KOOLIVÄGIVALD NING SELLE MÄRKAMINE, ENNETAMINE JA SEKKUMINE. VAIMNE JA FÜÜSILINE VÄGIVALD

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab  11. juunil  2020 Viljandis 1-päevase  (6 AT)  praktilise koolituse koolide, lasteaedade, lastekodude ja muude lasteasutuste direktoritele, õppealajuhatajatele, õpetajatele, kasvatajatele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele,  HEV-koordinaatoritele, sotsiaaltöötajatele, nõustajatele, ametnikele, noorsoopolitseinikele, nõustamiskomisjonide liikmetele, lastevanematele ja kõikidele huvilistele

KOOLIVÄGIVALD NING SELLE MÄRKAMINE, ENNETAMINE JA SEKKUMINE. VAIMNE JA FÜÜSILINE VÄGIVALD

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Alateemad:

  • Lastevaheline koolivägivald ning selle ennetamine
  • Kiusamise ja koolivägivalla märkamine ja sekkumine
  • Vaimne ja füüsiline vägivald
  • Kooliklassi sotsiomeetriline analüüs
  • Vägivald ja kiusamine algab kodust
  • Sotsiaalmeedia vägivalla vahendina
  • Individuaalne töö vägivalla ohvriga
  • Õpetaja kui vägivalla ohver

 

Koolitus toimub  11. juunil 2020   kell 11.00-16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

 

Koolituse maksumus 80 € sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2) Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

10 % soodustust, kui ühest koolist/asutusest osalejaid vähemalt 2.  Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %

NB! 7 osalejal võimalus sõita ka Tartust Viljandisse  ja tagasi  Vilko väikebussiga.

P.S. Kohapeal võimalus osta ka T. Niibergi just äsja ilmunud uut huvitavat nõustavat raamatut “Troonipärijad” koos autogrammiga.

Soovijatel palun registreerida  kuni  29. mai  E-meilil: gunnar@vilkokool.ee või   mob  52 68 031

NB! Nimetatud koolitust ja lektorit võimalik tellida ka kohapeale!

Lektorist: Toivo Niiberg MSc

Toivo Niiberg on lõpetanud viis kõrgkooli. Omab loodusteaduste, aianduse ja psühholoogia teadusmagistrikraade. Tema osalusel või ainuautorina on kokku ilmunud 100 trükist ja tuhandeid artikleid. Niiberg oli 1980–83 EPA aianduskateedri assistent, 1983–91 Räpina Sovhoostehnikumi õppedirektor, 1991–94 EPMÜ aianduse õppetooli assistent, 1994–95 dotsent, 1995–2004 lektor; 1999–2009 Akadeemia Nord psühholoogia õppejõud, prodekaan ja dekaan; 1991–2010 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täienduskoolituse psühholoogia õppejõud (endine EHA), 2005–2009 Audentese Ülikooli reklaamiteooria ja psühholoogia õppejõud, 2003–2012 Eesti Kunsti Akadeemia kunstipedagoogika osakonna õppejõud, 2012.a Räpina Aianduskooli kutseõpetaja ja psühholoog. 2003.a. erapsühholoog ja 2003.a OÜ Katriito asutajaliige ja psühholoog, perenõustaja. Toivo Niiberg on Eesti Huumoriliidu asutaja liige, Eesti Ajakirjanike Liidu ja Eesti Õpetajate Liidu liige (kuulub juhatuse koosseisu). 2001.a valiti Toivo Tallina Ülikooli täienduskoolituse keskuse aastaõppejõuks.2009.a omistati Toivole Räpina Aianduskooli aumärk ja elutööpreemia kauaaegse pedagoogilise töö eest. 2013. valiti Toivo Põlvamaa aastakoolitajaks.
Ta on avaldanud artikleid ajakirjades Maakodu, Pere ja Kodu, Kodutohter, Targu Talitaja, Eesti Naine, Vaimupuu, Toitumisteraapia, Psühholoogia Sinule, Õpetajate Leht, Päevaleht, SL Õhtuleht, Postimees, 60 pluss jne. 1998.a. valiti Toivo Maalehe parimaks kaasautoriks, ning talle omistati Maalehe Oskar.
Ta on avaldanud pseudonüümi Ivo Ivari all luuletusi, aforisme ja följetone. Ilmunud on neli luulekogu ja ta on 1987.a Eesti Luulekevade ja 1992.a. Eesti Luulesügise laureaat.

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2002. aastast.