KOOLITUSKALENDER

This page as PDF

Koolituskeskus Vilko MTÜ 

Koolituskeskus Vilko MTÜ

KOOLITUSED:

17. veebruaril Viljandis: erivajadustega laps lasteaias ja individuaalse arengukava koostamine

Koolivaheajal, 1.-2. märtsil Viimsi SPA Hotellis: tüvitekstid eesti kirjanduses ja kultuuris

veebruari-märtsi koolivaheajal Viljandis:

sotsiaalsed, hariduslikud ja käitumuslikud erivajadused ja andekus; kooli ja lasteaia õiguslik reguleerimine, õigusaktid ja koosolekute läbiviimine; stressi ja negatiivsete tunnete ennetamine ja läbipõlemise vältimine; hariduslike erivajadustega õpilane koolis ja individuaalse õppekava koostamine; õpetaja eneseanalüüs, koostöökultuur ja probleemide loov lahendamine

märtsis Viljandis:

uuenenud õpikäsitus ja projektõpe lasteaias;  kooli- ja lasteaiaprobleemide sotsiaalsed tagamaad, temperament, õpistiilid ja kooliedu; õuesõpe lasteaias; hoolekogu töö; projektide koostamine, juhtimine ja rahastamine

 

16.-17. märtsil Viimsi SPA Hotellis koolitus vene õppekeelega koolidele: hariduslike erivajadustega õpilane koolis ja individuaalse õppekava koostamine

12.-14. aprillil Lätimaal Jurmala SPA Hotellis: enesejõustamine ja stressi-väsimusega toimetulek keerulistel aegadel ja une tähtsus

aprilli koolivaheajal Viljandis: õpeteja eetika ja väärtused ning õpetajaeetika koodeks; õppimine ja õpetamine liitklassis

Koolituskeskus Vilko ÕPPEREISID VÄLISRIIKIDESSE (hea võimalus ka premeerida tublimaid, kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis soodustus, osadel reisidel veel viimased vaba kohad!):

Madeira (4 vaba kohta), Türgi-Istanbul (4 vaba kohta), Maroko (6 vaba kohta), Portugal (8 vaba kohta), Hispaania-Madrid (6 vaba kohta), Viin (6 vaba kohta), Montenegro (6 vaba kohta), Põhja-Poola, Taani (10 vaba kohta), Põhja-Norra (8 vaba kohta), Leedu (10 vaba kohta), Põhja-Itaalia-Toscana, Kreeta (8 vaba kohta), Ungari, Fääri saared (10 vaba kohta), Šveits (8 vaba kohta), Lõuna-Hispaania-Andaluusia, Lõuna-Hispaania-Costa del Sol, Rootsi, Bornholmi saar (6 vaba kohta), Island (8 vaba kohta), Prantsusmaa-Normandia (4 vaba kohta), Põhja-Makedoonia koos Toivo Niibergi psühholoogiakoolitusega (10 vaba kohta), Ahvenamaa (4 vaba kohta), Wales (6 vaba kohta), Sardiinia-Kosika (10 vaba kohta), Bulgaaria, Dolomiidid-Tirool-Põhja-Itaalia (5 vaba kohta), Kesk-Norra-Bergen (2 vaba kohta), Lõuna-Poola, Edela-Prantsusmaa, Gruusia (10 vaba kohta), Alpid, Rumeenia, Iirimaa-Põhja-Iirimaa (6 vaba kohta), Gotland (8 vaba kohta), Slovakkia-Tatrad (10 vaba kohta), Hispaania-Baskimaa (veel 10 vaba kohta), Pariis (10 vaba kohta), Kesk-Norra-Trollitee, Lõuna-Prantsusmaa-Monaco, Assoorid, Kreeka-Peloponnesos (5 vaba kohta), Tuneesia, Lõuna-Portugal (4 vaba kohta), Lõuna-Itaalia-Apuulia (8 vaba kohta), Albaania, Jordaania, Araabia Ühendemiraadid-Dubai-Omaan (koolivaheaeg), Küpros (koolivaheaeg), Malta-Gozo koos Toivo Niibergi psühholoogiakoolitusega (koolivaheaeg- 12 vaba kohta), Tenerife-LaGomera (koolivaheaeg), Gran Canaria, Mauritius, Namiibia, Roheneemesaared

