HOOLEKOGU TÖÖ  KOOLIS JA LASTEASUTUSES. ASJALIKU JA JÄTKUSUUTLIKU HOOLEKOGU KÄIVITAMINE. HOOLEKOGUDE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab 26. septembril 2024 Viljandis 1-päevase praktilise   koolituse

HOOLEKOGU TÖÖ  KOOLIS JA LASTEASUTUSES. ASJALIKU JA JÄTKUSUUTLIKU HOOLEKOGU KÄIVITAMINE. HOOLEKOGUDE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE

koolide ja lasteaedade hoolekogude esimeestele ja liikmetele, ametikoolide nõukogu liikmetele ning ka haridusasutuste, lasteaedade ja omavalitsuste juhtidele ning haridusametnikele ja hariduskomisjonide liikmetele.

Soovitav tulla koolitusele ühest hoolekogust mitmekesi või  kogu koosseisuga.

 

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • Hoolekogude hea ja halb kogemus Eestis

 • Hoolekogu erinevad rollid.

 •    Hoolekogu liikmete valimiste ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Hoolekogu tegevuse õiguslikud alused.

 • Töö planeerimine ja aruandlus. Arengukava. 

 • Koosolekute planeerimine, läbiviimine ja protokollimine.

 • Soovitused direktorile ja pidaja esindajale hoolekogu töölerakendamiseks ja võimestamiseks

 •    Praktiline seminar-arutlus 1 AT

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab ülevaate hoolekogu reguleerivatest õigusaktidest ja oskab neid praktikas rakendada

 •   Saab ülevaate hoolekogu erinevatest rollidest ja oskab neid praktikas õigesti rakendada
 • Oskab ette valmistada ja läbi viia hoolekogu koosolekuid

 •   Oskab oma tööd hoolekogus planeerida ja siduda hoolekogu eesmärke kooli/lasteaia arengukavaga
 • Oskab vormistada ja protokollida vastuvõetud otsuseid ja neid edastada

 • Saab praktilised soovitused hoolekogu töölerakendamiseks ja võimestamiseks

Koolitus kuulub õiguse õppekavarühma

 

Koolituse sisu täpsustatakse eelnevalt osalejatega.

Koolituse käigus kommenteeritakse ühte koolitusel osaleja poolt eelnevalt esitatud hoolekogu tegevusega seotud õigusakti (põhimäärus, protokoll vm). Koolitusel osalejad saavad hoolekogu töökorra, protokolli ja memo näidise.

Lektor kauaaegne Tartu Ülikooli õppejõud,  jurist ja 8. taseme täiskasvanute koolitaja Jüri Ginter PhD

Koolitus toimub 26. septembril 2024 kell 11.00-16.00 Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse  saalis

 

Koolituse maksumus 100 € sisaldab ka elektroonilisi jaotusmaterjale ja kohvipause (2)

Kui ühest hoolekogust (koolist/lasteaiast)  osaleb vähemalt 2 liiget, siis soodustus 10%, kui vähemalt 3 osalejat, siis 15 % soodustust. Kui 7 liiget, siis soodustus juba 20 %

Väljastame  koolitustõendi antud koolituse (6 AT) läbimise kohta.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust, Kambjast, Tartust ja Puhjast Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Soovijatel palun registreerida kuni 13. september  E-post: gunnar@vilkokool.ee   või mob 52 68 031  

 

NB! Koolitust võimalik tellida ka kohapeale ja ka korraga ühe omavalitsuse kõikidele hoolekogudele ja koolide/lasteaedade juhtidele!

Lektorist: Jüri Ginter PhD

Eelnevad töökohad: Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, koolikorralduse õppejõud-dotsent

TÜ eetikakeskuse konsortsiumi nõukogu liige, jurist,  doktorikraad a 1989

Teadustöö põhisuunad: Ühiskonnateadused ja kultuur; Õigusteadus; Avalik õigus- haridusõigus- ja poliitika, täiskasvanute haridus; Kasvatusteadused- Haridusõigus, hariduspoliitika, täiskasvanute koolitus, õpetajakoolitus
Doktori- ja magistritööde juhendaja Tartu Ülikoolis
Avaldanud hulga teaduslikke publikatsioone
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2012.a.