KOOLITUSKALENDER

Koolituskeskus Vilko MTÜ 

Koolituskeskus Vilko MTÜ

KOOLITUSED

oktoobris ja oktoobri koolivaheajal Viljandis:

õuesõpe lasteaias; õpetaja eetika, väärtused ja moraal ning õpetajaeetika koodeks; koolide ja lasteaedade õiguslik reguleerimine, õigusaktid ja koosolekute läbiviimine; isiksuse tugevnemine, stressiga toimetulek ja läbipõlemise vältimine; hariduslike erivajadustega õpilane koolis ja individuaalse õppekava koostamine; uuenenud õpikäsitus ja projektõpe lasteaias

oktoobri koolivaheajal, 26.-27. oktoobril Pühajärve SPA Hotellis koolitus: biblioteraapia ja kirjanduse mõju vastuvõtjale

 

novembris Viljandis:

erivajadustega laps lasteaias ja individuaalse arengukava koostamine; kooli- ja lasteaiaprobleemide sotsiaalsed tagamaad ja õpistiilid; hoolekogu töö ja selle käivitamine; eesti kultuuri tähendusõpetus ja tüvitekstid; omavalitsuse töökorraldus, istungite ettevalmistus ja arengukava uuendamine; projektide koostamine ja rahastamine; positiivsed kooli- ja lasteaiasuhted, õpielu kvaliteet ja õpetaja heaolu; õpetaja eneseanalüüs, enesehindamise võtted ja asutuse koostöökultuur

9.-10. novembril Narva-Jõesuu Meresuu SPA Hotellis venekeelne koolitus: hariduslike erivajadustega õpilane koolis ja individuaalse õppekava koostamine

16.-17. novembril Haapsalu Fra Mare SPA Hotellis koolitus: enesejõustamine ning stressi ja pingega toimetulek keerulistel aegadel ning une tekitamine

13.-15. detsembril koolituspäevad Lätimaal Jurmala SPA Hotellis: enesejõustamine ning stressi ja pingega toimetulek keerulistel aegadel ning une tekitamine

 

Koolituskeskus Vilko ÕPPEREISID VÄLISRIIKIDESSE 2023/2024 (hea võimalus ka premeerida tublimaid, kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis soodustus, paljudel reisidel veel viimased vaba kohad!):

Õppereisid veel 2023.a.:KIIRE! Jordaania (2 vaba kohta), Araabia Ühendemiraadid-Dubai-Omaan (koolivaheaeg- 3 vaba kohta), Viin-Riigiooper (5 vaba kohta), Soome-Lapimaa

Õppereisid 2024.a.: Saudi-Araabia, Sri Lanka (veel 10 vaba kohta), Gran Canaria, Tenerife-La Gomera, Holland (koolivaheaeg), Hispaania-Costa del Sol (koolivaheaeg), Hispaania-Andaluusia (koolivaheaeg), Küpros (koolivaheaeg), London (koolivaheaeg), Pariis (koolivaheaeg), Türgi-Istanbul (koolivaheaeg), Madeira, Maroko, Portugal, Austria-nartsissifestival, Kreeta, Taani, Põhja-Itaalia-Toscana, Montenegro, Edela-Prantsusmaa, Rügeni saar ja Berliin, riigid ümber Bodensee järve, Šveits, Põhja-Norra, Šotimaa-Inglismaa, Sardiinia-Korsika, Ungari, Ahvenamaa, Ölandi saar, Fääri saared, Kesk-Norra-Bergen, Kesk-Norra-Bergen-Trollitee, Prantsusmaa-Normandia, Bulgaaria, Horvaatia-Dalmaatsia, Põhja-Makedoonia, Tiroolid-Dolomiidid-Põhja-Itaalia, Lõuna-Poola, Põhja-Poola, Island, Alpid ja Kesk-Euroopa, Albaania, Gotland, Iirimaa ja Põhja-Iirimaa, London, Slovakkia-Tatrad, Hispaania-Baskimaa-Kantaabria, Lõuna-Prantsusmaa-Monaco, Kreeka, Lõuna-Itaalia-Apuulia, Malta-Gozo, Lõuna-Portugal

 

 

 

KOOLITUSKALENDER

Iga koolituse/õppereisi täpsem kava avaneb PEALKIRJALE klikkides:

13.  oktoober   

kell 11.00    

Viljandi

 

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele ja kõikidele huvilistele

ÕUESÕPPE KASUTAMINE LASTEAIAS (6 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni 

4. oktoober

 

Koolivaheaeg!

