KOOLITUSKALENDER

This page as PDF

Koolituskeskus Vilko MTÜ 

Koolituskeskus Vilko MTÜ

KOOLITUSED:

detsembris Viljandis:

kooli- ja lasteaiaprobleemide sotsiaalsed tagamaad, temperament, õpistiilid ja kooliedu; projektide koostamine, juhtimine ja rahastamine; stressi ja pinge ennetamine ja läbipõlemise vältimine; juhtimine ja meeskonnatöö (jõuluvaheajal)

Koolivaheajal, 5.-6. jaanuaril 2023 Pühajärve SPA Hotellis: biblioteraapia ja kirjanduse mõju

jaanuari koolivaheajal  Viljandis:

õpetaja eetika, väärtused ja moraal ning õpetajaeetika koodeks; hariduslike erivajadustega õpilane koolis ja individuaalse õppekava koostamine; kooli ja lasteaia õiguslik reguleerimine, õigusaktid ja koosolekute läbiviimine; nüüdisaegne õpikäsitus ja kujundav hindamine; tüvitekstid eesti kirjanduses ja kultuuris

 

jaanuaris Viljandis:

erivajadustega laps lasteaias ja individuaalse arengukava koostamine; hoolekogu töö; arenguvestlused lapsevanemaga koolis; õuesõpe lasteaias; uuenenud õpikäsitus ja projektõpe lasteaias;

 

Koolituskeskus Vilko ÕPPEREISID VÄLISRIIKIDESSE 2023. aastal (hea võimalus ka premeerida tublimaid, kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis soodustus, osadel reisidel veel viimased vaba kohad!):

Õppereisid 2023. aastal:

Saudi-Araabia (6 vaba kohta), Holland (koolivaheaeg), Lõuna-Hispaania-Andaluusia (koolivaheaeg), Madeira (8 vaba kohta), Maroko, Portugal, Hispaania-Madrid (8 vaba kohta), Viin, Montenegro (10 vaba kohta), Põhja-Poola, Taani, Põhja-Norra, Leedu, Põhja-Itaalia-Toscana, Šotimaa-Inglismaa (2 vaba kohta), Kreeta, Ungari, Fääri saared, Šveits (10 vaba kohta), Rootsi, Bornholmi saar (10 vaba kohta), Island, Prantsusmaa-Normandia (12 vaba kohta), Põhja-Makedoonia koos Toivo Niibergi psühholoogiakoolitusega (10 vaba kohta), Ahvenamaa (8 vaba kohta), Wales, Sardiinia-Kosika, Bulgaaria, Dolomiidid-Tirool-Põhja-Itaalia (8 vaba kohta), Lõuna-Poola, Gruusia, Alpid, Rumeenia, Iirimaa, Gotland, Slovakkia-Tatrad, Pariis, Kesk-Norra-Trollitee, Lõuna-Prantsusmaa-Monaco, Assoorid, Kreeka-Peloponnesos, Lõuna-Portugal, Lõuna-Itaalia-Apuulia, Mauritius, Araabia Ühendemiraadid-Dubai-Omaan (koolivaheaeg), Küpros (koolivaheaeg), Malta-Gozo koos Toivo Niibergi psühholoogiakoolitusega (koolivaheaeg), Tenerife-LaGomera (koolivaheaeg), Namiibia, Roheneemesaared

KOOLITUSKALENDER

Iga koolituse/õppereisi täpsem kava avaneb PEALKIRJALE klikkides:

7. detsember        kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) lasteaedade, lasteasutuste, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

KASVATUSE SOTSIAALSEST ASPEKTIST TEISITI KUI TAVALISELT. KOOLI- JA LASTEAIAPROBLEEMIDE SOTSIAALSED TAGAMAAD. TEMPERAMENT, ÕPISTIILID JA KOOLIEDU. ISELOOMU SEOS ÕPITULEMUSTEGA (6 AT)

Lektor Tallinna Ülikooli õppejõud-dotsent Mare Leino PhD

Maksumus 90 €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist, Otepäält ja Osulast) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

KIIRE!

