOGILINE VALMISOLEK SELLEKS. ISIKSUSE TUGEVDAMINE. EDUKUS LÄBIRÄÄKIMISTEL NING PSÜHHOLOOGILISED EELDUSED JA METOODILISED VÕTTED SELLE SAAVUTAMISEKS (6 AT)

Lektor psühholoog Ruth-Kaja Pekk MA

Maksumus  90 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

KIIRE!

Registr. kuni      

24. mai

 

2. juuni
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade hoolekogu esimeestele ja liikmetele, koolide ja lasteaedade direktoritele ja õppealajuhatajatele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele                                      

HOOLEKOGU TÖÖ  KOOLIS JA LASTEASUTUSES. HOOLEKOGUDE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter  PhD.

Maksumus 90 €

Kui ühest hoolekogust/ asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

KIIRE!

Registr. kuni      

26. mai

 

9. juuni
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus eeskätt eesti keele ja kirjanduse õpetajatele, raamatukogude ja kooliraamatukogude juhtidele ja töötajatele, aga ka kultuuritöötajatele, koolide ja lasteaedade õpetajatele ning kõikidele kirjandushuvilistele                             

TÜVITEKSTID EESTI KIRJANDUSES JA KULTUURIS (6 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud ja ühiskonnategelane, emeriitprofessor Rein Veidemann  PhD

Maksumus  90 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

KIIRE!

Registr. kuni      

1. juuni

 

14. juuni
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, noortekeskuste jm. juhtidele, õpetajatele, ametnikele, huvijuhtidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele  

ÕPETAJA EETIKA, VÄÄRTUSED JA MORAAL. EESTI ÕPETAJAEETIKA KOODEKS (6 AT)

Lektor  Jaanus Noormägi  MTh, MA

Maksumus 90 €                                                                                          

Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Registr. kuni      

3. juuni

 

15. juuni
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste, organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, projektijuhtidele, arendusjuhtidele, nõustajatele, ametnikele ning kõikidele huvilistele

PROJEKTIDE PLANEERIMINE, KOOSTAMINE JA RAHASTAMINE. PROJEKTIDE JUHTIMINE (6 AT)

Lektor  Piret Koorep  MA

Maksumus  90 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

3. juuni

 

16. juuni
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) lasteaedade, lasteasutuste, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

KASVATUSE SOTSIAALSEST ASPEKTIST TEISITI KUI TAVALISELT. KOOLI- JA LASTEAIAPROBLEEMIDE SOTSIAALSED TAGAMAAD. TEMPERAMENT, ÕPISTIILID JA KOOLIEDU. ISELOOMU SEOS ÕPITULEMUSTEGA (6 AT)

Lektor Tallinna Ülikooli õppejõud-dotsent Mare Leino PhD.

Maksumus 90 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Registr. kuni      

3. juuni

 

29. juuni
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, lastekodud, lastehoiud, noorte- , kultuuri-, sotsiaal- ja huvikeskused) juhtidele, töötajatele, õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, sotsiaaltöötajatele, kultuuritöötajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele 

ENESEJÕUSTAMINE NING STRESSI, PINGE JA VÄSIMUSEGA TOIMETULEK KEERULISTEL AEGADEL. UNE VAJALIKKUS JA SELLE TEKITAMINE (6 AT)

Lektor  psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus 90 €.

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Registr. kuni      

17. juuni

 

25. august                               kell 11.00      Viljandi

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE  (6 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud Viivi Neare PhD.

Maksumus 90 €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

12. august

 

26. august                         kell 11.00      Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele, nõustamiskomisjonide liikmetele ja kõikidele huvilistele

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ ja TÜ õppejõud  Viivi Neare PhD.

Maksumus 90 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/lasteasutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3, siis 15 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga. 

 

Registr. kuni      

12. august

 

Reisi toimumise aeg

ÕPPEREISID  2022. aastal!

Registreerimine

26. juuni- 2. juuli Albaania

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Albaaniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele (8 AT)

ALBAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Maksumus  1290 €.                                                                                     

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

26. juuni- 3. juuli Mallorca 

 

Õppereis Mallorcale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele (8 AT)

MALLORCA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Maksumus 1220 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.    

