Lehte Tuuling

Lektorist: Lehte Tuuling MA

Töökohad:

Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, Narva kolledž, psühholoogia, pedagoogika ja eelkooli pedagoogika lektor

Tallinna Ülikool, Rakvere Kolledz, Õpetajakoolituse osakond, lektor

Rakvere Pedagoogikakool, õpetaja

Tallinna Lasteaed-Algkool Pääsupesa, lasteaiaõpetaja

Varstu Keskkool, õpetaja

Haridustee:

Tallinna Ülikool, doktoriõpe

Tallinna Pedagoogikaülikool, Eelkoolipedagoogika, psühholoogia õpetaja õppekava, diplom Cum Laude

Tallinna Kaubandustehnikum

Organisatsiooniline tegevus:

Euroopa Koolieelse Kasvatuse Uurimise Assotsiatsiooni (EECERA) liige

TLÜ Hariduse valdkonnanõukogu liige

Eesti Lasteaednike Liidu liige

MTÜ Eesti Lugemisühing liige

Tallinna Ülikooli senati õppe- ja teaduskomisjoni liige

Lääne-Virumaa Keskkonnahariduse Ümarlaua liige

Teaduskraadid:

Magister, Tallinna Ülikool,

Doktorant, Tallinna Ülikool, õuesõpe koolieelses lasteasutuses

Tunnustused:

Eesti Vabariigi Valgetähe V klassi teenetemärk õuesõppe ja alushariduse edendamise eest

Tallinna Ülikooli tänukiri kauaaegse töö ja panuse eest Rakvere kolledži õppejõuna

Eesti Aasta õppejõu tiitli finalist, HTM tänukiri

Lääne-Virumaa aasta koolitaja eripreemia pikaajalise rahvusvahelise koolitamise eest

Tänukiri alushariduse valdkonna edendamise eest Tallinna Ülikoolis

Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri pikaajalise ja tulemusliku lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate koolitamise eest

Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri Eesti lasteaiaõpetajate kõrghariduse edendamise ning rahvusvahelise koostöö arendamise eest

Teadustöö:

Ühiskonnateadused ja kultuur; Kasvatusteadused; Pedagoogika ja didaktika

Töökasvatus koolieelses eas, Keskkonnaharidus ja õuesõpe, Mitmekultuuriline kasvatus ja eesti keele kui teise keele õpetamine

Juhendanud magisritöid ja avaldanud hulgaliselt publikatsioone.

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2020.a.