KOOLITUSKALENDER

This page as PDF

Koolituskeskus Vilko MTÜ koolitused ja koolituspäevad Viljandis, Viimsis, Pühajärvel, Narva-Jõesuus ja Kuressaares:

 

NB! Koolivaheajal, 28.-29. oktoobril toimuvad Pühajärve SPA Hotellis koolituspäevad hariduslikest, sotsiaalsetest ja käitumuslikest erivajadustest ja andekusest

 

 

novembris Viljandis:

lapse enesehinnangu kujunemine ja psühhosomaatilised ilmingud; projektide koostamine ja rahastamine; õuesõpe lasteaias; MTÜ ja sihtasutuse raamatupidamine ja maksud; stressi ennetamine ja läbipõlemise vältimine; hoolekogu töö; õppimine ja töö liitklassis; erivajadustega õpilane koolis ja individuaalse õppekava koostamine;  erivajadustega laps lasteaias-lasteasutuses ja individuaalse arengukava koostamine; kooli ja lasteaia õiguslik reguleerimine, õigusaktid ja õppenõukogu/pedagoogilise nõukogu töö

 

NB! 12.-13. novembril toimuvad Narva-Jõesuu Meresuu SPA Hotellis (venekeelsed) koolituspäevad: erivajadustega õpilane koolis ja individuaalse õppekava koostamine

 

NB! 15.-16. novembril toimuvad Pühajärve SPA Hotellis koolituspäevad: asutuse ja organisatsiooni mikrokliima kujundamine ja hoidmine. Juhtimine ja meeskonnatöö

 

detsembris Viljandis:

õpetaja eetika, väärtused ja moraal ning õpetajaeetika koodeks; aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilane; uuenenud õpikäsitus ja projektõpe lasteaias

 

NB! 2.-3. detsembril toimuvad Viimsis SPA Hotellis koolituspäevad: eneseteadlikkus igapäevaelus ning aju arengust aruka käitumise kontrollis ja vastutuse võtmises

 

NB! 9.-10. detsembril toimuvad Pühajärve SPA Hotellis omavalitsuse töökorralduse, istungite läbiviimise ja arengukava uuendamise koolituspäevad

 

NB!  10.-11. detsembril toimuvad Saaremaal Rüütli Hotellis koolituspäevad kriisiajal ja eriolukordades toimetulekust ning kriisipsühholoogiast

 

NB!  14.-15. detsembril toimuvad Viimsi SPA Hotellis enesejõustamise ning keerulistel aegadel stressi ja pingega toimetuleku ja une vajalikkuse koolituspäevad

 

 

NB!   Vabariigi Valitsuse uue määrusega saab alates 25. oktoobrist koolitustele ja SPA hotellidesse ainult  vaktsineerimise  või  covidi läbipõdemise  tõendiga. Palun võtke kaasa vaktsineeritust või läbipõdemist tõendav dokument. Igasuguste Covid-testidega sellest kuupäevast koolitustele ei lubata.

 

Koolituskeskus Vilko ÕPPEREISID VÄLISRIIKIDESSE 2022. aastal (hea võimalus ka premeerida tublimaid, kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis soodustus):

Costa-Rica, Araabia Ühendemiraadid (Dubai) ja EXPO, Holland, Lõuna-Hipaania-Andaluusia, Gran Canaria, Türgi, Madeira, Maroko, Iirimaa ja Põhja-Iirimaa, Albaania, Taani, Rumeenia, Šveits, Põhja-Norra, Kesk-Norra-Bergen-Trollitee, Bornholmi saar, Gruusia, Šotimaa-Inglismaa, Island, Wales, Kaliningrad, Hawaii, Roheneemesaared, Namiibia

KOOLITUSKALENDER

Iga koolituse/õppereisi täpsem kava avaneb PEALKIRJALE klikkides:

Koolivaheaeg!

