KOOLITUSKALENDER

Koolituskeskus Vilko MTÜ 

Koolituskeskus Vilko MTÜ

KOOLITUSED

6. detsembril Viljandis: erivajadustega laps lasteaias ja individuaalse arengukava koostamine

detsembri koolivaheajal Viljandis:

kooli- ja lasteaiaprobleemide sotsiaalsed tagamaad ja õpistiilid;

stressi ja negatiivsete tunnete ennetamine ja läbipõlemise vältimine;

koolistress, enesejõustamine, pinge ja väsimusega toimetulek ja une tekitamine

jaanuari koolivaheajal Viljandis:

kooli ja lasteaia õiguslik reguleerimine, õigusaktid ja koosolekute läbiviimine;

hoolekogu töö ja selle käivitamine;

arvamuskohvik-kogemusring: muudatused hariduses ja nendega toimetulek koolis, nüüdisaegne õpikäsitus ja kujundav hindamine

Koolituskeskus Vilko ÕPPEREISID VÄLISRIIKIDESSE 2024 (hea võimalus ka premeerida tublimaid, kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis soodustus, paljudel reisidel veel viimased vaba kohad!):

London (koolivaheaeg- 2 vaba kohta), Gotland (3 vaba kohta), Gran Canaria (6 vaba kohta), Tenerife-La Gomera (koolivaheaeg- 10 vaba kohta), Holland (koolivaheaeg- 10 vaba kohta), Hispaania-Costa del Sol (koolivaheaeg), Hispaania-Andaluusia (koolivaheaeg- 10 vaba kohta), Küpros (koolivaheaeg- 10 vaba kohta),  Pariis (koolivaheaeg), Türgi-Istanbul (koolivaheaeg), Malta-Gozo, Madeira (8 vaba kohta), Maroko (8 vaba kohta), Portugal, Austria-nartsissifestival, Kreeta (8 vaba kohta), Taani, Itaalia ja Capri saar, Põhja-Itaalia-Toscana, Montenegro (10 vaba kohta), Edela-Prantsusmaa (10 vaba kohta), Rügeni saar ja Põhja-Saksamaa (8 vaba kohta), riigid ümber Bodensee järve, Šveits, Põhja-Norra, Šotimaa-Inglismaa, Sardiinia-Korsika, Ungari, Ahvenamaa, Soome ja Turu saarestik, Soome, Ölandi saar, Fääri saared (10 vaba kohta), Kesk-Norra-Bergen, Kesk-Norra-Bergen-Trollitee, Prantsusmaa-Normandia, Bulgaaria, Horvaatia-Dalmaatsia, Põhja-Makedoonia, Tiroolid-Dolomiidid-Põhja-Itaalia, Põhja-Rootsi-Jämtland, Lõuna-Poola, Põhja-Poola, Island, Alpid ja Kesk-Euroopa, Albaania, Iirimaa ja Põhja-Iirimaa, Slovakkia-Tatrad, Hispaania-Baskimaa-Kantaabria, Lõuna-Prantsusmaa-Monaco, Kreeka, Lõuna-Itaalia-Apuulia, Lõuna-Portugal, Araabia Ühendemiraadid (Dubai)- Omaan (koolivaheaeg), Mauritius-Réunion, Roheneemesaared

 

KOOLITUSKALENDER

Iga koolituse/õppereisi täpsem kava avaneb PEALKIRJALE klikkides:

6. detsember
kell 11.00     Viljandi
Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, kasvatajatele ja lasteaiaõpetajate abidele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, lasteaedade õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele  

ERIVAJADUSTEGA LAPS LASTEAIAS- LASTEASUTUSES JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. LAPSE INDIVIDUAALSE ARENGUKAVA KOOSTAMINE. (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud ja nõustaja Viivi Neare PhD.

Maksumus 100 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse  ka Vilko väikebussiga

KIIRE!

Registr. veel kuni

28. november

 

Koolivaheaeg!

