KOOLITUSKALENDER

Koolituskeskus Vilko MTÜ 

Koolituskeskus Vilko MTÜ

KOOLITUSED (P.S. Kavad avanevad allolevas kalender-tabelis)

Mais Viljandis:

* Õuesõpe lasteaias

* Uuenenud õpikäsitus ja projektõpe lasteaias

* Kooli- ja lasteaiaprobleemide sotsiaalsed tagamaad ja õpistiilid

Juunis Viljandis:

* Projektide koostamine, juhtimine ja rahastamine

* Stressi ja negatiivsete tunnete ennetamine ja läbipõlemise vältimine

* Hariduslike erivajadustega õpilane koolis ja individuaalse õppekava koostamine

* Sotsiaalsed, hariduslikud ja käitumuslikud erivajadused ja andekus kui erivajadus

Augustis Pühajärve SPA Hotellis:

* Vägivald ja kiusamine koolis ja lasteasutuses. Selle märkamine, ennetamine ja sekkumine. Vaimne ja füüsiline vägivald

* Filmiõpe koolis

Augustis Viljandis:

* Kooli ja lasteaia õiguslik reguleerimine ja koosolekute läbiviimine

* Õpetaja eetika, väärtused ja voorused ning tehisaru

* Eesti kultuuri tähendusõpetus ja tüvitekstid

Septembris Viljandis:

* Erivajadustega laps lasteaias-lasteasutuses ja individuaalse arengukava koostamine

* Hoolekogu töö koolis ja lasteaias, selle käivitamine, seadusandlus ja koosolekute läbiviimine

10.-11. oktoober Narva-Jõesuu Meresuu SPA Hotellis:

* Venekeelne koolitus: Hariduslike erivajadustega õpilane koolis ja individuaalse õppekava koostamine

 

Koolituskeskus Vilko ÕPPEREISID VÄLISRIIKIDESSE (hea võimalus ka premeerida tublimaid, kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis soodustus, paljudel reisidel veel viimased vaba kohad!):

Sitsiilia koos Toivo Niibergi psühholoogiakoolitusega (veel 6 vaba kohta), Island (1+10 vaba kohta), Põhja-Saksa ja Rügeni saar (1 vaba koht), Sardiinia-Korsika (2 vaba kohta), Kreeta (2+6 vaba kohta), London (veel 1 vaba koht), Šveits (3 vaba kohta), Vormsi-Haapsalu (2 vaba kohta), Malta-Gozo (koolivaheaeg, 3 vaba kohta), Uus-Meremaa (2 vaba kohta), Rootsi (9 vaba kohta), Sri Lanka (5 vaba kohta), Hispaania-Costa del Sol (7 vaba kohta), Lõuna-Poola (6 vaba kohta), Hispaania-Andaluusia (8 vaba kohta), Montenegro (7 vaba kohta), Põhja-Itaalia-Toscana-Elba saar (6+10 vaba kohta), Edela-Prantsusmaa (6 vaba kohta), Fääri saared (4 vaba kohta), Holland-Belgia (8 vaba kohta), Ungari (6 vaba kohta), Leedu (13 vaba kohta), Ahvenamaa (10 vaba kohta), Soome ja Turu saarestik (10 vaba kohta), Soome, Ölandi saar (7 vaba kohta), Kesk-Norra-Bergen (8 vaba kohta), Wales (7 vaba kohta), Prantsusmaa-Normandia (8 vaba kohta), Bulgaaria (8 vaba kohta), Rumeenia (5 vaba kohta), Horvaatia-Dalmaatsia (6 vaba kohta), Põhja-Makedoonia, Tiroolid-Dolomiidid-Põhja-Itaalia (6 vaba kohta), Tenerife-La Gomera (10 vaba kohta), Gran Canaria (8 vaba kohta), Alpid ja Kesk-Euroopa (6 vaba kohta), Albaania (6 vaba kohta), Iirimaa ja Põhja-Iirimaa (10 vaba kohta), Slovakkia-Tatrad (10 vaba kohta), Küpros (koolivaheaeg), Türgi-Istanbul (koolivaheaeg), Lõuna-Prantsusmaa-Monaco (8 vaba kohta), Põhja-Kreeka (6 vaba kohta), Kreeka-Peloponnesos, Jordaania, Lõuna-Portugal (10 vaba kohta), Araabia Ühendemiraadid (Dubai)- Omaan (koolivaheaeg), Mauritius-Réunion (6 vaba kohta), Hawaii saared (veel 6 vaba kohta), Lanzarote ja Feurteventura saared (8 vaba kohta), Costa Rica (veel 5 vaba kohta)

