HOOLEKOGU TÖÖ KOOLIS JA LASTEASUTUSES. HOOLEKOGUDE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE

Viljandi Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab 5. mail 2023 Viljandis 1-päevase praktilise   koolituse

HOOLEKOGU TÖÖ KOOLIS JA LASTEASUTUSES. HOOLEKOGUDE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE

koolide ja lasteaedade hoolekogude esimeestele ja liikmetele, ametikoolide nõukogu liikmetele ning ka haridusasutuste, lasteaedade ja omavalitsuste juhtidele ja haridusametnikele. Soovitav tulla koolitusele ühest hoolekogust mitmekesi või  kogu koosseisuga.

 

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • Hoolekogude hea ja halb kogemus Eestis

 • Hoolekogu erinevad rollid.

 • Hoolekogu tegevuse õiguslikud alused.

 • Töö planeerimine. Arengukava. 

 • Koosolekute planeerimine, läbiviimine ja protokollimine.

 • Soovitused hoolekogu töölerakendamiseks

 •    Praktiline seminar-arutlus 1 AT

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab ülevaate hoolekogu reguleerivatest õigusaktidest ja oskab neid praktikas rakendada

 •   Saab ülevaate hoolekogu erinevatest rollidest ja oskab neid praktikas õigesti rakendada
 • Oskab ette valmistada ja läbi viia hoolekogu koosolekuid

 •   Oskab oma tööd hoolekogus planeerida ja siduda hoolekogu eesmärke kooli/lasteaia arengukavaga
 • Oskab vormistada ja protokollida vastuvõetud otsuseid ja neid edastada

 • Saab praktilised soovitused hoolekogu töölerakendamiseks

 

Koolitus kuulub õiguse õppekavarühma

Koolituse sisu täpsustatakse eelnevalt osalejatega.

Koolituse käigus kommenteeritakse ühte koolitusel osaleja poolt eelnevalt esitatud hoolekogu tegevusega seotud õigusakti (põhimäärus, protokoll vm). Koolitusel osalejad saavad hoolekogu töökorra, protokolli ja memo näidise.

Lektor kauaaegne Tartu Ülikooli õppejõud,  jurist ja 8. taseme täiskasvanute koolitaja Jüri Ginter PhD

Koolitus toimub 5. mail 2023 kell 11.00-16.00 Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse  saalis

Koolituse maksumus 100 € sisaldab ka  jaotusmaterjale ja kohvipause (2)

Kui ühest hoolekogust (koolist/lasteaiast)  osaleb vähemalt 2 liiget, siis soodustus 10%, kui aga vähemalt 3 osalejat, siis 15 % soodustust.

Väljastame  koolitustõendi antud koolituse (6 AT) läbimise kohta.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust ja Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga.

Soovijatel palun registreerida kuni  28. aprill  E-post: gunnar@vilkokool.ee   või mob 52 68 031  

 

NB! Koolitust võimalik tellida ka kohapeale (ka veebikoolitusena) ja ka korraga ühe omavalitsuse kõikidele hoolekogudele!

Lektorist: Jüri Ginter PhD

Eelnevad töökohad: Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, koolikorralduse õppejõud-dotsent

TÜ eetikakeskuse konsortsiumi nõukogu liige, jurist,  doktorikraad a 1989

Teadustöö põhisuunad: Ühiskonnateadused ja kultuur; Õigusteadus; Avalik õigus- haridusõigus- ja poliitika, täiskasvanute haridus; Kasvatusteadused- Haridusõigus, hariduspoliitika, täiskasvanute koolitus, õpetajakoolitus
Doktori- ja magistritööde juhendaja Tartu Ülikoolis
Avaldanud hulga teaduslikke publikatsioone
Koolituskeskus Vilko lektor alates 2012.a.