24.  oktoober   

kell 11.00    

Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, noortekeskuste jm. juhtidele, õpetajatele, ametnikele, huvijuhtidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele          

ÕPETAJA EETIKA, VÄÄRTUSED JA MORAAL. EESTI ÕPETAJAEETIKA KOODEKS (6 AT)

Lektor Jaanus Noormägi MTh, MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %

Registr. kuni 

13. oktoober

 

Koolivaheaeg!

25.  oktoober   

kell 11.00    

Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade direktoritele, õppealajuhatajatele, haridusametnikele, õppenõukogu sekretäridele, klassijuhatajatele, nõustajatele, hoolekogude  liikmetele, sotsiaal- ja hariduskomisjonide liikmetele, huvijuhtidele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele

KOOLI JA LASTEAIA ÕIGUSLIK REGULEERIMINE JA ÕIGUSAKTID. KOOLI ÕPPENÕUKOGU JA LASTEAIA PEDAGOOGILISE NÕUKOGU JA HOOLEKOGU ROLL JA ÜLESANDED. KOOSOLEKU ETTEVALMISTUS, LÄBIVIIMINE JA OTSUSTE VORMISTAMINE. PÕHIMÄÄRUSE, KODUKORRA JA LEPINGUTE SÕNASTAMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter PhD.

Maksumus 100 €.                                                                                            

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust ja Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni 

13. oktoober

 

Koolivaheaeg!

26.  oktoober   

kell 11.00    

Viljandi

 

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, õppealajuhatajatele, ametnikele, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

PSÜHHOTERAPEUDIKS ISEENDALE- STRESSI, PINGE JA NEGATIIVSETE TUNNETE ENNETAMINE. LÄBIPÕLEMISE VÄLTIMINE JA ISIKSUSE TUGEVNEMINE  (6 AT)

Lektor psühholoog Ruth-Kaja Pekk MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %

Registr. kuni 

13. oktoober

 

Koolivaheaeg!

26.-27. oktoober

Pühajärve                    SPA Hotell

 

Koolituspäevad Pühajärvel eeskätt eesti keele ja kirjanduse õpetajatele, raamatukogude ja kooliraamatukogude juhtidele ja töötajatele, aga ka kultuuritöötajatele, koolide ja lasteaedade õpetajatele, sotsiaaltöötajatele ja-pedagoogidele,  nõustajatele, lastekodude, hooldekeskuste ja noortekeskuste töötajatele  ning kõikidele kirjandushuvilistele                             

BIBLIOTERAAPIA KASUTAMISE VÕIMALUSTEST JA VÕTETEST. KIRJANDUSE MÕJUST VASTUVÕTJALE (8 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Andrus Org PhD

Maksumus  170 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval 26. oktoobri loengus- maksumus 110 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust ja Kanepist Pühajärvele ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni 

6. oktoober

 

Koolivaheaeg!

27.  oktoober   

kell 11.00    

Viljandi

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud ja nõustaja Viivi Neare PhD

Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %

Registr. kuni 

13. oktoober

 

31. oktoober          

kell 11.00     

Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele ja kõikidele huvilistele

UUENENUD ÕPIKÄSITUSE RAKENDAMINE ALUSHARIDUSES. AVATUD ÕPIKESKKONNA JA PROJEKTIPÕHISE ÕPPETEGEVUSE KASUTAMINE (6 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

20. oktoober

 

1. november
kell 11.00    
Viljandi
Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, kasvatajatele ja lasteaiaõpetajate abidele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, lasteaedade õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele  

ERIVAJADUSTEGA LAPS LASTEAIAS- LASTEASUTUSES JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. LAPSE INDIVIDUAALSE ARENGUKAVA KOOSTAMINE. (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud ja nõustaja Viivi Neare PhD.

