KOOLITUSKALENDER

This page as PDF

Koolituskeskus Vilko MTÜ koolitused ja koolituspäevad Viljandis, Viimsis, Pühajärvel ja Kuressaares:

 

detsembris Viljandis:

aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilane; uuenenud õpikäsitus ja projektõpe lasteaias; stressi ennetamine ja läbipõlemise vältimine (koolivaheaeg), õppimine ja töö liitklassis (koolivaheaeg)

 

NB!  10.-11. detsembril toimuvad Saaremaal Asa (vana Rüütli) Hotellis koolituspäevad kriisiajal ja eriolukordades toimetulekust ning kriisipsühholoogiast

NB!  14.-15. detsembril toimuvad Viimsi SPA Hotellis enesejõustamise ning keerulistel aegadel stressi ja pingega toimetuleku ja une vajalikkuse koolituspäevad

 

jaanuar 2022 Viljandis talvisel koolivaheajal toimuvad:

arenguvestlus lapsevanemaga koolis; nüüdisaegne õpikäsitus ja kujundav hindamine koolis; õpetaja eetika, väärtused ja moraal ning õpetajaeetika koodeks; kooli ja lasteaia õiguslik reguleerimine, õigusaktid ja õppenõukogu/pedagoogilise nõukogu töö; erivajadustega õpilane koolis ja individuaalse õppekava koostamine

NB! Koolivaheajal, 7.-8. jaanuaril toimuvad Pühajärve SPA Hotellis biblioteraapia ja kirjanduse mõju koolituspäevad

 

jaanuar 2022 Viljandis:

õuesõpe lasteaias; erivajadustega laps lasteaias-lasteasutuses ja individuaalse arengukava koostamine; projektide koostamine, juhtimine ja rahastamine

 

NB!   Vabariigi Valitsuse määrusega saab koolitustele ja SPA hotellidesse ainult  vaktsineerimise  või  covidi läbipõdemise  tõendiga. Palun võtke kaasa vaktsineeritust või läbipõdemist tõendav dokument ja oma ID-kaart. Igasuguste Covid-testidega sellest kuupäevast koolitustele ei lubata. Lisaks kehtib ka osalejatel maskikandmise kohustus- palume kõikidel mask ise kaasa võtta.

 

Koolituskeskus Vilko ÕPPEREISID VÄLISRIIKIDESSE 2022. aastal (hea võimalus ka premeerida tublimaid, kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis soodustus, osadel reisidel veel viimased vaba kohad!):

Costa-Rica (2 vaba kohta), Araabia Ühendemiraadid-Dubai (8 vaba kohta) ja EXPO, Holland, Lõuna-Hispaania-Andaluusia (7 vaba kohta), Gran Canaria, Costa del Sol, Türgi (4 vaba kohta), Madeira, Maroko (8 vaba kohta), Iirimaa koos Põhja-Iirimaaga (4 vaba kohta), Albaania, Taani, Rumeenia (7 vaba kohta), Kreeka-Peloponnesos, Lõuna-Itaalia-Apuulia,  Šotimaa (6 vaba kohta), Ahvenamaa, Põhja-Itaalia-Toscana, Šveits, Põhja-Norra, Leedu, Fääri saared, Kesk-Norra-Bergen-Trollitee, London ja Normandia, Sardiinia-Korsika-Liguuria, Bornholmi saar, Gruusia, Šotimaa-Inglismaa (4 vaba kohta), Põhja-Makedoonia, Odessa, Bulgaaria, Island, Wales (8 vaba kohta), Iirimaa (koos Toivo Niibergi ja Aet Lassi psühholoogialoengutega), Gotland, Portugal, Kaliningrad, Sitsiilia, Assoori saared, Hawaii, Roheneemesaared, Namiibia

KOOLITUSKALENDER

Iga koolituse/õppereisi täpsem kava avaneb PEALKIRJALE klikkides:

3. detsember
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele, nõustamiskomisjonide liikmetele ja kõikidele huvilistele

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU (6 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud Viivi Neare PhD.

Maksumus  90 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 6 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

KIIRE!

