KOOLITUSKALENDER

Koolituskeskus Vilko MTÜ 

Koolituskeskus Vilko MTÜ

KOOLITUSED:

14. juunil Viljandis: projektide koostamine, juhtimine ja rahastamine

8.-9. augustil  Pühajärve SPA Hotellis LASTEAEDADE ÕUES- JA PROJEKTÕPPE SUVEKOOL: Õuesõppe kasutamine lasteaias. Uuenenud õpikäsituse rakendamine alushariduses. Avatud õpikeskkonna ja projektipõhise õppetegevuse kasutamine

22.-23. augustil  Pühajärve SPA Hotellis ERIVAJADUSTE SUVEKOOL: Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps koolis ja lasteaias ning tema märkamine ja õppimise toetamine praktiliste võtete kaudu. Hariduslikud, sotsiaalsed ja käitumuslikud erivajadused ja andekus

augustis Viljandis:

hariduslike erivajadustega õpilane koolis ja individuaalse õppekava koostamine; hoolekogu käivitamine koolis ja lasteaias; kooli ja lasteaia õiguslik reguleerimine ja koosolekute läbiviimine; kooli- ja lasteaiaprobleemide sotsiaalsed tagamaad, temperament, õpistiilid ja kooliedu; nüüdisaegne õpikäsitus ja kujundav hindamine koolis; avalik esinemine; õpetaja eetika, väärtused ja moraal ja õpetajaeetika koodeks

 

28.-29. augustil Võru Kubija SPA Hotellis ENESEJÕUSTAMISE SUVEKOOL: Enesejõustamine ning stressi, pinge ja väsimusega toimetulek keerulistel aegade. Une tähtsus ja selle tekitamine

Koolituskeskus Vilko ÕPPEREISID VÄLISRIIKIDESSE (hea võimalus ka premeerida tublimaid, kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis soodustus, paljudel reisidel veel viimased vaba kohad!):

Põhja-Makedoonia koos Toivo Niibergi psühholoogiakoolitusega (3 vaba kohta) ja Malta-Gozo koos Toivo Niibergi psühholoogiakoolitusega (koolivaheaeg- 6 vaba kohta), Island (1 vaba koht), Šveits (2 vaba kohta), Iirimaa-Põhja-Iirimaa (2 vaba kohta), Rumeenia (5 vaba kohta), Montenegro (5 vaba kohta), Sardiinia-Korsika (5 vaba kohta), Kreeta (3 vaba kohta), Lõuna-Hispaania-Costa del Sol (2 vaba kohta), Küpros (koolivaheaeg- veel 2 vaba kohta), Ahvenamaa (5 vaba kohta), Mauritius (3 vaba kohta), Lõuna-Hispaania-Andaluusia (2+6 vaba kohta), Taani (6 vaba kohta), Leedu (4 vaba kohta), Põhja-Itaalia-Toscana (8 vaba kohta), Ungari (8 vaba kohta), Rootsi (5 vaba kohta), London (8 vaba kohta), Bulgaaria (4 vaba kohta), Dolomiidid-Tirool-Põhja-Itaalia (6 vaba kohta), Lõuna-Poola (6 vaba kohta), Gruusia (4 vaba kohta), Kesk-Euroopa ja Alpid (6 vaba kohta), Slovakkia-Tatrad (5 vaba kohta), Hispaania-Baskimaa (8 vaba kohta), Lõuna-Prantsusmaa-Monaco (8 vaba kohta), Assoorid (8 vaba kohta), Tuneesia, Lõuna-Portugal (6+6 vaba kohta), Jordaania (5 vaba kohta), Araabia Ühendemiraadid-Dubai-Omaan (koolivaheaeg- 6 vaba kohta), Tenerife-LaGomera (koolivaheaeg- 8 vaba kohta), Gran Canaria (8 vaba kohta), Hawaii (8 vaba kohta), Namiibia (8 vaba kohta), Roheneemesaared (4 vaba kohta), Costa Rica

KOOLITUSKALENDER

Iga koolituse/õppereisi täpsem kava avaneb PEALKIRJALE klikkides:

14. juuni                           

kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus kõikide asutuste, organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, projektijuhtidele, arendusjuhtidele, nõustajatele, ametnikele ning kõikidele huvilistele

PROJEKTIDE PLANEERIMINE, KOOSTAMINE JA RAHASTAMINE. PROJEKTIDE JUHTIMINE (6 AT)

Lektor  Piret Koorep MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist, Otepäält ja Osulast) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga 

KIIRE!

