ERIVAJADUSTEGA LAPS LASTEAIAS-LASTEASUTUSES JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. LAPSE INDIVIDUAALSE ARENGUKAVA KOOSTAMINE

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab 14. jaanuaril 2022 Viljandis 1-päevase  (6 AT)  praktilise koolituse

ERIVAJADUSTEGA LAPS LASTEAIAS-LASTEASUTUSES JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. LAPSE INDIVIDUAALSE ARENGUKAVA KOOSTAMINE

 

Lektor kauaaegne TLÜ õppejõud ja nõustaja  Viivi Neare PhD

Koolitusele on oodatud lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajad, kasvatajad, eripedagoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid, nõustajad, õppealajuhatajad, sotsiaaltöötajad, ametnikud ning kõik lapsevanemad ja huvilised

NB!   Vabariigi Valitsuse määrusega saab koolitustele ainult  vaktsineerimise  või  covidi läbipõdemise  tõendiga. Palun võtke kaasa vaktsineeritust või läbipõdemist tõendav dokument. Igasuguste Covid-testidega sellest kuupäevast koolitustele ei lubata. Palun kaasa võtta ka näomask.
 

NB! Grupp väike ja saal suhteliselt suur, nii et võimalus olla üksteisest piisaval kaugusel.

Koolituse eesmärk on:
– toetada õpetajaid ja kasvatajaid töös erivajadustega lastega;
– täpsustada õpetajate teadmisi laste arengu ja õppimise toetamisest üldise, tõhustatud ja eritoe tasandil ning IAK koostamisel;
– täpsustada õpetajate kujutlusi õppe sisu, protsessi, mahu ja tempo ning õppetöö-kasvatustöö korralduse kohandamisest laste arengu ja õppimise toetamiseks.

Koolituse õppekava-alateemad:

 • Erivajaduste mõiste ja olemus
 • Erivajadustega  laste jaotus, sealhulgas puudega lapsed
 • Enamesinevate erivajadustega laste õppimist takistavad arengu iseärasused (õpiraskustega laps  ja õpiraskuste diferentseerimine kergest vaimupuudest)
 • Erivajadustega lapse märkamine ja tema arengu ja käitumise toetamine kaudu
 • Õpi- ja käitumisraskuste kombineerumine, nende segistamine hüperkineetilise häirega
 • juhtumianalüüs ja sobivate meetmete ja õpikeskkonna kohandamine (praktiline seminar 1 AT)
 • Õppematerjali kohandamine
 • lapse individuaalse arengukava (IAK) koostamine

 

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab pildi EV olemusest ja EV laste jaotusest
 • Tunneb ära ja märkab lapse EV ilminguid
 • Oskab toetada EV lapse arengut ja käitumist
 • Oskab kasutada EV lapse õppimiseks sobivaid meetmeid ja kohandada õpikeskkonda
 • Oskab kohandada EV laste õppematerjali
 • Saab ülevaate IAK koostamisest

Koolitus kuulub  koolieelikute õpetajate koolituse õppekavarühma

Koolitus toimub 14. jaanuaril 2022 kell 11.00-16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

Koolituse maksumus 90 €  sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2).  10 % soodustust, kui ühest lasteaiast/lasteasutusest osalejaid vähemalt 2.

Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %. Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga. 

Soovijatel palun registreerida kuni 30. detsember  E-meilil: gunnar@vilkokool.ee  või  mob  52 68 031

NB! Nimetatud koolitust (ka venekeelset) võimalik tellida ka Vilkost lasteaeda kohapeale!

Lektorist: Viivi Neare PhD

Töökohad:
Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Pedagoogiline Seminar, dotsent- õppejõud
Lasteaed-nõustaja, Nõustamiskeskus-nõustaja
Haridustee:
Moskva Riiklik Pedagoogilise Instituudi Defektoloogia osakond
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus ja kvalifikatsioon:
Kaitstud teaduste kandidaadi (PhD) väitekiri teemal Arvu eelkujutluste omandamise iseärasused erivajadustega ja erivajadusteta 6 – 9-aastastel lastel
Loometöö
Osalus Grandiuuringus Tartu Ülikoolis teemal Hariduslike erivajadustega õpilased Eesti maa- ja linnakoolides. Nende toimetulek. .
Juhendanud ülikoolides magistritöid ja avaldanud arvukalt eripedagoogikaalaseid publikatsioone
Riiklikud teenetemärgid: Valgetähe V järk
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2005. aastast