Registr. veel kuni 

2. detsember

 

10.-11. detsember  Saaremaa Kuressaare Asa (vana Rüütli) Hotell

Praktilised koolituspäevad Saaremaal kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused,  meditsiini- ja päästeasutused), organisatsioonide, ettevõtete ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, ametnikele, sotsiaal-, pääste- politsei-, noorsoo-, meditsiini- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele                  

KRIISIPSÜHHOLOOGIA. KÄITUMINE JA TOIMETULEK ERIOLUKORDADES JA KRIISISITUATSIOONIS (8 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus  160 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval 10. dets. loengus- maksumus 95 €. (sisaldab ka lõunasööki ja kohvipausi)

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %

P.S. 1 soovijal võimalus sõita Tartust või Viljandist Kuressaarde ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

KIIRE!

Registr. kuni

3. detsember

 

14.-15. detsember Viimsi SPA Hotell

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, kultuuri-, noorte- ja huvikeskused, sotsiaal-, tervishoiu- ja muud asutused) töötajatele, juhtidele ja nõustajatele, õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele 

ENESEJÕUSTAMINE NING STRESSI, PINGE JA VÄSIMUSEGA TOIMETULEK KEERULISTEL AEGADEL. UNE VAJALIKKUS JA SELLE TEKITAMINE (8 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus  180 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva 14. dets. loenguosas- maksumus 100 € (sisaldab ka lõunasööki ja kohvipausi)

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4, siis soodustus 10 %.

P.S. 6 soovijal võimalus sõita Tartust Viimsisse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga 

 

KIIRE!

Registr. kuni                3. detsember

 

15. detsember
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele ja kõikidele huvilistele

UUENENUD ÕPIKÄSITUSE RAKENDAMINE ALUSHARIDUSES. AVATUD ÕPIKESKKONNA JA PROJEKTIPÕHISE ÕPPETEGEVUSE KASUTAMINE (6 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling MA

Maksumus 90 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3, siis 15 %.

 

KIIRE!

Registr. kuni      

3. detsember

 

Koolivaheaeg!

28. detsember
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, õppealajuhatajatele, ametnikele, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

PSÜHHOTERAPEUDIKS ISEENDALE- STRESSI, PINGE JA NEGATIIVSETE TUNNETE ENNETAMINE. LÄBIPÕLEMISE VÄLTIMINE JA ISIKSUSE TUGEVNEMINE  (6 AT)

Lektor psühholoog Ruth-Kaja Pekk MA

Maksumus  90 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

17. detsember

 

Koolivaheaeg!

29. detsember
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus liitklassidega koolide ja väikekoolide õpetajatelejatele, klassijuhatajatele, nõustajatele, õppealajuhatajatele ja direktoritele


ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE LIITKLASSIS. INDIVIDUAALNE TÖÖ  JA GRUPI  PSÜHHOLOOGILINE ARENG (6 AT)

Lektor  Malle Õiglas MA

Maksumus 90 €.

Kui ühest koolist 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

 

Registr. kuni      

17. detsember

 

Koolivaheaeg!

3. jaanuar
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus klassijuhatajatele, õpetajatele, nõustajatele, õppejuhtidele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele   

ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMINE LAPSEVANEMAGA KOOLIS (6 AT)

Lektor Merike Kaste MA

Maksumus  90 €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Registr. kuni      

22. detsember

 

Koolivaheaeg!

4. jaanuar
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide direktoritele, õppealajuhatajatele, nõustajatele, eripedagoogidele, õpetajatele, klassijuhatajatele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele                                   

NÜÜDISAEGNE ÕPIKÄSITUS. ÕPPIMINE 21. SAJANDIL EHK MUUTUSED ÕPPIMISES JA ÕPETAMISES. KUJUNDAVA HINDAMISE TÄHTSUS (6 AT)

Lektor Pille Tahker MA

Maksumus  90 €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Registr. kuni      

22. detsember

 

Koolivaheaeg!

5. jaanuar
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused, sotsiaal-, kultuuri- ja meditsiiniasutused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, ametnikele, poliitikutele, huvijuhtidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, klassijuhatajatele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele 

ÕPETAJA EETIKA, VÄÄRTUSED JA MORAAL. EESTI ÕPETAJAEETIKA KOODEKS (6 AT)

Lektor  Jaanus Noormägi  MTh, MA

Maksumus 90 €

Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

22. detsember

 

Koolivaheaeg!