Registr. kuni

6. juuni

 

8.-9. august 

Pühajärve SPA Hotell

 

LASTEAEDADE ÕUES- JA PROJEKTÕPPE SUVEKOOL Pühajärve SPA Hotellis kõikide lasteaedade, lastehoidude ja lastekodude direktoritele, õppejuhtidele, eripedagoogidele, logopeedidele, nõustajatele, ametnikele ja kõikidele lasteaiaõpetajatele ja õpetajate abidele (14 AT)

ÕUESÕPPE KASUTAMINE LASTEAIAS.

UUENENUD ÕPIKÄSITUSE RAKENDAMINE ALUSHARIDUSES. AVATUD ÕPIKESKKONNA JA PROJEKTIPÕHISE ÕPPETEGEVUSE KASUTAMINE

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling MA

Maksumus  260 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult ühel päeval, 8. või 9. augusti koolitusel- maksumus 120 €.

Kui ühest lasteaiast/asutusest 2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust Pühajärvele ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

22. juuni

Suvevaheaeg!

21. august                            

kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE (6 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud ja nõustaja Viivi Neare PhD

Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga 

Registr. kuni

16. juuni

 

Suvevaheaeg!

22. august                            

kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus eeskätt koolide ja lasteaedade direktoritele, aga ka arendus- ja õppejuhtidele, haridusametnikele ning hoolekogu sekretäridele ja liikmetele                

KUIDAS KÄIVITADA  ASJALIK JA JÄTKUSUUTLIK HOOLEKOGU KOOLIS JA LASTEASUTUSES? HOOLEKOGU ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter PhD.

Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %

 

Registr. kuni

16. juuni

 

Suvevaheaeg!

22.-23. august 

Pühajärve SPA Hotell

ERIVAJADUSTE SUVEKOOL Pühajärve SPA Hotellis kõikide koolide, lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ning noorte- ja nõustamiskeskuste juhtidele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele õpetajatele (14 AT)

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS-LASTEASUTUSES. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU

HARIDUSLIKUD, SOTSIAALSED JA KÄITUMUSLIKUD ERIVAJADUSED NING NENDEGA TOIMETULEK. ÕPIRASKUSED JA ANDEKUS

Lektorid  kauaaegne ülikoolide õppejõud ja nõustaja Viivi Neare PhD ja

psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus  260 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult ühel päeval, 22. või 23. augusti koolitusel- maksumus 120 €.

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %

P.S. 4 soovijal võimalus sõita Tartust Pühajärvele ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga

 

KIIRE!

Registr. kuni

9. juuni

 

Suvevaheaeg!

23. august                            

kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade direktoritele ja õppealajuhatajatele, hoolekogu esimeestele ja liikmetele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele

 

KOOLI JA LASTEAIA ÕIGUSLIK REGULEERIMINE JA ÕIGUSAKTID. KOOLI ÕPPENÕUKOGU JA LASTEAIA PEDAGOOGILISE NÕUKOGU JA HOOLEKOGU ROLL JA ÜLESANDED. KOOSOLEKU ETTEVALMISTUS, LÄBIVIIMINE JA OTSUSTE VORMISTAMINE. PÕHIMÄÄRUSE, KODUKORRA JA LEPINGUTE SÕNASTAMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter PhD

Maksumus 100 €.

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

Registr. kuni

16. juuni

 

 

Suvevaheaeg!

24. august                            

kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) lasteaedade, lasteasutuste, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

KASVATUSE SOTSIAALSEST ASPEKTIST TEISITI KUI TAVALISELT. KOOLI- JA LASTEAIAPROBLEEMIDE SOTSIAALSED TAGAMAAD. TEMPERAMENT, ÕPISTIILID JA KOOLIEDU. ISELOOMU SEOS ÕPITULEMUSTEGA (6 AT)

Lektor Tallinna Ülikooli õppejõud-dotsent Mare Leino PhD

Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist, Otepäält ja Osulast) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

16. juuni

 

Suvevaheaeg!

