VÄÄRIKALT VANANEMINE. BIOLOOGILINE JA SOTSIAALNE VANUS. ELUKOMBED, TOIT JA UNI. MÄLU TREENIMINE. AIANDUSTERAAPIA

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab juba 2. veebruaril  2024 Viljandis 1-päevase  (6 AT)  praktilise koolituse sotsiaalasutuste, hooldekodude ja päevakeskuste juhtidele, töötajatele, hooldajatele, nõustajatele, sotsiaaltöötajatele, ametnikele, eakate ühendustele, eakatele ja nende pereliikmetele ning kõikidele huvilistele   

VÄÄRIKALT VANANEMINE. BIOLOOGILINE JA SOTSIAALNE VANUS. ELUKOMBED, TOIT JA UNI. MÄLU TREENIMINE. AIANDUSTERAAPIA (6 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

 

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • Bioloogiline ja sotsiaalne vanus.
 • Huvitavamaid fakte vananemisest.
 • Väärikalt vananemine.
 • Üksindus, üksildus ja eraklus kui erinevad emotsionaalsed tundmused
 • Elatunu ja vanur. Mida võtta ette üksildustunde peletamiseks?
 • Positiivsed ja negatiivsed mõtted.
 • Kuidas väärikalt vananeda?
 • Terved elukombed.
 • Keha väsimus ja toimetulek. Üleväsimuse juhttunnused. Füsioloogilise stressi olemus.
 • Vanadus ja tervislik toitumine
 • Unevajadus. Kuidas tekitada head und?
 • Tervislik toitumine
 • Valguse- ja liikumisvaegus.
 • Aiandusteraapia olemus ja väljundid. Aed kui vanaduse ja üksilduse leevendaja. Aiandusteraapia võimalusi hooldekodus.
 • Kuidas mälu treenida?
 • Juhtumianalüüs, praktilised näited (praktiline seminar 1 AT)

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab ülevaate bioloogilisest ja sotsiaalsest  vanusest ja nende erinevustest
 • Oskab hinnata elukommete ja toitumise tähtsust ja neid praktilises elus kasutada
 • Oskab lihtsamaid mälu treenimise võtteid
 • Teab aiandusteraapia kasulikkust ja oskab seda praktikas kasutada
 • Saab ülevaate une vajalikkusest ja oskab kasutada und soodustavaid praktilisi looduslikke vahendeid
 • Saab teadmise, et on ka võimalus väärikalt vananeda, kui seda ise tahta ja selle nimel tegutseda

 

Koolitus kuulub isikuarengu õppekavarühma

 

Koolitus toimub 2. veebruaril  2024   kell 11.00-16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

 

Koolituse maksumus 100 € sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2) Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

10 % soodustust, kui ühest asutusest osalejaid vähemalt 2.  Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %

NB! 7 osalejal võimalus sõita ka Võrust, Tartust ja Puhjast Viljandisse  ja tagasi  Vilko väikebussiga.

 

Soovijatel palun registreerida veel kuni 26. jaanuar  E-meilil: gunnar@vilkokool.ee või   mob  52 68 031

 

NB! Nimetatud koolitust ja lektorit võimalik tellida ka kohapeale!

Lektorist: Toivo Niiberg MSc

Toivo Niiberg on lõpetanud viis kõrgkooli. Omab loodusteaduste, aianduse ja psühholoogia teadusmagistrikraade. Tema osalusel või ainuautorina on kokku ilmunud 120 trükist ja tuhandeid artikleid. Niiberg oli 1980–83 EPA aianduskateedri assistent, 1983–91 Räpina Sovhoostehnikumi õppedirektor, 1991–94 EPMÜ aianduse õppetooli assistent, 1994–95 dotsent, 1995–2004 lektor; 1999–2009 Akadeemia Nord psühholoogia õppejõud, prodekaan ja dekaan; 1991–2010 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täienduskoolituse psühholoogia õppejõud (endine EHA), 2005–2009 Audentese Ülikooli reklaamiteooria ja psühholoogia õppejõud, 2003–2012 Eesti Kunsti Akadeemia kunstipedagoogika osakonna õppejõud, 2012.a Räpina Aianduskooli kutseõpetaja ja psühholoog. 2003.a. erapsühholoog ja 2003.a OÜ Katriito asutajaliige ja psühholoog, perenõustaja. Toivo Niiberg on Eesti Huumoriliidu asutaja liige, Eesti Ajakirjanike Liidu ja Eesti Õpetajate Liidu liige (kuulub juhatuse koosseisu). 2001.a valiti Toivo Tallina Ülikooli täienduskoolituse keskuse aastaõppejõuks.2009.a omistati Toivole Räpina Aianduskooli aumärk ja elutööpreemia kauaaegse pedagoogilise töö eest. 2013. valiti Toivo Põlvamaa aastakoolitajaks.
Ta on avaldanud artikleid ajakirjades Maakodu, Pere ja Kodu, Kodutohter, Targu Talitaja, Eesti Naine, Vaimupuu, Toitumisteraapia, Psühholoogia Sinule, Õpetajate Leht, Päevaleht, SL Õhtuleht, Postimees, 60 pluss jne. 1998.a. valiti Toivo Maalehe parimaks kaasautoriks, ning talle omistati Maalehe Oskar.
Ta on avaldanud pseudonüümi Ivo Ivari all luuletusi, aforisme ja följetone. Ilmunud on neli luulekogu ja ta on 1987.a Eesti Luulekevade ja 1992.a. Eesti Luulesügise laureaat.

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2002. aastast.