28.-29. oktoober Pühajärve SPA Hotellis

Praktilised koolituspäevad Pühajärvel  koolide, lasteaedade, lastekodude, lastehoidude, noortekeskuste, huvikeskuste õpetajatele ja juhtidele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, sotsiaaltöötajatele, kultuuritöötajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

HARIDUSLIKUD, KÄITUMUSLIKUD JA SOTSIAALSED ERIVAJADUSED JA NENDEGA TOIMETULEK. ÕPIRASKUSED JA ANDEKUS (8 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus  160 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval 28. oktoobri loengus- maksumus 90 €. (sisaldab ka saabumiskohvi ja kohvipausi)

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Pühajärvele ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

KIIRE!

Registr. veel kuni      

27. oktoober

 

4. november
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele,  HEV-koordinaatoritele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele,  lastevanematele ja kõikidele huvilistele                                                                                       

LAPSE ENESEHINNANGU KUJUNEMINE JA ARENDAMINE. LASTE EMOTSIONAALSED VAJADUSED JA PSÜHHOSOMAATILISED ILMINGUD (6 AT)

Lektor psühholoog-pereterapeut ja nõustaja Aet Lass  MA

Maksumus  90 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %

.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

KIIRE!

Registr. kuni      

29. oktoober

 

5. november
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste, organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, projektijuhtidele, arendusjuhtidele, nõustajatele, ametnikele ning kõikidele huvilistele

PROJEKTIDE PLANEERIMINE, KOOSTAMINE JA RAHASTAMINE. PROJEKTIDE JUHTIMINE (6 AT)

Lektor  Piret Koorep  MA

Maksumus  90 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

KIIRE!

Registr. kuni      

2. november

 

9. november
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus MTÜ-de, sihtasutuste ja seltside raamatupidajatele ja juhtidele


MTÜ JA SIHTASUTUSE RAAMATUPIDAMINE JA UUENDUSED MAKSUSÜSTEEMIS (6 AT)

Lektor  Hele Moor  MA

Maksumus  90 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga. 

KIIRE!

Registr. kuni      

1. november

 

12. november
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele ja kõikidele huvilistele

ÕUESÕPPE KASUTAMINE LASTEAIAS (6 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling MA

Maksumus 90 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3, siis 15 %.

 

Registr. kuni      

4. november

 

12.-13. november Narva-Jõesuu Meresuu SPA Hotell

 

Praktiline koolitus Narva-Jõesuu Meresuu SPA Hotellis VENEkeelsete (NB! koolitus ja koolitusmaterjalid vene keeles) koolide eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, õpetajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

УЧАЩИЕСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ШКОЛЕ И ПОДДЕРЖКА ИХ УЧЕБЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE  (8AT)

 

Lektor kauaaegne Tallinna ja Tartu ülikoolide õppejõud ja nõustaja  Viivi Neare PhD

Maksumus  170 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva loenguosas- maksumus 90 € (ei sisalda õhtusööki ja saunakeskust)

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4, siis soodustus 10 %.

P.S. 2 soovijal võimalus veel sõita Tartust Narva-Jõesuusse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga

 

KIIRE!

Registr. kuni      

2. november

15.-16. november Pühajärve SPA Hotell

Praktilised koolituspäevad Pühajärvel kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused , meditsiini- ja sotsiaalasutused), organisatsioonide, ettevõtete ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, ametnikele, haridus-, sotsiaal-, noorsoo-, meditsiini- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele        

ASUTUSE JA ORGANISATSIOONI MIKROKLIIMA KUJUNDAMINE JA HOIDMINE. JUHTIMINE JA MEESKONNATÖÖ  (8 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus  160 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval 15. novembri loengus- maksumus 90 €. (sisaldab ka saabumiskohvi ja kohvipausi)

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Pühajärvele ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

5. november

 

18. november
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, õppealajuhatajatele, ametnikele, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