Maksumus 100 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse  ka Vilko väikebussiga

 

Registr. kuni

20. oktoober

 

2. november
kell 11.00     Viljandi
Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) lasteaedade, lasteasutuste, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele,

HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

KASVATUSE SOTSIAALSEST ASPEKTIST TEISITI KUI TAVALISELT. KOOLI- JA LASTEAIAPROBLEEMIDE SOTSIAALSED TAGAMAAD. TEMPERAMENT, ÕPISTIILID JA KOOLIEDU. ISELOOMU SEOS ÕPITULEMUSTEGA (6 AT)

Lektor Tallinna Ülikooli õppejõud, dotsent Mare Leino PhD

Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

20. oktoober

 

3. november
kell 11.00     Viljandi
Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade direktoritele, hoolekogu liikmetele ja sekretäridele ning arendus- ja õppejuhtidele ja haridusametnikele

KUIDAS KÄIVITADA  ASJALIK JA JÄTKUSUUTLIK HOOLEKOGU KOOLIS JA LASTEASUTUSES? HOOLEKOGU ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter PhD.

Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/hoolekogust 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust ja Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga 

Registr. kuni

20. oktoober

 

7. november
kell 11.00     Viljandi
Praktiline koolitus eesti keele, kirjanduse ja kultuuri õpetajatele, kultuurijuhtidele, raamatukogude ja kooliraamatukogude juhtidele ja töötajatele, kultuuritöötajatele, koolide ja lasteaedade õpetajatele ning kõikidele kultuuri- ja kirjandushuvilistele
EESTI KULTUURI TÄHENDUSÕPETUS JA TÜVITEKSTID (6 AT)Lektor Tallinna Ülikooli emeriitprofessor ja ühiskonnategelane Rein Veidemann  PhDMaksumus  100 €.Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga
Registr. kuni

27. oktoober

 

8. november
kell 11.00    
Viljandi
Praktiline koolitus omavalitsusjuhtidele, valla- ja linnasekretäridele, valla- ja linnavolikogude esimeestele ja liikmetele, volikogude sekretäridele, ametnikele, arendusjuhtidele, valimisliitudele ning kõikidele poliitikutele ja huvilistele                                       

LINNADE JA VALDADE VOLIKOGUDE NING VALITSUSTE TÖÖKORRALDUS. ISTUNGITE ETTEVALMISTUS JA LÄBIVIIMINE. ARENGUKAVA UUENDAMINE (8 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter PhD

Maksumus 100 €.
       

Kui ühest koolist/lasteaiast/hoolekogust 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust ja Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

27. oktoober

 

9.-10. november


Narva-Jõesuu Meresuu SPA Hotell

Praktilised koolituspäevad Narva-Jõesuu Meresuu SPA Hotellis VENEkeelsete koolide (NB! koolitus ja koolitusmaterjalid vene keeles) eripedagoogidele, logopeedidele, nõustajatele, õppealajuhatajatele ja kõikidele õpetajatele

УЧАЩИЕСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ШКОЛЕ И ПОДДЕРЖКА ИХ УЧЕБЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА (8 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud ja nõustaja Viivi Neare PhD

Maksumus 180 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval, 9. novembri loengus- maksumus 110 €

Kui ühest koolist 2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4, siis soodustus 10 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust ja Jõhvist Narva-Jõesuusse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

13. oktoober

 

14. november
kell 11.00     Viljandi
Praktiline koolitus kõikide asutuste, organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, projektijuhtidele, arendusjuhtidele, nõustajatele, ametnikele ning kõikidele huvilistele

PROJEKTIDE PLANEERIMINE, KOOSTAMINE JA RAHASTAMINE. PROJEKTIDE JUHTIMINE (6 AT)

Lektor Piret Koorep MA                                                                                                                                     Maksumus 100 €.

