Koolituspäevad/курс-обучение Narva-Jõesuu Meresuu SPA-Hotellis 10.-11.10: (NB! Учебные материалы и обучение на русском языке!) УЧАЩИЕСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ШКОЛЕ И ПОДДЕРЖКА ИХ УЧЕБЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА/ HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE

Viljandi Koolituskeskus Vilko MTÜ организует 10.-11.10. 2024. года в Narva-Jõesuu Meresuu SPA-Hotell  курс-обучение для русскоязычных школ: для специальных педагогов, координаторов HEV, социальных педагогов, логопедов, пcиxoлoгов, консультантов, завучей, преподавателей (курс и учебные материалы на русском языке)  (PS так как лекция-тренинг только в первый день, 10.19, возможность посещать только 1 день без oбeд и SPA-банного центра)

Viljandi Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab sügisel, 10.-11. oktoobril 2024 Narva-Jõesuu Meresuu SPA-Hotellis  praktilise koolituse VENE õppekeelega (koolitus ja koolitusmaterjalid vene keeles) koolide  eripedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, sotsiaalpedagoogidele, logopeedidele, psühholoogidele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, huvijuhtidele ja õpetajatele (P.S. kuna loeng-koolitus ainult esimesel päeval, 11. oktoobril, siis võimalus osaleda ka ainult 1 päeval ilma ilma õhtusöögi ja vee-saunakeskuseta, sisaldab kohvipausi)

УЧАЩИЕСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ШКОЛЕ И ПОДДЕРЖКА ИХ УЧЕБЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА (8 AT)

Подтемы:

– концепция особых образовательных потребностей в соответствии с Законом об основных школах и гимназиях
– Распределение студентов SEN, в том числе студентов с ограниченными возможностями
– особенности развития, которые препятствуют обучению большинства учеников с особыми потребностями (в основном ученик с трудностями в обучении и    дифференциация трудностей в обучении от легких умственных недостатков)
– сочетание трудностей в обучении и поведении и их гиперкинетических расстройств
– Краткое введение в настройку учебных материалов, а также характер и реализацию индивидуальной учебной программы.
– адаптация учебного материала

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE

Koolituse eesmärk on:
– toetada õpetajaid töös erivajadustega lastega kaasava hariduse tingimustes;
– täpsustada õpetajate teadmisi laste arengu ja õppimise toetamisest üldise, tõhustatud ja eritoe tasandil ning IÕK koostamisel;
– täpsustada õpetajate kujutlusi õppe sisu, protsessi, mahu ja tempo ning õppetöö korralduse kohandamisest laste arengu ja õppimise toetamiseks.

Koolituse sisu jaotub 3 ossa:
1. Tuge vajavad õpilased  koolis, nende jaotus.
2. Õppe sisu, protsessi, mahu ja tempo ning korralduse kohandamine kuni IÕK koostamise vajaduseni.
3. IÕK koostamine, õpetaja töökava.

Koolituse õppekava-alateemad:

 • hariduslike erivajaduste olemus
 • HEV õpikase märkamine ja tema arengu toetamine kaudu
 • HEV õpilane klassis, tema õppimise ja käitumise toetamine
 • juhtumianalüüs ja õpilase õppimiseks sobivate meetmete ja õpikeskkonna kohandamine (praktiline seminar 1 AT)
 • IÕK koostamine, õpetaja töökava.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab pildi HEV olemusest
 • Tunneb ära ja märkab HEV ilminguid õpilasel
 • Oskab toetada HEV õpilase arengut ja käitumist
 • Oskab kasutada HEV õpilase õppimiseks sobivaid meetmeid ja kohandada õpikeskkonda ja korraldust
 • Saab ülevaate ja näpunäiteid IÕK koostamisest

Koolitus kuulub hariduse interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

 

Lektor kauaaegne  Tartu ja Tallinna ülikoolide õppejõud ja nõustaja Viivi Neare  PhD

 

Päevakava:

Neljapäev, 10. oktoober

11.30      Saabumine ja majutus (juhul, kui juba toad vabanenud) Meresuu SPA Hotellis

12.00-13.30  Loeng-koolituse I osa

13.30-13.45  Kohvipaus

13.45-15.15  Loengu II osa

15.15-15.30  Paus (ilma kohvita)

15.30-17.00  Loengu III osa

18.00-20.00   Õhtusöök  hotelli restoranis (buffet)

19.00-22.00     Vee- ja saunakeskuse  piiramatu ajaga külastus

 

Reede, 11. oktoober

7.00 -10.00 Hommikusöök

9.00-11.30  vee- ja saunakeskuse külastus

9.00-11.30  Võimalus tellida kohapeal raviprotseduure

12.00          Tubade vabastamine

Koolituspäevade  maksumus 180 €. Kui ühest  koolist 2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S Võimalus osaleda ka ainult esimesel päeval, 16.mail toimuvas loengus ilma õhtusöögi ja vee-saunakeskuseta, sel juhul  maksumus a´ 110 € (sisaldab 1 kohvipausi).

 

2- päevane koolituspakett sisaldab:

 • Majutus 2-kohalistes tubades (soovi korral  ka 3- kohaline tuba) NB! Üksi toas olles lisatasu 40 €
 • 2 buffee sööki (õhtu, hommik)
 • Õhtune ja hommikune SPA ja saunakeskuse piiramatu ajaga külastus
 • 1 kohvipaus
 • Loengusaali üür
 • Loeng 6 AT
 • Väljastame koolitustõendi (2-päevane- 8 AT ja 1-päevane 6 AT) vastava kursuse läbimise kohta

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust ja Jõhvist Narva-Jõesuusse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

Soovijatel palun registreerida kuni 13. september epost: gunnar@vilkokool.ee või  mob 52 68 031   

NB! Nimetatud venekeelset koolitust võimalik tellida ka Vilkost kohapeale!

Lektorist: Viivi Neare PhD

Töökohad:
Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Pedagoogiline Seminar, dotsent- õppejõud
Lasteaed-nõustaja, Nõustamiskeskus-nõustaja
Haridustee:
Vändra Keskkool; Moskva Riiklik Pedagoogilise Instituudi Defektoloogia osakond
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus ja kvalifikatsioon:
Kaitstud teaduste kandidaadi (PhD) väitekiri teemal Arvu eelkujutluste omandamise iseärasused erivajadustega ja erivajadusteta 6 – 9-aastastel lastel
Loometöö
Osalus Grandiuuringus Tartu Ülikoolis teemal Hariduslike erivajadustega õpilased Eesti maa- ja linnakoolides. Nende toimetulek. .
Juhendanud ülikoolides magistritöid ja avaldanud arvukalt eripedagoogikaalaseid publikatsioone
Riiklikud teenetemärgid: Valgetähe V järk
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2005. aastast