Koolituspäevad/курс-обучение Viimsi SPA-Hotellis: (NB! Учебные материалы и обучение на русском языке!) УЧАЩИЕСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ШКОЛЕ И ПОДДЕРЖКА ИХ УЧЕБЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА/ HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE

Viljandi Koolituskeskus Vilko MTÜ организует 24.-25.05. 2022 года в Viimsi SPA-Hotell  курс-обучение для русскоязычных школ: для специальных педагогов, координаторов HEV, социальных педагогов, логопедов, консультантов, завучей, преподавателей (курс и учебные материалы на русском языке)  (PS так как лекция-тренинг только в первый день, 24.05, возможность посещать только 1 день без банного центра)

Viljandi Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab  24.-25. mail  2022 Viimsi SPA-Hotellis  praktilise koolituse VENEkeelsete (koolitus ja koolitusmaterjalid vene keeles) koolide  eripedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, sotsiaalpedagoogidele, logopeedidele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, huvijuhtidele ja õpetajatele (P.S. kuna loeng-koolitus ainult esimesel päeval, 22. märtsil, siis võimalus osaleda ka ainult 1 päeval ilma saunakeskuseta, sisaldab lõunasööki)

УЧАЩИЕСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ШКОЛЕ И ПОДДЕРЖКА ИХ УЧЕБЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА (8 AT)

Подтемы:

– концепция особых образовательных потребностей в соответствии с Законом об основных школах и гимназиях
– Распределение студентов SEN, в том числе студентов с ограниченными возможностями
– особенности развития, которые препятствуют обучению большинства учеников с особыми потребностями (в основном ученик с трудностями в обучении и    дифференциация трудностей в обучении от легких умственных недостатков)
– сочетание трудностей в обучении и поведении и их гиперкинетических расстройств
– Краткое введение в настройку учебных материалов, а также характер и реализацию индивидуальной учебной программы.
– адаптация учебного материала

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE

Koolituse eesmärk on:
– toetada õpetajaid töös erivajadustega lastega kaasava hariduse tingimustes;
– täpsustada õpetajate teadmisi laste arengu ja õppimise toetamisest üldise, tõhustatud ja eritoe tasandil ning IÕK koostamisel;_
– täpsustada õpetajate kujutlusi õppe sisu, protsessi, mahu ja tempo ning õppetöö korralduse kohandamisest laste arengu ja õppimise toetamiseks.

Koolituse sisu jaotub 3 ossa:
1. Tuge vajavad õpilased  koolis, nende jaotus.
2. Õppe sisu, protsessi, mahu ja tempo ning korralduse kohandamine kuni IÕK koostamise vajaduseni.
3. IÕK koostamine, õpetaja töökava.

Koolituse õppekava-alateemad:

 • hariduslike erivajaduste olemus
 • HEV õpikase märkamine ja tema arengu toetamine kaudu
 • HEV õpilane klassis, tema õppimise ja käitumise toetamine
 • juhtumianalüüs ja õpilase õppimiseks sobivate meetmete ja õpikeskkonna kohandamine (praktiline seminar 1 AT)
 • IÕK koostamine, õpetaja töökava.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab pildi HEV olemusest
 • Tunneb ära ja märkab HEV ilminguid õpilasel
 • Oskab toetada HEV õpilase arengut ja käitumist
 • Oskab kasutada HEV õpilase õppimiseks sobivaid meetmeid ja kohandada õpikeskkonda ja korraldust
 • Saab ülevaate ja näpunäiteid IÕK koostamisest

Koolitus kuulub hariduse interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

 

Lektor kauaaegne  Tartu ja Tallinna ülikoolide õppejõud ja nõustaja Viivi Neare  PhD

 

Päevakava:

Teisipäev, 24. mai

11.00      Saabumine ja majutus (juhul, kui toad vabanenud)
11.15-12.45  Loeng-koolituse I osa

12.45-13.45  Lõunasöök hotelli restoranis

13.45-15.15  Loengu II osa

15.15-15.30  Kohvipaus

15.30-17.00  Loengu III osa

17.00-22.30   18+ saunakeskuse piiramatu ajaga külastus (tava saunakeskus on ajutiselt remondis)  ja võimalus omal kulul õhtusööki süüa hotelli pubis.

NB Võimalus ka soodushinnaga lisatasu eest külastada Atlantis H20 veekeskust.

 

Kolmapäev, 25. mai

8.00 -10.00 Hommikusöök

10.00- 11.30  18+ saunakeskuse külastus

10.00-12.00  Võimalus tellida kohapeal raviprotseduure

12.00          Tubade vabastamine

Koolituspäevade  maksumus  180 €. Kui ühest  koolist/asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval, 24. mail toimuvas loengus ilma  saunakeskuseta, sel juhul  maksumus a´ 100 € (sisaldab ka lõunasööki ja 1 kohvipausi).

 

Koolitus sisaldab:

 • Majutus 2-kohalistes tubades
 • 2 buffee sööki (lõuna, hommik)
 • Õhtune ja hommikune SPA 18+ saunakeskuse külastus (tava sauna-veekeskus on remondis)
 • 1 kohvipaus
 • Loengusaali üür
 • Loeng 6  AT
 • Väljastame koolitustõendi (2-päevane- 8 AT ja 1-päevane 6 AT) vastava kursuse läbimise kohta

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viimsisse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

Soovijatel võimalik registreerida veel TÄNA, 23. mai    emeilil: gunnar@vilkokool.ee või  mob 52 68 031   

NB! Nimetatud venekeelset koolitust võimalik tellida ka Vilkost kohapeale!

Lektorist: Viivi Neare PhD

Töökohad:
Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Pedagoogiline Seminar, dotsent- õppejõud
Lasteaed-nõustaja, Nõustamiskeskus-nõustaja
Haridustee:
Vändra Keskkool; Moskva Riiklik Pedagoogilise Instituudi Defektoloogia osakond
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus ja kvalifikatsioon:
Kaitstud teaduste kandidaadi (PhD) väitekiri teemal Arvu eelkujutluste omandamise iseärasused erivajadustega ja erivajadusteta 6 – 9-aastastel lastel
Loometöö
Osalus Grandiuuringus Tartu Ülikoolis teemal Hariduslike erivajadustega õpilased Eesti maa- ja linnakoolides. Nende toimetulek. .
Juhendanud ülikoolides magistritöid ja avaldanud arvukalt eripedagoogikaalaseid publikatsioone
Riiklikud teenetemärgid: Valgetähe V järk
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2005. aastast