SUHTLEMINE ERIVAJADUSTEGA LASTEGA. KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LASTE VAJADUSED JA MOTIVEERIMINE. KOLLEGIAALNE KOOSTÖÖ

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab koolivaheaja lõpus, 30. augustil  2017 Viljandis   1-päevase  (6 AT)  praktilise koolituse

NB! Koolitus jääb ära!

SUHTLEMINE ERIVAJADUSTEGA LASTEGA. KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LASTE VAJADUSED JA MOTIVEERIMINE. KOLLEGIAALNE KOOSTÖÖ

Lektor psühholoog  Mare Tuisk  MA

 

Koolitusele on oodatud  koolide  õpetajad, klassijuhatajad, õppealajuhatajad, HEV- koordinaatorid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid, nõustajad, huvijuhid, noorsootöötajad, ametnikud ning nõustamis- ja alaealiste komisjonide liikmed

 

Alateemad:

  • SUHTLEMINE ERIVAJADUSTEGA JA  LASTEGA
  •  KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LASTE ARENGUVAJADUSTE ISEÄRASUSED JA NENDE MOTIVEERIMINE
  • ÕPETAJA ENESEKEHTESTAMINE, TÖÖRAHU SAAVUTAMINE JA HOIDMINE TUNNIS JA TUNNIVÄLISTES OLUKORDADES
  • KONFLIKTIDE ENNETAMINE JA LAHENDAMINE
  • ERIVAJADUSTEGA LAPSE MOTIVATSIOONIST JA ENESEREGULATSIOONIST
  • KEHAKEEL, RUUMITEGURID, SÕNALISED PÖÖRDUMISED
  • KOLLEGIAALNE KOOSTÖÖ LAPSE SOTSIAALSE ARENGU TOETAMISEL


Koolitus toimub  30. augustil  2017    kell 11.00-16.00

Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

 

Koolituse maksumus 60 €  sisaldab jaotusmaterjale, saabumiskohvi ja kohvipause (2) Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

10 % soodustust, kui ühest koolist osalejaid vähemalt 2.  Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %

Soovijatel palun registreerida kuni 24. august

E-meilil: gunnar@vilkokool.ee või  telef.   4330 438, mob  52 68 031

NB! Nimetatud koolitust võimalik tellida ka kooli kohapeale!