KOOLITUSKALENDER

This page as PDF

Koolituskeskus Vilko MTÜ koolitused Viljandis:

jaanuaris Viljandis:

projektide koostamine, juhtimine ja rahastamine; aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilane koolis ja lasteaias                                           

veebruaris Viljandis:

enesejõustamine, stress ja uni; õuesõpe lasteaias; sotsiaalsed, hariduslikud ja käitumuslikud erivajadused ja andekus; lapse enesehinnangu kujunemine ja psühhosomaatilised ilmingud

koolivaheajal Pühajärve SPA Hotellis: 1.-2. märtsil  biblioteraapia ja kirjanduse mõju vastuvõtjaale ja 2.-3. märtsil  juhtimine ja meeskonnatöö praktilised koolituspäevad

märtsi koolivaheajal Viljandis:

kooli ja lasteaia õiguslik reguleerimine ja õppenõukogu/pedagoogilise nõukogu töö; arenguvestlused koolis lapsevanemaga; õpetaja eetika ja õpetajaeetika koodeks; õpetaja imago ja enesekehtestamine; hariduslike erivajadustega õpilane koolis ja individuaalse õppekava koostamine

märtsis Viljandis:

hoolekogu töö; uuenenud õpikäsitus ja projektõpe lasteaias; erivajadustega laps lasteaias-lasteasutuses ja individuaalse arengukava koostamine

Pühajärve SPA Hotellis 17.-18. märtsil omavalitsuste töökorralduse ja istungite ettevalmistamise ja läbiviimise praktilised koolituspäevad

 

NB!   Vabariigi Valitsuse määrusega saab koolitustele ainult  vaktsineerimise  või  covidi läbipõdemise  tõendiga. Palun võtke kaasa vaktsineeritust või läbipõdemist tõendav dokument ja oma ID-kaart. Igasuguste Covid-testidega sellest kuupäevast koolitustele ei lubata. Lisaks kehtib ka osalejatel maskikandmise kohustus- palume kõikidel mask ise kaasa võtta.

 

Koolituskeskus Vilko ÕPPEREISID VÄLISRIIKIDESSE (hea võimalus ka premeerida tublimaid, kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis soodustus, osadel reisidel veel viimased vaba kohad!):

Holland (12 vaba kohta), Gran Canaria (6 vaba kohta), Türgi (2 vaba kohta), Costa del Sol (4 vaba kohta), Madeira (8 vaba kohta), Maroko (7 vaba kohta), Albaania, Mallorca, Taani, Rumeenia (5 vaba kohta), Kreeka-Peloponnesos (8 vaba kohta), Lõuna-Itaalia-Apuulia (8 vaba kohta), Šotimaa (2 vaba kohta), Põhja-Itaalia-Toscana (4 vaba kohta), Šveits (12 vaba kohta), Põhja-Norra (2 vaba kohta), Leedu, Fääri saared, Kesk-Norra-Bergen-Trollitee (8 vaba kohta), London ja Normandia (12 vaba kohta), Sardiinia-Korsika-Liguuria (8 vaba kohta), Bornholmi saar, Gruusia (10 vaba kohta), Põhja-Makedoonia, Odessa, Bulgaaria, Island (10 vaba koha), Wales (5 vaba kohta), Iirimaa (koos Toivo Niibergi ja Aet Lassi psühholoogialoengutega), Gotland (5 vaba kohta), Horvaatia-Dalmaatsia, Portugal, Kaliningrad, Sitsiilia, Assoori saared, Kreeta, Santorini, Lõuna-Portugal, Mauritius ja Réunion, Mauritius, Malta ja Gozo, Küpros, Lõuna-Hispaania-Andaluusia, Costa del Sol, Hawaii, Roheneemesaared, Namiibia, Costa-Rica

KOOLITUSKALENDER

Iga koolituse/õppereisi täpsem kava avaneb PEALKIRJALE klikkides:

21. jaanuar
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste, organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, projektijuhtidele, arendusjuhtidele, nõustajatele, ametnikele ning kõikidele huvilistele

PROJEKTIDE PLANEERIMINE, KOOSTAMINE JA RAHASTAMINE. PROJEKTIDE JUHTIMINE (6 AT)

Lektor  Piret Koorep  MA

Maksumus  90 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

KIIRE!

Registr. kuni      

20. jaanuar

 

 

28. jaanuar
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele, nõustamiskomisjonide liikmetele ja kõikidele huvilistele

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ ja TÜ õppejõud  Viivi Neare PhD.

Maksumus 90 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/lasteasutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust.  Kui 3, siis 15 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga. 