 

KOOLITUSKALENDER

Iga koolituse/õppereisi täpsem kava avaneb PEALKIRJALE klikkides:

28. mai   

kell 11.00      Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele ja kõikidele huvilistele

ÕUESÕPPE KASUTAMINE LASTEAIAS (6 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

KIIRE!

Registr. kuni

21. mai

 

29. mai   

kell 11.00      Viljandi

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele ja kõikidele huvilistele

UUENENUD ÕPIKÄSITUSE RAKENDAMINE ALUSHARIDUSES. AVATUD ÕPIKESKKONNA JA PROJEKTIPÕHISE ÕPPETEGEVUSE KASUTAMINE (6 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

KIIRE!

Registr. kuni

21. mai

 

30. mai   

kell 11.00      Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) lasteaedade, lasteasutuste, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

KASVATUSE SOTSIAALSEST ASPEKTIST TEISITI KUI TAVALISELT. KOOLI- JA LASTEAIAPROBLEEMIDE SOTSIAALSED TAGAMAAD. TEMPERAMENT, ÕPISTIILID JA KOOLIEDU. ISELOOMU SEOS ÕPITULEMUSTEGA (6 AT)

Lektor Tallinna Ülikooli õppejõud, dotsent Mare Leino PhD

Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

KIIRE!

Registr. kuni

23. mai

 

4. juuni   

kell 11.00      Viljandi

 

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, õppealajuhatajatele, ametnikele, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

PSÜHHOTERAPEUDIKS ISEENDALE- STRESSI, PINGE JA NEGATIIVSETE TUNNETE ENNETAMINE. LÄBIPÕLEMISE VÄLTIMINE JA ISIKSUSE TUGEVNEMINE (6 AT)

Lektor psühholoog Ruth-Kaja Pekk MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Registr. kuni

24. mai

 

 

5. juuni   

kell 11.00      Viljandi

 

Praktiline koolitus kõikide asutuste, organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, projektijuhtidele, arendusjuhtidele, nõustajatele, ametnikele ning kõikidele huvilistele

PROJEKTIDE PLANEERIMINE, KOOSTAMINE JA RAHASTAMINE. PROJEKTIDE JUHTIMINE (6 AT)

Lektor Piret Koorep MA                                                                                                                                            Maksumus 100 €.

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

24. mai

 

13. juuni   

kell 11.00      Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele                                                                                  

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud ja nõustaja Viivi Neare PhD.

Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse  ka Vilko väikebussiga 

Registr. kuni

31. mai

 

18. juuni   

kell 11.00      Viljandi

 

le, kPraktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, lastekodud, lastehoiud, noorte- , kultuuri-, sotsiaal- ja huvikeskused) juhtidele, töötajatele, õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, sotsiaaltöötajateultuuritöötajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele                    

SOTSIAALSED, HARIDUSLIKUD JA KÄITUMUSLIKUD ERIVAJADUSED NING NENDEGA TOIMETULEK. ÕPIRASKUSED JA ANDEKUS KUI ERIVAJADUS (6 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus 100 €.

