HOOLEKOGU TÖÖ KOOLIS JA LASTEASUTUSES. MUUDATUSI HOOLEKOGU TÖÖS PÕHIKOOLI- JA GÜMNAASIUMISEADUSES. HOOLEKOGUDE SEADUSANDLUS JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE

Viljandi Koolituskeskus Vilko

korraldab  3. mail 2019  Viljandis 1-päevase praktilise   koolituse

HOOLEKOGU TÖÖ KOOLIS JA LASTEASUTUSES. MUUDATUSI HOOLEKOGU TÖÖS PÕHIKOOLI- JA GÜMNAASIUMISEADUSES.

HOOLEKOGUDE SEADUSANDLUS JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE

koolide ja lasteaedade hoolekogude esimeestele ja liikmetele, ametikoolide nõukogudele ning ka haridusasutuste, lasteaedade ja omavalitsuste juhtidele ja ametnikele. Soovitav tulla koolitusele ühest hoolekogust mitmekesi või  kogu koosseisuga.

Teemad:

  • Hoolekogu erinevad rollid.
  • Hoolekogu tegevuse õiguslikud alused.
  • Põhimõttelised hoolekogu töö muudatused uues Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses
  • Töö planeerimine. Arengukava. Koosolekute planeerimine, läbiviimine ja protokollimine.
  • Ettepanekud: õiguste (hoolekogu valib direktori jms) ja vastutuse suurendamine  (materiaalne, tagasikutsumine).
  • Rühmatööd ja arutelud.

 

Lektor Tartu Ülikooli õppejõud jurist Jüri Ginter PhD

Koolitus toimub   3. mail  2019  kell 11.00-16.00 Viljandis,

Vabaduse plats 4  III korruse  saalis

Koolituse maksumus 70 € sisaldab ka  jaotusmaterjale ja kohvipause (2)

Kui ühest hoolekogust (haridusasutusest)  osaleb vähemalt 2 liiget, siis soodustus 10%, kui aga vähemalt 3 osalejat, siis 15 % soodustust.

Väljastame  koolitustõendi antud koolituse (6 AT) läbimise kohta.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Soovijatel palun  registreerida kuni 26. aprill   E-meilil: gunnar@vilkokool.ee   või mob 52 68 031  

Koolitust võimalik tellida ka kohapeale!