25. august                            

kell 11.00     

Viljandi

 

Koolitus koolide direktoritele, õppealajuhatajatele, nõustajatele, eripedagoogidele, õpetajatele, klassijuhatajatele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele                                    

NÜÜDISAEGNE ÕPIKÄSITUS. ÕPPIMINE 21. SAJANDIL EHK MUUTUSED ÕPPIMISES JA ÕPETAMISES. KUJUNDAVA HINDAMISE TÄHTSUS (6 AT)

Lektor  Pille Tahker MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist, Otepäält ja Osulast) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

16. juuni

 

Suvevaheaeg!

28. august                            

kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, poliitikutele, ametnikele, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, volikogu liikmetele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

AVALIK ESINEMINE JA PSÜHHOLOOGILINE VALMISOLEK SELLEKS. ISIKSUSE TUGEVDAMINE. EDUKUS LÄBIRÄÄKIMISTEL NING PSÜHHOLOOGILISED EELDUSED JA METOODILISED VÕTTED SELLE SAAVUTAMISEKS (6 AT)

Lektor psühholoog Ruth-Kaja Pekk MA

Maksumus  100 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3, siis 15 %.

 

Registr. kuni

16. juuni

 

Suvevaheaeg!

28.-29. august

Võru Kubija SPA Hotell

ENESEJÕUSTAMISE SUVEKOOL Võru Kubija SPA Hotellis kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused , meditsiini- ja sotsiaalasutused), organisatsioonide, ettevõtete ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, ametnikele, haridus-, sotsiaal-, noorsoo-, meditsiini- ja kultuuritöötajatele, klassijuhatajatele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele                                                            

ENESEJÕUSTAMINE NING STRESSI, PINGE JA VÄSIMUSEGA TOIMETULEK KEERULISTEL AEGADEL. UNE TÄHTSUS JA SELLE TEKITAMINE (8 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus  190 €

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval, 28. augusti loengus- maksumus 120 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %

Registr. kuni

16. juuni

 

Suvevaheaeg!

29. august                            

kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, noortekeskuste jm. juhtidele, õpetajatele, ametnikele, huvijuhtidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele          

ÕPETAJA EETIKA, VÄÄRTUSED JA MORAAL. EESTI ÕPETAJAEETIKA KOODEKS (6 AT)

Lektor  Jaanus Noormägi  MTh, MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Registr. kuni

16. juuni

 

Reisi toimumise aeg

ÕPPEREISID!

Registreerimine
7.-10. juuni            

Viin

Õppereis Viini koos Filarmoonikute suveöökontserdi külastusega (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

VIINI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Müüdud!

Registr. ootelehele!

 

12.-19. juuni (müüdud!)

Montenegro

Veel 5 vaba kohta 14.-21.08 reisile!

Õppereis Montenegrosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


MONTENEGRO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1210 €.

NB! Sama reis toimub ka 14.-21.08.2023- veel 5 vaba kohta!

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

 

4.-8. juuli               

Taani

Veel 6 vaba kohta!

 

Õppereis Taani (laev, lennuk, buss) kõikidele huvilistele                                        

TAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1030 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

5.-12. juuli         

Põhja-Norra

 

Õppereis Põhja-Norrasse (laev, buss) kõikidele huvilistele                                             

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1160 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

8.-15. juuli         

Kreeta

Veel 3 vaba kohta!

Õppereis Kreeka Kreeta saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KREETA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1530 €.                                                                                   

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

9.-15. juuli          

Ungari

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Ungarisse (buss) kõikidele huvilistele

UNGARI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 835 €

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Lennureis Ungarisse toimub 15.-18.08.2023- maksumus 990 €- veel 8 vaba kohta!

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

10.-14. juuli        

Fääri saared

 

Õppereis Fääri saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

FÄÄRI SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1540 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

11.-15. juuli      

Šveits               

Veel 2 vaba kohta!                   

Õppereis Šveitsi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele (8 AT)

ŠVEITSI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Maksumus 1170 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

11.-15. juuli       

Rootsi

Veel 5 vaba kohta!