21. detsember
kell 11.00     Viljandi

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) lasteaedade, lasteasutuste, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele,

HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

KASVATUSE SOTSIAALSEST ASPEKTIST TEISITI KUI TAVALISELT. KOOLI- JA LASTEAIAPROBLEEMIDE SOTSIAALSED TAGAMAAD. TEMPERAMENT, ÕPISTIILID JA KOOLIEDU. ISELOOMU SEOS ÕPITULEMUSTEGA (6 AT)

Lektor Tallinna Ülikooli õppejõud, dotsent Mare Leino PhD

Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga 

Registr. kuni

8. detsember

Koolivaheaeg!

22. detsember
kell 11.00     Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele                                                                                  

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud ja nõustaja Viivi Neare PhD.

Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse  ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

8. detsember

Koolivaheaeg!

28. detsember
kell 11.00     Viljandi

 

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, õppealajuhatajatele, ametnikele, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

PSÜHHOTERAPEUDIKS ISEENDALE- STRESSI, PINGE JA NEGATIIVSETE TUNNETE ENNETAMINE. LÄBIPÕLEMISE VÄLTIMINE JA ISIKSUSE TUGEVNEMINE (6 AT)

Lektor psühholoog Ruth-Kaja Pekk MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

15. detsember

 

Koolivaheaeg!

29. detsember
kell 11.00     Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide (ka eri-, ameti- ja huvikoolid ning noorte- ja huvikeskused) direktoritele, õppejuhtidele, õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, huvijuhtidele ja haridusametnikele

KOOLISTRESS, ENESEJÕUSTAMINE NING PINGE JA VÄSIMUSEGA TOIMETULEK. UNE VAJALIKKUS JA SELLE TEKITAMINE (6 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust ja Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

15. detsember

 

Koolivaheaeg!

3. jaanuar
kell 11.00     Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade direktoritele ja õppealajuhatajatele, hoolekogu esimeestele ja liikmetele ja haridusametnikele  

                                                                                                          

KOOLI JA LASTEAIA ÕIGUSLIK REGULEERIMINE JA ÕIGUSAKTID. KOOLI ÕPPENÕUKOGU JA LASTEAIA PEDAGOOGILISE NÕUKOGU JA HOOLEKOGU ROLL JA ÜLESANDED. KOOSOLEKU ETTEVALMISTUS, LÄBIVIIMINE JA OTSUSTE VORMISTAMINE. PÕHIMÄÄRUSE, KODUKORRA JA LEPINGUTE SÕNASTAMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter PhD.

Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/hoolekogust 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust ja Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga 

Registr. kuni

15. detsember

 

Koolivaheaeg!

4. jaanuar
kell 11.00     Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade direktoritele, hoolekogu liikmetele ja sekretäridele ning arendus- ja õppejuhtidele ja haridusametnikele

KUIDAS KÄIVITADA  ASJALIK JA JÄTKUSUUTLIK HOOLEKOGU KOOLIS JA LASTEASUTUSES? HOOLEKOGU ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter PhD.

Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/hoolekogust 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust ja Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga  

Registr. kuni

15. detsember

 

Koolivaheaeg!

5. jaanuar
kell 11.00     Viljandi

 

Koolitus koolide direktoritele, õppealajuhatajatele, nõustajatele, eripedagoogidele, õpetajatele, klassijuhatajatele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele 

ARVAMUSKOHVIK-KOGEMUSRING: MUUDATUSED HARIDUSES JA NENDEGA TOIMETULEK KOOLIS. NÜÜDISAEGNE ÕPIKÄSITUS JA KUJUNDAVA HINDAMISE TÄHTSUS (6 AT)

Lektor Pille Tahker MA

Maksumus  100 €.                                                                                     

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

15. detsember

 

Reisi toimumise aeg ÕPPEREISID 2023/2024
Registreerimine
7.-10. detsember 

Viin

 

 

Õppereis Viini koos Viini Riigiooperi külastusega (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

VIINI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Müüdud!

 

Jõuluvaheaeg!

Lapimaa 

26.-29. detsember  

27.-30. detsember   

 

 

Õppereis Lapimaale (laev, buss) kõikidele huvilistele                             

LAPIMAA JA SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- JA SOTSIAALSÜSTEEM. JÕULUTRADITSIOONID LAPIMAAL (8 AT)

 

Müüdud!

Registr. ootelehele!

10.-24. veebruar 2024

Uus-Meremaa

 

 

Õppereis Uus-Meremaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele
UUS-MEREMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- , SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)
Müüdud!

