KOOLITUSKALENDER

This page as PDF

Koolituskeskus Vilko MTÜ 

Koolituskeskus Vilko MTÜ

KOOLITUSED:                                            

augustis Viljandis:

õuesõpe lasteaias; uuenenud õpikäsitus ja projektõpe lasteaias; juhtimine ja meeskonnatöö; kooli ja lasteaia õiguslik reguleerimine, õigusaktid ja koosolekute läbiviimine; tüvitekstid eesti kirjanduses ja kultuuris; hariduslike erivajadustega õpilane koolis ja individuaalse õppekava koostamine; aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilane koolis ja lasteasutuses; enesejõustamine ning stressi ja väsimusega toimetulek keerulistel aegadel ja une tähtsus; õpetaja eetika, väärtused, moraal ja õpetajaeetika koodeks

Koolituskeskus Vilko ÕPPEREISID VÄLISRIIKIDESSE (hea võimalus ka premeerida tublimaid, kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis soodustus, osadel reisidel veel viimased vaba kohad!):

Juba sellel suvel toimuvad: Iirimaa (koos Toivo Niibergi ja Aet Lassi psühholoogialoengutega- 4 vaba kohta), Gotland (1 vaba koht), Põhja-Makedoonia (2 vaba kohta), Rumeenia (2 vaba kohta), Leedu (12 vaba kohta), Kesk-Norra-Bergen (4 vaba kohta), Bornholmi saar (2 vaba kohta), Gruusia (8 vaba kohta), Portugal (2 vaba kohta), Rootsi (7 vaba kohta), Soome (8 vaba kohta)

Sügisreisid: Roheneemesaared (1 vaba koht), Assoori saared (3 vaba kohta), Hispaania-Costa del Sol (4 vaba kohta), Lõuna-Hispaania-Andaluusia (8 vaba kohta), Mauritius (6 vaba kohta), Namiibia (5 vaba kohta), Kreeta, Mallorca, Sitsiilia, Lõuna-Itaalia-Apuulia, Põhja-Itaalia-Toscana, Madeira, Araabia Ühendemiraadid ja Omaan, Malta-Gozo, Küpros, Tenerife-La Gomera

Reisid 2023. aastal: Costa-Rica, Uus-Meremaa

KOOLITUSKALENDER

Iga koolituse/õppereisi täpsem kava avaneb PEALKIRJALE klikkides:

17. august  

kell 11.00      Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele ja kõikidele huvilistele

ÕUESÕPPE KASUTAMINE LASTEAIAS (6 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling MA

Maksumus 90 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni      

5. august

 

18. august  

kell 11.00      Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele ja kõikidele huvilistele

UUENENUD ÕPIKÄSITUSE RAKENDAMINE ALUSHARIDUSES. AVATUD ÕPIKESKKONNA JA PROJEKTIPÕHISE ÕPPETEGEVUSE KASUTAMINE (6 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling MA

Maksumus 90 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga                                                                                           

Registr. kuni      

5. august

 

22. august  

kell 11.00      Viljandi

 

Praktiline koolitus asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused, sotsiaal-, kultuuri- ja meditsiiniasutused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, arendusjuhtidele, personalitöötajatele, ametnikele, huvijuhtidele, nõustajatele, klassijuhatajatele ja huvilistele

JUHTIMINE JA MEESKONNATÖÖ. MEESKONNA VÕIMEKUSE SUURENDAMISE ERINEVAD VÕIMALUSED. LOOVUS JUHI TÖÖS  (6 AT)

Lektor  Mati Ruul  EMBA                                                                           

Maksumus 90 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni      

12. august

 

23. august  

kell 11.00      Viljandi

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade direktoritele, õppealajuhatajatele, haridusametnikele, õppenõukogu sekretäridele, klassijuhatajatele, nõustajatele, hoolekogude  liikmetele, sotsiaal- ja hariduskomisjonide liikmetele, huvijuhtidele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele

KOOLI JA LASTEAIA ÕIGUSLIK REGULEERIMINE JA ÕIGUSAKTID. KOOLI ÕPPENÕUKOGU JA LASTEAIA PEDAGOOGILISE NÕUKOGU JA HOOLEKOGU ROLL JA ÜLESANDED. KOOSOLEKU ETTEVALMISTUS, LÄBIVIIMINE JA OTSUSTE VORMISTAMINE. PÕHIMÄÄRUSE, KODUKORRA JA LEPINGUTE SÕNASTAMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter  PhD.

