KUIDAS KÄIVITADA  ASJALIK JA JÄTKUSUUTLIK HOOLEKOGU KOOLIS JA LASTEASUTUSES? HOOLEKOGU ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab enne uue õppeaasta algust, 22. augustil 2023 Viljandis 1-päevase praktilise koolituse eeskätt koolide ja lasteaedade direktoritele, aga ka omavalitsuste haridusametnikele, hoolekogude esimeestele ja liikmetele ning omavalitsusjuhtidele ja hariduskomisjonide liikmetele 

KUIDAS KÄIVITADA  ASJALIK JA JÄTKUSUUTLIK HOOLEKOGU KOOLIS JA LASTEASUTUSES?

HOOLEKOGU ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE

 

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • Hoolekogude hea ja halb kogemus Eestis

 • Hoolekogu liikmete valimiste ettevalmistamine ja läbiviimine

 • Hoolekogu erinevad rollid.

 • Hoolekogu tegevuse õiguslikud alused.

 • Töö planeerimine ja aruandlus

 • Soovitused direktorile ja pidaja esindajale hoolekogu võimestamiseks

 • Praktiline seminar-arutlus 1 AT

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • Saab ülevaate hoolekogu reguleerivatest õigusaktidest ja oskab neid praktikas rakendada

  • Saab ülevaate hoolekogu võimalikust panusest ja oskab seda praktikas õigesti rakendada

  • Oskab ette valmistada ja sisse juhatada hoolekogu koosolekuid

  • Oskab oma tööd planeerida ja siduda hoolekogu tegevust kooli/lasteaia arengukavaga

  • Saab praktilised soovitused hoolekogu töölerakendamiseks

 

Koolitus kuulub õiguse õppekavarühma

 

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud jurist Jüri Ginter PhD

Koolitus toimub 22. augustil 2023 kell 11.00-16.00 Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse  saalis

Koolituse maksumus 100 € sisaldab ka  jaotusmaterjale ja kohvipause (2)

Kui ühest koolist/lasteaiast/omavalitsusest/hoolekogust)  osaleb vähemalt 2 liiget, siis soodustus 10%, kui aga vähemalt 3 osalejat, siis 15 % soodustust.

Väljastame  koolitustõendi antud koolituse (6 AT) läbimise kohta.

 

Soovijatel palun registreerida kuni 16. juuni  E-post: gunnar@vilkokool.ee   või mob 52 68 031  

 

NB! Koolitust võimalik tellida ka kohapeale ja ka korraga ühe omavalitsuse kõikidele haridusasutuste juhtidele ja hoolekogudele!

Lektorist: Jüri Ginter PhD

Töökohad: Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, koolikorralduse õppejõud-dotsent

TÜ eetikakeskuse konsortsiumi nõukogu liige, jurist,  doktorikraad a 1989

Teadustöö põhisuunad: Ühiskonnateadused ja kultuur; Õigusteadus; Avalik õigus- haridusõigus- ja poliitika, täiskasvanute haridus; Kasvatusteadused- Haridusõigus, hariduspoliitika, täiskasvanute koolitus, õpetajakoolitus
Doktori- ja magistritööde juhendaja Tartu Ülikoolis
Avaldanud hulga teaduslikke publikatsioone
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2012.a.