Registr. ootelehele!

 

16. veebruar-              1. märts 2024  

Saudi-Araabia

 

Õppereis Saudi-Araabiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                    

SAUDI-ARAABIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

 

Müüdud!

Registr. ootelehele!

 

Koolivaheaeg!

22.- 29. veebruar 2024

Tenerife ja La Gomera

Veel 10 vaba kohta!

NB! Sama reis toimub ka koolivaheajal, 20.-27.10.2024   

Õppereis Kanaaria saartele Tenerife ja La Gomera (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

TENERIFE JA LA GOMERA  AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1430 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

3. detsember

13.-25. märts 2024

Sri Lanka  

 

Õppereis Sri Lankasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                    

SRI LANKA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 2290 €.

 

Müüdud!

Registr. ootelehele!

14.-21. märts 2024
Gran Canaria

NB! Sama reisi toimub ka  1.-8. 11. 2024! 

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Gran Canariale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                             

GRAN CANARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1460 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

3. detsember

Koolivaheaeg!

19.-22. aprill 2023 Holland

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Hollandisse ja lillefestivalile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                 

HOLLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM. HOLLANDI LILLEKASVATUSTRADITSIOONID (8 AT)

Maksumus 1190 €.                                                                                      

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 % 

KIIRE!

Registr. kuni 

3. detsember

Koolivaheaeg!

20.-27. aprill 2024

Lõuna-Hispaania Andaluusia

Veel 10 vaba kohta!

NB! Sama reis toimub ka 27.06-4.07.2024!

Õppereis Lõuna-Hispaaniasse Andaluusiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HISPAANIA JA ANDALUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS,- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1390 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

3. detsember

 

Koolivaheaeg!

20.-27. aprill 2024

Hispaania- Costa del Sol

 

Õppereis Hispaaniasse- Costa del Sol (lennuk) kõikidele huvilistele (8 AT)

HISPAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM   

Maksumus 1290 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

10. detsember

Koolivaheaeg!

21.-28. aprill 2024  

Küpros

Veel 10 vaba kohta!

NB! Sama reis toimub ka koolivaheajal, 20.-27.10.2024.a.!

 

Õppereis Küprosele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KÜPROSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM   (8 AT)

Maksumus 1320 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

3. detsember

Koolivaheaeg!      

22.- 25. aprill 2024

London   

Veel 2 vaba kohta!

NB! Sarnane reis ka  10.-13.08.2024- maksumus 1180 €      

Õppereis Londonisse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

LONDONI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1020 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

KIIRE!

Registr. kuni 

3. detsember

 

Koolivaheaeg!      

23.- 26. aprill 2024

Pariis        

NB! Sama reis toimub ka 20.-23.08.2024!      

Õppereis Pariisi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PARIISI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  990 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

Koolivaheaeg!      

24.- 28. aprill 2024

Istanbul               

NB! Samad reisid toimuvad ka 1.-5.05.2024 ja 19.-23.10.2024            

Õppereis Türki Istanbuli (otselend, lennuk) kõikidele huvilistele

TÜRGI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1090 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

29. aprill- 7. mai 2024                

Madeira   

Veel 8 vaba kohta!  

NB! Sama reis toimub ka koolivaheajal, 21.-28.10.2024!        

Õppereis Madeirale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MADEIRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus  1430 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

3. detsember

 

7.-15. mai 2024

Maroko

Veel 8 vaba kohta!         

Õppereis Marokosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MAROKO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus  1620 €.                                                                                      

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

3. detsember

14.-21. mai 2024

Portugal            

Õppereis Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1630 €.                                                                                   

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

18.-26. mai 2024

Malta ja Gozo

NB! Sama reis toimub ka koolivaheajal, 17.-24.10.2024! 

 

Õppereis Maltale ja Gozole (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                           

MALTA JA GOZO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)                                                                          

Maksumus 1320 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

1.-5. juuni 2024

Austria ja nartsissifestival

 

Õppereis Austriasse koos nartsissifestivali  külastusega (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

AUSTRIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1130 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

Registr. kuni 

10. detsember

3.-10. juuni 2024

Itaalia ja Capri saar

Õppereis Itaaliasse ja Capri saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus  1530 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

13.-15. juuni 2024

Soome ja Turu saarestik

Õppereis Soome ja Turu saarestikku (laev, buss) kõikidele huvilistele

SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 510 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

26. juuni- 3. juuli 2024

Kreeta 

Veel 8 vaba kohta!

