KUIDAS MÕISTA EESTI KULTUURI?

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab 28. veebruaril  2014 Viljandis emakeele- ja kirjandusõpetajatele, huvijuhtidele, kultuuriasutuste ja raamatukogude töötajatele, ametnikele ning kõigile kultuurihuvilistele 1-päevase koolituse

KUIDAS MÕISTA EESTI KULTUURI?

Teemad:

  • Reformatsioon esimese kultuuriplahvatusena. Luterliku kultuuri mõju eesti kultuurile.

  • Rahvuslik ärkamine kui teine kultuuriplahvatus – kultuurrahvusluse küsimus.

  • Eesti kultuuri modernistlik plahvatus. Noor – Eesti

  • Kultuurikatkestus 1940 – 1949. Eesti kultuuripaguluse kujunemine Läänes ja Eesti NSV-s.

  • Kultuur kui vastukultuur. Laulupidu kollektiivse identiteedi kandja ja kuulutajana.

  • Kultuur poliitilise avalikkuse asendajana.

  • 1990.aastate postmodernistlik kultuuriplahvatus. Uued meediumid.

  • Eesti kultuur turuühiskonnas. Kultuuri fragmenteerumine.

  • Eesti kultuur maailmakultuuri kontekstis.

Lektor: professor Rein Veidemann PhD

Koolitus toimub  28. veebruaril   2014 kell 11.00-16.00

Viljandis, Vabaduse plats  4 III korruse  saalis.

Koolituse maksumus 50 € (Vilko liikmetele 45 kr)

sisaldab  kohvipause (2) ja jaotusmaterjali.

Väljastatakse tõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

10 % soodustust, kui ühest koolist/asutusest  osalejaid vähemalt 2.

Soovijatel palun registreerida hiljemalt 21. veebruariks

telef.   4330 438,  mob 52 68 03152 68 031 või meilil: gunnar@viljandimaa.ee

Võimalus tellida kursust ka kohapeale!