 

KIIRE!

Registr. kuni      

21. jaanuar

 

16. veebruar
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, lastekodud, lastehoiud, noorte- , kultuuri-, sotsiaal- ja huvikeskused) juhtidele, töötajatele, õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, sotsiaaltöötajatele, kultuuritöötajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele  ja kõikidele huvilistele


ENESEJÕUSTAMINE NING STRESSI, PINGE JA VÄSIMUSEGA TOIMETULEK KEERULISTEL AEGADEL. UNE VAJALIKKUS JA SELLE TEKITAMINE (6 AT)Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus 90 €.                                                                                      

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Registr. kuni      

4. veebruar

 

17. veebruar
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele ja kõikidele huvilistele

ÕUESÕPPE KASUTAMINE LASTEAIAS (6 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling MA

Maksumus 90 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

4. veebruar

 

21. veebruar
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, lastekodud, lastehoiud, noorte- , kultuuri-, sotsiaal- ja huvikeskused) juhtidele, töötajatele, õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, sotsiaaltöötajatele, kultuuritöötajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

SOTSIAALSED, HARIDUSLIKUD JA KÄITUMUSLIKUD ERIVAJADUSED NING NENDEGA TOIMETULEK. ÕPIRASKUSED JA ANDEKUS (6 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc                                          Maksumus 90 €.

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3, siis 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

11. veebruar

 

22. veebruar
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele,  HEV-koordinaatoritele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele,  lastevanematele ja kõikidele huvilistele

LAPSE ENESEHINNANGU KUJUNEMINE JA ARENDAMINE. LASTE EMOTSIONAALSED VAJADUSED JA PSÜHHOSOMAATILISED ILMINGUD (6 AT)

Lektor psühholoog-pereterapeut ja nõustaja Aet Lass  MA

Maksumus 90 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

11. veebruar

 

Koolivaheaeg!

28. veebruar
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade direktoritele, õppealajuhatajatele, haridusametnikele, õppenõukogu sekretäridele, klassijuhatajatele, nõustajatele, hoolekogude  liikmetele, sotsiaal- ja hariduskomisjonide liikmetele, huvijuhtidele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele

 

KOOLI JA LASTEAIA ÕIGUSLIK REGULEERIMINE JA ÕIGUSAKTID. KOOLI ÕPPENÕUKOGU JA LASTEAIA PEDAGOOGILISE NÕUKOGU JA HOOLEKOGU ROLL JA ÜLESANDED. KOOSOLEKU ETTEVALMISTUS, LÄBIVIIMINE JA OTSUSTE VORMISTAMINE. PÕHIMÄÄRUSE, KODUKORRA JA LEPINGUTE SÕNASTAMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter  PhD.

Maksumus 90 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Registr. kuni      

11. veebruar

 

Koolivaheaeg!

1. märts
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus klassijuhatajatele, õpetajatele, nõustajatele, õppejuhtidele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele                                                                         

ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMINE LAPSEVANEMAGA KOOLIS (6 AT)

Lektor Merike Kaste MA

Maksumus  90 €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

 

Registr. kuni      

11. veebruar

 

Koolivaheaeg!

1.- 2. märts Pühajärve SPA Hotell

Koolituspäevad Pühajärvel eeskätt eesti keele ja kirjanduse õpetajatele, raamatukogude ja kooliraamatukogude juhtidele ja töötajatele, aga ka kultuuritöötajatele, koolide ja lasteaedade õpetajatele, sotsiaaltöötajatele ja-pedagoogidele,  nõustajatele, lastekodude, hooldekeskuste ja noortekeskuste töötajatele  ning kõikidele kirjandushuvilistele                             

BIBLIOTERAAPIA KASUTAMISE VÕIMALUSTEST JA VÕTETEST. KIRJANDUSE MÕJUST VASTUVÕTJALE (8 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Andrus Org PhD

Maksumus  160 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval 7. jaan. loengus- maksumus 90 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Pühajärvele ja samal päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

11. veebruar

 

Koolivaheaeg!

2. märts
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, noortekeskuste jm. juhtidele, õpetajatele, ametnikele, huvijuhtidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele          

ÕPETAJA EETIKA, VÄÄRTUSED JA MORAAL. EESTI ÕPETAJAEETIKA KOODEKS (6 AT)

Lektor  Jaanus Noormägi  MTh, MA

Maksumus 90 €

Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %   

Registr. kuni      

11. veebruar

 

Koolivaheaeg!