PSÜHHOTERAPEUDIKS ISEENDALE- STRESSI, PINGE JA NEGATIIVSETE TUNNETE ENNETAMINE. LÄBIPÕLEMISE VÄLTIMINE JA ISIKSUSE TUGEVNEMINE  (6 AT)

Lektor psühholoog Ruth-Kaja Pekk MA

Maksumus  90 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni      

5. november

 

19. november
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade hoolekogu esimeestele ja liikmetele, koolide ja lasteaedade direktoritele ja õppealajuhatajatele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele                  

HOOLEKOGU TÖÖ  KOOLIS JA LASTEASUTUSES. HOOLEKOGUDE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter PhD.

Maksumus 90 €.

Kui ühest hoolekogust/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

5. november

 

25. november
kell 11.00   Viljandi

 

Praktiline koolitus liitklassidega koolide ja väikekoolide õpetajatelejatele, klassijuhatajatele, nõustajatele, õppealajuhatajatele ja direktoritele


ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE LIITKLASSIS. INDIVIDUAALNE TÖÖ  JA GRUPI  PSÜHHOLOOGILINE ARENG (6 AT)

Lektor  Malle Õiglas MA

Maksumus 90 €.

Kui ühest koolist 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga. 

 

 

Registr. kuni      

12. november

 

26. november
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE  (6 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud Viivi Neare PhD.

Maksumus 90 €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

12. november

29. november
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, kasvatajatele ja lasteaiaõpetajate abidele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, lasteaedade õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele 

ERIVAJADUSTEGA LAPS LASTEAIAS- LASTEASUTUSES JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. LAPSE INDIVIDUAALSE ARENGUKAVA KOOSTAMINE. (6 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud Viivi Neare PhD.

Maksumus 90 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni      

12. november

 

30. november
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade direktoritele, õppealajuhatajatele, haridusametnikele, õppenõukogu sekretäridele, klassijuhatajatele, nõustajatele, hoolekogude  liikmetele, sotsiaal- ja hariduskomisjonide liikmetele, huvijuhtidele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele

KOOLI JA LASTEAIA ÕIGUSLIK REGULEERIMINE JA ÕIGUSAKTID. KOOLI ÕPPENÕUKOGU JA LASTEAIA PEDAGOOGILISE NÕUKOGU JA HOOLEKOGU ROLL JA ÜLESANDED. KOOSOLEKU ETTEVALMISTUS, LÄBIVIIMINE JA OTSUSTE VORMISTAMINE. PÕHIMÄÄRUSE, KODUKORRA JA LEPINGUTE SÕNASTAMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter PhD.

Maksumus 90 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

12. november

 

1. detsember
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused, sotsiaal-, kultuuri- ja meditsiiniasutused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, ametnikele, poliitikutele, huvijuhtidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, klassijuhatajatele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele 

ÕPETAJA EETIKA, VÄÄRTUSED JA MORAAL. EESTI ÕPETAJAEETIKA KOODEKS (6 AT)

Lektor  Jaanus Noormägi  MTh, MA

Maksumus 90 €

Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %

 

Registr. kuni      

12. november

 

2.- 3. detsember Viimsi SPA Hotell

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, kultuuri-, noorte- ja huvikeskused, sotsiaal-, tervishoiu- ja muud asutused) töötajatele, juhtidele ja nõustajatele, õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele 

ENESETEADLIKKUS IGAPÄEVAELUS. AJU ARENGUST ARUKA KÄITUMISE KONTROLLIS JA VASTUTUSE VÕTMISES (8 AT)

Lektor psühholoog-pereterapeut ja nõustaja Aet Lass  MA

Maksumus  180 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva 2. dets. loenguosas- maksumus 100 € (sisaldab ka lõunasööki ja kohvipausi)

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4, siis soodustus 10 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viimsisse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga 

 

Registr. kuni      

12. november

 

3. detsember
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele, nõustamiskomisjonide liikmetele ja kõikidele huvilistele

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU (6 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud Viivi Neare PhD.