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust ja Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

7. juuni

 

22. august  

kell 11.00      Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade direktoritele ja õppejuhtidele, hoolekogu esimeestele ja liikmetele, haridusametnikele ja nõustajatele                                                        

 

KOOLI JA LASTEAIA ÕIGUSLIK REGULEERIMINE JA ÕIGUSAKTID. KOOLI ÕPPENÕUKOGU JA LASTEAIA PEDAGOOGILISE NÕUKOGU JA HOOLEKOGU ROLL JA ÜLESANDED. KOOSOLEKU ETTEVALMISTUS, LÄBIVIIMINE JA OTSUSTE VORMISTAMINE. PÕHIMÄÄRUSE, KODUKORRA JA LEPINGUTE SÕNASTAMINE (6 AT)

Lektor jurist, sotsioloog ja Tartu Ülikooli kauaaegne õppejõud Jüri Ginter PhD.

Maksumus 100 €.                                                                                      

Kui ühest hoolekogust/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3, siis 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust, Kambjast, Tartust või Puhjast Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Registr. kuni

13. august

 

26.-27. august Pühajärve SPA Hotell Praktilised koolituspäevad Pühajärve SPA Hotellis koolide, lasteaedade, lastehoidude, lastekodude, noortekeskuste ja noorteorganisatsioonide direktoritele, õppejuhtidele, nõustajatele, õpetajatele, klassijuhatajatele, eri- ja sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, sotsiaaltöötajatele, kasvatajatele, ametnikele, hariduskomisjonide ja hoolekogu liikmetele ja lapsevanematele

VÄGIVALD JA KIUSAMINE KOOLIS JA LASTEASUTUSES. SELLE MÄRKAMINE, ENNETAMINE JA SEKKUMINE. VAIMNE JA FÜÜSILINE VÄGIVALD (8 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus 180 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval, 26. augusti loengus- maksumus 110 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4, siis 10 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust ja Kanepist Pühajärvele ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

21. juuni

27.-28 august Pühajärve SPA Hotell Koolituspäevad Pühajärve SPA Hotellis nii põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetajatele kui ka teiste humanitaar-, sotsiaal- ja kunstiainete õpetajatele ja ringijuhtidele, aga ka kõikidele filmihariduse huvilistele ja huvikoolide õpetajatele
FILMIÕPE KOOLIS (8 AT)Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Andrus Org PhDMaksumus  180 €.P.S Võimalus osaleda ka ainult esimese päeva, 27. augusti loengus- maksumus 110 €.Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui  4, siis 10 %.
Registr. kuni

21. juuni

 

28. august  

kell 11.00      Viljandi

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade ja muude õppeasutuste direktoritele, õppealajuhatajatele, nõustajatele, huvijuhtidele, hoolekogu liimetele, haridusametnikele ja kõikidele õpetajatele

 

ÕPETAJA EETIKA: PÕHIMÕTTED, VÄÄRTUSED, VOORUSED JA TEHISARU        (6 AT)

Lektor jurist, sotsioloog ja Tartu Ülikooli kauaaegne õppejõud Jüri Ginter PhD.                                               

Lektor osalenud eetikakoodeksite analüüsimisel ja arendamisel

Maksumus 100 €.

Kui ühest hoolekogust/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3, siis 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust, Kambjast, Tartust või Puhjast Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

13. august

 

29. august  

kell 11.00      Viljandi

 

Praktiline koolitus eesti keele, kirjanduse ja kultuuri õpetajatele, kultuurijuhtidele, raamatukogude ja kooliraamatukogude juhtidele ja töötajatele, kultuuritöötajatele, koolide ja lasteaedade õpetajatele ning kõikidele kultuuri- ja kirjandushuvilisele


EESTI KULTUURI TÄHENDUSÕPETUS JA TÜVITEKSTID (6 AT)

Lektor Tallinna Ülikooli emeriitprofessor ja ühiskonnategelane

Rein Veidemann PhD

Maksumus  100 €. 