2.- 3. märts Pühajärve SPA Hotell

Praktilised koolituspäevad Pühajärvel kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused , meditsiini- ja sotsiaalasutused), organisatsioonide, ettevõtete ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, ametnikele, haridus-, sotsiaal-, noorsoo-, meditsiini- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

JUHTIMINE JA MEESKONNATÖÖ. MEESKONNA VÕIMEKUSE SUURENDAMISE ERINEVAD VÕIMALUSED. LOOVUS JUHI TÖÖS. (8 AT)

Lektor Mati Ruul EMBA

Maksumus  160 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval 2. märtsi loengus- maksumus 90 €. (Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Pühajärvele ja samal päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni      

11. veebruar

 

Koolivaheaeg!

3. märts
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude, huvikeskuste ja muude haridus- ja kasvatusasutuste  õpetajatele, õppealajuhatajatele, direktoritele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, huvijuhtidele, noorsootöötajatele, ametnikele ja huvilistele

ÕPETAJA IMAGO JA ENESEKEHTESTAMINE. POSITIIVSE ENESEPILDI KUJUNDAMINE JA HOIDMINE (6 AT)                                                                                 Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus 90 €.                                                                                         

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni      

11. veebruar

 

Koolivaheaeg!

4. märts
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE  (6 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud Viivi Neare PhD.

Maksumus 90 €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

11. veebruar

 

8. märts
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade hoolekogu esimeestele ja liikmetele, koolide ja lasteaedade direktoritele ja õppealajuhatajatele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele                                      

HOOLEKOGU TÖÖ  KOOLIS JA LASTEASUTUSES. HOOLEKOGUDE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter  PhD.

Maksumus 90 €

Kui ühest hoolekogust/ asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

 

Registr. kuni      

23. veebruar

 

9. märts
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele ja kõikidele huvilistele

UUENENUD ÕPIKÄSITUSE RAKENDAMINE ALUSHARIDUSES. AVATUD ÕPIKESKKONNA JA PROJEKTIPÕHISE ÕPPETEGEVUSE KASUTAMINE (6 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling MA

Maksumus 90 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

23. veebruar

 

11. märts
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, kasvatajatele ja lasteaiaõpetajate abidele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, lasteaedade õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele 

ERIVAJADUSTEGA LAPS LASTEAIAS- LASTEASUTUSES JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. LAPSE INDIVIDUAALSE ARENGUKAVA KOOSTAMINE. (6 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud Viivi Neare PhD.

Maksumus 90 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

23. veebruar

 

 

17.-18. märts Pühajärve SPA Hotell

Praktilised koolituspäevad Pühajärvel omavalitsusjuhtidele, valla- ja linnasekretäridele, valla- ja linnavolikogude esimeestele ja liikmetele, volikogude sekretäridele, ametnikele, arendusjuhtidele, valimisliitudele ning kõikidele poliitikutele ja huvilistele                                           

LINNADE JA VALDADE VOLIKOGUDE NING VALITSUSTE TÖÖKORRALDUS. ISTUNGITE ETTEVALMISTUS JA LÄBIVIIMINE. ARENGUKAVA UUENDAMINE (8 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter PhD

Maksumus  160 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval 10. märtsi loengus- maksumus 90 €                    

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Pühajärvele ja samal päeval tagasi ka Vilko väikebussiga. 

Registr. kuni      

23. veebruar

Reisi toimumise aeg

ÕPPEREISID  2022. aastal!

Registreerimine

17.- 27. veebruar  Costa Rica

 

Õppereis Costa Ricale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


COSTA RICA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Sama reis toimub ka 16.-23.02.2023!

 

Müüdud!

Registr. ootelehele

Koolivaheaeg!

1.-8. märts  Araabia Ühendemiraadid, Dubai ja EXPO

 

Õppereis Araabia Ühendemiraatidesse (Dubai) ja EXPO (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1640 €.   

 

Müüdud!

Registr. ootelehele

 

21.- 24. aprill  Holland

Veel 12 vaba kohta!

 

Õppereis Hollandisse ja lillefestivalile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HOLLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM. HOLLANDI LILLEKASVATUSTRADITSIOONID (8 AT)

Maksumus 1030 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %

 

 

KIIRE!

Registr. kuni                   23. jaanuar

 

 

Koolivaheaeg!

23.- 30. aprill 

Lõuna-Hispaania

 

 

Õppereis Lõuna-Hispaaniasse (Andaluusiasse) (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HISPAANIA JA ANDALUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS,- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1130 €.

Sama reis toimub ka 24.09.-1.10- maksumus 1170 €!

Müüdud!

Registr. ootelehele

Koolivaheaeg!  