Maksumus  90 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

 

Registr. kuni      

19. november

 

9.-10. detsember Pühajärve SPA Hotell

Praktilised koolituspäevad Pühajärvel omavalitsusjuhtidele, valla- ja linnasekretäridele, valla- ja linnavolikogude esimeestele ja liikmetele, volikogude sekretäridele, ametnikele, arendusjuhtidele, valimisliitudele ning kõikidele poliitikutele ja huvilistele                                       

LINNADE JA VALDADE VOLIKOGUDE NING VALITSUSTE TÖÖKORRALDUS. ISTUNGITE ETTEVALMISTUS JA LÄBIVIIMINE. ARENGUKAVA UUENDAMINE (8 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter PhD

Maksumus  160 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval 9. dets. loengus- maksumus 90 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Pühajärvele ja samal päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

19. november

 

10.-11. detsember  Saaremaa Kuressaare Rüütli Hotell

Praktilised koolituspäevad Saaremaal kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused,  meditsiini- ja päästeasutused), organisatsioonide, ettevõtete ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, ametnikele, sotsiaal-, pääste- politsei-, noorsoo-, meditsiini- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele                  

KRIISIPSÜHHOLOOGIA. KÄITUMINE JA TOIMETULEK ERIOLUKORDADES JA KRIISISITUATSIOONIS (8 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus  160 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval 10. dets. loengus- maksumus 95 €. (sisaldab ka lõunasööki ja kohvipausi)

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %

P.S. 1 soovijal võimalus sõita Tartust või Viljandist Kuressaarde ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

19. november

 

14.-15. detsember Viimsi SPA Hotell

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, kultuuri-, noorte- ja huvikeskused, sotsiaal-, tervishoiu- ja muud asutused) töötajatele, juhtidele ja nõustajatele, õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele 

ENESEJÕUSTAMINE NING STRESSI, PINGE JA VÄSIMUSEGA TOIMETULEK KEERULISTEL AEGADEL. UNE VAJALIKKUS JA SELLE TEKITAMINE (8 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus  180 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva 14. dets. loenguosas- maksumus 100 € (sisaldab ka lõunasööki ja kohvipausi)

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4, siis soodustus 10 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viimsisse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga 

 

Registr. kuni      

26. november

 

15. detsember
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele ja kõikidele huvilistele

UUENENUD ÕPIKÄSITUSE RAKENDAMINE ALUSHARIDUSES. AVATUD ÕPIKESKKONNA JA PROJEKTIPÕHISE ÕPPETEGEVUSE KASUTAMINE (6 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling MA

Maksumus 90 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3, siis 15 %.

 

Registr. kuni      

3. detsember

 

Reisi toimumise aeg

ÕPPEREISID  2022. aastal!

Registreerimine

Koolivaheaeg!

23.-31. oktoober Horvaatia- Sloveenia

Õppereis Horvaatiasse ja Sloveeniasse (buss)
HORVAATIA JA SLOVEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

 

 

17.- 27. veebruar  2022 Costa Rica

Õppereis Costa Ricale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


COSTA RICA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 3690 €.      

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                  14. november
 

Koolivaheaeg!

1.-8. märts  Araabia Ühendemiraadid, Dubai ja EXPO

Õppereis Araabia Ühendemiraatidesse (Dubai) ja EXPO (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1640 €.                                                                                     

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                  14. november

 

21.- 24. aprill 2022 Holland

 

Õppereis Hollandisse ja lillefestivalile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HOLLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM. HOLLANDI LILLEKASVATUSTRADITSIOONID (8 AT)

Maksumus 1010 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %

 

 

Registr. kuni                  14. november

 

Koolivaheaeg!