Registr. kuni

29. november

 

8. detsember        kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus kõikide asutuste, organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, projektijuhtidele, arendusjuhtidele, nõustajatele, ametnikele ning kõikidele huvilistele

PROJEKTIDE PLANEERIMINE, KOOSTAMINE JA RAHASTAMINE. PROJEKTIDE JUHTIMINE (6 AT)

Lektor  Piret Koorep MA

Maksumus 90 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %.

KIIRE!

Registr. kuni

30. november

 

13. detsember        kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, õppealajuhatajatele, ametnikele, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

PSÜHHOTERAPEUDIKS ISEENDALE- STRESSI, PINGE JA NEGATIIVSETE TUNNETE ENNETAMINE. LÄBIPÕLEMISE VÄLTIMINE JA ISIKSUSE TUGEVNEMINE  (6 AT)

Lektor psühholoog Ruth-Kaja Pekk MA

Maksumus 90 €.

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist, Otepäält ja Osulast) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

2. detsember

 

Koolivaheaeg!

28. detsember        kell 11.00     

Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused , meditsiini- ja sotsiaalasutused), organisatsioonide, ettevõtete ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, ametnikele, haridus-, sotsiaal-, noorsoo-, meditsiini- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele                                                                                                  

JUHTIMINE JA MEESKONNATÖÖ. MEESKONNA VÕIMEKUSE SUURENDAMISE ERINEVAD VÕIMALUSED. LOOVUS JUHI TÖÖS. (8 AT)                                                   

Lektor Mati Ruul EMBA

Maksumus 90 €.

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

Registr. kuni

9. detsember

 

Koolivaheaeg!

2. jaanuar 2023       kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, noortekeskuste jm. juhtidele, õpetajatele, ametnikele, huvijuhtidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele        

ÕPETAJA EETIKA, VÄÄRTUSED JA MORAAL. EESTI ÕPETAJAEETIKA KOODEKS (6 AT)

Lektor  Jaanus Noormägi  MTh, MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist, Otepäält ja Osulast) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

16. detsember

 

Koolivaheaeg!

4. jaanuar 2023       kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade direktoritele, õppealajuhatajatele, haridusametnikele, õppenõukogu sekretäridele, klassijuhatajatele, nõustajatele, hoolekogude  liikmetele, sotsiaal- ja hariduskomisjonide liikmetele, huvijuhtidele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele

KOOLI JA LASTEAIA ÕIGUSLIK REGULEERIMINE JA ÕIGUSAKTID. KOOLI ÕPPENÕUKOGU JA LASTEAIA PEDAGOOGILISE NÕUKOGU JA HOOLEKOGU ROLL JA ÜLESANDED. KOOSOLEKU ETTEVALMISTUS, LÄBIVIIMINE JA OTSUSTE VORMISTAMINE. PÕHIMÄÄRUSE, KODUKORRA JA LEPINGUTE SÕNASTAMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter  PhD.

Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust ja Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

16. detsember

 

Koolivaheaeg!

5. jaanuar 2023       kell 11.00     

Viljandi

 

Koolitus koolide direktoritele, õppealajuhatajatele, nõustajatele, eripedagoogidele, õpetajatele, klassijuhatajatele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele                                    

NÜÜDISAEGNE ÕPIKÄSITUS. ÕPPIMINE 21. SAJANDIL EHK MUUTUSED ÕPPIMISES JA ÕPETAMISES. KUJUNDAVA HINDAMISE TÄHTSUS (6 AT)

Lektor  Pille Tahker MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %. 

 

Registr. kuni

16. detsember

 

Koolivaheaeg!

5.-6. jaanuar 2023 Pühajärve SPA Hotell

 

Koolituspäevad Pühajärvel eeskätt eesti keele ja kirjanduse õpetajatele, raamatukogude ja kooliraamatukogude juhtidele ja töötajatele, aga ka kultuuritöötajatele, koolide ja lasteaedade õpetajatele, sotsiaaltöötajatele ja-pedagoogidele,  nõustajatele, lastekodude, hooldekeskuste ja noortekeskuste töötajatele  ning kõikidele kirjandushuvilistele                             

BIBLIOTERAAPIA KASUTAMISE VÕIMALUSTEST JA VÕTETEST. KIRJANDUSE MÕJUST VASTUVÕTJALE (8 AT) 

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Andrus Org PhD

Maksumus  170 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval, 5. jaanuari loengus- maksumus 100 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist) Pühajärvele ja samal päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

9. detsember

 

Koolivaheaeg!

