Sisehindamine lasteaias koos nõustamisega sisehindamisaruande valmimisel

Koolituskeskusel Vilko MÜ  korraldab lasteaedadele kohapeal  sisehindamise koolituse  koos sisehindamisaruande valmimisega.
Igale lasteaiale  1     6 AT koolituspäev+sisehindamisaruande valmimine koostöös lasteaia  juhtkonna ja õpetajatega.
SISEHINDAMINE KUI TULEMUSJUHTIMISE OSA  JA  LASTEASUTUSE PEEGELPILT.

Lektor Mari-Epp Täht MA
Õppekava struktuuri ja teemakäsitluse aluseks on haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009. a määrus nr 62 „Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes
Koolituse käigus analüüsitakse sisehindamissüsteemi erinevate võtmealade sisu ja tegevusnäitajaid, antakse praktilisi soovitusi sisehindamissüsteemi- ja personali eneseanalüüsi põhimõtete välja töötamiseks ning sisehindamise aruande koostamiseks.

Päev (soovitav laupäev,mis lasteaedadele paremini sobiks) võiks välja näha selline:

12.00 – 13.30               lasteasutuse  hindamine: teooria ja praktika

13.45 – 15.15                rühmatöö

15.30 – 17.00             rühmatööde ettekanne ja kokkuvõte
Esimeses poolteisttunnis antakse ülevaade õppeasutuste sise- ja välishindamisest nii teoorias kui praktikas (seadusandlik alus, eesmärgid), teises poolteisttunnis tegelevad rühmad (personalist moodustatakse 5 ca 4-liikmelist rühma) 5 sisehindamisvaldkonnaga, kolmandas poolteisttunnis toimub rühmatööde ettekanne ja kokkuvõte. Kohapeal valmib koostöös kogu personaliga sisehindamisaruande raamistik.
Kohapeal vajalik:  internetiühendus, dataprojektor (arvuti võtab lektor ise kaasa)
I ja III poolteisttund peaks toimuma suuremas ruumis, kuhu mahuks kogu personal. II poolteisttunniks oleks vajalik võimalus kasutada erinevaid ruume, aga võib ka nii, et töörühmad töötavad ühes suures ruumis koos, aga iga rühm ümber ühe laua.
Koolituse maksumus  770 € (6  akadeemilist tundi loenguid ja seminare, nõustamine sisehindamisaruande koostamisel enne ja pärast koolituspäeva kuni  aruande valmimiseni).
Igale koolituspäeval osalejale ka 6 AT koolitustõend.
Soovijatel palun koolituse aeg kokku leppida   telef 43 30 438, mob 52 68 031 või  meilil: gunnar@viljandimaa.ee