23.- 30. aprill 2022

Lõuna-Hispaania

 

Õppereis Lõuna-Hispaaniasse (Andaluusiasse) (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HISPAANIA JA ANDALUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS,- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1040 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %

 

Registr. kuni                   14. november
 

Koolivaheaeg!  

23.-30. aprill 2022      Gran Canaria

Õppereis Gran Canariale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

GRAN CANARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1160 €.                                                                                        

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

 

Registr. kuni                   14. november

Koolivaheaeg!

26.- 30. aprill 2022 Türgi

Õppereis Türki (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                                                       

TÜRGI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 820 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.  Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni                   14. november
 
30. aprill- 7. mai 2022 Madeira

Õppereis Madeirale (lennuk, buss kohapealkõikidele huvilistele

MADEIRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1430 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %

 

Registr. kuni                   14. november
7.- 14. mai 2022 Maroko    

Õppereis Marokosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MAROKO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1290 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni                   14. november
 

26. juuni- 2. juuli                 Iirimaa ja Põhja-Iirimaa  

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Iirimaale ja Põhja-Iirimaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele (8 AT)             

IIRIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Maksumus 1430 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %                         

 

KIIRE!

Registr. kuni                   10. november

26. juuni- 2. juuli 2022 Albaania

Õppereis Albaaniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele (8 AT)

ALBAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Maksumus  1090 €.                                                                                     

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                   14. november
27. juuni- 1. juuli 2022 Taani

Õppereis Taani (laev, lennuk, buss) kõikidele huvilistele                                        

TAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 890 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                   14. november
28. juuni- 5. juuli  2022 Rumeenia

Õppereis Rumeeniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

RUMEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1130 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                   14. november
4.- 9. juuli 2022 Šveits

Õppereis Šveitsi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ŠVEITSI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1120 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                   14. november
5.- 12. juuli 2022  Põhja-Norra 

Õppereis Põhja-Norrasse (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 990 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %.

 

Registr. kuni                   14. november
 
15.-20. juuli 2022 Bornholm

Õppereis Bornholmi saarele (laev, buss)  kõikidele huvilistele

 

BORNHOLMI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  840 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

 

Registr. kuni                   14. november
16.-23. juuli 2022 Gruusia

Õppereis Gruusiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

 

GRUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1150 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 30.07-6.08!

 

Registr. kuni                   14. november
16.-24. juuli 2022  Kesk-Norra, Bergen, Trollitee  

Õppereis Kesk-Norrasse, Bergenisse ja Trolliteele (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1020 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                   14. november
 
19.-26. juuli 2022  Šotimaa, Inglismaa

Õppereis Šotimaale ja Inglismaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ŠOTIMAA JA INGLISMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1390 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni                   14. november
 
27.-31. juuli 2022 Island

Õppereis Islandile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ISLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1250 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                   14. november
28. juuli- 4. august 2022  Wales ja Cornwalli poolsaar  

Õppereis Wales´i ja Cornwalli poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

WALES´i AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1370 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                   14. november
 
17.-21. august 2022 Kaliningrad

Õppereis Kaliningradi (buss) kõikidele huvilistele

KALININGRADI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 490 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

Registr. kuni                   14. november
6.-18. november 2022 Hawaii

Õppereis Hawaii saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HAWAII SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 4290 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

 

Registr. kuni                   14. november
11.-21. november 2022 Roheneemesaared 

Õppereis Roheneemesaartele- Cabo Verde (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ROHENEEMESAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 2890 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                   14. november
13.-23. november 2022 Namiibia  

Õppereis Namiibiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


NAMIIBIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  4090 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 % 

 

Registr. kuni                   14. november
 

Registreerimine Koolituskeskus Vilko MÜ : E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob. 52 68 031

NB! Võimalus tellida ka koolitusi soovitud teemal kohapeale kursuste valikut näed siit: http://www.vilkokool.ee/?page_id=78

NB! Võimalus osta ka Vilko kinkekaart valitud summa ulatuses!

9.-19. juuli Itaalia ja Capri saar