Andrus Org

Lektorist: Andrus Org PhD

Teaduskraadid:
doktorikraad, 2017, Eesti ulmekirjanduse žanrid ja nende poeetika, Tartu Ülikool.
magistrikraad (teaduskraad), 2001, Ulmekirjandus: žanri dimensioonid, Tartu Ülikool
Töökohad, ametid ja tegevused:
Tartu Ülikool, eesti kirjanduse lektor
Tartu H. Masingu Kool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja-metoodik
Riikliku õppekava keele ja kirjanduse valdkonna töörühma juht Innoves
Riikliku õppekava kirjanduse ainekava töörühma juht
Eesti Kirjanduse Selt
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna nõukogu liige
Haridustee:
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, eesti kirjanduse ja rahvaluule magistriõpe (MA) ja doktoriõpe (PhD)
Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekava, eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, eesti kirjandus ja rahvaluulemagistriõpe
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, eesti ja  soome-ugri filoloogia diplomiõpe
Helsingi Ülikool, soome keel ja kirjandus
Teaduspreemia: 2016,Tartu Ülikooli hea õpetamise grant oma õpetamise arendamiseks ja uurimiseks
Juhendanud paljusid doktori- ja magistri väitekirju ning avaldanud suure hulga publikatsioone.
Osalenud Tartu Ülikooli mitmetes õpetajahariduse ja eesti kirjanduse teadusprojektides
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2018.a.