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

13. august

 

10. september   

kell 11.00      Viljandi

 

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, kasvatajatele ja lasteaiaõpetajate abidele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, lasteaedade õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele  

ERIVAJADUSTEGA LAPS LASTEAIAS- LASTEASUTUSES JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. LAPSE INDIVIDUAALSE ARENGUKAVA KOOSTAMINE. (6 AT)

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud ja nõustaja Viivi Neare PhD.

Maksumus 100 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse  ka Vilko väikebussiga 

Registr. kuni

30. august

 

26. september   

kell 11.00      Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade hoolekogu esimeestele ja liikmetele, koolide ja lasteaedade direktoritele ja õppejuhtidele ning haridusametnikele                            

HOOLEKOGU TÖÖ  KOOLIS JA LASTEASUTUSES. ASJALIKU JA JÄTKUSUUTLIKU HOOLEKOGU KÄIVITAMINE. HOOLEKOGUDE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE (6 AT)

Lektor jurist, sotsioloog ja Tartu Ülikooli kauaaegne õppejõud Jüri Ginter PhD.

Maksumus 100 €.

Kui ühest hoolekogust/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3, siis 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust, Kambjast, Tartust või Puhjast Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

13. september

 

10.-11. oktoober
Narva-Jõesuu Meresuu SPA Hotell
Praktilised koolituspäevad Narva-Jõesuu Meresuu SPA Hotellis VENE õppekeelega koolide (NB! koolitus ja koolitusmaterjalid vene keeles) eripedagoogidele, logopeedidele, nõustajatele, õppealajuhatajatele ja kõikidele õpetajatele

УЧАЩИЕСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ШКОЛЕ И ПОДДЕРЖКА ИХ УЧЕБЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА (8 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud ja nõustaja Viivi Neare PhD

Maksumus 180 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval, 10. oktoobri loengus- maksumus 110 €

Kui ühest koolist 2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4, siis soodustus 10 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust ja Jõhvist Narva-Jõesuusse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

13. september

 

Reisi toimumise aeg ÕPPEREISID
Registreerimine
25.-26. mai    

Vormsi, Haapsalu, Laulasmaa

Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Vormsi saarele, Haapsallu ja Laulasmaale (buss) kõikidele huvilistele                           

VORMSI JA HAAPSALU AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- JA SOTSIAALSÜSTEEM (8 AT) 

Maksumus 250 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

1.-5. juuni 

Austria ja nartsissifestival

 

 

Õppereis Austriasse koos nartsissifestivali  külastusega (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

AUSTRIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1130 €.

 

Müüdud!

Registr. ootelehele!

 

3.-10. juuni

Itaalia ja Capri saar
Õppereis Itaaliasse ja Capri saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus  1530 €.

 

Müüdud!

Registr. ootelehele!

7.-10. juuni 

Viin

 

Õppereis Viini koos Viini Filarmoonikute suveöö kontserdi külastusega (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

VIINI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1040 €.

 

Müüdud!

Registr. ootelehele!

13.-15. juuni
Soome ja Turu saarestikVeel 10 vaba kohta!
Õppereis Soome ja Turu saarestikku (laev, buss) kõikidele huvilistele

SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 510 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

26. juuni- 3. juuli

Kreeta 

Veel 2 vaba kohta!

NB! Sama reis toimub ka 1.-8.10-    6 vaba kohta!

Õppereis Kreeka Kreeta saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KREETA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 1600 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

27. juuni- 1. juuli
Taani
Õppereis Taani (laev, lennuk, buss) kõikidele huvilistele                                        

TAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1070 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

27. juuni- 4. juuli

Lõuna-Hispaania Andaluusia

Veel 8 vaba kohta!

NB! Sama reis toimub ka 19.-26.09!

Õppereis Lõuna-Hispaaniasse Andaluusiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HISPAANIA JA ANDALUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS,- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1470 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

28. juuni- 5. juuli  

Põhja-Itaalia, Toscana, Elba saar

Veel 6 vaba kohta!

NB! Sama reis toimub ka 6.-13.09- maksumus 1350 €- 10 vaba kohta!

