HOOLEKOGU TÖÖ KOOLIS JA LASTEASUTUSES. HOOLEKOGUDE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab 18. novembril 2022  Viljandis 1-päevase praktilise   koolituse

HOOLEKOGU TÖÖ KOOLIS JA LASTEASUTUSES. HOOLEKOGUDE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE

koolide ja lasteaedade hoolekogude esimeestele ja liikmetele, ametikoolide nõukogu liikmetele ning ka haridusasutuste, lasteaedade ja omavalitsuste juhtidele ja haridusametnikele. Soovitav tulla koolitusele ühest hoolekogust mitmekesi või  kogu koosseisuga.

NB! Grupp väike ja saal suhteliselt suur, nii et võimalus olla üksteisest piisaval kaugusel.

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • Hoolekogude hea ja halb kogemus Eestis

 • Hoolekogu erinevad rollid.

 • Hoolekogu tegevuse õiguslikud alused.

 • Töö planeerimine. Arengukava. 

 • Koosolekute planeerimine, läbiviimine ja protokollimine.

 • Soovitused hoolekogu töölerakendamiseks

 •    Praktiline seminar-arutlus 1 AT

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab ülevaate hoolekogu reguleerivatest õigusaktidest ja oskab neid praktikas rakendada

 •   Saab ülevaate hoolekogu erinevatest rollidest ja oskab neid praktikas õigesti rakendada
 • Oskab ette valmistada ja läbi viia hoolekogu koosolekuid

 •   Oskab oma tööd hoolekogus planeerida ja siduda hoolekogu eesmärke kooli/lasteaia arengukavaga
 • Oskab vormistada ja protokollida vastuvõetud otsuseid ja neid edastada

 • Saab praktilised soovitused hoolekogu töölerakendamiseks

 

Koolitus kuulub õiguse õppekavarühma

Koolituse sisu täpsustatakse eelnevalt osalejatega.

Soovi korral kommenteeritakse ühte osaleva hoolekogu tegevust reguleerivat õigusakti ja kooli/lasteaia õigusakti.

 

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud jurist Jüri Ginter PhD

Koolitus toimub 18. novembril 2022 kell 11.00-16.00 Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse  saalis

Koolituse maksumus 90 € sisaldab ka  jaotusmaterjale ja kohvipause (2)

Kui ühest hoolekogust (koolist/lasteaiast)  osaleb vähemalt 2 liiget, siis soodustus 10%, kui aga vähemalt 3 osalejat, siis 15 % soodustust.

Väljastame  koolitustõendi antud koolituse (6 AT) läbimise kohta.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust ja Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Soovijatel palun registreerida kuni  4. november  E-meilil: gunnar@vilkokool.ee   või mob 52 68 031  

 

NB! Koolitust võimalik tellida ka kohapeale (ka veebikoolitusena) ja ka korraga ühe omavalitsuse kõikidele hoolekogudele!

Lektorist: Jüri Ginter PhD

Töökohad: Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, koolikorralduse õppejõud-dotsent

TÜ eetikakeskuse konsortsiumi nõukogu liige, jurist,  doktorikraad a 1989

Teadustöö põhisuunad: Ühiskonnateadused ja kultuur; Õigusteadus; Avalik õigus- haridusõigus- ja poliitika, täiskasvanute haridus; Kasvatusteadused- Haridusõigus, hariduspoliitika, täiskasvanute koolitus, õpetajakoolitus
Doktori- ja magistritööde juhendaja Tartu Ülikoolis
Avaldanud hulga teaduslikke publikatsioone
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2012.a.