POSITIIVSED SUHTED JA POSITIIVNE DISTSIPLIIN KOOLIS JA LASTEASUTUSES. ÕPIELU KVALITEET JA ÕPETAJA PSÜHHOLOOGILINE HEAOLU

Viljandi Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab 20. novembril 2023  Viljandis koolide, lasteaedade ja lastekodude juhtidele, õppealajuhatajatele, psühholoogidele, HEV-koordinaatoritele, sotsiaal- ja eripedagoogidele, klassijuhatajatele, ametnikele ning kõikidele õpetajatele ja kasvatajatele  6 AT koolituse

POSITIIVSED SUHTED JA POSITIIVNE DISTSIPLIIN KOOLIS JA LASTEASUTUSES. ÕPIELU KVALITEET JA  ÕPETAJA  PSÜHHOLOOGILINE HEAOLU

Toetav töökeskkond ei kujune iseenesest selleks on vaja kõigi ühiseid pingutusi. Kooli ja lasteasutuse  töökeskkond on tulvil emotsioonidest, mida tuleb osata juhtida ja positiivsel viisil rakendada. Selleks, et organisatsioonis kujuneks toetav õpi- ja õpetamise keskkond on vaja positiivseid suhteid, selgeid rolliootusi ning kõigile teada ja jõukohaseid norme.

Koolituse eesmärgiks on:

·         anda praktilisi teadmisi selle kohta, mis mõjutab õpetaja psühholoogilist heaolu ja kuidas tagada selle saavutamist koolis  ja lasteasutuses

·         kuidas luua positiivseid suhteid ja positiivset distsipliini, mis tagaks toetava õpi- ja õpetamiskeskkonna kujunemist

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

  • Positiivsed suhted ja positiivne distsipliin koolis ja lasteaias-lasteasutuses
  • Positiivsete suhete tähtsus ja mõju kollektiivi mikrokliimale
  • Õpielu kvaliteet koolis ja lasteasutuses ja selle hoidmine.
  • Õpetaja psühholoogiline heaolu, selle saavutamine ja hoidmine.
  • Praktiline seminar-arutlus  1 AT

Koolituse õpiväljundid

 

Koolituse läbinu:

  • Mõistab positiivsete suhtete ja positiivse distsipliini tähtsust koolis ja lasteasutuses
  • On saanud praktilisi teadmisi sellest, mis mõjutab õpetaja psühholoogilist heaolu ja kuidas tagada selle saavutamist koolis  ja lasteasutuses
  • Oskab tekitada ja hoida positiivseid suhteid ja distsipliini koolis ja lasteasutuses, mis tagaks toetava õpi- ja õpetamiskeskkonna kujunemist
  • Mõistab õpetaja psühholoogilise heaolu tähtsust ja oskab kaasa aidata selle saavutamisele ja toimimisele kollektiivis

Koolitus kuulub psühholoogia õppekavarühma

Lektor: psühholoog Liina Randmann PhD

 

Koolitus toimub 20. novembril 2023 kell 11.00-16.00   Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse  saalis.

Koolituse maksumus 100 €  sisaldab ka jaotusmaterjale ja kohvipause (2)

Väljastatakse koolitustõend kursuse (6 AT ) läbimise kohta.

Soovijatel palun registreerida kuni 3. november  e- post: gunnar@vilkokool.ee  või mob 52 68 031

 

NB! Nimetud koolitust võimalik tellida ka Vilkost kooli/lasteasutusse kohapeale!

Lektorist: Liina Randmann PhD

Töökohad ja ametid:
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Vanemlektor
Estonian Business School (SA Estonian Business School), doktorant
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Tööstuspsühholoogia instituut, Psühholoogia õppetool, Lektor
Haridustee:
Tallinna Tehnikaülikool, Estonian Business School, doktoriõpe, PhD (juhtimisteadus)
Tallinna Tehnikaülikool, sotsiaalteaduste magistrikraad (MSc)
Tartu Ülikool, filosoofia teaduskond, psühholoogia
Tallinna Pedagoogiline instituut (Tallinna Ülikool)
Organisatsiooniline tegevus:
Ärikorralduse instituudi nõukogu liige
Halduskorralduse bakalaureuse õppekava akadeemiline juht
Personalijuhtimise magistriõppekava programmi juht
Sotsiaalteaduskonna nõukogu ja õppekavakomisjoni liige
Tööstuspsühholoogia instituudi nõukogu liige
Halduskorralduse õppekava akadeemiline juhendaja
Humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi nõukogu ja bakalaureusetööde kaitsmiskomisjoni liige
Loometöö:
Töösooritust mõjutavad psühholoogilised ja keskkonna tegurid, töötajate heaolu, inimene-organisatsioon sobivus, organisatsioonikommunikatsioon ja eritasandi suhted..
Töötaja psühholoogiliste lepete kujunemist mõjutavad tegurid, lepete rikkumine ja mõju töösooritusele .
Teaduskraadid:
Doktorikraad PhD  2013, EBS
Magistrikraad MA 1999, Tallinna Tehnikaülikool
Juhendanud arvukalt doktori- ja magistritöid  ja avaldanud hulga teaduslikke publikatsioone.
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2010