Õppereis Rootsi (laev, buss) kõikidele huvilistele

ROOTSI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 790 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 % 

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

17.-21. juuli         

Island  

Veel 1 vaba koht!

Õppereis Islandile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ISLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1500 €.                    

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

 

17.-25. juuli 

Põhja-Makedoonia

Veel 3 vaba kohta!

Õppereis Põhja-Makedooniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PÕHJA-MAKEDOONIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Reisil ka Toivo Niibergi MSc huvitav psühholoogiakoolitus

ENESEJÕUSTAMINE NING STRESSI, PINGE JA VÄSIMUSEGA TOIMETULEK NING UNE TÄHTSUS JA SELLE TEKITAMINE

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

 

18.-23. juuli  

Prantsusmaa, Normandia    

Õppereis Prantsusmaale- Normandia, Loire’i oru lossid (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PRANTSUSMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1220 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

20.-27. juuli   

Wales          

 

Õppereis Wales´i ja Cornwalli poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

WALES´i AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1590 €.  

Müüdud!

Registr. ootelehele!

22.-29. juuli 

Sardiinia, Korsika

 

Veel 5 vaba kohta!

Õppereis Sardiiniasse ja Korsikale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                

SARDIINIA, KORSIKA JA ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM   (8 AT)

Maksumus 1410 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

23.-30. juuli 

Bulgaaria

Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Bulgaariasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

BULGAARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1170 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

24.-29. juuli 

Dolomiidid, Tirool ja Põhja-Itaalia


Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Dolomiitidesse, Tirooli ja Põhja-Itaaliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


TIROOLI JA ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1420 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

24.-30. juuli  Kesk-Norra, Bergen

 

Õppereis Kesk-Norrasse ja Bergenisse  (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 990 €.

 

Müüdud!

Registr. ootelehele!

26. juuli – 1. august  Lõuna-Poola

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Lõuna-Poolasse (buss) kõikidele huvilistele

POOLA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 780 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

30. juuli-6. august
GruusiaVeel 4 vaba kohta!
Õppereis Gruusiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

GRUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1410 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

 

1.-6. august

Kesk-Euroopa, Itaalia, Šveitsi, Austria ja Tirooli Alpid 

Veel 6 vaba kohta!      

Õppereis Kesk-Euroopasse ja Alpidesse -Itaalia, Šveits, Austria, Tirool (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KESK-EUROOPA JA ALPI RIIKIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1300 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

2.-9. august  

Rumeenia

Veel 5 vaba kohta!   

Õppereis Rumeeniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

RUMEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1300 €                                                                                   

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

 

3.-6. august Ahvenamaa
Veel 5 vaba kohta!
Õppereis Ahvenamaale (laev, buss) kõikidele huvilistele                                            

AHVENAMAA JA SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 610 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 20.-23.07- veel 2 vaba kohta! 

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

4.-10. august          

Iirimaa ja Põhja-Iirimaa

Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Iirimaale ja Põhja-Iirimaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

IIRIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1590 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

5.-10. august 

Gotland

 

Õppereis Gotlandile (laev, buss)  kõikidele huvilistele 

GOTLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 980 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

6.-12. august 

Slovakkia ja Tatrad

Veel 5 vaba kohta!

Õppereis Slovakkiasse ja Tatratesse (buss) kõikidele huvilistele

SLOVAKKIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 835 €

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

6.-13. august

Hispaania- Baskimaa

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Hispaaniasse- Baskimaale (lennuk) kõikidele huvilistele 

HISPAANIA JA BASKIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1430 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

8.-11. august

Pariis

 

Õppereis Pariisi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PARIISI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  950 €

Müüdud!

Registr. ootelehele!

17.-20. august Leedu              

Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Leedumaale- Palanga, Klaipeda, Kura säär (buss) kõikidele huvilistele

LEEDU AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 485 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Leedu teise kavaga õppereis Vilnius-Kaunas-Druskininkai-Trakai toimub 20.-23. juulil (giid Ilmar Prants)– maksumus 460 €- veel 8 vaba kohta!