Maksumus 90 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni      

12. august

 

24. august  

kell 11.00      Viljandi

 

Praktiline koolitus eeskätt eesti keele ja kirjanduse õpetajatele, raamatukogude ja kooliraamatukogude juhtidele ja töötajatele, aga ka kultuuritöötajatele, koolide ja lasteaedade õpetajatele ning kõikidele kirjandushuvilistele                             

TÜVITEKSTID EESTI KIRJANDUSES JA KULTUURIS (6 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud ja ühiskonnategelane, emeriitprofessor Rein Veidemann  PhD

Maksumus  90 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni      

12. august

 

25. august  

kell 11.00      Viljandi

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE  (6 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud Viivi Neare PhD.

Maksumus 90 €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga. 

Registr. kuni      

12. august

 

26. august  

kell 11.00      Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele, nõustamiskomisjonide liikmetele ja kõikidele huvilistele

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ ja TÜ õppejõud  Viivi Neare PhD.

Maksumus 90 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/lasteasutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3, siis 15 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga. 

Registr. kuni      

12. august

 

29. august  

kell 11.00      Viljandi

 

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, lastekodud, lastehoiud, noorte- , kultuuri-, sotsiaal- ja huvikeskused) juhtidele, töötajatele, õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, sotsiaaltöötajatele, kultuuritöötajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele 

ENESEJÕUSTAMINE NING STRESSI, PINGE JA VÄSIMUSEGA TOIMETULEK KEERULISTEL AEGADEL. UNE VAJALIKKUS JA SELLE TEKITAMINE (6 AT)

Lektor  psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus 90 €.

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga 

Registr. kuni      

12. august

 

30. august  

kell 11.00      Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, noortekeskuste jm. juhtidele, õpetajatele, ametnikele, huvijuhtidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele  

ÕPETAJA EETIKA, VÄÄRTUSED JA MORAAL. EESTI ÕPETAJAEETIKA KOODEKS (6 AT)

Lektor  Jaanus Noormägi  MTh, MA

Maksumus 90 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/lasteasutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3, siis 15 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga. 

Registr. kuni      

12. august

 

Reisi toimumise aeg

ÕPPEREISID  2022. aastal!

Registreerimine
3.- 10. juuli   Põhja-Norra 

Õppereis Põhja-Norrasse (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1090 €.

 

Müüdud!

Registr. ootelehele!

4.- 9. juuli  Šveits

 

Õppereis Šveitsi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ŠVEITSI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

7.- 10. juuli  Leedu

 

Õppereis Leedumaale- Palanga, Klaipeda, Kura säär (buss) kõikidele huvilistele                                                      

LEEDU AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 395 €.   

NB! Sama reis toimub ka 18.-21.08- 12 vaba kohta!

Müüdud!

Registr. ootelehele!

9.- 12. juuli  Soome

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Soome (laev, buss) kõikidele huvilistele

SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 695 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

3. juuli

 

13.-17. juuli Rootsi

Veel 7 vaba kohta!

Õppereis Rootsi (laev, buss) kõikidele huvilistele

ROOTSI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 680 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

3. juuli

13.-20. juuli  Sardiinia, Korsika ja Liguuria

 

Õppereis Sardiiniasse, Korsikale ja Liguuriasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                

SARDIINIA, KORSIKA JA ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)                                                                          

Maksumus  1290 €.

 

Müüdud!

Registr. ootelehele!

 

15.-20. juuli  Bornholm

Veel 2 vaba kohta!  

Õppereis Bornholmi saarele (laev, buss)  kõikidele huvilistele

 

BORNHOLMI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  840 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

KIIRE!

Registr. kuni 

3. juuli

16.-23. juuli  Gruusia

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Gruusiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

 

GRUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1210 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 30.07-6.08.022- veel 10 vaba kohta!

 

KIIRE!

Registr. kuni 

3. juuli

16.-24. juuli   Kesk-Norra, Bergen, Trollitee

 

 

Õppereis Kesk-Norrasse, Bergenisse ja Trolliteele (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1120 €.

NB! Kesk-Norra lühem 7- päevane reis koos Bergeniga toimub ka 5.-11.08. 2022, maksumus 890 €- veel 4 vaba kohta!

 

Müüdud!

Registr. ootelehele

20.-28. juuli   Põhja-Makedoonia

Veel 2 vaba kohta!

 

Õppereis Põhja-Makedooniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele   

MAKEDOONIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni 

3. juuli

25.-29. juuli  Island

 

Õppereis Islandile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ISLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1330 €.

 

Müüdud!

Registr. ootelehele

4.-7. august Ahvenamaa

 

 

Õppereis Ahvenamaale (laev, buss) kõikidele huvilistele

AHVENAMAA JA SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 560 €.

 

Müüdud!