23.-30. aprill  Gran Canaria

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Gran Canariale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

GRAN CANARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1160 €.                                                                                        

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni                   23. jaanuar

Koolivaheaeg!  

23.-30. aprill  Costa del Sol

Veel 4 vaba kohta!

 

Õppereis Hispaaniasse-Costa del Sol (lennuk) kõikidele huvilistele 

HISPAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1160 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

Sama reis toimub ka 24.09.-1.10!

KIIRE!

Registr. kuni                   23. jaanuar

Koolivaheaeg!

26.- 30. aprill  Türgi

Veel 2 vaba kohta!

 

Õppereis Türki (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                                                       

TÜRGI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 820 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

Sama reis toimub ka 3.-7.05.2022!

KIIRE!

Registr. kuni                   23. jaanuar

 

30. aprill- 7. mai  Madeira
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Madeirale (lennuk, buss kohapealkõikidele huvilistele

MADEIRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1430 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni                   23. jaanuar

7.- 14. mai  Maroko  

Veel 7 vaba kohta!  

Õppereis Marokosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MAROKO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1290 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni                   23. jaanuar

26. juuni- 2. juuli                 Iirimaa ja Põhja-Iirimaa  

 

Õppereis Iirimaale ja Põhja-Iirimaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

IIRIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)             

Maksumus 1430 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele

26. juuni- 2. juuli Albaania

Õppereis Albaaniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele (8 AT)

ALBAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Maksumus  1090 €.                                                                                     

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                     6. veebruar
26. juuni- 3. juuli Mallorca 

Õppereis Mallorcale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele (8 AT)

MALLORCA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Maksumus 1220 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %                         

 

Registr. kuni                     6. veebruar
27. juuni- 1. juuli  Taani

Õppereis Taani (laev, lennuk, buss) kõikidele huvilistele                                        

TAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 890 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                     6. veebruar

28. juuni- 5. juuli  Rumeenia

Veel 5 vaba kohta!

Õppereis Rumeeniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

RUMEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1130 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 7.-14.08.2022!

 

KIIRE!

Registr. kuni                   23. jaanuar

28. juuni- 5. juuli   Kreeka- Peloponnesos
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Kreekasse Peloponnesose poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KREEKA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni                   23. jaanuar

28. juuni- 5. juuli   Lõuna-Itaalia ja Apuulia
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Lõuna- Itaaliasse ja Apuuliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)                                                                          

Maksumus  1230 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %.

 

KIIRE!

Registr. kuni                   16. jaanuar

29. juuni- 6. juuli   Šotimaa
Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Šotimaale (ja veidi Inglismaad- lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ŠOTIMAA JA INGLISMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1530 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

KIIRE!

Registr. kuni                   23. jaanuar

30. juuni- 3. juuli Ahvenamaa

Õppereis Ahvenamaale (laev, buss) kõikidele huvilistele

AHVENAMAA JA SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 550 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %                           

NB! Sama reis toimub ka 4.-7.08.2022!

 

Registr. kuni                     6. veebruar
3.-10. juuli   Põhja-Itaalia, Toscana
Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Põhja-Itaaliasse Toscanasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)                                                                          

Maksumus  1130 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %.

 

KIIRE!

Registr. kuni                   23. jaanuar

4.- 9. juuli  Šveits

Veel 12 vaba kohta!

Õppereis Šveitsi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ŠVEITSI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni                   23. jaanuar

3.- 10. juuli   Põhja-Norra 

Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Põhja-Norrasse (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1090 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

KIIRE!

Registr. kuni                   23. jaanuar

7.- 10. juuli  Leedu

Õppereis Leedumaale- Palanga, Klaipeda, Kura säär (buss) kõikidele huvilistele                                                      

LEEDU AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 395 €.   

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 18.-21.08!

Registr. kuni                     6. veebruar
11.-15. juuli  Fääri saared

Õppereis Fääri saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

FÄÄRI SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1430 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                     6. veebruar

13.-20. juuli  Sardiinia, Korsika ja Liguuria

Veel 7 vaba kohta!

Õppereis Sardiiniasse, Korsikale ja Liguuriasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                

SARDIINIA, KORSIKA JA ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)                                                                          

Maksumus  1230 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %.

 

KIIRE!

Registr. kuni                   23. jaanuar

15.-20. juuli  Bornholm

Õppereis Bornholmi saarele (laev, buss)  kõikidele huvilistele

 

BORNHOLMI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  840 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

 

Registr. kuni                     6. veebruar

16.-23. juuli  Gruusia

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Gruusiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

 

GRUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1150 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 30.07-6.08!