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

19.-22. august 

London

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Londonisse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

LONDONI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1220 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

 

20.-25. august 

Lõuna-Prantsusmaa ja Monaco

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Lõuna-Prantsusmaale ja Monacosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PRANTSUSMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1340 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

8.-15. september

Põhja-Itaalia, Toscana

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Põhja-Itaaliasse Toscanasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus  1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

11.- 20. september Assoorid

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Assoori saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ASSOORIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 2190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

12.- 19. september

Lõuna-Portugal      

Veel 2 vaba kohta!     

Õppereis Lõuna-Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 1330 €.                                                                                         

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

NB! Sama reis toimub ka 25.09-2.10.2023- veel 6 vaba kohta!

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

22.-29. september

Tuneesia

Õppereis Tuneesiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

TUNEESIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni   

11. juuni

 

 

23.-30. september  Lõuna-Hispaania, Andaluusia
Veel 6 vaba kohta!
Õppereis Lõuna-Hispaaniasse (Andaluusiasse) (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HISPAANIA JA ANDALUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS,- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1370 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 8.-15.07.2023- veel 2 kohta!

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

23.-30. september 

Lõuna-Hispaania,

Costa del Sol

Veel 2 vaba kohta! 

Õppereis Hispaaniasse-Costa del Sol (lennuk) kõikidele huvilistele 

HISPAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1280 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

26. september – 3. oktoober        

Lõuna-Itaalia, Apuulia      

   

Õppereis Lõuna- Itaaliasse ja Apuuliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele  

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)  

Maksumus 1330 €.     

Müüdud!

Registr. ootelehele!

13.-21. oktoober Jordaania

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Jordaaniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

JORDAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1990 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

Koolivaheaeg!

17.-24. oktoober   

Malta ja Gozo

Veel 6 vaba kohta!    

Õppereis Maltale ja Gozole (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                           

MALTA JA GOZO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

NB! Reisil ka psühholoog Toivo Niibergi MSc huvitav psühholoogiakoolitus

MILLES PEITUB ÕNN JA ÕNNELIKKUS? POSITIIVNE MÕTLEMINE                                                                           

Maksumus 1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

 

Koolivaheaeg!

18.-25. oktoober  

Araabia Ühendemiraadid (Dubai) ja Omaan

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Araabia Ühendemiraatidesse (Dubai) ja Omaani (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE JA OMAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1790 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

Koolivaheaeg!

19.-26. oktoober   

Küpros

Veel 4 vaba kohta!  

Õppereis Küprosele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KÜPROSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM   (8 AT)

Maksumus 1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

Koolivaheaeg!

20.-27. oktoober 

Tenerife,  La Gomera     

Veel 8 vaba kohta!        

Õppereis Kanaaria saartele Tenerife ja La Gomera (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

TENERIFE JA LA GOMERA  AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1480 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

 

3.-10. november

Gran Canaria
Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Gran Canariale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                             

GRAN CANARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1460 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

3.-14. november     

Mauritius ja Réunion

NB! Veel 3 kohta ainult Mauritiuse reisile!

Õppereis Mauritiuse ja Réunioni saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

MAURITIUSE JA RÉUNIONI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 3790 €. (P.S. ainult Mauritius 3390 €)

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

6.-18. november     

Hawaii saared

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Hawaii saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HAWAII SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 5590 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

13.-24. november   Namiibia       

Veel 8 vaba kohta!       

Õppereis Namiibiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele)

NAMIIBIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 4490 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

14.-24. november 

Roheneemesaared

Veel 4 vaba kohta! 

Õppereis Roheneemesaartele- Cabo Verde (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ROHENEEMESAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 3190 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

4. juuni

12.-26. veebruar 2024

Uus-Meremaa

 

 

Õppereis Uus-Meremaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele
UUS-MEREMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- , SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)Maksumus 6190 €.
Müüdud!

Registr. ootelehele!

 

16.- 26. veebruar 2024           

Costa Rica  

Õppereis Costa Ricale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele (8 AT)

COSTA RICA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Maksumus 3790 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni   

11. juuni

Registreerimine Koolituskeskus Vilko MTÜ : E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob. 52 68 031

NB! Võimalus tellida ka koolitusi soovitud teemal kohapeale kursuste valikut näed siit: http://www.vilkokool.ee/?page_id=78

NB! Võimalus osta ka Vilko kinkekaart valitud summa ulatuses!

9.-19. juuli Itaalia ja Capri saar