UUED VÄLJAKUTSED KAASAEGSES TÖÖKESKKONNAS. KOOSTÖÖKULTUUR ASUTUSES NING JUHI JA TÖÖTAJA ENESEANALÜÜS JA ENESEHINDAMINE. PINGELISTE OLUKORDADE ELEGANTNE LAHENDAMINE

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab  12. novembril Viljandis  6 AT praktilise koolituse kõikide asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused, sotsiaal-, kultuuri- ja meditsiiniasutused jm.), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, arendusjuhtidele, personalitöötajatele, ametnikele, nõustajatele, koolide ja lasteaedade direktoritele, õppealajuhatajatele, klassijuhatajatele, õpetajatele ja kõikidele huvilistele

UUED VÄLJAKUTSED KAASAEGSES TÖÖKESKKONNAS. KOOSTÖÖKULTUUR ASUTUSES NING JUHI JA TÖÖTAJA ENESEANALÜÜS JA ENESEHINDAMINE.  PINGELISTE OLUKORDADE ELEGANTNE LAHENDAMINE (6 AT)

Lektor psühholoog  Made Torokoff-Engelbrecht  PhD

 

Koolitus toimub  12. novembril  2020    kell 11.00-16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4   III korruse saalis.

Alateemad:

  • Kaasaegne töökeskkond
  • Koostöökultuur asutuses
  • Pingeliste olukordade elegantne lahendamine
  • Eneseanalüüs
  • Enesehindamine
  • Juhi ja töötaja professionaalne areng ja läbipõlemise ennetamise võimalusi
  • Positiivse organisatsioonikäitumise mudel
  • Juhtumianalüüsid

 

Koolituse eesmärk: Anda ülevaade tänapäevastest nn kaisukaru-meetoditest konkreetsete juhtumite näitel, töösooritusvigadest läbiviidud uuringute põhjal ning teadlaste uusimatest järeldustest. Harjutada realistlikke lahendusi ja kasutatavaid võtteid lähtuvalt käitumise eripärast .

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu
a) teab, kuidas olla paindlik ning kiire reageerija ja oskab analüüsida, et leida sobilikke lahendusi lähtudes kliendi/töökaaslase käitumise eripäradest;
b) teab ülevaatlikult noorte ja täiskasvanute arengupsühholoogilist tausta;
d) mõistab enda uusi rolle koostöös kliendi ja kolleegidega;
e) mõistab, kuidas hoida usalduslikke suhteid ja enda vaimset tervist.

Koolituse maksumus 80 € sisaldab  kohvipause (2) Kui ühest asutusest  osalejaid vähemalt 2, siis  soodustus 10 %, kui 3 osalejat, siis 15 % soodustust.

Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

Soovijatel palun registreerida veel kuni  5. november  E-meilil: gunnar@vilkokool.ee või  mob 52 68 031

Koolitust võimalik tellida ka asutustesse kohapeale!