Õppereis Põhja-Itaaliasse Toscanasse ja Elba saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus  1310 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

1.-8. juuli          

Rumeenia   

Veel 5 vaba kohta!

Õppereis Rumeeniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele (8 AT)

RUMEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Maksumus  1370 €.                                                                                     

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

3.-8. juuli  

Edela-Prantsusmaa

Dordogne`i piirkond

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Edela-Prantsusmaale Dordogne`i piirkonda (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PRANTSUSMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1390 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

3.-8. juuli 

Põhja-Saksamaa Rügeni saar ja Berliin

Veel 1 vaba koht!

 

Õppereis Põhja-Saksamaale Rügeni saarele ja Berliini (buss, lennuk) kõikidele huvilistele

PÕHJA-SAKSAMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1040 €.

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

4.-7. juuli             Leedu

Veel 12 vaba kohta!

NB! Sama reis toimub ka 15.-18. 08!

 

Õppereis Leedumaale- Palanga, Klaipeda, Kura säär (buss) kõikidele huvilistele

LEEDU AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 620 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

4.-9. juuli
 Šveits Veel 3 vaba kohta!
Õppereis Šveitsi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ŠVEITSI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1350 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

4.-11. juuli 

Põhja-Norra

            

Õppereis Põhja-Norrasse (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1160 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

4.-11. juuli
Šotimaa ja Inglismaa 
Õppereis Šotimaa ja Inglismaa (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele           

ŠOTIMAA JA INGLISMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)                                                               

Maksumus 1720 €.                                                                                        

Müüdud!

Registr. ootelehele!

6.-13. juuli 

Sardiinia, Korsika

Veel 2 vaba kohta!

Õppereis Sardiiniasse ja Korsikale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                

SARDIINIA, KORSIKA JA ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus  1610 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

9.-15. juuli 

Ungari

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Ungarisse (buss) kõikidele huvilistele

UNGARI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 890.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %                        

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

 

 

9.-15. juuli 

Ahvenamaa

Veel 10 vaba kohta!

NB! Sama reis toimub ka 14.-17.08!

Õppereis Ahvenamaale (laev, buss) kõikidele huvilistele

AHVENAMAA JA SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 660 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

12.-17. juuli
Ölandi saarVeel 7 vaba kohta!
 
Õppereis Ölandi saarele (laev, buss) kõikidele huvilistele

ÖLANDI SAARE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 920 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

14.-19. juuli 

Kesk-Norra, Bergen

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Kesk-Norrasse ja Bergenisse (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1090 €.                                                                                         

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

15.-19. juuli
Fääri saared

Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Fääri saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

FÄÄRI SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1540 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

15.-19. juuli
Island
Veel 1 vaba koht!NB! Sama reis toimub ka          29.07- 2.08- veel 10 vaba kohta!
Õppereis Islandile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ISLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1550 €.

 

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

15.-19. juuli
Rootsi
Veel 9 vaba kohta! 
Õppereis Rootsimaale (laev, buss)  kõikidele huvilistele 

ROOTSIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  790 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

17.-21. juuli
riigid ümber Bodensee järve  
Õppereis ümber Bodensee järve: Saksamaa–Šveits–Austria (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

SAKSAMAA, ŠVEITSI JA AUSTRIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1310 €.                                                                                   

Müüdud!

Registr. ootelehele!

18.-20. juuli 

Soome

Õppereis Soome (laev, buss) kõikidele huvilistele

SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 510 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

26. mai

18.-21. juuli

Leedu

Veel 13 vaba kohta!

