ÕUESÕPPE KASUTAMINE LASTEAIAS

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab  29. oktoobril 2020 Viljandis 1-päevase  (6 AT)  praktilise koolituse

ÕUESÕPPE KASUTAMINE LASTEAIAS

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud  Lehte Tuuling MA

Koolitusele on oodatud lasteaedade, lastehoidude ja muude lasteasutuste õpetajad, kasvatajad, eripedagoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid, nõustajad, õppealajuhatajad, ametnikud ning kõik lapsevanemad ja huvilised

Koolituse eesmärk:

  • vahendada teadmisi õuesõppe olemusest ja pedagoogilistest alustest
  • luua eeldused õuesõppe rakendamiseks lõimitud õppe-kasvatustegevuse läbiviimisel arvestades tegevuses osalejate vanust ja teadmiste hulka
  • toetada valmisolekut kasutada loodust ja linnaruumi kui õpikeskkonda

Koolituse alateemad:

  • Ülevaade õuesõppe pedagoogilistest lähtekohtadest
  • Õpiruumid erinevas tähenduses ja õuesõppes kasutatavad õppemeetodid, praktilised tegevused ümbritseva keskkonna tundmaõppimiseks kasutades õuesõpet
 

Koolitus toimub 29. oktoobril  2020    kell 11.00-16.00  Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

Koolituse maksumus 80 €  sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2).  10 % soodustust, kui ühest lasteaiast/lasteasutusest osalejaid vähemalt 2.

Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %. Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

NB!  8  soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga!

 

Soovijatel palun registreerida kuni  16. oktoober  E-meilil: gunnar@vilkokool.ee  või  mob  52 68 031

NB! Nimetatud koolitust võimalik tellida ka lasteaeda kohapeale!