SISEHINDAMINE KUI ÕPPEASUTUSE ARENGU TOETAJA. SISEHINDAMISE PÕHIMÕTTED, EESMÄRGID JA MEETODID

Koolituskeskus Vilko MÜ  korraldab  7. aprillil   2016   Viljandis praktilise  sisehindamise koolituse


SISEHINDAMINE KUI  ÕPPEASUTUSE  ARENGU TOETAJA. SISEHINDAMISE PÕHIMÕTTED, EESMÄRGID JA MEETODID

Lektor  Pille Tahker MA

Koolitus toimub   7. aprillil  kell 11.00-16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4    III korruse saalis.

Alateemad:

– sisehindamise eesmärgid, alused, funktsioonid ja meetodid
– kooli arengukava ja õppekava kui kooli strateegilised plaanid kooli arengustrateegia elluviimiseks ja pedagoogilise kontseptsiooni realiseerimiseks
– sisehindamise tulemustega arvestamine kooli arengukava ja õppekava arendamisel
– uue õppekava alusväärtused, sihiseade, eesmärgid ning väljakutsed (sh kõigi õpilaste võimetekohase toimetuleku ja arengu toetamine ja koostöö erinevate huvigruppidega õppekava eesmärgipärasel rakendamisel)
Väljastame koolitustõendi (6 AT)  vastava kursuse läbimise kohta.

Koolituspäeva maksumus  50 € sisaldab ka jaotusmaterjale ja  kohvipause (2)
Kui ühest koolist/asutusest vähemalt  2 osalejat, siis soodustus 10 %. Kui osalejaid 3, siis  soodustus  15 %

Soovijatel  palun registreerida  kuni  18. märts meilil: gunnar@viljandimaa.ee või telef 43 30 438, mob 52 68 031 

Koolitust võimalik tellida ka kooli kohapeale!