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

3. november

 

16.-17. november


Haapsalu               Fra Mare SPA Hotell

 

Praktilised koolituspäevad Haapsalu Fra Mare SPA Hotellis kõikide asutuste (ka koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste, huvikeskuste, sotsiaal-, tervishoiu- ja kultuuriasutuste, firmade) töötajatele, juhtidele ja nõustajatele, õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele                      

ENESEJÕUSTAMINE NING STRESSI, PINGE JA VÄSIMUSEGA TOIMETULEK KEERULISTEL AEGADEL. UNE VAJALIKKUS JA SELLE TEKITAMINE (8 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus 180 €.    

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval, 16. novembri loengus- maksumus 120 € 

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust, Tartust, Põltsamaalt, Türilt ja Raplast  Haapsallu ja teise päeva õhtul tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

20. oktoober

 

20. november
kell 11.00     Viljandi
Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude ja noorteasutuste õpetajatele, direktoritele, õppealajuhatajatele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, ametnikele, huvijuhtidele, hoolekogu liikmetele ja kõikidele huvilistele  

POSITIIVSED SUHTED JA POSITIIVNE DISTSIPLIIN KOOLIS JA LASTEASUTUSES. ÕPIELU KVALITEET, SOTSIAALNE TOIMETULEK JA ÕPETAJA PSÜHHOLOOGILINE HEAOLU (6 AT)

Lektor psühholoog  Liina Randmann PhD

Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

10. november

 

24. november
kell 11.00     Viljandi
Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) lasteaedade, lasteasutuste, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

ÕPETAJA ENESEANALÜÜS JA ENESEHINDAMISE PRAKTILISED VÕTTED JA VÄÄRTUSED. KOOSTÖÖKULTUUR ASUTUSES JA JUHTUMIPÕHISTE PEDAGOOGILISTE PROBLEEMIDE LOOV LAHENDAMINE (6 AT)

Lektor psühholoog, nõustaja ja kauaaegne ülikoolide õppejõud Made Torokoff-Engelbrecht PhD

Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

10. november

 

13.-15. detsember


Jurmala SPA Hotell

Praktilised koolituspäevad Lätimaal Jurmala SPA Hotellis (koos transpordiga Viljandi-Puhja-Tartu-(Võru)-Rõngu-Valga-Jurmala ja tagasi) kõikide asutuste (ka koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste, huvikeskuste, sotsiaal-, tervishoiu- ja kultuuriasutuste, firmade) töötajatele, juhtidele ja nõustajatele, õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele                      

ENESEJÕUSTAMINE NING STRESSI, PINGE JA VÄSIMUSEGA TOIMETULEK KEERULISTEL AEGADEL. UNE VAJALIKKUS JA SELLE TEKITAMINE (8 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus 370 €.                                                                                    

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

Registr. kuni

3. november

 

Reisi toimumise aeg ÕPPEREISID 2023/2024
Registreerimine
25. september-

2. oktoober
Lõuna-Portugal  

NB! Sama reis toimub ka 25.09-2.10.2024.a.!

 

Õppereis Lõuna-Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 1420 €.           

Müüdud!
13.-22. oktoober Jordaania

Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Jordaaniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

JORDAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1990 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

VÄGA KIIRE!

Registr. kuni 

25. september

Koolivaheaeg!

17.-24. oktoober   

Malta ja Gozo

NB! Sama reis toimub ka 18.-26.05.2024 ja koolivaheajal, 17.-24.10.2024! 

Õppereis Maltale ja Gozole (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                           

MALTA JA GOZO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

NB! Reisil ka psühholoog Toivo Niibergi MSc huvitav psühholoogiakoolitus

MILLES PEITUB ÕNN JA ÕNNELIKKUS? POSITIIVNE MÕTLEMINE                                                                           

Maksumus 1230 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

 

Koolivaheaeg!

18.-25. oktoober  

Araabia Ühendemiraadid (Dubai) ja Omaan

Veel 3 vaba kohta!

NB! Sama reis toimub ka koolivaheajal, 18.-25.10.2024!