6. jaanuar
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade direktoritele, õppealajuhatajatele, haridusametnikele, õppenõukogu sekretäridele, klassijuhatajatele, nõustajatele, hoolekogude  liikmetele, sotsiaal- ja hariduskomisjonide liikmetele, huvijuhtidele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele

KOOLI JA LASTEAIA ÕIGUSLIK REGULEERIMINE JA ÕIGUSAKTID. KOOLI ÕPPENÕUKOGU JA LASTEAIA PEDAGOOGILISE NÕUKOGU JA HOOLEKOGU ROLL JA ÜLESANDED. KOOSOLEKU ETTEVALMISTUS, LÄBIVIIMINE JA OTSUSTE VORMISTAMINE. PÕHIMÄÄRUSE, KODUKORRA JA LEPINGUTE SÕNASTAMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter PhD.

Maksumus 90 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

22. detsember

 

Koolivaheaeg!

7. jaanuar
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE  (6 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud Viivi Neare PhD.

Maksumus 90 €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

22. detsember

 

Koolivaheaeg!

7.-8. jaanuar Pühajärve SPA Hotell

Koolituspäevad Pühajärvel eeskätt eesti keele ja kirjanduse õpetajatele, raamatukogude ja kooliraamatukogude juhtidele ja töötajatele, aga ka kultuuritöötajatele, koolide ja lasteaedade õpetajatele, sotsiaaltöötajatele ja-pedagoogidele,  nõustajatele, lastekodude, hooldekeskuste ja noortekeskuste töötajatele  ning kõikidele kirjandushuvilistele      

BIBLIOTERAAPIA KASUTAMISE VÕIMALUSTEST JA VÕTETEST. KIRJANDUSE MÕJUST VASTUVÕTJALE (8 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Andrus Org PhD

Maksumus  170 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval 7. jaan. loengus- maksumus 90 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4 osalejat, siis soodustus 10 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Pühajärvele ja samal päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

17. detsember

 

12. jaanuar
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade hoolekogu esimeestele ja liikmetele, koolide ja lasteaedade direktoritele ja õppealajuhatajatele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele                  

HOOLEKOGU TÖÖ  KOOLIS JA LASTEASUTUSES. HOOLEKOGUDE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter PhD.

Maksumus 90 €.

Kui ühest hoolekogust/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

30. detsember

 

13. jaanuar
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele ja kõikidele huvilistele

ÕUESÕPPE KASUTAMINE LASTEAIAS (6 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling MA

Maksumus 90 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

30. detsember

 

14. jaanuar
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, kasvatajatele ja lasteaiaõpetajate abidele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, lasteaedade õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele 

ERIVAJADUSTEGA LAPS LASTEAIAS- LASTEASUTUSES JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. LAPSE INDIVIDUAALSE ARENGUKAVA KOOSTAMINE. (6 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud Viivi Neare PhD.

Maksumus 90 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Registr. kuni      

30. detsember

 

21. jaanuar
kell 11.00   Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste, organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, projektijuhtidele, arendusjuhtidele, nõustajatele, ametnikele ning kõikidele huvilistele

PROJEKTIDE PLANEERIMINE, KOOSTAMINE JA RAHASTAMINE. PROJEKTIDE JUHTIMINE (6 AT)

Lektor  Piret Koorep  MA

Maksumus  90 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

 

Registr. kuni      

11. jaanuar

 

Reisi toimumise aeg

ÕPPEREISID  2022. aastal!

Registreerimine

17.- 27. veebruar  2022 Costa Rica


Veel 1 vaba naiskoht!

Õppereis Costa Ricale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


COSTA RICA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 3590 €.      

 

KIIRE!

Registr. kuni                   30. november

 

Koolivaheaeg!