KOOLITUSKALENDER

Iga koolituse/õppereisi täpsem kava avaneb PEALKIRJALE klikkides:

17. veebruar        kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, kasvatajatele ja lasteaiaõpetajate abidele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, lasteaedade õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele 

ERIVAJADUSTEGA LAPS LASTEAIAS- LASTEASUTUSES JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. LAPSE INDIVIDUAALSE ARENGUKAVA KOOSTAMINE. (6 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud ja nõustaja Viivi Neare  PhD.

Maksumus 100 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

KIIRE!

Registr. kuni

9. veebruar

Koolivaheaeg!

27. veebruar          kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, lastekodud, lastehoiud, noorte- , kultuuri-, sotsiaal- ja huvikeskused) juhtidele, töötajatele, õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, sotsiaaltöötajatele, kultuuritöötajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele                    

SOTSIAALSED, HARIDUSLIKUD JA KÄITUMUSLIKUD ERIVAJADUSED NING NENDEGA TOIMETULEK. ÕPIRASKUSED JA ANDEKUS (6 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus 100 €.                                                                                       

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust ja Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

17. veebruar

 

Koolivaheaeg!

1. märts              kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, õppealajuhatajatele, ametnikele, sotsiaal-, noorsoo- ja kultuuritöötajatele, õpetajatele ning kõikidele huvilistele

PSÜHHOTERAPEUDIKS ISEENDALE- STRESSI, PINGE JA NEGATIIVSETE TUNNETE ENNETAMINE. LÄBIPÕLEMISE VÄLTIMINE JA ISIKSUSE TUGEVNEMINE  (6 AT)

Lektor psühholoog Ruth-Kaja Pekk MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %.

Registr. kuni

17. veebruar

 

Koolivaheaeg!

1. -2. märts
Viimsi SPA Hotell

Koolituspäevad Viimsi SPA Hotellis eeskätt eesti keele ja kirjanduse õpetajatele, raamatukogude ja kooliraamatukogude juhtidele ja töötajatele, aga ka klassi- ja lasteaiaõpetajatele, kultuuritöötajatele ning kõikidele kirjandushuvilistele     

TÜVITEKSTID EESTI KIRJANDUSES JA KULTUURIS (8 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud ja ühiskonnategelane, emeriitprofessor Rein Veidemann PhD

Maksumus  195 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval, 1. märtsi loengus- maksumus 110 €.

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust, Kambjast ja Tartust Viimsisse ja teisel päeval tagasi ka Vilko bussiga

Registr. kuni

10. veebruar

Koolivaheaeg!

2. märts              kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE (6 AT)

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud ja nõustaja Viivi Neare PhD
Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist, Otepäält ja Osulast) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Registr. kuni

17. veebruar

Koolivaheaeg!

3. märts              kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) lasteaedade, lasteasutuste, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

ÕPETAJA ENESEANALÜÜS JA ENESEHINDAMISE PRAKTILISED VÕTTED JA VÄÄRTUSED. KOOSTÖÖKULTUUR ASUTUSES JA JUHTUMIPÕHISTE PEDAGOOGILISTE PROBLEEMIDE LOOV LAHENDAMINE (6 AT)

Lektor psühholoog, nõustaja ja kauaaegne ülikoolide õppejõud Made Torokoff-Engelbrecht PhD

Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist, Otepäält ja Osulast) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Registr. kuni

17. veebruar

 

6. märts              kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus lasteaedade, lastehoidude ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele ja kõikidele huvilistele

UUENENUD ÕPIKÄSITUSE RAKENDAMINE ALUSHARIDUSES. AVATUD ÕPIKESKKONNA JA PROJEKTIPÕHISE ÕPPETEGEVUSE KASUTAMINE (6 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist, Otepäält ja Osulast) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Registr. kuni

17. veebruar

 

7. märts              kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide (ka eri- ja ametikoolid) lasteaedade, lasteasutuste, lastekodude ja noortekeskuste õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

KASVATUSE SOTSIAALSEST ASPEKTIST TEISITI KUI TAVALISELT. KOOLI- JA LASTEAIAPROBLEEMIDE SOTSIAALSED TAGAMAAD. TEMPERAMENT, ÕPISTIILID JA KOOLIEDU. ISELOOMU SEOS ÕPITULEMUSTEGA (6 AT)

Lektor Tallinna Ülikooli õppejõud-dotsent Mare Leino PhD

Maksumus 100 €.

