OMAVALITSUSTE VOLIKOGUDE NING VALLA- JA LINNAVALITSUSTE TÖÖKORRALDUS. ISTUNGITE ETTEVALMISTUS JA LÄBIVIIMINE. OMAVALITSUSE ARENGUKAVA UUENDAMINE

Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab 19. novembril  2020 Viljandis  6 AT praktilise koolituse  omavalitsusjuhtidele, valla- ja linnasekretäridele, valla- ja linnavolikogude esimeestele ja liikmetele, volikogude sekretäridele, ametnikele, arendusjuhtidele, juristidele, valimisliitudele ning kõikidele poliitikutele ja huvilistele

OMAVALITSUSTE VOLIKOGUDE NING VALLA- JA LINNAVALITSUSTE TÖÖKORRALDUS. ISTUNGITE ETTEVALMISTUS JA LÄBIVIIMINE. OMAVALITSUSE ARENGUKAVA UUENDAMINE

 

Lektor jurist ja Tartu Ülikooli õppejõud  Jüri Ginter  PhD

 

Teemad:

  • Volikogu rollid  ja töökorraldus

  • Volikogu  tegevuse õiguslikud alused

  • Volikogu komisjonide roll ja töökorraldus

  • Töö planeerimine. Arengukava, eelarve ja õigusloome

  • Koosolekute ja istungite planeerimine, läbiviimine ja protokollimine

  • Millised on kohaliku omavalitsuse seosed riigi, erasektori, mittetulundussektori ja ajakirjandusega?

  • Milline on tööjaotus valitsuse ja ametnikega?

  • Valla ja linna õigusaktid

  • Millised on arenguvõimalused?

  • Rühmatööd ja arutelud

P.S. Sisu täpsustatakse eelnevalt vastavalt osalejate ootustele.

Vastavalt osalejate soovile kommenteeritakse ühte vastava valla või linna õigusakti.

 

Koolitus toimub  19. novembril kell 11.00-16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

Koolituse maksumus 80 €  sisaldab jaotusmaterjale, saabumiskohvi ja kohvipause (2).  10 % soodustust, kui ühest  asutusest osalejaid vähemalt 2.

Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %. Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

NB!  7  soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga!

Soovijatel palun registreerida kuni 30. oktoober  E-meilil: gunnar@vilkokool.ee  või  mob  52 68 031

NB! Nimetatud koolitust võimalik tellida ka omavalitsustesse kohapeale!