KÄITUMINE JA TOIMETULEK ERIOLUKORDADES JA KRIISISITUATSIOONIS

Viljandi Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab 26. mail 2022 Viljandis 1-päevase  (6 AT)  praktilise koolituse  kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused, tervishoiu- ja päästeasutused), organisatsioonide, ettevõtete ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, ametnikele, sotsiaal-, pääste- politsei-, noorsoo-, meditsiini- ja kultuuritöötajatele ning kõikidele huvilistele     

 

KÄITUMINE JA TOIMETULEK ERIOLUKORDADES JA KRIISISITUATSIOONIS

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc
 

Õppekava sisu- koolituse alateemad:

  • Mis on kriis ja kriisiolukord?
  • Kriisi olemus
  • Kriisipsühholoogia ja nõustamise tähtsus
  • Kriisiolukorrast väljatulek
  • Juhtumianalüüsid-elulised näited (Praktiline seminar-arutlus 1 AT)
 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • Saab pildi kriisi olemusest, kriisiolukorrast ja kriisipsühholoogia põhitõdedest
  • Oskab toime tulla kriisiolukorras
  • Teab enesejõustamise põhitõdesid ja oskab neid praktikas kasutada
  • Oskab nõustada kolleege kriisisituatsioonis ja omab teadmisi kriisiolukorrast väljatulemiseks

Koolitus kuulub psühholoogia õppekavarühma

 

Koolitus toimub 26. mail 2022 kell 11.00-16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

 

Koolituse maksumus 90 € sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2) Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

10 % soodustust, kui ühest asutusest osalejaid vähemalt 2.  Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %

NB! 7 osalejal võimalus sõita ka Tartust Viljandisse  ja tagasi  Vilko väikebussiga.

P.S. Kohapeal võimalus osta ka sularaha eest T. Niibergi uuemaid raamatuid koos autogrammiga.

Soovijatel palun registreerida veel kuni 20. mai  E-meilil: gunnar@vilkokool.ee või   mob  52 68 031

 

NB! Nimetatud koolitust ja lektorit võimalik tellida ka kohapeale!

Lektorist: Toivo Niiberg MSc

Toivo Niiberg on lõpetanud viis kõrgkooli. Omab loodusteaduste, aianduse ja psühholoogia teadusmagistrikraade. Tema osalusel või ainuautorina on kokku ilmunud 100 trükist ja tuhandeid artikleid. Niiberg oli 1980–83 EPA aianduskateedri assistent, 1983–91 Räpina Sovhoostehnikumi õppedirektor, 1991–94 EPMÜ aianduse õppetooli assistent, 1994–95 dotsent, 1995–2004 lektor; 1999–2009 Akadeemia Nord psühholoogia õppejõud, prodekaan ja dekaan; 1991–2010 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täienduskoolituse psühholoogia õppejõud (endine EHA), 2005–2009 Audentese Ülikooli reklaamiteooria ja psühholoogia õppejõud, 2003–2012 Eesti Kunsti Akadeemia kunstipedagoogika osakonna õppejõud, 2012.a Räpina Aianduskooli kutseõpetaja ja psühholoog. 2003.a. erapsühholoog ja 2003.a OÜ Katriito asutajaliige ja psühholoog, perenõustaja. Toivo Niiberg on Eesti Huumoriliidu asutaja liige, Eesti Ajakirjanike Liidu ja Eesti Õpetajate Liidu liige (kuulub juhatuse koosseisu). 2001.a valiti Toivo Tallina Ülikooli täienduskoolituse keskuse aastaõppejõuks.2009.a omistati Toivole Räpina Aianduskooli aumärk ja elutööpreemia kauaaegse pedagoogilise töö eest. 2013. valiti Toivo Põlvamaa aastakoolitajaks.
Ta on avaldanud artikleid ajakirjades Maakodu, Pere ja Kodu, Kodutohter, Targu Talitaja, Eesti Naine, Vaimupuu, Toitumisteraapia, Psühholoogia Sinule, Õpetajate Leht, Päevaleht, SL Õhtuleht, Postimees, 60 pluss jne. 1998.a. valiti Toivo Maalehe parimaks kaasautoriks, ning talle omistati Maalehe Oskar.
Ta on avaldanud pseudonüümi Ivo Ivari all luuletusi, aforisme ja följetone. Ilmunud on neli luulekogu ja ta on 1987.a Eesti Luulekevade ja 1992.a. Eesti Luulesügise laureaat.

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2002. aastast.