Kui ühest koolist/asutusest 2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui 3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist, Otepäält ja Osulast) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Registr. kuni

17. veebruar

 

10. märts              kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus lasteaedade ja lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, nõustajatele, ametnikele, õppealajuhatajatele ja kõikidele huvilistele

ÕUESÕPPE KASUTAMINE LASTEAIAS (6 AT)

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest lasteaiast/lasteasutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist, Otepäält ja Osulast) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Registr. kuni

17. veebruar

 

14. märts              kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide ja lasteaedade hoolekogu esimeestele ja liikmetele, koolide ja lasteaedade direktoritele ja õppealajuhatajatele, haridusametnikele ja kõikidele huvilistele                 

HOOLEKOGU TÖÖ  KOOLIS JA LASTEASUTUSES. HOOLEKOGUDE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE (6 AT)

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud Jüri Ginter  PhD.

Maksumus 100 €.

Kui ühest hoolekogust/asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3, siis 15 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust ja Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga. 

Registr. kuni

3. märts

 

16.-17. märts Viimsi SPA Hotell

Praktilised koolituspäevad Viimsi SPA Hotellis VENE õppekeelega koolide (NB! koolitus ja koolitusmaterjalid vene keeles) eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, õpetajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

УЧАЩИЕСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ШКОЛЕ И ПОДДЕРЖКА ИХ УЧЕБЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММA  (8 AT)

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE

Lektor kauaaegne Tallinna ja Tartu ülikoolide õppejõud ja nõustaja  Viivi Neare PhD

Maksumus  195 €.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval, 16. märtsi loengus- maksumus 110 €.

Kui ühest asutusest 2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viimsisse ja teisel päeval tagasi ka Vilko bussiga

Registr. kuni

10. veebruar

 

30. märts              kell 11.00     

Viljandi

Praktiline koolitus kõikide asutuste, organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, projektijuhtidele, arendusjuhtidele, nõustajatele, ametnikele ning kõikidele huvilistele

PROJEKTIDE PLANEERIMINE, KOOSTAMINE JA RAHASTAMINE. PROJEKTIDE JUHTIMINE (6 AT)

Lektor  Piret Koorep MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist, Otepäält ja Osulast) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

10. märts

 

12.-14. aprill Jurmala SPA Hotell

Praktilised koolituspäevad Lätimaal Jurmala SPA Hotellis (koos transpordiga Viljandi-Puhja-Tartu-Kambja-Kanepi-Võru-Valga-Jurmala ja tagasi) kõikide asutuste (ka koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste, huvikeskuste, sotsiaal-, tervishoiu- ja kultuuriasutuste, firmade) töötajatele, juhtidele ja nõustajatele, õpetajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele huvilistele                     

ENESEJÕUSTAMINE NING STRESSI, PINGE JA VÄSIMUSEGA TOIMETULEK KEERULISTEL AEGADEL. UNE VAJALIKKUS JA SELLE TEKITAMINE (8 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Maksumus 350 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

Registr. kuni

17. veebruar

 

Koolivaheaeg!    

24. aprill              kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, noortekeskuste jm. juhtidele, õpetajatele, ametnikele, huvijuhtidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, klassijuhatajatele ja kõikidele huvilistele

ÕPETAJA EETIKA, VÄÄRTUSED JA MORAAL. EESTI ÕPETAJAEETIKA KOODEKS (6 AT)

Lektor  Jaanus Noormägi  MTh, MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist, Otepäält ja Osulast) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

31. märts

 

Koolivaheaeg!    