NB! Sama reis toimub ka 4.-11.09.2024!

Õppereis Kreeka Kreeta saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KREETA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 1600 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

3. detsember

 

27. juuni- 1. juuli 2024        

Taani 

Õppereis Taani (laev, lennuk, buss) kõikidele huvilistele                                        

TAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1070 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

27. juuni- 4. juuli 2024 

6.-13. september 2024

Põhja-Itaalia, Toscana         

Õppereis Põhja-Itaaliasse Toscanasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus  1310 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

1.-5. juuli 2024

Põhja-Poola      

Õppereis Põhja-Poolasse (buss) kõikidele huvilistele

POOLA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 790 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

1.-8. juuli  2024
12.-19. juuli 2024

Montenegro      

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Montenegrosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                                

MONTENEGRO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1360 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

3. detsember

 

3.-8. juuli 2024 

Edela-Prantsusmaa

Dordogne`i piirkond

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Edela-Prantsusmaale Dordogne`i piirkonda (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PRANTSUSMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1390 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

3. detsember

 

 

3.-8. juuli 2024

Põhja-Saksamaa Rügeri saar ja Berliin

Veel 8 vaba kohta!

NB! Sama reis toimub ka 5.-8.07.2024- 10 kohta!

Õppereis Põhja-Saksamaale Rügeri saarele ja Berliini (buss, lennuk) kõikidele huvilistele

PÕHJA-SAKSAMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1040 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

3. detsember

4.-9. juuli 2024   

 Šveits 

 

Õppereis Šveitsi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ŠVEITSI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1350 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 % 

Registr. kuni 

10. detsember

 

4.-11. juuli 2024

Põhja-Norra                

Õppereis Põhja-Norrasse (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1160 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

 

4.-11. juuli 2024

Šotimaa ja Inglismaa

Õppereis Šotimaa ja Inglismaa (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele           

ŠOTIMAA JA INGLISMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)                                                               

Maksumus 1640 €.                                                                                        

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

6.-13. juuli 2024 Sardiinia, Korsika Õppereis Sardiiniasse ja Korsikale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                

SARDIINIA, KORSIKA JA ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus  1610 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %.

Registr. kuni 

10. detsember

 

9.-15. juuli 2024

Ungari

Õppereis Ungarisse (buss) kõikidele huvilistele

UNGARI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 890.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %                        

Registr. kuni 

10. detsember

 

 

9.-15. juuli 2024

Ahvenamaa

NB! Sama reis toimub ka 14.-17.08.2024

Õppereis Ahvenamaale (laev, buss) kõikidele huvilistele

AHVENAMAA JA SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 660 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

12.-17. juuli 2024

Ölandi saar

 

 

Õppereis Ölandi saarele (laev, buss) kõikidele huvilistele

ÖLANDI SAARE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 920 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

14.-19. juuli 2024

Kesk-Norra, Bergen

Õppereis Kesk-Norrasse ja Bergenisse (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1090 €.                                                                                         

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

15.-19. juuli 2024

Fääri saared

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Fääri saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

FÄÄRI SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1540 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

3. detsember

 

 

17.-21. juuli 2024

riigid ümber Bodensee järve

Õppereis ümber Bodensee järve: Saksamaa–Šveits–Austria (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

SAKSAMAA, ŠVEITSI JA AUSTRIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1310 €.                                                                                   

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

 

18.-20. juuli 2024

Soome

Õppereis Soome (laev, buss) kõikidele huvilistele

SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 510 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

18.-25. juuli 2024

Wales ja Cornwalli poolsaar

Õppereis Wales´i ja Cornwalli poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

WALES´i AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1850 €.                                                                                   

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

 

20.-25. juuli  2024

Prantsusmaa-Normandia

Õppereis Prantsusmaale ja Normandiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PRANTSUSMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1360 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

21.-28. juuli  2024

Kesk-Norra, Bergen, Trollitee 

 