6. jaanuar 2023       kell 11.00     

Viljandi

Praktiline koolitus eeskätt eesti keele ja kirjanduse õpetajatele, raamatukogude ja kooliraamatukogude juhtidele ja töötajatele, aga ka kultuuritöötajatele, koolide ja lasteaedade õpetajatele ning kõikidele kirjandushuvilistele                             

TÜVITEKSTID EESTI KIRJANDUSES JA KULTUURIS (6 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud ja ühiskonnategelane, emeriitprofessor Rein Veidemann PhD

Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist/raamatukogust/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist, Otepäält ja Osulast) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Registr. kuni

16. detsember

 

13. jaanuar 2023    

kell 11.00     

Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, kasvatajatele ja lasteaiaõpetajate abidele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, lasteaedade õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele 

ERIVAJADUSTEGA LAPS LASTEAIAS- LASTEASUTUSES JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. LAPSE INDIVIDUAALSE ARENGUKAVA KOOSTAMINE. (6 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud ja nõustaja Viivi Neare  PhD.

Maksumus 100 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Registr. kuni

4. jaanuar

 

19. jaanuar 2023    

kell 11.00     

Viljandi

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade hoolekogu esimeestele ja liikmetele, koolide ja lasteaedade direktoritele ja õppealajuhatajatele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele                 

HOOLEKOGU TÖÖ  KOOLIS JA LASTEASUTUSES. HOOLEKOGUDE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter  PhD.

Maksumus 100 €.

Kui ühest hoolekogust/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust ja Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni

10. jaanuar

 

20. jaanuar 2023     kell 11.00     

Viljandi

Praktiline koolitus klassijuhatajatele, õpetajatele, nõustajatele, õppejuhtidele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele                                                                         

ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMINE LAPSEVANEMAGA KOOLIS (6 AT)

Lektor Merike Kaste MA

Maksumus  100 €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

10. jaanuar

 

25. jaanuar 2023     kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus lasteaedade ja lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele ja kõikidele huvilistele

ÕUESÕPPE KASUTAMINE LASTEAIAS (6 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist, Otepäält ja Osulast) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

13. jaanuar

 

26. jaanuar 2023     kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele ja kõikidele huvilistele

UUENENUD ÕPIKÄSITUSE RAKENDAMINE ALUSHARIDUSES. AVATUD ÕPIKESKKONNA JA PROJEKTIPÕHISE ÕPPETEGEVUSE KASUTAMINE (6 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist, Otepäält ja Osulast) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

13. jaanuar

 

Reisi toimumise aeg

ÕPPEREISID 2023. aastal!

Registreerimine

27.-30. detsember

Soome-Lapimaa

 

Õppereis Soome Lapimaale (laev, buss)  kõikidele huvilistele

SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM. JÕULUTRADITSIOONID LAPIMAAL (8 AT)

Maksumus  705 € (2-ne tuba), 655 € (3-4-ne tuba)

Müüdud!

Registr. ootelehele!

2.- 16. märts 2023 Saudi-Araabia


Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Saudi-Araabiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

SAUDI-ARAABIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 4260 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

4. detsember

 

Koolivaheaeg!

21.- 24. aprill 2023 Holland

Õppereis Hollandisse ja lillefestivalile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HOLLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM. HOLLANDI LILLEKASVATUSTRADITSIOONID (8 AT)

Maksumus 1130 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

11. detsember

 

Koolivaheaeg!

22.-29. aprill 2023 Lõuna-Hispaania, Andaluusia

Õppereis Lõuna-Hispaaniasse (Andaluusiasse) (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HISPAANIA JA ANDALUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS,- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1300 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 23.-30.09.2023!

Registr. kuni 

11. detsember

 

Koolivaheaeg!

22.-29. aprill 2023 Hispaania- Costa del Sol

 

Õppereis Hispaaniasse-Costa del Sol (lennuk) kõikidele huvilistele 

HISPAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1250 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Müüdud!

Registr. ootelehele!

 

Koolivaheaeg!

24.- 27. aprill 2023 London

 

Õppereis Londonisse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

LONDONI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 980 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

 

Koolivaheaeg! 