27. aprill              kell 11.00     

Viljandi

 

Praktiline koolitus liitklassidega koolide ja väikekoolide õpetajatelejatele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele, õppealajuhatajatele ja direktoritele

ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE LIITKLASSIS. INDIVIDUAALNE TÖÖ  JA GRUPI  PSÜHHOLOOGILINE ARENG (6 AT)

Lektor  Malle Õiglas MA

Maksumus 100 €.

Kui ühest asutusest  2 osalejat, siis 10 % soodustust. Kui  3 osalejat, siis 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist, Otepäält ja Osulast) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Registr. kuni

31. märts

 

Reisi toimumise aeg

ÕPPEREISID!

Registreerimine

Koolivaheaeg!

21.- 24. aprill Holland             

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Hollandisse ja lillefestivalile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HOLLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM. HOLLANDI LILLEKASVATUSTRADITSIOONID (8 AT)

Maksumus 1130 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

Koolivaheaeg!

22.-29. aprill Lõuna-Hispaania, Andaluusia

 

Õppereis Lõuna-Hispaaniasse (Andaluusiasse) (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

HISPAANIA JA ANDALUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS,- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1300 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

NB! Sama reis toimub ka 23.-30.09.2023!

Müüdud!

Registr. ootelehele!

 

Koolivaheaeg!

22.-29. aprill  Hispaania- Costa del Sol

 

 

Õppereis Hispaaniasse-Costa del Sol (lennuk) kõikidele huvilistele 

HISPAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1220 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

NB! Sama reis toimub ka 23.-30.09.2023!

Müüdud!

Registr. ootelehele!

Koolivaheaeg!

24.- 27. aprill  London

 

Õppereis Londonisse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

LONDONI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 980 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

 

28. aprill-                5. mai               Madeira   

Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Madeirale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

MADEIRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1530 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

3.-7. mai Türgi-Istanbul

Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Türki Istanbuli (otselend, lennuk) kõikidele huvilistele

TÜRGI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 960 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

5.-12. mai       Maroko   

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Marokosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

MAROKO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1390 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

11.-14. mai        Tšehhi, Praha

Õppereis Tšehhi (Praha) (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PRAHA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 960 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

 

15.-21. mai  Portugal    

Veel 8 vaba kohta!   

Õppereis Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1430 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

25.-27. mai Madrid  

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Hispaaniasse Madridi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


MADRIDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 970 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

7.-10. juuni             Viin
Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Viini koos Filarmoonikute suveöökontserdi külastusega (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

VIINI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1040 €. 

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

12.-19. juuni  Montenegro

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Montenegrosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


MONTENEGRO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1210 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 14.-21.08.2023- 8 vaba kohta!

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

25.-29. juuni        Põhja-Poola

Õppereis Põhja-Poolasse (buss) kõikidele huvilistele

POOLA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 710 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

12. veebruar

4.-8. juuli                Taani

Veel 10 vaba kohta!

 

Õppereis Taani (laev, lennuk, buss) kõikidele huvilistele                                        

TAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1010 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

5.-12. juuli          Põhja-Norra

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Põhja-Norrasse (laev, buss) kõikidele huvilistele                                             

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1160 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

6.-9. juuli           Leedu

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Leedumaale- Palanga, Klaipeda, Kura säär (buss) kõikidele huvilistele

LEEDU AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 485 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 17.-20.08.2023

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

7.-14. juuli         Põhja-Itaalia, Toscana

Õppereis Põhja-Itaaliasse Toscanasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus  1310 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 8.-15.09.2023

Registr. kuni 

12. veebruar

 

7.-14. juuli   Šotimaa ja Inglismaa

 

Õppereis Šotimaale ja Inglismaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele           

ŠOTIMAA JA INGLISMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1640 €.

Müüdud!

Registr. ootelehele!

 

8.-15. juuli          Kreeta

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Kreeka Kreeta saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KREETA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1530 €.                                                                                   

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

9.-15. juuli           Ungari

Õppereis Ungarisse (buss) kõikidele huvilistele

UNGARI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 835 €

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Lennureis Ungarisse toimub 15.-18.08.2023- maksumus 990 €

Registr. kuni 

12. veebruar

 

10.-14. juuli         Fääri saared

Veel 10 vaba kohta!