Õppereis Kesk-Norrasse, Bergenisse ja Trolliteele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1330 €.                                                                                          

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

21.-28. juuli 2024

Bulgaaria

Õppereis Bulgaariasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

BULGAARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1220 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

 

22.-29. juuli 2024

Horvaatia-Dalmaatsia

Õppereis Horvaatiasse ja Dalmaatsia rannikule (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HORVAATIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1460 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

22.-30. juuli 2024

Põhja-Makedoonia

 

Õppereis Põhja-Makedooniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PÕHJA-MAKEDOONIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

23.-28. juuli 2024

Dolomiidid, Tirool ja Põhja-Itaalia

 

Õppereis Dolomiitidesse, Tirooli ja Põhja-Itaaliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

TIROOLI JA ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1450 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

 

23.-29. juuli 2024

Põhja-Rootsi, Jämtland

Õppereis Põhja-Rootsimaale ja Jämtlandi (laev, buss)  kõikidele huvilistele 

ROOTSIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  980 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

24.-30. juuli 2024 Lõuna-Poola Õppereis Lõuna-Poolasse (buss) kõikidele huvilistele

POOLA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 790 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

29. juuli- 2. august 2024           

Island

Õppereis Islandile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ISLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1550 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

30. juuli-4. august 2024

Alpid ja Kesk-Euroopa        

    

Õppereis Kesk-Euroopasse ja Alpidesse -Itaalia, Šveits, Austria, Tirool (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele  

KESK-EUROOPA JA ALPI RIIKIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1380 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

10. detsember

 

 

4.-9. august  

Gotland  

Veel 3 vaba kohta!         

Õppereis Gotlandile (laev, buss)  kõikidele huvilistele 

GOTLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  980 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni 

3. detsember

 

 

8.-15. august 2024

Albaania

 

Õppereis Albaaniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ALBAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1360 €.                                                                                    

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

9.-15. august 2024

Iirimaa ja Põhja-Iirimaa 

Õppereis Iirimaale ja Põhja-Iirimaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

IIRIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1630 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

11.-17. august 2024

Slovakkia ja Tatrad

 

Õppereis Slovakkiasse ja Tatratesse (buss) kõikidele huvilistele 

SLOVAKKIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 890 €.                                                                                    

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

11.-18. august 2024

Hispaania- Baskimaa, Kantaabria

Õppereis Hispaaniasse- Baskimaa ja Kantaabria(lennuk) kõikidele huvilistele                                  

HISPAANIA JA BASKIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1450 €.                                                                                      

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

 

18.-23. august 2024

Lõuna-Prantsusmaa ja Monaco          

Õppereis Lõuna-Prantsusmaale ja Monacosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PRANTSUSMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1390 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

17.-24. september 2024             

Kreeka           

Õppereis Kreekasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KREEKA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 1390 €.                                                                                        

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

23.-30. september 2024

Lõuna-Portugal           

Õppereis Lõuna-Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1430 €.                                                                                      

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

 

24. september-           1. oktoober 2024 

Lõuna-Itaalia, Apuulia

Õppereis Lõuna- Itaaliasse ja Apuuliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele  

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1390 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

Koolivaheaeg!

18.-25. oktoober  2024

Araabia Ühendemiraadid (Dubai) ja Omaan

 

Õppereis Araabia Ühendemiraatidesse (Dubai) ja Omaani (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE JA OMAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1890 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. detsember

1.-12. november  2024   

Mauritius ja Réunion

 

Õppereis Mauritiuse ja Réunioni saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

MAURITIUSE JA RÉUNIONI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 3990 €. 

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

17. detsember

 

12.-22. november 2024

Roheneemesaared

 

 

Õppereis Roheneemesaartele- Cabo Verde (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ROHENEEMESAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 3490 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

17. detsember

 

Registreerimine Koolituskeskus Vilko MTÜ : E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob. 52 68 031

NB! Võimalus tellida ka koolitusi soovitud teemal kohapeale kursuste valikut näed siit: http://www.vilkokool.ee/?page_id=78

NB! Võimalus osta ka Vilko kinkekaart valitud summa ulatuses!

9.-19. juuli Itaalia ja Capri saar