Koolituspäevad/курс-обучение Viimsi SPA-Hotellis: (NB! Учебные материалы и обучение на русском языке!) УЧАЩИЕСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ШКОЛЕ И ПОДДЕРЖКА ИХ УЧЕБЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА/ HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE

Koolituskeskus Vilko MTÜ организует 16.-17.03. 2023. года в Viimsi SPA-Hotell  курс-обучение для русскоязычных школ: для специальных педагогов, координаторов HEV, социальных педагогов, логопедов, пcиxoлoгов, консультантов, завучей, преподавателей (курс и учебные материалы на русском языке)  (P.S. так как лекция-тренинг только в первый день, 16.03, возможность посещать только 1 день (oбeд),  без SPA-банного центра)

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab 16.-17. märtsil 2023 Viimsi SPA-Hotellis  praktilise koolituse VENEkeelsete (koolitus ja koolitusmaterjalid vene keeles) koolide  eripedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, sotsiaalpedagoogidele, logopeedidele, psühholoogidele, nõustajatele, õppealajuhatajatele, huvijuhtidele ja õpetajatele (P.S. kuna loeng-koolitus ainult esimesel päeval, 16. märtsil, siis võimalus osaleda ka ainult 1 päeval ilma vee-saunakeskuseta, sisaldab lõunasööki ja kohvipausi)

УЧАЩИЕСЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ШКОЛЕ И ПОДДЕРЖКА ИХ УЧЕБЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА (8 AT)

Подтемы:

– концепция особых образовательных потребностей в соответствии с Законом об основных школах и гимназиях
– Распределение студентов SEN, в том числе студентов с ограниченными возможностями
– особенности развития, которые препятствуют обучению большинства учеников с особыми потребностями (в основном ученик с трудностями в обучении и    дифференциация трудностей в обучении от легких умственных недостатков)
– сочетание трудностей в обучении и поведении и их гиперкинетических расстройств
– Краткое введение в настройку учебных материалов, а также характер и реализацию индивидуальной учебной программы.
– адаптация учебного материала

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILANE KOOLIS NING TEMA ÕPPIMISE TOETAMINE ÕPPE SISU, PROTSESSI JA KORRALDUSE KOHANDAMISE KAUDU. INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KOOSTAMINE

Koolituse eesmärk on:
– toetada õpetajaid töös erivajadustega lastega kaasava hariduse tingimustes;
– täpsustada õpetajate teadmisi laste arengu ja õppimise toetamisest üldise, tõhustatud ja eritoe tasandil ning IÕK koostamisel;
– täpsustada õpetajate kujutlusi õppe sisu, protsessi, mahu ja tempo ning õppetöö korralduse kohandamisest laste arengu ja õppimise toetamiseks.

Koolituse sisu jaotub 3 ossa:
1. Tuge vajavad õpilased  koolis, nende jaotus.
2. Õppe sisu, protsessi, mahu ja tempo ning korralduse kohandamine kuni IÕK koostamise vajaduseni.
3. IÕK koostamine, õpetaja töökava.

Koolituse õppekava-alateemad:

 • hariduslike erivajaduste olemus
 • HEV õpikase märkamine ja tema arengu toetamine kaudu
 • HEV õpilane klassis, tema õppimise ja käitumise toetamine
 • juhtumianalüüs ja õpilase õppimiseks sobivate meetmete ja õpikeskkonna kohandamine (praktiline seminar 1 AT)
 • IÕK koostamine, õpetaja töökava.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab pildi HEV olemusest
 • Tunneb ära ja märkab HEV ilminguid õpilasel
 • Oskab toetada HEV õpilase arengut ja käitumist
 • Oskab kasutada HEV õpilase õppimiseks sobivaid meetmeid ja kohandada õpikeskkonda ja korraldust
 • Saab ülevaate ja näpunäiteid IÕK koostamisest

Koolitus kuulub hariduse interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

Lektor kauaaegne  Tartu ja Tallinna ülikoolide õppejõud ja nõustaja Viivi Neare  PhD

 

Päevakava:

Neljapäev, 16. märts

11.30 Saabumine ja majutus (juhul, kui juba toad vabanenud)
12.00-13.30 Loeng-koolituse I osa

13.30-14.30 Lõunasöök hotelli restoranis (buffet)

14.30-16.00 Loengu II osa

16.00-16.15 Kohvipaus

16.15-17.45 Loengu III osa

18.00-22.00  Vee- ja saunakeskuse piiramatu ajaga külastus -kaasa ujumisriided!

P.S. Võimalus omal kulul õhtusööki süüa hotelli pubis.

Võimalus kohapeal tellida omal kulul raviprotseduure

Reede, 17. märts

7.30-10.00 Hommikusöök

9.30- 11.30  Vee- ja saunakeskuse külastus ja  võimalus tellida kohapeal raviprotseduure

12.00         Tubade vabastamine

Koolituspäevade maksumus  195 € 

(Üksinda toas ööbimise lisatasu 30 €)

P.S. Kuna koolitus ainult esimesel päeval, siis võimalus osaleda ka ainult esimese päeva, 16. märtsi loengus, sel juhul maksumus 110 €  (sisaldab rikkalikku lõunasööki ja kohvipausi, ei sisalda saunakeskust). Kui ühest asutusest vähemalt 2 osalejat, siis soodustus 5 %. Kui vähemalt 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

2- päevane koolituspakett sisaldab:

 • Majutus 2- kohalistes tubades (soovi korral ka 3- kohaline tuba)
 • 2 sööki (lõuna, hommik)
 • 1 kohvipaus
 • Vee- ja saunakeskuse piiramatu ajaga kasutamine (P.S. ei sisalda Atlantis H2O veeparki ja 18+ osakonda, kuid neid võimalik kohapeal ise juurde osta)
 • Loengusaali üür
 • Loeng- koolitus 6 AT
 • Väljastame koolitustõendi (8 AT) vastava kursuse läbimise kohta (1 päeval osalejale tõend 6 AT)

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Tartust Viimsisse ja teisel päeval tagasi ka Vilko väikebussiga.

Soovijatel palun registreerida veel TÄNA, 15. märts  epost: gunnar@vilkokool.ee või  mob 52 68 031   

NB! Nimetatud venekeelset koolitust võimalik tellida ka Vilkost kohapeale!

Lektorist: Viivi Neare PhD

Töökohad:
Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Pedagoogiline Seminar, dotsent- õppejõud
Lasteaed-nõustaja, Nõustamiskeskus-nõustaja
Haridustee:
Vändra Keskkool; Moskva Riiklik Pedagoogilise Instituudi Defektoloogia osakond
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus ja kvalifikatsioon:
Kaitstud teaduste kandidaadi (PhD) väitekiri teemal Arvu eelkujutluste omandamise iseärasused erivajadustega ja erivajadusteta 6 – 9-aastastel lastel
Loometöö
Osalus Grandiuuringus Tartu Ülikoolis teemal Hariduslike erivajadustega õpilased Eesti maa- ja linnakoolides. Nende toimetulek. .
Juhendanud ülikoolides magistritöid ja avaldanud arvukalt eripedagoogikaalaseid publikatsioone
Riiklikud teenetemärgid: Valgetähe V järk
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2005. aastast