KAASAEGNE MUUTUNUD ÕPIKÄSITUS JA SELLE RAKENDAMINE KOOLIS

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab uue aasta alguses koolivaheajal, 3. jaanuaril  2019 Viljandis 1-päevase  (6 AT)  praktilise koolituse

KAASAEGNE MUUTUNUD ÕPIKÄSITUS JA SELLE RAKENDAMINE KOOLIS

Lektor psühholoog  Made Torokoff-Engelbrecht  PhD

Koolitusele on oodatud  koolide (ka eri-, huvi- ja ametikoolid) õpetajad, õppealajuhatajad, eripedagoogid, HEV- koordinaatorid, sotsiaalpedagoogid, nõustajad, klassijuhatajad, ametnikud, koolijuhid ja kõik huvilised

Koolituse alateemad:

  • muutuva õpikäsituse, eestvedamise  ja koolikultuuri mõisted,  eesmärgid ja MÕK-i rakendamise eeldused kooli omaniku, kooli juhtkonna ja õpetajate tasandil;
  •  milliseid muutusi oleks vajalik teha koolielu korralduses, kuidas kaasajastada õppe sisu ja toetada õpetajate omavahelist koostööd ja professionaalset tagasisidet; kuidas senisest otstarbekamalt kasutada nii koolisiseseid kui kooliväliseid õpikeskkondi; mida tähendab efektiivne õpikeskkond;

praktilisi soovitusi, kuidas ja mil viisil  analüüsida õpetaja õpetamisstrateegiate repertuaare ja kuidas luua õpilastega õppimisprotsessis partnerlusel põhinevaid suhteid; kuidas säilitada distsipliinikultuur ja kehtestada ning tagada MÕK- s töörahu.

  • mil viisil ja kuidas suunata ning juhtida õppeprotsessi koostöösuhteid õppijate endi vahel, kuidas õpetada õpilasi õppima ja kriitiliselt mõtlema, kuidas õpilasi juhendada aktiivseks uurijaks-avastajaks ning vastutama oma tegevuste ja käitumise eest (millised alternatiivsed pedagoogilised meetodid ja võtted soodustavad  MÕK-t);
  • mida tähendab ettevõtlik mõtteviis  ja käitumine õppeprotsessis
  • loovus ja MÕK
  • MÕK ja koostöö lastevanematega; hinnanguline tagasiside kui õpetaja professionaalsuse uus tase
  • kuidas eesmärgistatult ettevõtlikkust arendada („Ettevõtliku käitumise 12 mudeli“ tutvustamine) ja praktilisi soovitusi;
  • intelligentse organisatsiooni tunnused ja õpetaja muutuvast rollis 21. sajandi kaasaegses koolis.

 

Koolitus toimub 3. jaanuaril 2019    kell 11.00-16.00 Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

Koolituse maksumus 70 €  sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2) 10 % soodustust, kui ühest koolist/asutusest osalejaid vähemalt 2.

Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %. Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

NB!   7  soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga!

Soovijatel palun registreerida kuni 27. detsember  E-meilil: gunnar@vilkokool.ee  või  mob  52 68 031

NB! Nimetatud koolitust võimalik tellida ka kohapeale!