ERIPEDAGOOGIKA KURSUS: HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTE ARVESTAMINE KOOLI ÕPPEKASVATUSPROTSESSIS

HARIDUSLIKE  ERIVAJADUSTE ARVESTAMINE  KOOLI ÕPPEKASVATUSPROTSESSIS

Kursus on mõeldud  nii iseseisva  eripedagoogika/ erivajaduste 160 t kursusena kui ka jätkukoolituseks neile, kes  sel kevadel  juba  160 t  eriõpetuse kursuse    Viljandis  on lõpetanud  ja soovivad saada  kokku vajalikku 320 t   eriõpetuse kvalifikatsiooni/ tunnistust ja  jätkukoolituseks  nendele, kes kunagi juba varem mingis õppeasutuses   160 t  eriõpetuse koolituse läbinud

(Väljastatakse tunnistus ja akadeemiline õiend ning  6 Euroopa ainepunkti ) Kursus sobib nii tavakoolide (ka lasteaedade)  kui ka erikoolide õpetajatele ja nõustajatele, HEV koordinaatoritele ning  lastega tegelevate komisjonide liikmetele.

NB! Hetkel uue kursuse algusaeg teadmata!

Kursus toimub Viljandis, Vabaduse plats 4   III korruse saalis. Kursus koosneb  6 x  2-päevastest õppesessioonidest  enamasti neljapäeviti ja reedeti (sessioonide esimesel päeval kell 11.00-16.00 ja teisel päeval kell 9.30-14.30) ning lõpeb  maikuus 2014   lõputööga.

Kursuse kogumaksumus 690 €. (Vilko liikmele 670 €) sisaldab ka jaotusmaterjale ja kohvipause (3 igal õppepäeval).

Kui ühest koolist/asutusest  vähemalt 2 osalejat, siis soodustus 2 %. Võimalus tellida juurde ka ööbimised  Viljandi kesklinna *** hotellis :  1 öö koos hommikusöögiga   a´ 25  €. (võimalik lisada koolitusarvele)

I sessioon

Kaasaegne tund ja hariduslike erivajadustega laste õppimise         suunamine.                       Võimete- ja tasemekohase õppetegevuse psühholoogiline alus.
Abiõppe didaktika valikküsimusi

II sessioon

Kaasaegne tund ja hariduslike erivajadustega laste õppimise suunamine.                 Emakeele ja matemaatika abiõppe valikküsimusi

III  sessioon

Koostöövõrgustik, meeskonnatöö
Kohalike ressursside kasutamise võimalused kooliarenduses, tugivõrgustik  ja    kooliväline tugivõrgustik

IV sessioon

Õpetaja pedagoogiline kompetentsus
Pedagoogiline kompetentsus ja õpetaja erinevad rollid koostöös.
Suhtlemisoskus ja konfliktide lahendamine meeskonnatöös.                          Õpetaja kui lapsevanemate nõustaja.

V sessioon 

Õpetuse diferentseerimine ja individuaalsus.
Individualiseeritud õpetuse sisu ja vormid pedagoogilises praktikas.      IÕK koostamine. Käitumise tugikava.

VI sessioon

Lapse vaatlus ja arengu jälgimine.
Erinevad vaatlusmeetodid. Arengu dokumenteerimine.        Info kogumine ja süstematiseerimine. Lõputöö kaitsmine.

Kavandatud õppejõud:
PhD Viivi Neare,  PhD Inga Mutso, MPA Ruuda Lind, MSc Liina Randmann, MSs Reet Laur,  MA Kärt Käesel, Ruth Raudsep, MA Helin Puksand, MA Irja Rebane, MA Tiina Kallavus. MSc Toivo Niiberg. P.S Lektorite valikus võib esineda muutusi.

INFO telef.   4330 438, mob 52 68 031   või meilil:  gunnar@viljandimaa.ee