1.-8. märts  Araabia Ühendemiraadid, Dubai ja EXPO

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Araabia Ühendemiraatidesse (Dubai) ja EXPO (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1640 €.                                                                                     

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni                   5. detsember

 

21.- 24. aprill 2022 Holland

 

Õppereis Hollandisse ja lillefestivalile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HOLLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM. HOLLANDI LILLEKASVATUSTRADITSIOONID (8 AT)

Maksumus 1030 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %

 

 

Registr. kuni                  19. detsember

 

Koolivaheaeg!

23.- 30. aprill 2022

Lõuna-Hispaania

Veel 7 vaba kohta!

 

Õppereis Lõuna-Hispaaniasse (Andaluusiasse) (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HISPAANIA JA ANDALUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS,- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1130 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni                   5. detsember

Koolivaheaeg!  

23.-30. aprill 2022      Gran Canaria

Õppereis Gran Canariale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

GRAN CANARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1160 €.                                                                                        

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

 

Registr. kuni                    19. detsember

Koolivaheaeg!  

23.-30. aprill 2022          Costa del Sol

Õppereis Hispaaniasse-Costa del Sol (lennuk) kõikidele huvilistele 

HISPAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1160 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

 

Registr. kuni                    19. detsember

Koolivaheaeg!

26.- 30. aprill 2022 Türgi

Veel 4 vaba kohta!

 

Õppereis Türki (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                                                       

TÜRGI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 820 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.  Kui 4 osalejat, siis 3 %

Sama reis toimub ka 3.-7.05.2022!

KIIRE!

Registr. kuni                   5. detsember

 

30. aprill- 7. mai 2022 Madeira

Õppereis Madeirale (lennuk, buss kohapealkõikidele huvilistele

MADEIRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1430 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 3 %

 

Registr. kuni                    19. detsember

7.- 14. mai 2022 Maroko  

Veel 8 vaba kohta!  

Õppereis Marokosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MAROKO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1290 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni                   5. detsember

26. juuni- 2. juuli                 Iirimaa ja Põhja-Iirimaa  

Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Iirimaale ja Põhja-Iirimaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

IIRIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)             

Maksumus 1430 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %                         

 

KIIRE!

Registr. kuni                   5. detsember

26. juuni- 2. juuli 2022 Albaania

Õppereis Albaaniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele (8 AT)

ALBAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Maksumus  1090 €.                                                                                     

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                    19. detsember
27. juuni- 1. juuli 2022 Taani

Õppereis Taani (laev, lennuk, buss) kõikidele huvilistele                                        

TAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 890 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                    19. detsember

28. juuni- 5. juuli  2022 Rumeenia

Veel 7 vaba kohta!

Õppereis Rumeeniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

RUMEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1130 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 7.-14.08.2022!

 

KIIRE!

Registr. kuni                   5. detsember

28. juuni- 5. juuli  2022 Kreeka- Peloponnesos

Õppereis Kreekasse Peloponnesose poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KREEKA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni                    19. detsember
28. juuni- 5. juuli  2022 Lõuna-Itaalia ja Apuulia

Õppereis Lõuna- Itaaliasse ja Apuuliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)                                                                          

Maksumus  1230 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %.

 

Registr. kuni                    19. detsember
29. juuni- 6. juuli  2022 Šotimaa
Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Šotimaale (ja veidi Inglismaad- lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ŠOTIMAA JA INGLISMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1530 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni                   5. detsember

30. juuni- 3. juuli Ahvenamaa

Õppereis Ahvenamaale (laev, buss) kõikidele huvilistele

AHVENAMAA JA SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 550 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %                           

NB! Sama reis toimub ka 4.-7.08.2022!

 

Registr. kuni                    19. detsember
3.-10. juuli  2022 Põhja-Itaalia, Toscana

Õppereis Põhja-Itaaliasse Toscanasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)                                                                          

Maksumus  1130 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %.

 

Registr. kuni                    19. detsember
4.- 9. juuli 2022 Šveits

Õppereis Šveitsi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ŠVEITSI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                    19. detsember
5.- 12. juuli 2022  Põhja-Norra 

Õppereis Põhja-Norrasse (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 990 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %.

 

Registr. kuni                    19. detsember
 
7.- 10. juuli 2022 Leedu

Õppereis Leedumaale- Palanga, Klaipeda, Kura säär (buss) kõikidele huvilistele                                                      

LEEDU AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 395 €.   