NB! Sama reis toimub ka 25.09-2.10.2022- maksumus 1230 €

Müüdud!

Registr. ootelehele

26. juuni- 3. juuli  Rumeenia

Veel 2 vaba kohta!

 

Õppereis Rumeeniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

RUMEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1130 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust.

NB! Sama reis toimub ka 7.-14.08.2022- 12 vaba kohta!

 

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

27. juuni- 1. juuli  Taani

 

Õppereis Taani (laev, lennuk, buss) kõikidele huvilistele                                        

TAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 890 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele

28. juuni- 5. juuli  Lõuna- Itaalia, Apuulia

 

Õppereis Lõuna- Itaaliasse ja Apuuliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)                                                                          

Maksumus  1230 €.

NB! Sama reis toimub ka 20.-27.09.2022!

Müüdud!

Registr. ootelehele

28. juuni- 5. juuli   Kreeka- Peloponnesos
Veel 3 vaba kohta!

Õppereis Kreekasse Peloponnesose poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KREEKA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

30. juuni- 3. juuli Ahvenamaa

Veel 2 vaba kohta!  

Õppereis Ahvenamaale (laev, buss) kõikidele huvilistele

AHVENAMAA JA SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 550 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

NB! Sama reis toimub ka 4.-7.08.2022 (veel 1 vaba koht)!

 

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

3.-10. juuli   Põhja-Itaalia, Toscana

Õppereis Põhja-Itaaliasse Toscanasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)                                                                          

Maksumus  1130 €.

NB! Sama reis toimub ka 23.-30.09.2022!

Müüdud!

Registr. ootelehele

3.- 10. juuli   Põhja-Norra 

Veel 1 vaba koht!  

Õppereis Põhja-Norrasse (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1090 €.

 

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

4.- 9. juuli  Šveits

 

Õppereis Šveitsi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ŠVEITSI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

7.- 10. juuli  Leedu

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Leedumaale- Palanga, Klaipeda, Kura säär (buss) kõikidele huvilistele                                                      

LEEDU AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 395 €.   

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 18.-21.08!

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

11.-15. juuli  Fääri saared

Veel 5 vaba kohta!

Õppereis Fääri saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

FÄÄRI SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1430 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

13.-20. juuli  Sardiinia, Korsika ja Liguuria

Veel 1 vaba koht!

Õppereis Sardiiniasse, Korsikale ja Liguuriasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                

SARDIINIA, KORSIKA JA ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)                                                                          

Maksumus  1290 €.

 

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

 

15.-20. juuli  Bornholm

Veel 12 vaba kohta!  

Õppereis Bornholmi saarele (laev, buss)  kõikidele huvilistele

 

BORNHOLMI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  840 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

16.-23. juuli  Gruusia

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Gruusiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

 

GRUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1210 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 30.07-6.08.022- veel 10 vaba kohta!

 

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

16.-24. juuli   Kesk-Norra, Bergen, Trollitee

Veel 2 vaba kohta!

 

Õppereis Kesk-Norrasse, Bergenisse ja Trolliteele (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1120 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust

NB! Kesk-Norra lühem 7- päevane reis koos Bergeniga toimub ka 5.-11.08. 2022, maksumus 890 €!

 

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

18.-23. juuli   London ja Normandia 

Veel 6 vaba kohta!      

Õppereis Londonisse ja Normandiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

LONDONI JA NORMANDIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

19.-26. juuli   Šotimaa, Inglismaa

Veel 1 vaba koht!   

 

Õppereis Šotimaale ja Inglismaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ŠOTIMAA JA INGLISMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1490 €.

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

 

20.-28. juuli   Põhja-Makedoonia

Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Põhja-Makedooniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele   

MAKEDOONIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

22.-27. juuli Itaalia, Šveitsi, Austria ja Tirooli Alpid


Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Alpidesse -Itaalia, Šveits, Austria ja Tirool (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ALPI RIIKIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

24.-31. juuli  Bulgaaria

Veel 1 vaba koht!

