Koolituspäevad Pühajärve SPA Hotellis: VÄGIVALD JA KIUSAMINE KOOLIS JA LASTEASUTUSES. SELLE MÄRKAMINE, ENNETAMINE JA SEKKUMINE. VAIMNE JA FÜÜSILINE VÄGIVALD

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab enne uue õppeaasta algust, 26.-27. augustil 2024 Pühajärve SPA Hotellis praktilised koolituspäevad koolide, lasteaedade, lastehoidude, lastekodude, noortekeskuste ja noorteorganisatsioonide direktoritele, õppejuhtidele, nõustajatele, õpetajatele, klassijuhatajatele, eri- ja sotsiaalpedagoogidele, HEV-koordinaatoritele, sotsiaaltöötajatele, kasvatajatele, ametnikele, hariduskomisjonide ja hoolekogu liikmetele ja lapsevanematele

 

VÄGIVALD JA KIUSAMINE KOOLIS JA LASTEASUTUSES. SELLE MÄRKAMINE, ENNETAMINE JA SEKKUMINE. VAIMNE JA FÜÜSILINE VÄGIVALD (8 AT)

Lektor psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc

Õppekava sisu- koolituse alateemad:

 

 • Lastevaheline kooli(lasteasutuse)vägivald ning selle ennetamine
 • Kiusamise ja kooli (lasteasutuse)vägivalla märkamine ja sekkumine
 • Vaimne ja füüsiline vägivald
 • Kooliklassi sotsiomeetriline analüüs
 • Vägivald ja kiusamine algab kodust
 • Sotsiaalmeedia vägivalla vahendina
 • Individuaalne töö vägivalla ohvriga
 • Õpetaja kui vägivalla ohver
 • Juhtumianalüüsid-elulised näited (Praktiline seminar-arutlus 1 AT)
 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab ülevaate erinevatest (kooli ja lasteasutuse) vägivalla ja kiusamise ilmingutest ja oskab neid praktikas märgata
 • Saab ülevaate vaimsest ja füüsilisest vägivallast ja nende mõjust
 • Oskab praktikas ennetada vägivalda ja kiusamist koolis ja lasteasutuses
 • Märkab ja tunneb ära vägivalla ja kiusamise koolis ja lasteasutuses ja oskab kiusatavat praktikas aidata
 • Teab ja mõistab kodu ja sotsiaalmeedia osa vägivaldses käitumises ja oskab praktikas kasutada ennetavaid võtteid
 • Oskab teha individuaalset tööd vägivalla ohvriga

 

(P.S.  Kohapeal võimalus osta ka sularaha eest Toivo Niibergi uuemaid raamatuid koos autogrammiga)

Koolitus kuulub hariduse interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

 

Päevakava:

Esmaspäev, 26. august

11.30-12.00    Saabumiskohv

12.00-13.30    Koolituse I osa

13.30-13.45    Kohvipaus

13.45-15.15    Koolituse II osa

15.15-15.30    Seljasirutuspaus

15.30-17.00    Koolituse III osa

17.00-18.00    Õhtusöök restoranis

18.00-22.00    Veekeskuse (ujula, saunad) külastus- kaasa ujumisriided!

Teisipäev, 27. august

8.00-11.30  Veekeskuse külastus

8.00 -10.00 Hommikusöök

10.00-11.30  Võimalus tellida kohapeal raviprotseduure

12.00         Tubade vabastamine

Koolituspäevade  maksumus  180 €.

P.S Kuna loeng-koolitus ainult esimesel päeval, siis võimalus osaleda ka ainult esimese päeva, 26. augusti loengus, sel juhul  maksumus a´ 110 € (sisaldab ka saabumiskohvi ja kohvipausi,  ei sisalda õhtusööki ja saunakeskust). Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

2- päevane koolituspakett sisaldab:

 • Majutus 2-kohalistes tubades (üksi toas lisatasu 30 €)
 • 2 buffee sööki (õhtu, hommik)
 • Õhtune ja hommikune veekeskuse (saunade) külastus
 • saabumiskohv ja kohvipaus
 • Loengusaali üür
 • Loeng-koolitus 6  AT
 • loengumaterjalid
 • Väljastame koolitustõendi (8 AT, 1-päevastel 6 AT)) vastava kursuse läbimise kohta

 

Soovijatel palun registreerida kuni  21. juuni E-post:  gunnar@vilkokool.ee  või mob. 5268031  

 

NB! Nimetatud koolitust ja lektorit võimalik tellida ka Vilkost asutustesse kohapeale!

Lektorist: Toivo Niiberg MSc

Toivo Niiberg on lõpetanud viis kõrgkooli. Omab loodusteaduste, aianduse ja psühholoogia teadusmagistrikraade. Tema osalusel või ainuautorina on kokku ilmunud 125 trükist ja tuhandeid artikleid. Niiberg oli 1980–83 EPA aianduskateedri assistent, 1983–91 Räpina Sovhoostehnikumi õppedirektor, 1991–94 EPMÜ aianduse õppetooli assistent, 1994–95 dotsent, 1995–2004 lektor; 1999–2009 Akadeemia Nord psühholoogia õppejõud, prodekaan ja dekaan; 1991–2010 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täienduskoolituse psühholoogia õppejõud (endine EHA), 2005–2009 Audentese Ülikooli reklaamiteooria ja psühholoogia õppejõud, 2003–2012 Eesti Kunsti Akadeemia kunstipedagoogika osakonna õppejõud, 2012.a Räpina Aianduskooli kutseõpetaja ja psühholoog. 2003.a. erapsühholoog ja 2003.a OÜ Katriito asutajaliige ja psühholoog, perenõustaja. Toivo Niiberg on Eesti Huumoriliidu asutaja liige, Eesti Ajakirjanike Liidu ja Eesti Õpetajate Liidu liige (kuulub juhatuse koosseisu). 2001.a valiti Toivo Tallina Ülikooli täienduskoolituse keskuse aastaõppejõuks.2009.a omistati Toivole Räpina Aianduskooli aumärk ja elutööpreemia kauaaegse pedagoogilise töö eest. 2013. valiti Toivo Põlvamaa aastakoolitajaks.
Ta on avaldanud artikleid ajakirjades Maakodu, Pere ja Kodu, Kodutohter, Targu Talitaja, Eesti Naine, Vaimupuu, Toitumisteraapia, Psühholoogia Sinule, Õpetajate Leht, Päevaleht, SL Õhtuleht, Postimees, 60 pluss jne. 1998.a. valiti Toivo Maalehe parimaks kaasautoriks, ning talle omistati Maalehe Oskar.
Ta on avaldanud pseudonüümi Ivo Ivari all luuletusi, aforisme ja följetone. Ilmunud on neli luulekogu ja ta on 1987.a Eesti Luulekevade ja 1992.a. Eesti Luulesügise laureaat.

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2002. aastast.