 

Õppereis Fääri saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

FÄÄRI SAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1540 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

11.-15. juuli     Šveits 

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Šveitsi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ŠVEITSI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1170 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

11.-15. juuli        Rootsi

Õppereis Rootsi (laev, buss) kõikidele huvilistele

ROOTSI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 790 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

12. veebruar

 

14.-19. juuli     Bornholm

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Bornholmi saarele (laev, buss)  kõikidele huvilistele

BORNHOLMI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  990 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

17.-21. juuli          Island  

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Islandile (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ISLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1500 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

18.-23. juuli  Prantsusmaa, Normandia


Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Prantsusmaale- Normandia ja Loire’i oru lossid (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PRANTSUSMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1220 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

17.-25. juuli  Põhja-Makedoonia

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Põhja-Makedooniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PÕHJA-MAKEDOONIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Reisil ka Toivo Niibergi MSc huvitav psühholoogiakoolitus

ENESEJÕUSTAMINE NING STRESSI, PINGE JA VÄSIMUSEGA TOIMETULEK NING UNE TÄHTSUS JA SELLE TEKITAMINE

Maksumus 1190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

20.-23. juuli  Ahvenamaa
Veel 4 vaba kohta!

Õppereis Ahvenamaale (laev, buss) kõikidele huvilistele                                            

AHVENAMAA JA SOOME AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 610 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 3.-6.08.2023

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

20.-27. juuli        Wales

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Wales´i ja Cornwalli poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

WALES´i AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1590 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

22.-29. juuli  Sardiinia, Korsika

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Sardiiniasse ja Korsikale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                

SARDIINIA, KORSIKA JA ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM   (8 AT)

Maksumus 1410 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

23.-30. juuli  Bulgaaria

Õppereis Bulgaariasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

BULGAARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1170 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

12. veebruar

 

24.-29. juuli  Dolomiidid, Tirool ja Põhja-Itaalia
Veel 5 vaba kohta!

Õppereis Dolomiitidesse, Tirooli ja Põhja-Itaaliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele


TIROOLI JA ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1420 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

24.-30. juuli    Kesk-Norra, Bergen

Veel 2 vaba kohta!

 

 

Õppereis Kesk-Norrasse ja Bergenisse  (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1030 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust.

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

26. juuli – 1. august  Lõuna-Poola

Õppereis Lõuna-Poolasse (buss) kõikidele huvilistele

POOLA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 780 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

12. veebruar

30. juuli-4. august Edela-Prantsusmaa

Õppereis Edela-Prantsusmaale Dordogne´i (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

PRANTSUSMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1490 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

12. veebruar

 

30. juuli-6. august
GruusiaVeel 10 vaba kohta!

Õppereis Gruusiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

GRUUSIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1410 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

1.-6. august Itaalia, Šveitsi, Austria ja Tirooli Alpid       

Õppereis Alpidesse -Itaalia, Šveits, Austria, Tirool (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ALPI RIIKIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1300 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

12. veebruar

2.-9. august   Rumeenia

Õppereis Rumeeniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

RUMEENIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1300 €                                                                                   

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

12. veebruar

 

4.-10. august           Iirimaa ja Põhja-Iirimaa

Veel 6 vaba kohta!

Õppereis Iirimaale ja Põhja-Iirimaale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

IIRIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1590 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

5.-10. august  Gotland

Veel 8 vaba kohta!

Õppereis Gotlandile (laev, buss)  kõikidele huvilistele 

GOTLANDI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 980 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

6.-12. august  Slovakkia ja Tatrad

Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Slovakkiasse ja Tatratesse (buss) kõikidele huvilistele

SLOVAKKIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 835 €

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

7.-13. august Hispaania- Baskimaa
Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Hispaaniasse- Baskimaale (lennuk) kõikidele huvilistele 

HISPAANIA JA BASKIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1430 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

8.-11. august Pariis
Veel 10 vaba kohta!