26.-30. aprill 2023  Türgi (Istanbul)

 

Õppereis Türki (Istanbuli) (otselend, lennuk) kõikidele huvilistele

TÜRGI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 920 €.

 

Müüdud!

Registr. ootelehele!

 

28. aprill-5. mai 2023               Madeira   

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Madeirale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

MADEIRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1530 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. detsember

5.-12. mai 2023 Maroko    

Õppereis Marokosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MAROKO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1390 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

11.-14. mai 2023 Tšehhi, Praha
Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Tšehhi (Praha) (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PRAHA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 960 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni 

4. detsember

 

15.-21. mai 2023 Portugal    

Õppereis Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1430 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

25.-27. mai 2023 Madrid  

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Hispaaniasse Madridi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


MADRIDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 970 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. detsember

 

7.-10. juuni 2023 Viin

Õppereis Viini koos Filarmoonikute suveöökontserdi külastusega (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

VIINI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1040 €. 

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

12.-19. juuni 2023 Montenegro

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Montenegrosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


MONTENEGRO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1210 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 14.-21.08.2023 

KIIRE!

Registr. kuni 

4. detsember

 

25.-29. juuni 2023 Põhja-Poola

Õppereis Põhja-Poolasse (buss) kõikidele huvilistele

POOLA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 710 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

4.-8. juuli 2023     Taani

Õppereis Taani (laev, lennuk, buss) kõikidele huvilistele                                        

TAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1010 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

5.-12. juuli 2023 Põhja-Norra

Õppereis Põhja-Norrasse (laev, buss) kõikidele huvilistele                                             

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1160 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

6.-9. juuli 2023 Leedu

Õppereis Leedumaale- Palanga, Klaipeda, Kura säär (buss) kõikidele huvilistele

LEEDU AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 485 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 17.-20.08.2023

Registr. kuni 

11. detsember

 

7.-14. juuli 2023 Põhja-Itaalia, Toscana

Õppereis Põhja-Itaaliasse Toscanasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus  1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 8.-15.09.2023

Registr. kuni 

11. detsember

 

7.-14. juuli 2023 Šotimaa ja Inglismaa

Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Šotimaale ja Inglismaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele           

ŠOTIMAA JA INGLISMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1640 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni 

4. detsember

 

8.-15. juuli 2023 Kreeta

Õppereis Kreeka Kreeta saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KREETA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1530 €.                                                                                   

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

9.-15. juuli 2023 Ungari

Õppereis Ungarisse (buss) kõikidele huvilistele

UNGARI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 835 €

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

10.-14. juuli 2023     Fääri saared

Õppereis Fääri saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

FÄÄRI SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1540 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

11.-15. juuli 2023 Šveits 

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Šveitsi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ŠVEITSI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1170 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. detsember

 

11.-15. juuli 2023 Rootsi

Õppereis Rootsi (laev, buss) kõikidele huvilistele

ROOTSI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 790 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

11. detsember

 

14.-19. juuli 2023    Bornholm

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Bornholmi saarele (laev, buss)  kõikidele huvilistele

BORNHOLMI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  990 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. detsember

 

17.-21. juuli 2023 Island    

Õppereis Islandile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ISLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1500 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

18.-23. juuli 2023 Prantsusmaa, Normandia
Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Prantsusmaale- Normandia ja Loire’i oru lossid (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PRANTSUSMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1220 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. detsember

 

17.-25. juuli 2023 Põhja-Makedoonia

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Põhja-Makedooniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MAKEDOONIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Reisil ka huvitav Toivo Niibergi psühholoogiakoolitus!

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. detsember

 

20.-23. juuli 2023 Ahvenamaa
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Ahvenamaale (laev, buss) kõikidele huvilistele                                            

AHVENAMAA JA SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 610 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 3.-6.08.2023

KIIRE!