Õppereis Araabia Ühendemiraatidesse (Dubai) ja Omaani (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE JA OMAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1790 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

VÄGA KIIRE!

Registr. kuni 

25. september

Koolivaheaeg!

19.-26. oktoober   

Küpros

NB! Sama reis toimub ka koolivaheajal, 20.-27.10.2024.a.!

Õppereis Küprosele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KÜPROSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM   (8 AT)

Maksumus 1230 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

Koolivaheaeg!

20.-27. oktoober 

Tenerife,  La Gomera   

NB! Samad reisid toimuvad ka koolivaheajal, 22.-29.02.2024 ja 20.-27.10.2024    

Õppereis Kanaaria saartele Tenerife ja La Gomera (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

TENERIFE JA LA GOMERA  AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1480 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

3.-10. november

Gran Canaria

Müüdud!

NB! Samad reisid toimuvad ka 14.-21.03. ja 1.-8. 11. 2024!

Õppereis Gran Canariale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                             

GRAN CANARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1460 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

3.-14. november     

Mauritius ja Réunion

NB! Sama reis toimub ka 1.-12.11.2024!

Õppereis Mauritiuse ja Réunioni saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

MAURITIUSE JA RÉUNIONI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 3790 €. 

Müüdud!

Registr. ootelehele!

6.-18. november     

Hawaii saared

 

Õppereis Hawaii saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HAWAII SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 5590 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

14.-24. november 

Roheneemesaared

 

Õppereis Roheneemesaartele- Cabo Verde (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ROHENEEMESAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 3190 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

7.-10. detsember 

Viin


Veel 5 vaba kohta! 

 

Õppereis Viini koos Viini Riigiooperi külastusega (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

VIINI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 990 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

28. september

Jõuluvaheaeg!

27.-30. detsember 

26.-29. detsember

Lapimaa 

Õppereis Lapimaale (laev, buss) kõikidele huvilistele                             

LAPIMAA JA SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- JA SOTSIAALSÜSTEEM. JÕULUTRADITSIOONID LAPIMAAL (8 AT)

Maksumus  650 € (3-4-kohaline tuba), 700 € (2-kohaline tuba)

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

 

Registr. kuni 

1. oktoober

10.-24. veebruar 2024

Uus-Meremaa

 

 

Õppereis Uus-Meremaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele
UUS-MEREMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- , SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)Maksumus 6190 €.
Müüdud!

Registr. ootelehele!

 

16. veebruar-              1. märts 2024  

Saudi-Araabia

Õppereis Saudi-Araabiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                    

SAUDI-ARAABIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 4290 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

 

 

Registr. kuni 

1. oktoober

 

13.-25. märts 2024

Sri Lanka  

Veel 10 vaba kohta! 

Õppereis Sri Lankasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                    

SRI LANKA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 2290 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

 

Registr. kuni 

1. oktoober

Koolivaheaeg!

19.-22. aprill 2023 Holland

Õppereis Hollandisse ja lillefestivalile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                 

HOLLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM. HOLLANDI LILLEKASVATUSTRADITSIOONID (8 AT)

Maksumus 1190 €.                                                                                      

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

1. oktoober

Koolivaheaeg!

20.-27. aprill 2024

Lõuna-Hispaania Andaluusia

NB! Sama reis toimub ka 27.06-4.07.2024!

Õppereis Lõuna-Hispaaniasse Andaluusiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HISPAANIA JA ANDALUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS,- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1390 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

1. oktoober

 

Koolivaheaeg!

20.-27. aprill 2024

Hispaania- Costa del Sol

 

Õppereis Hispaaniasse- Costa del Sol (lennuk) kõikidele huvilistele (8 AT)

HISPAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM   

Maksumus 1290 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

1. oktoober

 

Koolivaheaeg!      

22.- 25. aprill 2024

London          

Õppereis Londonisse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

LONDONI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 990 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

1. oktoober

 

Koolivaheaeg!      

23.- 26. aprill 2024

Pariis        

NB! Sama reis toimub ka 20.-23.08.2024!      

