HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE

Viljandi Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab enne uue õppeaasta algust, 23. augustil 2024 Viljandis 1-päevase  (6 AT)  praktilise koolituse

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE

Lektor kauaaegne ülikoolide õppejõud ja nõustaja  Viivi Neare PhD

 

Koolitusele on oodatud koolide õpetajad, eripedagoogid, HEV- koordinaatorid, sotsiaalpedagoogid, nõustajad, õppealajuhatajad, klassijuhatajad, koolisisese nõustamismeeskonna liikmed, soovitatavalt ka kohaliku omavalitsuse hariduse- ja sotsiaalsektori töötajad ning  kõik huvilised 

 

Koolituse eesmärk on:
– toetada õpetajaid töös erivajadustega lastega kaasava hariduse tingimustes;
– täpsustada õpetajate teadmisi laste arengu ja õppimise toetamisest üldise, tõhustatud ja eritoe tasandil ning IÕK koostamisel;
– täpsustada õpetajate kujutlusi õppe sisu, protsessi, mahu ja tempo ning õppetöö korralduse kohandamisest laste arengu ja õppimise toetamiseks.

Koolituse sisu jaotub 3 ossa:
1. Tuge vajavad õpilased  koolis, nende jaotus.
2. Õppe sisu, protsessi, mahu ja tempo ning korralduse kohandamine kuni IÕK koostamise vajaduseni.
3. IÕK koostamine, õpetaja töökava.

Koolituse õppekava-alateemad:

  • hariduslike erivajaduste olemus
  • HEV õpikase märkamine ja tema arengu toetamine kaudu
  • HEV õpilane klassis, tema õppimise ja käitumise toetamine
  • juhtumianalüüs ja õpilase õppimiseks sobivate meetmete ja õpikeskkonna kohandamine (praktiline seminar 1 AT)
  • IÕK koostamine, õpetaja töökava.

 

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • Saab pildi HEV olemusest
  • Tunneb ära ja märkab HEV ilminguid õpilasel
  • Oskab toetada HEV õpilase arengut ja käitumist
  • Oskab kasutada HEV õpilase õppimiseks sobivaid meetmeid ja kohandada õpikeskkonda ja korraldust
  • Saab ülevaate ja näpunäiteid IÕK koostamisest

Koolitus kuulub hariduse interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

 

Koolitus toimub 23. augustil 2024 kell 11.00-16.00 Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

Koolituse maksumus 100 €  sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2).  10 % soodustust, kui ühest koolist/asutusest osalejaid vähemalt 2.

Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %. Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Soovijatel palun registreerida kuni 13. august e-post: gunnar@vilkokool.ee  või  mob 52 68 031

 

NB! Nimetatud koolitust (ka venekeelset)  võimalik tellida ka kooli kohapeale!

 

Lektorist: Viivi Neare PhD

Töökohad:
Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Pedagoogiline Seminar, dotsent- õppejõud
Lasteaed-nõustaja, Nõustamiskeskus-nõustaja
Haridustee:
Vändra Keskkool; Moskva Riiklik Pedagoogilise Instituudi Defektoloogia osakond
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus ja kvalifikatsioon:
Kaitstud teaduste kandidaadi (PhD) väitekiri teemal Arvu eelkujutluste omandamise iseärasused erivajadustega ja erivajadusteta 6 – 9-aastastel lastel
Loometöö
Osalus Grandiuuringus Tartu Ülikoolis teemal Hariduslike erivajadustega õpilased Eesti maa- ja linnakoolides. Nende toimetulek. .
Juhendanud ülikoolides magistritöid ja avaldanud arvukalt eripedagoogikaalaseid publikatsioone
Riiklikud teenetemärgid: Valgetähe V järk
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2005. aastast