Koolituspäevad Pühajärve SPA Hotellis: FILMIÕPE KOOLIS

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab enne uue õppeaasta algust, 27.-28. augustil 2024  Pühajärve SPA Hotellis  8 AT praktilise koolituse nii põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetajatele kui ka teiste humanitaar-, sotsiaal- ja kunstiainete õpetajatele ja ringijuhtidele, aga ka kõikidele filmihariduse huvilistele ja huvikoolide õpetajatele

 

FILMIÕPE KOOLIS

 

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud Andrus Org PhD

 

Õppekava sisu- koolituse alateemad:

 

 • Filmiõpe koolis: eesmärgid, metoodika, vahendid jm. Film kui meedium. Film kui kunstiliik. Filmi tõlgendustasandid. Filmi sotsiaalne, ajalooline ja kultuuriline kontekst.
 • Filmikunsti esteetilised lähtekohad ja väljendusvahendid. Filmi kui teksti analüüsivõimalused. Filmi kirjanduslikud, teatraalsed ja filmilikud elemendid. Filmikeel eri žanrites.
 • Kirjanduse ja filmi suhted. Filmi- ja kirjandusteose ühe- ja erilaadne poeetika. Kirjandusteose filmilikkus. Kirjandus- ja filmiteose võrdlusi.
 • Filmi vaatamisega seotud tegevused koolitunnis. Soovitusi filmiarvustuse kirjutamiseks. Rohkesti näiteid eesti ja maailma filmivaramust.

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk

Kursuse eesmärk on elavdada ja tõhustada filmiõpetust koolis humanitaar-, sotsiaal- ja kunstiainete õpetamisel, tundma õppida filmi kui meediumi rolli kultuuris ning analüüsida filmi kui kunstiliigi poeetilisi väljendusvahendeid

Õpiväljundid:

Kursusel osaleja

 • täiendab oma metoodilist pagasit filmiõppe tegevuste läbiviimisel koolis;
 • eristab ja analüüsib filmiteose erinevaid kontekste, väljendusvahendeid ja väärtusi;
 • võrdleb kirjandusteost ja selle põhjal tehtud filmi, analüüsib kirjandusteose filmilikkust

Koolitus kuulub humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

 

Päevakava:

Teisipäev, 27. august

11.30-12.00    Saabumiskohv

12.00-13.30    Koolituse I osa

13.30-13.45    Kohvipaus

13.45-15.15    Koolituse II osa

15.15-15.30    Seljasirutuspaus

15.30-17.00    Koolituse III osa

17.00-18.00    Õhtusöök restoranis

18.00-21.00    Veekeskuse (ujula, saunad) külastus- kaasa ujumisriided!

 

Kolmapäev, 28. august

7.30-10.00  Hommikusöök (buffet)

7.30-10.30  Hommikusaun

12.00          Tubade vabastamine

Koolituspäevade maksumus 180 €.

P.S Kuna loeng-koolitus ainult esimesel päeval, siis võimalus osaleda ka ainult esimese päeva, 27. augusti. toimuval loengul, sel juhul  maksumus a´ 110 € (sisaldab ka saabumiskohvi ja kohvipausi,  ei sisalda õhtusööki ja saunakeskust). Kui ühest  asutusest  2 osalejat, siis 5 % soodustust. Kui 4 osalejat, siis soodustus 10 %.

2- päevane koolituspakett sisaldab:

 • Majutus 2-kohalistes tubades (P.S Üksi toas lisatasu 30 €)
 • 2 buffee sööki (õhtu, hommik)
 • Õhtune saunakeskuse ja hommikusauna külastus
 • saabumiskohv ja kohvipaus
 • Loengusaali üür
 • Loeng 6  AT
 • Väljastame koolitustõendi (8 AT, 1-päevastel 6 AT) vastava kursuse läbimise kohta

Soovijatel palun registreerida kuni 21. juuni E-post:  gunnar@vilkokool.ee  või mob. 5268031  

NB! Nimetatud koolitust ja lektorit võimalik tellida ka Vilkost asutustesse kohapeale!

 

Lektorist: Andrus Org PhD

Teaduskraadid:
doktorikraad, 2017, Eesti ulmekirjanduse žanrid ja nende poeetika, Tartu Ülikool.
magistrikraad (teaduskraad), 2001, Ulmekirjandus: žanri dimensioonid, Tartu Ülikool
Töökohad, ametid ja tegevused:
Tartu Ülikool, eesti kirjanduse lektor
Tartu H. Masingu Kool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja-metoodik
Riikliku õppekava keele ja kirjanduse valdkonna töörühma juht Innoves
Riikliku õppekava kirjanduse ainekava töörühma juht
Eesti Kirjanduse Selt
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna nõukogu liige
Haridustee:
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, eesti kirjanduse ja rahvaluule magistriõpe (MA) ja doktoriõpe (PhD)
Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekava, eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, eesti kirjandus ja rahvaluulemagistriõpe
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, eesti ja  soome-ugri filoloogia diplomiõpe
Helsingi Ülikool, soome keel ja kirjandus
Teaduspreemia: 2016,Tartu Ülikooli hea õpetamise grant oma õpetamise arendamiseks ja uurimiseks
Juhendanud paljusid doktori- ja magistri väitekirju ning avaldanud suure hulga publikatsioone.
Osalenud Tartu Ülikooli mitmetes õpetajahariduse ja eesti kirjanduse teadusprojektides
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2018.a.