AVALIK ESINEMINE JA PSÜHHOLOOGILINE VALMISOLEK SELLEKS. ISIKSUSE TUGEVDAMINE. EDUKUS LÄBIRÄÄKIMISTEL NING PSÜHHOLOOGILISED EELDUSED JA METOODILISED VÕTTED SELLE SAAVUTAMISEKS

Viljandi Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab  enne uue õppeaasta algust, 28. augustil  2023  Viljandis  6  AT  praktilise koolituse

AVALIK ESINEMINE JA PSÜHHOLOOGILINE VALMISOLEK SELLEKS. ISIKSUSE TUGEVDAMINE. EDUKUS LÄBIRÄÄKIMISTEL NING PSÜHHOLOOGILISED EELDUSED JA METOODILISED VÕTTED SELLE SAAVUTAMISEKS

Kursus on mõeldud  asutuste (ka koolid, lasteaiad, noortekeskused), organisatsioonide ja omavalitsuste juhtidele ja töötajatele, ametnikele, nõustajatele,  psühholoogidele, direktoritele, õppealajuhatajatele, huvijuhtidele,  õpetajatele, klassijuhatajatele, poliitikutele, volikogu liikmetele ja kõikidele huvilistele

Lektor psühholoog  Ruth-Kaja Pekk MA

 

Koolitus toimub 28. augustil  2023 kell 11.00-16.00 Viljandis, Vabaduse plats 4   III korruse saalis

 

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

  • Psühholoogiline valmisolek ja eeldused  avalikuks esinemiseks ja läbirääkimisteks
  • Edukus läbirääkimistel ja metoodilised võtted
  • Isiksuse tugevdamine

Praktilisi harjutusi ja juhtumianalüüs, seminar-arutlus 1 AT


*Avaliku esinemise põhitõed –

1.Kellele ma esinen
2.Miks ma esinen
3.Suhtumise kujundamine kuulajatesse
4.Suhtumise kujundamine iseendasse

*Eesmärgipärane esinemine –

1.Esinemise ettevalmistamine. süstematiseerimine
2.Läbiva teema põhjalik valdamine
3.Lõplik struktuur

4.Haarav esinemise alustamine

*Toimetulek esinemishirmuga ja närvipingega –

1.Positiivsete mõtete kujundamine
2.Keskendumisoskused hirmu vältimiseks
3. Esinemiskindluse arendamine
4.Hääl, diktsioon, artikulatsioon

*Haarav ja mõjus esinemine –

1.Kuulajate veenmine
2.Kuulajate motiveerimine
3.Kuulajate inspireerimine
4.Mõjus esinemise lõpetamine; kuulajate küsimustele vastamine

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse eesmärgid:

*Esinemishirmuga toimetulek
*Hea esinemise komponentide ja tehnikate rakendamisoskuste saavutamine
*Oskused esinemise ettevalmistamiseks
*Enda esinemise analüüsioskuste rakendamine (ka videotreeningu raames)
*Hea diktsiooni, õige artikulatsiooni ja häälekasutuse üle kontrolli saavutamine
*Toimetulek kuulajate küsimustele vastamisega

Koolituse läbinu:

  • Saab pildi avaliku esinemise eeldustest ja metoodilistest võtetest ja oskab neid praktikas kasutada
  • Oskab toime tulla pingega enne avalikku esinemist
  • Oskab tugevdada oma isiksust ja on psühholoogiliselt valmis avalikuks esinemiseks
  • Oskab kasutada metoodilisi võtteid edukaks läbirääkimiseks

Koolitus kuulub psühholoogia õppekavarühma

Kursuse maksumus 100 € – sisaldab ka kohvipause (2) ja paljundusmaterjale.

10 % soodustust, kui ühest asutusest osaleb vähemalt 2 inimest. Kui osalejaid 3, siis 15 %  soodustust.

Väljastame koolitustõendi (6 AT)  kursuse läbimise kohta

 

Soovijatel palume registreerida kuni 21. august E-post: gunnar@vilkokool.ee või  mob  52 68 031

Soovijatel võimalus tellida nimetatud lektor ja koolitus ka Vilkost kohapeale!

 

Lektorist Ruth-Kaja Pekk MA

Hariduskäik:

Tallinna Pedagoogiline Instituut, algklasside õpetuse metoodik

Tartu Ülikool, psühholoogia

Töökohad:

Tallinna Ülikool, Eesti Majandusjuhtide Instituut, ETKVLi Tööstuskoondis, Tallinna Kesklinna Halduskogu, kuulub Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni.

Avaldanud publikatsioone ja artikleid.

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2005.a.