Õppereis Pariisi (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PARIISI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  940 €                                                                                   

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

9.-17. august       Kesk-Norra, Trollitee

Õppereis Kesk-Norrasse, Bergenisse ja Trolliteele (laev, buss) kõikidele huvilistele

NORRA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1210 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

12. veebruar

 

20.-25. august  Lõuna-Prantsusmaa ja Monaco

Õppereis Lõuna-Prantsusmaale ja Monacosse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PRANTSUSMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1290 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

12. veebruar

11.- 20. september      Assoorid

Õppereis Assoori saartele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ASSOORIDE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 2190 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

12. veebruar

 

12.-19. september      Lõuna-Portugal      

Veel 8 vaba kohta!     

Õppereis Lõuna-Portugali (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

PORTUGALI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 1330 €.                                                                                         

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

NB! Sama reis toimub ka 25.09-2.10.2023- veel 8 vaba kohta!

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

19.-26. september 

Kreeka  

Veel 5 vaba kohta!        

Õppereis Kreekasse Peloponnesose poolsaarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KREEKA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

22.-29. september Tuneesia

Õppereis Tuneesiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

TUNEESIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

12. veebruar

 

26. september –      3. oktoober         Lõuna-Itaalia, Apuulia      

Veel 8 vaba kohta!     

Õppereis Lõuna- Itaaliasse ja Apuuliasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele  

ITAALIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL-  JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)  

Maksumus 1290 €.                                                                                   

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

4.-11. oktoober Albaania

Õppereis Albaaniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

ALBAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus  1350 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

12. veebruar

13.-21. oktoober Jordaania

Õppereis Jordaaniasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

JORDAANIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1990 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

12. veebruar

 

Koolivaheaeg!

17.-24. oktoober    Malta ja Gozo

Veel 12 vaba kohta!    

Õppereis Maltale ja Gozole (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                           

MALTA JA GOZO AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

NB! Reisil ka psühholoog Toivo Niibergi MSc huvitav psühholoogiakoolitus

MILLES PEITUB ÕNN JA ÕNNELIKKUS? POSITIIVNE MÕTLEMINE                                                                           

Maksumus 1230 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

KIIRE!

Registr. kuni 

5. veebruar

 

Koolivaheaeg!

18.-25. oktoober   Araabia Ühendemiraadid (Dubai) ja Omaan

Õppereis Araabia Ühendemiraatidesse (Dubai) ja Omaani (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ARAABIA ÜHENDEMIRAATIDE JA OMAANI AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)                                                        Maksumus 1790 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

12. veebruar

 

Koolivaheaeg!

19.-26. oktoober    Küpros

Õppereis Küprosele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

KÜPROSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM   (8 AT)

Maksumus 1250 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

12. veebruar

Koolivaheaeg!

20.-27. oktoober  Tenerife,  La Gomera               

Õppereis Kanaaria saartele Tenerife ja La Gomera (lennuk, buss kohapeal)  kõikidele huvilistele

TENERIFE JA LA GOMERA  AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1480 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

Registr. kuni 

12. veebruar

 

3.-10. november Gran Canaria

Õppereis Gran Canariale (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele                             

GRAN CANARIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 1290 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

Registr. kuni 

12. veebruar

 

3.-14. november      Mauritius

Õppereis Mauritiuse saarele (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele 

MAURITIUSE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 3590 €.

Kui ühest asutusest/perest 2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis 3 %

 

Registr. kuni 

12. veebruar

 

4.-14. november           Namiibia              

Õppereis Namiibiasse (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele)

NAMIIBIA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS- SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM  (8 AT)

Maksumus 4490 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

Registr. kuni 

12. veebruar

 

14.-24. november  Roheneemesaared

Õppereis Roheneemesaartele- Cabo Verde (lennuk, buss kohapeal) kõikidele huvilistele

ROHENEEMESAARTE AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM (8 AT)

Maksumus 2990 €.

Kui ühest asutusest/perest  2 osalejat, siis 2 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis  3 %

Registr. kuni 

12. veebruar

 

Registreerimine Koolituskeskus Vilko MTÜ : E-post: gunnar@vilkokool.ee või mob. 52 68 031

NB! Võimalus tellida ka koolitusi soovitud teemal kohapeale kursuste valikut näed siit: http://www.vilkokool.ee/?page_id=78

NB! Võimalus osta ka Vilko kinkekaart valitud summa ulatuses!

9.-19. juuli Itaalia ja Capri saar