Õppereis Bulgaariasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele (8 AT)

BULGAARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 990 €.

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

25.-29. juuli  Island

 

Õppereis Islandile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ISLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1330 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

Müüdud!

Registr. ootelehele

28. juuli- 4. august   Wales ja Cornwalli poolsaar

 

 

Õppereis Wales´i ja Cornwalli poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

WALES´i AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1430 €.

 

Müüdud!

Registr. ootelehele

5.-11. august  Iirimaa

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Iirimaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele             

IIRIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Toimuvad ka psühholoogialoengud:

LEVINUMAD LOODUSTERAAPIAD.

Lektor Toivo Niiberg MSc

ENESETEADLIKKUS IGAPÄEVAELUS.

Lektor Aet Lass MA

Maksumus 1430 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

6.-11. august Gotland
Veel 3 vaba kohta!

Õppereis Gotlandile (laev, buss)  kõikidele huvilistele 

GOTLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  865 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

13.-20. august  Portugal

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

11.-18. september  Sitsiilia

Õppereis Sitsiiliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

SITSIILIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

12. juuni

11.-20. september  Assoori saared

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Assoori saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ASSOORIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 2090 €.                                                                                        

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

17.-24. september Kreeta 

Õppereis Kreeta saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KREETA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1230 €.                                                                                   

 Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

12. juuni

23.-30. september  Lõuna-Portugal

 

Õppereis Lõuna-Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1260 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele

24. september- 1. oktoober Hispaaniasse- Andaluusia
Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Lõuna-Hispaaniasse (Andaluusiasse) (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HISPAANIA JA ANDALUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS,- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1170 €

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

 

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

24. september- 1. oktoober  Hispaaniasse- Costa del Sol

Õppereis Hispaaniasse-Costa del Sol (lennuk) kõikidele huvilistele 

HISPAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1150 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

12. juuni

9.-16. oktoober Madeira

Õppereis Madeirale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MADEIRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1320 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

12. juuni

10.-21. oktoober  Mauritius

Õppereis Mauritiuse saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

MAURITIUSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 3290 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

12. juuni

Koolivaheaeg!

19.-26. oktoober  Araabia Ühendemiraadid, Dubai ja Omaan

Õppereis Araabia Ühendemiraatidesse (Dubai) ja Omaani (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1680 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

12. juuni

Koolivaheaeg!

20.-27. oktoober Malta ja Gozo

Õppereis Maltale ja Gozole (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MALTA JA GOZO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1130 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

12. juuni

Koolivaheaeg!

20.-27. oktoober Küpros

Õppereis Küprosele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KÜPROSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1160 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

12. juuni

 

Koolivaheaeg!

21.-28. oktoober Tenerife, La Gomera

Õppereis Kanaaria saartele Tenerife ja La Gomera (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

TENERIFE JA LA GOMERA  AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1400 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

 

Registr. kuni 

12. juuni

6.-18. november  Hawaii

Õppereis Hawaii saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HAWAII SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 4790 €.

 

 

Müüdud!

Registr. ootelehele!

15.-25. november  Roheneemesaared 

Veel 3 vaba kohta!

Õppereis Roheneemesaartele- Cabo Verde (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ROHENEEMESAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 2890 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

5.-15. november  Namiibia

Veel 5 vaba kohta!

Õppereis Namiibiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


NAMIIBIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  4290 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 % 

 

KIIRE!

Registr. kuni 

29. mai

16.- 26. veebruar 2023 Costa Rica

Õppereis Costa Ricale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


COSTA RICA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  3690 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 % 

 

Registr. kuni                    19. juuni
18. veebruar-   4. märts 2023   Uus-Meremaa

Õppereis Uus-Meremaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


UUS-MEREMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- , SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 4950 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                    19. juuni

Registreerimine Koolituskeskus Vilko MÜ : E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob. 52 68 031

NB! Võimalus tellida ka koolitusi soovitud teemal kohapeale kursuste valikut näed siit: http://www.vilkokool.ee/?page_id=78

NB! Võimalus osta ka Vilko kinkekaart valitud summa ulatuses!

9.-19. juuli Itaalia ja Capri saar