Õppereis Pariisi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PARIISI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  990 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

Koolivaheaeg!      

24.- 28. aprill 2024

Istanbul               

NB! Samad reisid toimuvad ka 1.-5.05.2024 ja 19.-23.10.2024            

Õppereis Türki Istanbuli (otselend, lennuk) kõikidele huvilistele

TÜRGI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 990 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

29. aprill- 7. mai 2024                

Madeira     

NB! Sama reis toimub ka koolivaheajal, 21.-28.10.2024!        

Õppereis Madeirale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MADEIRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus  1490 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

7.-15. mai 2024

Maroko              

Õppereis Marokosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MAROKO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus  1450 €.                                                                                      

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

14.-21. mai 2024

Portugal            

Õppereis Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1450 €.                                                                                   

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

1. oktoober

 

1.-6. juuni 2024

Austria ja nartsissifestival

 

Õppereis Austriasse koos nartsissifestivali  külastusega (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

AUSTRIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus …….

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

26. juuni- 3. juuli 2024

Kreeta 

NB! Sama reis toimub ka 4.-11.09.2024!

Õppereis Kreeka Kreeta saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KREETA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 1550 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

27. juuni- 1. juuli 2024        

Taani 

Õppereis Taani (laev, lennuk, buss) kõikidele huvilistele                                        

TAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1070 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni   

1. oktoober

27. juuni- 4. juuli 2024 

6.-13. september 2024

Põhja-Itaalia, Toscana         

Õppereis Põhja-Itaaliasse Toscanasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus  1250 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

1.-5. juuli 2024

Põhja-Poola      

Õppereis Põhja-Poolasse (buss) kõikidele huvilistele

POOLA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 790 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

1.-8. juuli  2024
12.-19. juuli 2024Montenegro      
Õppereis Montenegrosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                                

MONTENEGRO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1360 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

3.-8. juuli 2024 

Edela-Prantsusmaa

Dordogne`i piirkond

Õppereis Edela-Prantsusmaale Dordogne`i piirkonda (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PRANTSUSMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1490 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

3.-8. juuli 2024

Põhja-Saksamaa Rügeri saar ja Berliin

NB! Sama reis toimub ka 5.-8.07.2024!

Õppereis Põhja-Saksamaale Rügeri saarele ja Berliini (buss, lennuk) kõikidele huvilistele

PÕHJA-SAKSAMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus ……. €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

4.-9. juuli 2024   

 Šveits 

 

Õppereis Šveitsi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ŠVEITSI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1350 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 % 

Registr. kuni 

1. oktoober

 

4.-11. juuli 2024

Põhja-Norra                

Õppereis Põhja-Norrasse (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

4.-11. juuli 2024

Šotimaa ja Inglismaa

Õppereis Šotimaa ja Inglismaa (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele           

ŠOTIMAA JA INGLISMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)                                                               

Maksumus 1650 €.                                                                                        

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

6.-13. juuli 2024 Sardiinia, Korsika Õppereis Sardiiniasse ja Korsikale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                

SARDIINIA, KORSIKA JA ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus  1450 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %.

Registr. kuni 

1. oktoober

 

9.-15. juuli 2024

Ungari

Õppereis Ungarisse (buss) kõikidele huvilistele

UNGARI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 890.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %                        

Registr. kuni 

1. oktoober

 

9.-15. juuli 2024

Ahvenamaa

NB! Sama reis toimub ka 14.-17.08.2024

Õppereis Ahvenamaale (laev, buss) kõikidele huvilistele

AHVENAMAA JA SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 690 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

12.-17. juuli 2024

Ölandi saar

 

 

Õppereis Ölandi saarele (laev, buss) kõikidele huvilistele

ÖLANDI SAARE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus ….. €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

14.-19. juuli 2024

Kesk-Norra, Bergen

Õppereis Kesk-Norrasse ja Bergenisse (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1090 €.                                                                                         

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

15.-19. juuli 2024

Fääri saared

Õppereis Fääri saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

FÄÄRI SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1590 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