 

NB! Sama reis toimub ka 22.-25.08

Õppereis Leedumaale: Vilnius-Kaunas-Druskininkai-Trakai (buss) kõikidele huvilistele

LEEDU AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 610 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

18.-25. juuli
Wales ja Cornwalli poolsaar
Veel 7 vaba kohta!
Õppereis Wales´i ja Cornwalli poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

WALES´i AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1850 €.                                                                                   

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

 

 

20.-25. juuli  

Prantsusmaa-Normandia

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Prantsusmaale ja Normandiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PRANTSUSMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1360 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

21.-28. juuli
Kesk-Norra, Bergen, Trollitee
 
Õppereis Kesk-Norrasse, Bergenisse ja Trolliteele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1330 €.                                                                                          

Müüdud!

Registr. ootelehele!

22.-29. juuli 

Bulgaaria

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Bulgaariasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

BULGAARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1220 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

 

22.-29. juuli

Horvaatia-Dalmaatsia    

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Horvaatiasse ja Dalmaatsia rannikule (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HORVAATIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1460 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

22.-30. juuli 

Põhja-Makedoonia

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Põhja-Makedooniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PÕHJA-MAKEDOONIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

23.-28. juuli 

Dolomiidid, Tirool ja Põhja-Itaalia

Veel 6 vaba kohta!

 

Õppereis Dolomiitidesse, Tirooli ja Põhja-Itaaliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

TIROOLI JA ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1450 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

23.-29. juuli 

Põhja-Rootsi, Jämtland

 

 

Õppereis Põhja-Rootsimaale ja Jämtlandi (laev, buss)  kõikidele huvilistele 

ROOTSIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  980 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

24.-30. juuli 

Lõuna-Poola

Veel 6  vaba kohta!

Õppereis Lõuna-Poolasse (buss) kõikidele huvilistele

POOLA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 790 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

30. juuli- 4. august 

Alpid ja Kesk-Euroopa   

Veel 6 vaba kohta!    

    

Õppereis Kesk-Euroopasse ja Alpidesse -Itaalia, Šveits, Austria, Tirool (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele  

KESK-EUROOPA JA ALPI RIIKIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1380 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

 

 

4.-9. august  

Gotland       

 

Õppereis Gotlandile (laev, buss)  kõikidele huvilistele 

GOTLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  980 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

8.-15. august 

Albaania

Veel 6 vaba kohta!

 

Õppereis Albaaniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ALBAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1360 €.                                                                                    

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

9.-15. august 

Iirimaa ja Põhja-Iirimaa 

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Iirimaale ja Põhja-Iirimaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

IIRIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1680 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

10.- 13. august
London  
Veel 1 vaba koht!
Õppereis Londonisse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

LONDONI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1180 €.

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

11.-17. august 

Slovakkia ja Tatrad

Veel 10 vaba kohta!
 

Õppereis Slovakkiasse ja Tatratesse (buss) kõikidele huvilistele 

SLOVAKKIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 890 €.                                                                                    

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

11.-18. august 

Hispaania- Baskimaa, Kantaabria

Õppereis Hispaaniasse- Baskimaa ja Kantaabria(lennuk) kõikidele huvilistele                                  

HISPAANIA JA BASKIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1490 €.      

Müüdud!

Registr. ootelehele!

 

12.-19. august 

Montenegro

Veel 7 vaba kohta!

 

Õppereis Montenegrosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                                

MONTENEGRO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1380 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

18.-23. august 

Lõuna-Prantsusmaa ja Monaco           

Veel 8 vaba kohta!   

Õppereis Lõuna-Prantsusmaale ja Monacosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PRANTSUSMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1260 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

9.-17. september
Põhja-Kreeka Veel 6 vaba kohta!
Õppereis Põhja-Kreekasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KREEKA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 1440 €.                                                                                        

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

16.-23. september 

Sitsiilia

Veel 6 vaba kohta!           

Õppereis Sitsiiliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele (8 AT)

SITSIILIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM

Reisil ka huvitav 2 AT psühholoogiakoolitus

LOODUSLÄHEDANE EHK SÜNERGEETILINE MÕTLEMISVIIS

Lektor psühholoog Toivo Niiberg MSc

Maksumus 1350 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

17.-24. september
Kreeka- Peloponnesos       
Õppereis Kreekasse Peloponnesose poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KREEKA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 1280 €.                                                                                        

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

26. mai

19.-23. september

Holland, Belgia

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Hollandisse ja Belgiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HOLLANDI JA BELGIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

19.-26. september

Hispaania-

Costa del Sol     

Veel 7 vaba kohta!            