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni                    19. detsember
11.-15. juuli  Fääri saared

Õppereis Fääri saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

FÄÄRI SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1430 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                    19. detsember
13.-20. juuli 2022 Sardiinia, Korsika ja Liguuria

Õppereis Sardiiniasse, Korsikale ja Liguuriasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                

SARDIINIA, KORSIKA JA ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)                                                                          

Maksumus  1230 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %.

 

Registr. kuni                    19. detsember
15.-20. juuli 2022 Bornholm

Õppereis Bornholmi saarele (laev, buss)  kõikidele huvilistele

 

BORNHOLMI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  840 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

 

Registr. kuni                    19. detsember
16.-23. juuli 2022 Gruusia

Õppereis Gruusiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

 

GRUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1150 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 30.07-6.08!

 

Registr. kuni                    19. detsember
16.-24. juuli 2022  Kesk-Norra, Bergen, Trollitee  

Õppereis Kesk-Norrasse, Bergenisse ja Trolliteele (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1020 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                    19. detsember
 
18.-23. juuli  2022 London ja Normandia       

Õppereis Londonisse ja Normandiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

LONDONI JA NORMANDIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                    19. detsember

19.-26. juuli 2022  Šotimaa, Inglismaa

Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Šotimaale ja Inglismaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ŠOTIMAA JA INGLISMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1490 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni                   5. detsember

 

20.-28. juuli 2022  Põhja-Makedoonia

Õppereis Põhja-Makedooniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele   

MAKEDOONIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni                    19. detsember
22.-26. juuli  Odessa            

Õppereis Odessasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ODESSA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 910 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                    19. detsember
24.-31. juuli 2022 Bulgaaria

Õppereis Bulgaariasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele (8 AT)

BULGAARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 990 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                    19. detsember
25.-29. juuli 2022 Island

Õppereis Islandile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ISLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1330 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                    19. detsember

28. juuli- 4. august 2022  Wales ja Cornwalli poolsaar

Veel 8 vaba kohta!

 

Õppereis Wales´i ja Cornwalli poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

WALES´i AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1430 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni                   5. detsember

 

5.-11. august 2022          Iirimaa

Õppereis Iirimaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele             

IIRIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Toimuvad ka psühholoogialoengud:

LEVINUMAD LOODUSTERAAPIAD.

Lektor Toivo Niiberg MSc

ENESETEADLIKKUS IGAPÄEVAELUS.

Lektor Aet Lass MA

Maksumus 1430 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                    19. detsember
6.-11. august 2022 Gotland

Õppereis Gotlandile (laev, buss)  kõikidele huvilistele 

GOTLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  850 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust.  Kui 4 osalejat, siis  3 %

 

Registr. kuni                    19. detsember
13.-20. august 2022 Portugal

Õppereis Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                    19. detsember
17.-21. august 2022 Kaliningrad

Õppereis Kaliningradi (buss) kõikidele huvilistele

KALININGRADI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 490 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

Registr. kuni                    28. jaanuar
11.-18. september 2022 Sitsiilia

Õppereis Sitsiiliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

SITSIILIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                    28. jaanuar
11.-20. september 2022 Assoori saared

Õppereis Assoori saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ASSOORIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 2090 €.                                                                                        

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                    28. jaanuar
6.-18. november 2022 Hawaii

Õppereis Hawaii saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HAWAII SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 4290 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

 

Registr. kuni                    28. jaanuar
11.-21. november 2022 Roheneemesaared 

Õppereis Roheneemesaartele- Cabo Verde (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ROHENEEMESAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 2890 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni                    28. jaanuar
13.-23. november 2022 Namiibia  

Õppereis Namiibiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


NAMIIBIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  4090 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 % 

 

Registr. kuni                    28. jaanuar
 

Registreerimine Koolituskeskus Vilko MÜ : E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob. 52 68 031

NB! Võimalus tellida ka koolitusi soovitud teemal kohapeale kursuste valikut näed siit: http://www.vilkokool.ee/?page_id=78

NB! Võimalus osta ka Vilko kinkekaart valitud summa ulatuses!

9.-19. juuli Itaalia ja Capri saar