17.-21. juuli 2024

riigid ümber Bodensee järve

Õppereis ümber Bodensee järve: Saksamaa–Šveits–Austria (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

SAKSAMAA, ŠVEITSI JA AUSTRIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus ….. €.                                                                                   

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

18.-25. juuli 2024

Wales ja Cornwalli poolsaar

Õppereis Wales´i ja Cornwalli poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

WALES´i AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1650 €.                                                                                   

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

19.-26. juuli  

Kesk-Norra, Bergen, Trollitee          

Õppereis Kesk-Norrasse, Bergenisse ja Trolliteele (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1290 €.                                                                                          

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

20.-25. juuli  2024

Prantsusmaa-Normandia

Õppereis Prantsusmaale ja Normandiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PRANTSUSMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1290 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

21.-28. juuli 2024

Bulgaaria

Õppereis Bulgaariasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

BULGAARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

22.-29. juuli 2024

Horvaatia-Dalmaatsia

Õppereis Horvaatiasse ja Dalmaatsia rannikule (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HORVAATIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1390 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

22.-30. juuli 2024

Põhja-Makedoonia

 

Õppereis Põhja-Makedooniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PÕHJA-MAKEDOONIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1250 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

23.-28. juuli 2024

Dolomiidid, Tirool ja Põhja-Itaalia

 

Õppereis Dolomiitidesse, Tirooli ja Põhja-Itaaliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

TIROOLI JA ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1450 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

24.-30. juuli 2024 Lõuna-Poola Õppereis Lõuna-Poolasse (buss) kõikidele huvilistele

POOLA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 790 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

29. juuli- 2. august 2024           

Island

Õppereis Islandile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ISLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1550 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

30. juuli-4. august 2024

Alpid ja Kesk-Euroopa        

    

Õppereis Kesk-Euroopasse ja Alpidesse -Itaalia, Šveits, Austria, Tirool (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele  

KESK-EUROOPA JA ALPI RIIKIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1330 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

1. oktoober

 

 

1.-8. august 2024

Albaania

Õppereis Albaaniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ALBAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1350 €.                                                                                    

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

4.-9. august  

Gotland          

Õppereis Gotlandile (laev, buss)  kõikidele huvilistele 

GOTLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1000 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

1. oktoober

 

9.-15. august 2024

Iirimaa ja Põhja-Iirimaa 

Õppereis Iirimaale ja Põhja-Iirimaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

IIRIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1630 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni   

1. oktoober

10.-13. august 2024

London

Õppereis Londonisse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

LONDONI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 1250 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni   

1. oktoober

 

11.-17. august 2024

Slovakkia ja Tatrad

 

Õppereis Slovakkiasse ja Tatratesse (buss) kõikidele huvilistele 

SLOVAKKIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 890 €.                                                                                    

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni   

1. oktoober

 

11.-18. august 2024

Hispaania- Baskimaa, Kantaabria

Õppereis Hispaaniasse- Baskimaa ja Kantaabria(lennuk) kõikidele huvilistele                                  

HISPAANIA JA BASKIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1450 €.                                                                                      

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni   

1. oktoober

 

18.-23. august 2024

Lõuna-Prantsusmaa ja Monaco          

Õppereis Lõuna-Prantsusmaale ja Monacosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PRANTSUSMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1390 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni   

1. oktoober

 

17.-24. september 2024             

Kreeka           

Õppereis Kreekasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KREEKA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 1290 €.                                                                                        

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni   

1. oktoober

24. september-           1. oktoober 2024 

Lõuna-Itaalia, Apuulia

Õppereis Lõuna- Itaaliasse ja Apuuliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele  

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1390 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni     

1. oktoober

Registreerimine Koolituskeskus Vilko MTÜ : E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob. 52 68 031

NB! Võimalus tellida ka koolitusi soovitud teemal kohapeale kursuste valikut näed siit: http://www.vilkokool.ee/?page_id=78

NB! Võimalus osta ka Vilko kinkekaart valitud summa ulatuses!

9.-19. juuli Itaalia ja Capri saar