Registr. kuni 

4. detsember

 

20.-27. juuli 2023 Wales

Õppereis Wales´i ja Cornwalli poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

WALES´i AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1590 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

22.-29. juuli 2023 Sardiinia, Korsika

Õppereis Sardiiniasse ja Korsikale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                

SARDIINIA, KORSIKA JA ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM   (8 AT)

Maksumus 1350 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

23.-30. juuli 2023 Bulgaaria

Õppereis Bulgaariasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

BULGAARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

24.-29. juuli 2023 Dolomiidid, Tirool ja Põhja-Itaalia
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Dolomiitidesse, Tirooli ja Põhja-Itaaliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


TIROOLI JA ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1420 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. detsember

 

24.-30. juuli 2023 Kesk-Norra, Bergen

 

 

Õppereis Kesk-Norrasse ja Bergenisse  (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1030 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

 

26. juuli – 1. august 2023 Lõuna-Poola

Õppereis Lõuna-Poolasse (buss) kõikidele huvilistele

POOLA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 780 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

30. juuli-6. august 2023               

Gruusia

Õppereis Gruusiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

GRUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1410 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

1.-6. august Itaalia, Šveitsi, Austria ja Tirooli Alpid       

Õppereis Alpidesse -Itaalia, Šveits, Austria, Tirool (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ALPI RIIKIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1300 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

2.-9. august 2023  Rumeenia

Õppereis Rumeeniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

RUMEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1300 €                                                                                   

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

11. detsember

 

4.-10. august 2023 Iirimaa

Õppereis Iirimaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

IIRIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1590 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

5.-10. august 2023 Gotland

Õppereis Gotlandile (laev, buss)  kõikidele huvilistele 

GOTLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 980 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

6.-12. august 2023 Slovakkia ja Tatrad

Õppereis Slovakkiasse ja Tatratesse (buss) kõikidele huvilistele

SLOVAKKIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 835 €

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

8.-11. august 2023 Pariis

Õppereis Pariisi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PARIISI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  940 €                                                                                   

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

9.-17. august 2023 Kesk-Norra, Trollitee

Õppereis Kesk-Norrasse, Bergenisse ja Trolliteele (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1210 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

20.-25. august 2023 Lõuna-Prantsusmaa ja Monaco

Õppereis Lõuna-Prantsusmaale ja Monacosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PRANTSUSMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1290 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

10.-19. september   2023                Assoorid

Õppereis Assoori saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ASSOORIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 2190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

12.-19. september    2023  Lõuna-Portugal           

Õppereis Lõuna-Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 1330 €.                                                                                         

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 25.09-2.10.2023!                          

Registr. kuni 

11. detsember

 

19.-26. september 2023

Kreeka           

Õppereis Kreekasse Peloponnesose poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KREEKA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

26. september-             3. oktoober 2023 Lõuna-Itaalia, Apuulia           

Õppereis Lõuna- Itaaliasse ja Apuuliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele  

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)  

Maksumus 1290 €.                                                                                   

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

9.-20. oktoober 2023 Mauritius 

Õppereis Mauritiuse saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

MAURITIUSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 3190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

Koolivaheaeg!

18.-25. oktoober 2023  Araabia Ühendemiraadid (Dubai) ja Omaan

Õppereis Araabia Ühendemiraatidesse (Dubai) ja Omaani (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE JA OMAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)                                                        Maksumus 1790 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

Koolivaheaeg!

19.-26. oktoober 2023              Küpros

Õppereis Küprosele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KÜPROSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM   (8 AT)

Maksumus 1250 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

Koolivaheaeg!

19.-26. oktoober 2023   Malta ja Gozo

 

Õppereis Maltale ja Gozole (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                           

MALTA JA GOZO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

NB! Reisil ka huvitav Toivo Niibergi psühholoogiakoolitus!

Maksumus 1250 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

Koolivaheaeg!

20.-27. oktoober 2023 Tenerife,  La Gomera               

Õppereis Kanaaria saartele Tenerife ja La Gomera (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

TENERIFE JA LA GOMERA  AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1490 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

4.-14. november 2023           Namiibia              

Õppereis Namiibiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele)

NAMIIBIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 4490 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

14.-24. november  Roheneemesaared

Õppereis Roheneemesaartele- Cabo Verde (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ROHENEEMESAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 2990 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

Registr. kuni 

11. detsember

 

Registreerimine Koolituskeskus Vilko MTÜ : E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob. 52 68 031

NB! Võimalus tellida ka koolitusi soovitud teemal kohapeale kursuste valikut näed siit: http://www.vilkokool.ee/?page_id=78

NB! Võimalus osta ka Vilko kinkekaart valitud summa ulatuses!

9.-19. juuli Itaalia ja Capri saar