ERIVAJADUSTEGA LAPS LASTEAIAS-LASTEASUTUSES JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. LAPSE INDIVIDUAALSE ARENGUKAVA KOOSTAMINE

Viljandi Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab 10. septembril  2024 (NB! UUS AEG!) Viljandis 1-päevase  (6 AT)  praktilise koolituse

ERIVAJADUSTEGA LAPS LASTEAIAS-LASTEASUTUSES JA ÕPPEMATERJALI KOHANDAMINE. LAPSE INDIVIDUAALSE ARENGUKAVA KOOSTAMINE

 

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud ja nõustaja  Viivi Neare PhD

Koolitusele on oodatud lasteaedade, lastehoidude, lastekodude ja noortekeskuste õpetajad, õpetaja abid, kasvatajad, eripedagoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid, nõustajad, õppealajuhatajad, sotsiaaltöötajad, ametnikud ning kõik lapsevanemad ja huvilised

 
Koolituse eesmärk on:
– toetada õpetajaid ja kasvatajaid töös erivajadustega lastega;
– täpsustada õpetajate teadmisi laste arengu ja õppimise toetamisest üldise, tõhustatud ja eritoe tasandil ning IAK koostamisel;
– täpsustada õpetajate kujutlusi õppe sisu, protsessi, mahu ja tempo ning õppetöö-kasvatustöö korralduse kohandamisest laste arengu ja õppimise toetamiseks.

Koolituse õppekava-alateemad:

 • Erivajaduste mõiste ja olemus
 • Erivajadustega  laste jaotus, sealhulgas puudega lapsed
 • Enamesinevate erivajadustega laste õppimist takistavad arengu iseärasused (õpiraskustega laps  ja õpiraskuste diferentseerimine kergest vaimupuudest)
 • Erivajadustega lapse märkamine ja tema arengu ja käitumise toetamine kaudu
 • Õpi- ja käitumisraskuste kombineerumine, nende segistamine hüperkineetilise häirega
 • juhtumianalüüs ja sobivate meetmete ja õpikeskkonna kohandamine (praktiline seminar 1 AT)
 • Õppematerjali kohandamine
 • lapse individuaalse arengukava (IAK) koostamine

 

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab pildi EV olemusest ja EV laste jaotusest
 • Tunneb ära ja märkab lapse EV ilminguid
 • Oskab toetada EV lapse arengut ja käitumist
 • Oskab kasutada EV lapse õppimiseks sobivaid meetmeid ja kohandada õpikeskkonda
 • Oskab kohandada EV laste õppematerjali
 • Saab ülevaate IAK koostamisest

Koolitus kuulub  koolieelikute õpetajate koolituse õppekavarühma

Koolitus toimub 10. septembril 2024 kell 11.00-16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

Koolituse maksumus 100 €  sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2).  10 % soodustust, kui ühest lasteaiast/lasteasutusest osalejaid vähemalt 2.

Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %. Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ka Vilko väikebussiga

 

Soovijatel palun registreerida kuni  30. august  E-post: gunnar@vilkokool.ee  või  mob  52 68 031

 

NB! Nimetatud koolitust (ka venekeelset) võimalik tellida ka Vilkost lasteaeda kohapeale!

Lektorist: Viivi Neare PhD

Töökohad:
Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Pedagoogiline Seminar, dotsent- õppejõud
Lasteaed-nõustaja, Nõustamiskeskus-nõustaja
Haridustee:
Moskva Riiklik Pedagoogilise Instituudi Defektoloogia osakond
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus ja kvalifikatsioon:
Kaitstud teaduste kandidaadi (PhD) väitekiri teemal Arvu eelkujutluste omandamise iseärasused erivajadustega ja erivajadusteta 6 – 9-aastastel lastel
Loometöö
Osalus Grandiuuringus Tartu Ülikoolis teemal Hariduslike erivajadustega õpilased Eesti maa- ja linnakoolides. Nende toimetulek. .
Juhendanud ülikoolides magistritöid ja avaldanud arvukalt eripedagoogikaalaseid publikatsioone
Riiklikud teenetemärgid: Valgetähe V järk
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2005. aastast