Registr. ootelehele

 

5.-11. august  Iirimaa

Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Iirimaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele             

IIRIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Toimuvad ka psühholoogialoengud:

LEVINUMAD LOODUSTERAAPIAD.

Lektor Toivo Niiberg MSc

ENESETEADLIKKUS IGAPÄEVAELUS.

Lektor Aet Lass MA

Maksumus 1430 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

3. juuli

6.-11. august Gotland
Veel 1 vaba koht!

Õppereis Gotlandile (laev, buss)  kõikidele huvilistele 

GOTLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  865 €.

 

KIIRE!

Registr. kuni 

3. juuli

7.-14. august Rumeenia
Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Rumeeniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

RUMEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1130 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni 

3. juuli

13.-20. august  Portugal

Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

KIIRE!

Registr. kuni 

3. juuli

11.-18. september  Sitsiilia

Õppereis Sitsiiliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

SITSIILIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

10. juuli

11.-20. september  Assoori saared

Veel 3 vaba kohta!

Õppereis Assoori saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ASSOORIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 2090 €.                                                                                        

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

KIIRE!

Registr. kuni 

3. juuli

17.-24. september Kreeta 

Õppereis Kreeta saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KREETA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1230 €.                                                                                   

 Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

10. juuli

20.-27. september            Lõuna- Itaalia, Apuulia

Õppereis Lõuna- Itaaliasse ja Apuuliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)                                                                          

Maksumus  1230 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

10. juuli

 

23.-30. september Põhja-Itaalia, Toscana

Õppereis Põhja-Itaaliasse Toscanasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)                                                                          

Maksumus  1130 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

10. juuli

 

23.-30. september  Lõuna-Portugal

 

Õppereis Lõuna-Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1260 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele

24. september- 1. oktoober Hispaaniasse- Andaluusia
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Lõuna-Hispaaniasse (Andaluusiasse) (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HISPAANIA JA ANDALUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS,- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1170 €

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

 

KIIRE!

Registr. kuni 

3. juuli

24. september- 1. oktoober  Hispaaniasse- Costa del Sol

Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Hispaaniasse-Costa del Sol (lennuk) kõikidele huvilistele 

HISPAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1150 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

3. juuli

25. september- 2. oktoober Mallorca

Õppereis Mallorcale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele (8 AT)

MALLORCA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Maksumus 1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

10. juuli

9.-16. oktoober Madeira

Õppereis Madeirale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MADEIRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1320 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. juuli

10.-21. oktoober  Mauritius

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Mauritiuse saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

MAURITIUSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 3290 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

3. juuli

Koolivaheaeg!

19.-26. oktoober  Araabia Ühendemiraadid, Dubai ja Omaan

Õppereis Araabia Ühendemiraatidesse (Dubai) ja Omaani (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1680 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

10. juuli

Koolivaheaeg!

20.-27. oktoober Malta ja Gozo

Õppereis Maltale ja Gozole (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MALTA JA GOZO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1130 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

10. juuli

Koolivaheaeg!

20.-27. oktoober Küpros

Õppereis Küprosele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KÜPROSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1160 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

10. juuli

 

Koolivaheaeg!

21.-28. oktoober Tenerife, La Gomera

Õppereis Kanaaria saartele Tenerife ja La Gomera (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

TENERIFE JA LA GOMERA  AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1400 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

 

Registr. kuni 

10. juuli

6.-18. november  Hawaii

Õppereis Hawaii saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HAWAII SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 4790 €.

 

 

Müüdud!

Registr. ootelehele!

15.-25. november  Roheneemesaared 

Veel 1 vaba koht!

Õppereis Roheneemesaartele- Cabo Verde (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ROHENEEMESAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 2890 €.

 

KIIRE!

Registr. kuni 

3. juuli

5.-15. november  Namiibia

Veel 5 vaba kohta!

Õppereis Namiibiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


NAMIIBIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  4290 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 % 

 

KIIRE!

Registr. kuni 

3. juuli

16.- 26. veebruar 2023 Costa Rica

Õppereis Costa Ricale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


COSTA RICA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  3690 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 % 

 

Registr. kuni 

24. juuli

18. veebruar-   4. märts 2023   Uus-Meremaa

Õppereis Uus-Meremaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


UUS-MEREMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- , SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 4950 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

24. juuli

Registreerimine Koolituskeskus Vilko MÜ : E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob. 52 68 031

NB! Võimalus tellida ka koolitusi soovitud teemal kohapeale kursuste valikut näed siit: http://www.vilkokool.ee/?page_id=78

NB! Võimalus osta ka Vilko kinkekaart valitud summa ulatuses!

9.-19. juuli Itaalia ja Capri saar