ÕPPIJAKESKNE JA ENNAST JUHTIV ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE. ENNAST JUHTIV ÕPILANE

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab 16. veebruaril 2024  Viljandis praktilise koolituse koolide õpetajatele, õppealajuhatajatele, direktoritele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, psühholoogidele, logopeedidele, huvijuhtidele ja ametnikele

ÕPPIJAKESKNE JA ENNAST JUHTIV ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE. ENNAST JUHTIV ÕPILANE

 

Lektor: Irene Artma MA

KOOLITUSE EESMÄRGIKS ON:

 • tugevdada motivatsiooni enda professionaalseks arenguks;
 • tekitada huvi millegi uue proovimiseks tundides;
 • osaleja rahulolu, et erinevat ainet õpetavate kolleegide õpetamises ja mõtlemises on palju ühist.

 

TEEMAD:

 • Õpetamismudelid
 • Mõtlemistasandid, Bloomi taksonoomia
 • Multiintelligentsuse rakendamine õppeprotsessis
 • Ennast juhtiva õpilase arenguks vajalik keskkond
 • Hindamine kui osa õppimisest

 

KOOLITUSE PÕHIMÕTE

Koolitus toimub aktiivse õppimisena: koolitaja jagab oma teoreetilisi ja praktilisi teadmisi, kaasates õppijaid  arutama, küsima, oma kogemust jagama. Viiakse läbi ka koolitund, et teooriat ja praktikat ühendada ja eneseanalüüsi kaudu kinnistada enda jaoks oluline.

 

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse läbinu

 • saab ülevaate erinevatest õpetamismudelitest ja ennast juhtiva õpilase kontseptsioonist;
 • mõistab teadlikumalt õpilase individuaalsusest lähtuvat õpetamist;
 • tahab kasutada koolituselt saadud teadmisi oma tundides.

 

Koolitus kuulub hariduse interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

 

Koolitus toimub 16. veebruaril 2024 kell 11.00-16.00 Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse  saalis

Koolituspäeva maksumus: 100 sisaldab ka 2 kohvipausi ja jaotusmaterjale

Kui ühest koolist/asutusest vähemalt  2 osalejat, siis 10 % soodustust, kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

 

Soovijatel palun registreerida kuni 8. veebruar E-post: gunnar@vilkokool.ee või  mob 52 68 031

Koolituse teemat ja lektorit  võimalik tellida ka Vilkost kohapeale!

 

Lektorist:  Irene Artma MA

HARIDUSKÄIK

Alates 2002                õpetaja-metoodik (kaitstud 3 korda)

2001                            TPÜ pedagoogikamagister, teema „Koolilehe võimalused õpilaste ettevalmistamisel eluks demokraatlikus ühiskonnas“

1981-1986                  TRÜ eesti keele ja kirjanduse teaduskond; eriala eesti filoloog ja pedagoog

1975-1980                  Tallinna Spordi-internaatkool; kergejõustiku eriala

1969-1975                  Paide I Keskkool

 

TÖÖKOGEMUS

 

2021 –                         Rocca al Mare Kool eesti keele ja kirjanduse õpetaja

2019 -2021                 Tallinna Inglise Kolledži eesti keele ja kirjanduse õpetaja

2015-2019                  Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja; õppetooli juht

2012 –  2015               Viljandi Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja; õppetooli juht

2004-2006                  Mainori Kõrgkooli Viljandi osakonna lektor (avalik esinemine)

2001-2003                  Viljandi Kultuuriakadeemia lektor (sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused)

1998 –                         Avatud Meele Instituudi koolitaja, teemad: RWCT, aktiivõppe metoodika, esinemiskultuur, ajaleht tunnis, uurimistöö koostamine ja juhendamine

1986 – 2012                            Viljandi Maagümnaasiumi eesti keele, kirjanduse ja meediaõpetuse õpetaja

 

TÄIENDKOOLITUS KOOLITAJANA

 

2009                           Osalemine rahvusvahelises projektis Kultuuridevahelised Navigaatorid.

2008                           Psühholoogiaalane koolitus: kuidas tunda ennast õpetajana paremini?

2006                            Õuesõppe koolitus Lohusalus ja Rootsis Linköpingi ülikooli õppejõudude juhendamisel.

2002                            Rahvusvaheline õpetajate suvekool Trakais: koolide partnerlussuhete arendamise võimalused kõrgkoolidega.

1997-1999                  Metoodikakoolitus Reading and Writing for Critical Thinking (USA õppejõudude juhtimisel), kaitstud sellealane koolitaja sertifikaat;

Concordia Rahvusvahelise Ülikooli ja TÜ meediakoolitus üldhariduskoolide õpetajatele

 

RAHVUSVAHELINE KOGEMUS

 

2022                           osalemine Rocca al Mare Kooli rändeprojektis Saksamaal eesmärgiga

Tutvuda iseseisva õppimise võimalusi kooliprogrammis

2017                                       esinemine Riias rahvusvahelisel seminaril (Lilleküla gümnaasiumi kogemus võõrkeelsete laste integreerimisel), mis käsitles hariduspoliitika muutumist uuenenud paradigmas

2016                           osalemine Tln Lilleküla Gümnaasiumi rändeprojektis Itaalias

2016                           Osalemine Helsingis Eesti haridustöötajate koolitusel, mis käsitles immigrantide lõimumist Soome haridussüsteemi.

2015                           Viljandi Gümnaasiumi ja Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õpilasrühma juht Brüsselis Euroopa Liidu saadiku Marju Lauristini külastamisel.

2012                           Osalemine Pestalozzi programmis Eestis ja Norras.

2010                            Osalemine Eesti õpetajate delegatsioonis rahvusvahelisel  seminaril Kultuuridevahelised Navigaatorid Horvaatias.

2006                           VMG õpilasrühma juht Euroscolal Strasbourgis Euroopa Parlamendis.

2002                            Esinemine ettekandega „Laps kui looja” rahvusvahelise lugemisühingu ülemaailmsel konverentsil Edinburghis.

2001                            Esinemine ettekandega „Päevalehest koolileheni” Dublinis 12. üle-euroopalisel lugemisühingu konverentsil.

2000                            Esinemine ettekandega „Erinevad koolilehe tüübid” Bratislavas lugemisühingu konverentsil.

 

Avatud Meele Instituudi koolitajana teinud RWCT baasil metoodikaalaseid koolitusi koolimeeskondadele Viljandis (3 koolis), Paides, Põltsamaal, Pärnus, Haapsalus, Saaremaal, Hiiumaal. Haridusministeeriumiga koostöös teinud lõimitud aine ja keele koolitusi. Olen osalenud Teadus- ja Haridusministeeriumi eesti keele ja kirjanduse õppekava korrigeerimise töörühmas.

Õppematerjali „Uurimistöö kirjutajale” (2008) kaasautor, gümnaasiumiõpiku „19.sajandi vene kirjandus” (2001) kaasautor, Viljandimaa õpilasloomingu kogumike „Rõõmurull” ja „Kaugel näen kodu kasvamas” üks koostajatest ja väljaandjatest.

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi ja Eesti Meediakoolitajate Seltsi liige, üleriigilise õpetajate teatrifestivali üks korraldajatest aastatel 1998-2014.