 

KIIRE!

Registr. kuni                   23. jaanuar

16.-24. juuli   Kesk-Norra, Bergen, Trollitee

Veel 8 vaba kohta!  

Õppereis Kesk-Norrasse, Bergenisse ja Trolliteele (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1120 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni                   23. jaanuar

18.-23. juuli   London ja Normandia 

Veel 12 vaba kohta!      

Õppereis Londonisse ja Normandiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

LONDONI JA NORMANDIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni                   23. jaanuar

19.-26. juuli   Šotimaa, Inglismaa

 

Õppereis Šotimaale ja Inglismaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ŠOTIMAA JA INGLISMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1490 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele

 

20.-28. juuli   Põhja-Makedoonia

Õppereis Põhja-Makedooniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele   

MAKEDOONIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni                     6. veebruar
22.-26. juuli  Odessa            

Õppereis Odessasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ODESSA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 910 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                     6. veebruar
24.-31. juuli  Bulgaaria

Õppereis Bulgaariasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele (8 AT)

BULGAARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 990 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                     6. veebruar

25.-29. juuli  Island

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Islandile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ISLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1330 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni                   23. jaanuar

28. juuli- 4. august   Wales ja Cornwalli poolsaar

Veel 5 vaba kohta!

 

Õppereis Wales´i ja Cornwalli poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

WALES´i AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1430 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni                   23. jaanuar

5.-11. august  Iirimaa

Õppereis Iirimaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele             

IIRIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Toimuvad ka psühholoogialoengud:

LEVINUMAD LOODUSTERAAPIAD.

Lektor Toivo Niiberg MSc

ENESETEADLIKKUS IGAPÄEVAELUS.

Lektor Aet Lass MA

Maksumus 1430 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                     30. jaanuar
6.-11. august Gotland
Veel 5 vaba kohta!

Õppereis Gotlandile (laev, buss)  kõikidele huvilistele 

GOTLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  850 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust.  Kui 4 osalejat, siis  3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni                   23. jaanuar

11.-18. august Horvaatia, Dalmaatsia

Õppereis Horvaatiasse, Dalmaatsia rannikule (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HORVAATIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1320 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                     13. veebruar
13.-20. august  Portugal

Õppereis Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                     13. veebruar
17.-21. august  Kaliningrad

Õppereis Kaliningradi (buss) kõikidele huvilistele

KALININGRADI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 490 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

Registr. kuni                     13. veebruar
11.-18. september  Sitsiilia

Õppereis Sitsiiliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

SITSIILIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                     13. veebruar
11.-20. september  Assoori saared

Õppereis Assoori saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ASSOORIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 2090 €.                                                                                        

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                     13. veebruar
17.-24. september Kreeta 

Õppereis Kreeta saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KREETA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1230 €.                                                                                   

 Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                     13. veebruar
17.-24. september Santorini

Õppereis Santorini saarele (lennuk, buss kohapeal)                                      

SANTORINI JA KREEKA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1290 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                     13. veebruar
23.-30. september  Lõuna-Portugal

Õppereis Lõuna-Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1260 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                     13. veebruar
10.-21. oktoober  Mauritius ja Réunion 

Õppereis Mauritiuse ja Réunioni saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MAURITIUSE JA RÉUNIONI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 4070 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                     13. veebruar
10.-21. oktoober  Mauritius

Õppereis Mauritiuse saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

MAURITIUSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 3290 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                     13. veebruar
20.-27. oktoober Malta ja Gozo

Õppereis Maltale ja Gozole (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MALTA JA GOZO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1130 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                     13. veebruar
20.-27. oktoober Küpros

Õppereis Küprosele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KÜPROSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1160 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                     13. veebruar
6.-18. november  Hawaii

Õppereis Hawaii saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HAWAII SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 4390 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

 

Registr. kuni                     13. veebruar
11.-21. november  Roheneemesaared 

Õppereis Roheneemesaartele- Cabo Verde (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ROHENEEMESAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 2890 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                     13. veebruar
5.-15. november 2022 Namiibia  

Õppereis Namiibiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


NAMIIBIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  4190 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 % 

 

Registr. kuni                     13. veebruar

Registreerimine Koolituskeskus Vilko MÜ : E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob. 52 68 031

NB! Võimalus tellida ka koolitusi soovitud teemal kohapeale kursuste valikut näed siit: http://www.vilkokool.ee/?page_id=78

NB! Võimalus osta ka Vilko kinkekaart valitud summa ulatuses!

9.-19. juuli Itaalia ja Capri saar