Õppereis Hispaaniasse- Costa del Sol (lennuk) kõikidele huvilistele 

HISPAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 1330 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

23.-30. september 

Lõuna-Portugal 

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Lõuna-Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1430 €.                                                                                      

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

24. september-           1. oktoober  

Lõuna-Itaalia, Apuulia

 

Õppereis Lõuna- Itaaliasse ja Apuuliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele  

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1410 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

Koolivaheaeg!

14.-21. oktoober  

Araabia Ühendemiraadid (Dubai) ja Omaan

 

Õppereis Araabia Ühendemiraatidesse (Dubai) ja Omaani (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE JA OMAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1890 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

26. mai

Koolivaheaeg!

15.-22. oktoober  

Malta ja Gozo

Veel 3 vaba kohta!

 

Õppereis Maltale ja Gozole (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                           

MALTA JA GOZO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)                                                                          

Maksumus 1330 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

 

Koolivaheaeg!

16.-26. oktoober  

Küpros

 

Õppereis Küprosele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KÜPROSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM   (8 AT)

Maksumus 1330 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

26. mai

 

Koolivaheaeg!

16.-24. oktoober  

Jordaania

Õppereis Jordaaniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 
JORDAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)Maksumus 2190 €.Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %
Registr. kuni 

26. mai

Koolivaheaeg!

17.-21. oktoober  

Türgi,  Istanbul

 

Õppereis Türki Istanbuli (otselend, lennuk) kõikidele huvilistele

TÜRGI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1070 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

26. mai

 

Koolivaheaeg!

18.-25. oktoober

Tenerife ja La Gomera

Veel 8 vaba kohta!

 

Õppereis Kanaaria saartele Tenerife ja La Gomera (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

TENERIFE JA LA GOMERA  AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1740 €.                                                                                             

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

 

3.-10. november 

Lanzarote ja Feurteventura

Veel 8 vaba kohta!

 

Õppereis Kanaaria saartele Lanzarotele ja Feurteventurale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

LANZAROTE JA FEURTEVENTURA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1760 €.         

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

3.-14. november     

Mauritius ja Réunion

Veel 6 vaba kohta!

 

Õppereis Mauritiuse ja Réunioni saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

MAURITIUSE JA RÉUNIONI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 4090 €. 

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

8.-20. november 

Hawaii saared    

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Hawaii saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HAWAII SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 5490 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

10.-17. november

Gran Canaria      

Veel 8 vaba kohta!                         

Õppereis Gran Canariale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

GRAN CANARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1640 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

19.-29. november
Roheneemesaared 
Õppereis Roheneemesaartele- Cabo Verde (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ROHENEEMESAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Müüdud!

Registr. ootelehele!

2.-14. detsember
Sri Lanka Veel 5 vaba kohta!NB! Sama reis toimub  ka 17.02.-1.03. 2025
Õppereis Sri Lankasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                    

SRI LANKA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 2590 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

10.-25. veebruar 2025
Uus- Meremaa
 Veel 2 vaba kohta!
Õppereis Uus-Meremaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                    

UUS-MEREMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 6590 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

 

 

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

18.-28. veebruar 2025  Costa Rica

Veel 5 vaba kohta!

Õppereis Costa Ricale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

COSTA RICA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 4590 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

19. mai

Registreerimine Koolituskeskus Vilko MTÜ : E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob. 52 68 031

NB! Võimalus tellida ka koolitusi soovitud teemal kohapeale kursuste valikut näed siit: http://www.vilkokool.ee/?page_id=78

NB! Võimalus osta ka Vilko kinkekaart valitud summa ulatuses!

9.-19. juuli Itaalia ja Capri saar