Erivajaduste suvekool Pühajärve SPA Hotellis: AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS-LASTEASUTUSES. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU. HARIDUSLIKUD, SOTSIAALSED JA KÄITUMUSLIKUD ERIVAJADUSED NING NENDEGA TOIMETULEK. ÕPIRASKUSED JA ANDEKUS

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab juba HOMME, 22.-23. augustil 2023 Pühajärve SPA Hotellis praktilise ERIVAJADUSTE SUVEKOOLI kõikide koolide, lasteaedade, lastehoiudude, lastekodude ning noorte- ja nõustamiskeskuste juhtidele, eripedagoogidele, logopeedidele, sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, nõustajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele, ametnikele ja kõikidele õpetajatele

KIIRE- registr. veel TÄNA, 21. august!

Koolitusteema esimesel päeval, 22. augustil:

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS-LASTEASUTUSES. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU

Lektor eripedagoog, nõustaja ja kauaaegne ülikoolide õppejõud  Viive Neare PhD

Koolitusteema teisel päeval, 23. augustil:

HARIDUSLIKUD, SOTSIAALSED JA KÄITUMUSLIKUD ERIVAJADUSED NING NENDEGA TOIMETULEK. ÕPIRASKUSED JA ANDEKUS

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Päevakava:

Teisipäev, 22. august

11.30-12.00    Saabumiskohv (majutus juhul, kui toad vabanenud)

12.00-13.30    Koolituse I osa

13.30-13.45    Kohvipaus

13.45-15.15    Koolituse II osa

15.15-15.30    Seljasirutuspaus

15.30-17.00    Koolituse III osa

17.00-18.00    Õhtusöök restoranis, buffet

18.00-21.00    Veekeskuse (ujula, saunad) külastus

 

Kolmapäev, 23. august

8.00-10.00    Hommikusöök

8.00-   9.30   Veekeskuse külastus

10.00-11.30    Koolituse I osa

11.30-11.45    Kohvipaus

11.45-13.15    Koolituse II osa

13.15-14.00    Lõunasöök- buffet

14.00-15.30    Koolituse III osa

 

Koolituspäevade teemadest ja lektoritest:

 

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPS KOOLIS JA LASTEAIAS-LASTEASUTUSES. TEMA MÄRKAMINE JA ÕPPIMISE TOETAMINE PRAKTILISTE VÕTETE KAUDU

Lektor eripedagoog, nõustaja ja kauaaegne ülikoolide õppejõud  Viive Neare PhD

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, müüdid ja faktid
 • ATH lapse märkamine ja tema arengu toetamine ravi kaudu
 • ATH õpilane koolis, tema õppimise ja käitumise toetamine
 • ATH laps lasteaias-lasteasutuses, tema õppimise ja käitumise toetamine
 • juhtumianalüüs ja lapse õppimiseks sobivate meetmete ja õpikeskkonna kohandamine (praktiline seminar 1 AT)

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • Saab pildi aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemusest
 • Tunneb ära ja märkab aktiivsus- ja tähelepanuhäire ilminguid lapsel
 • Oskab toetada ATH lapse arengut ja käitumist
 • Oskab kasutada ATH lapse õppimiseks sobivaid meetmeid ja kohandada õpikeskkonda

Koolitus kuulub hariduse interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

HARIDUSLIKUD, SOTSIAALSED JA KÄITUMUSLIKUD ERIVAJADUSED NING NENDEGA TOIMETULEK. ÕPIRASKUSED JA ANDEKUS

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Õppekava sisu- koolituse alateemad:

 • Mis on ja mis ei ole erivajadus.
 • Erivajaduse uuem käsitlus.
 • Hariduslikud, käitumuslikud ja sotsiaalsed erivajadused
 • Õpiraskustega ja emotsionaalsete probleemidega laps.
 • Mis on ja mis ei ole õpiraskus?
 • Kuidas õpiraskustega ja emotsionaalsete probleemidega last aidata.
 • Vale vabakasvatus ja käitumishäired.
 • Töö lapsevanemaga.
 • Andekus kui erivajadus. Andekas ja indigolaps ning kuidas teda aidata
 • Juhtumianalüüsid-elulised näited (Praktiline seminar-arutlus 1 AT)
 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab ülevaate erinevatest  erivajadustest ja oskab neid praktikas märgata
 • Suudab eristada mis on ja mis ei ole erivajadus
 • Suudab toime tulla ja aidata käitumishäiretega ja emotsionaalsete probleemidega last
 • Tunneb ära õpiraskuse ja oskab õpilast praktikas aidata
 • Teab ja mõistab ka sotsiaalseid erivajadusi ning oskab teist inimest vastavalt võimalustele aidata
 • Oskab teha koostööd lapsevanemaga
 • Saab aru, et ka andekus on erivajadus ning oskab oma töös andekat õpilast aidata ja suunata

(P.S.  Kohapeal võimalus osta ka sularaha eest Toivo Niibergi uuemaid raamatuid koos autogrammiga)

Koolitus kuulub hariduse interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

 

Koolituspäevade (2 päeva)  maksumus  260 €.

Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

2- päevane koolituspakett sisaldab:

 • Majutus 2-kohalistes tubades (üksi toas olles lisatasu 30 €)
 • 3 buffee sööki (õhtu, hommik, lõuna)
 • Õhtune ja hommikune veekeskuse (saunade) külastus
 • saabumiskohv ja 2 kohvipausi
 • Loengusaali üür kahel päeval
 • Loengud 6+6  AT
 • loengumaterjalid
 • Väljastame koolitustõendi (14 AT, 1-päeval osalejale 6 AT) vastava kursuse läbimise kohta

P.S Võimalus osaleda ka ainult ühel päeval, 22. või 23. augusti koolitusel, sel juhul  maksumus a´ 120 € (sisaldab  õhtusööki või lõunasööki ja kohvipause,  ei sisalda SPA-saunakeskust). Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

P.S. 2 soovijal võimalus veel sõita Tartust Pühajärvele ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga. Buss väljub 22.08 kell 10.30 Tartu bussijaama juurest Hotell Tartu eest parklast

Soovijatel palun registreerida veel TÄNA, 21. august E-post:  gunnar@vilkokool.ee  või mob. 5268031  

 

NB! Neid teemasid ja lektoreid võimalik tellida ka Vilkost asutustesse kohapeale!

Lektoritest:

Viivi Neare PhD

Töökohad:
Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Pedagoogiline Seminar, dotsent- õppejõud
Lasteaed-nõustaja, Nõustamiskeskus-nõustaja
Haridustee:
Vändra Keskkool; Moskva Riiklik Pedagoogilise Instituudi Defektoloogia osakond
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus ja kvalifikatsioon:
Kaitstud teaduste kandidaadi (PhD) väitekiri teemal Arvu eelkujutluste omandamise iseärasused erivajadustega ja erivajadusteta 6 – 9-aastastel lastel
Loometöö
Osalus Grandiuuringus Tartu Ülikoolis teemal Hariduslike erivajadustega õpilased Eesti maa- ja linnakoolides. Nende toimetulek. .
Juhendanud ülikoolides magistritöid ja avaldanud arvukalt eripedagoogikaalaseid publikatsioone
Riiklikud teenetemärgid: Valgetähe V järk
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2005. aastast

Toivo Niiberg MSc

Toivo Niiberg on lõpetanud viis kõrgkooli. Omab loodusteaduste, aianduse ja psühholoogia teadusmagistrikraade. Tema osalusel või ainuautorina on kokku ilmunud 100 trükist ja tuhandeid artikleid. Niiberg oli 1980–83 EPA aianduskateedri assistent, 1983–91 Räpina Sovhoostehnikumi õppedirektor, 1991–94 EPMÜ aianduse õppetooli assistent, 1994–95 dotsent, 1995–2004 lektor; 1999–2009 Akadeemia Nord psühholoogia õppejõud, prodekaan ja dekaan; 1991–2010 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täienduskoolituse psühholoogia õppejõud (endine EHA), 2005–2009 Audentese Ülikooli reklaamiteooria ja psühholoogia õppejõud, 2003–2012 Eesti Kunsti Akadeemia kunstipedagoogika osakonna õppejõud, 2012.a Räpina Aianduskooli kutseõpetaja ja psühholoog. 2003.a. erapsühholoog ja 2003.a OÜ Katriito asutajaliige ja psühholoog, perenõustaja. Toivo Niiberg on Eesti Huumoriliidu asutaja liige, Eesti Ajakirjanike Liidu ja Eesti Õpetajate Liidu liige (kuulub juhatuse koosseisu). 2001.a valiti Toivo Tallina Ülikooli täienduskoolituse keskuse aastaõppejõuks.2009.a omistati Toivole Räpina Aianduskooli aumärk ja elutööpreemia kauaaegse pedagoogilise töö eest. 2013. valiti Toivo Põlvamaa aastakoolitajaks.
Ta on avaldanud artikleid ajakirjades Maakodu, Pere ja Kodu, Kodutohter, Targu Talitaja, Eesti Naine, Vaimupuu, Toitumisteraapia, Psühholoogia Sinule, Õpetajate Leht, Päevaleht, SL Õhtuleht, Postimees, 60 pluss jne. 1998.a. valiti Toivo Maalehe parimaks kaasautoriks, ning talle omistati Maalehe Oskar.
Ta on avaldanud pseudonüümi Ivo Ivari all luuletusi, aforisme ja följetone. Ilmunud on neli luulekogu ja ta on 1987.a Eesti Luulekevade ja 1992.a. Eesti Luulesügise laureaat.

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2002. aastast.