KASVATUSE SOTSIAALSEST ASPEKTIST TEISITI KUI TAVALISELT. KOOLI- JA LASTEAIAPROBLEEMIDE SOTSIAALSED TAGAMAAD. TEMPERAMENT, ÕPISTIILID JA KOOLIEDU. ISELOOMU SEOS ÕPITULEMUSTEGA

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab enne uue õppeaasta algust, 19. augustil 2024  Viljandis praktilise koolituse koolide, lasteaedade, lastekodude, noortekeskuste ja muude lasteasutuste õpetajatele, õppealajuhatajatele, direktoritele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, psühholoogidele, logopeedidele, huvijuhtidele, sotsiaaltöötajatele, ametnikele, nõustamiskomisjonide liikmetele ja kõikidele huvilistele

KASVATUSE SOTSIAALSEST ASPEKTIST TEISITI KUI TAVALISELT. KOOLI- JA LASTEAIAPROBLEEMIDE SOTSIAALSED TAGAMAAD. TEMPERAMENT, ÕPISTIILID JA KOOLIEDU. ISELOOMU SEOS ÕPITULEMUSTEGA

Lektor: psühholoog ja Tallinna Ülikooli dotsent Mare Leino PhD

Koolituse eesmärk on:

 • tutvustada uusi suundi temperamendi-uuringutes ning avada iseloomu ja õpitulemuste omavahelist seost. (näiteks nn. laiskus, aeglus, kiirus, sotsiaalsus, innukus jms saavad nende uute teadmiste valgusel hoopis teise tähenduse.) Õppimise kiirus ei ole seotud lapse vaimsete võimetega, vaid pigem tema temperamendiga.
 • tutvustada pedagoogidele nn.  õpiprobleemide võimalikke tagamaid: alati ei ole põhjuseks hüperaktiivsus, haigus, laiskus vms. Vahel võib põhjus olla muus – näiteks lapse iseloomus.

Koolituse sisu, õppekava-alateemad:

 • Sissejuhatus teemadesse. Uued väljakutsed laste ja noortega tegelemisel
 • Kas EMPAATIA on alati kasulik?
 • Kas lapsi saab üle KAVALDADA?
 • Miks inimesed VALETAVAD ja kuidas sel puhul toimida?
 • Individualism ja kollektivism
 • Haige hingega lapsed
 • Temperament ja kooli (lasteaia) probleemid
 • Õpistiilid
 • Arutelu, küsimustele vastamine, probleemsete juhtumite reflekteerimine.

Individualism ja kollektivism.

Mitmeid tänapäevaseid kooliprobleeme saab taandada individualistlike ja kollektivistlike tendentside vahelisele konfliktile. Üks stiil ei ole teisest parem ega halvem, lihtsalt need on erinevad maailmanägemise viisid. Alaealistega kokkupuutuvatel inimestel oleks väga vajalik teadvustada seda tüüpi konfliktide tagamaid. Aitamine algab mõistmisest.

Haige hingega lapsed.

Seaduste ja normidega satuvad pahuksisse eeskätt puudulikult sotsialiseeritud lapsed. Põhjuseks on asjaolu, et vanemad ise vajavad abi. Kuritegelik käitumine võib olla ka appikarje: noor ei oska ühiskonnale muud moodi märku anda, et ta vajab abi. Loengu eesmärgiks on teadvustada nö haige hingega laste probleemide põhjusi ning tagamaid, sh õpetada selliste noortega paremat toimetulekut.

Temperament ja kooliedu.

Temperamendi-uurijad kinnitavad, et teatud temperamendiga inimestel on suurem tõenäosus sattuda kaaskodanikega konflikti. Nii nagu üks osa õpilasi saab koolis paremaid hindeid lihtsalt tänu oma ideaalsele ‘koolitemperamendile’. Olukord on ebaõiglane, aga mõnes mõttes ka paratamatu. Teadlikkus temperamendi mõjust inimeste-vahelisele suhtlemisele aitaks seda ebaõiglust veidi vähendada. Eriti laste ja noortega kokku puutuvad inimesed peaksid olema kursis temperamendi ja konfliktide omavahelise seosega.

Loengupäeva lõpus võimalus  analüüsida loenguteemade valguses oma tööalaseid probleeme tegeliku elu näidete põhjal. On võimalik esitada küsimusi ja toimub diskussioon.

 

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab pildi uutest suundadest temperamendi-uuringutes ning oskab  tunnetada iseloomu ja õpitulemuste omavahelist seost.
 • Oskab näha õpiprobleemide võimalikke tagamaid ja seda praktikas kasutada
 • Mõistab temperamandi tähtsust kooliedukuses
 • Saab ülevaate erinevatest õpistiilidest ja oskab neid praktikas rakendada

Koolitus kuulub hariduse interdistsiplinaarsesse õppekavarühma

 

Koolitus toimub 19. augustil 2024 kell 11.00-16.00 Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse  saalis

Koolituspäeva maksumus: 100 sisaldab ka 2 kohvipausi ja jaotusmaterjale

Kui ühest koolist/lasteaiast/asutusest vähemalt  2 osalejat, siis 10 % soodustust, kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

P.S. 8 soovijal võimalus sõita Võrust (ka Kanepist ja Otepäält) Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Soovijatel palun registreerida kuni 13. august E-post: gunnar@vilkokool.ee või  mob 52 68 031

Koolituse teemat ja lektorit  võimalik tellida ka kohapeale!

Lektorist:  Mare Leino PhD

Töökohad ja ametid:

Tallinna Ülikooli Sotsiaalteaduskonna sotsiaaltöö osakonna sotsiaalpedagoogika dotsent

Kõrgkoolide sotsiaalpedagoogika õppekavada välishindaja Leedus ja Horvaatias.

Riigi Kooliamet ja Haridusministeerium, peaekspert

Teleraadiokomitee arvutuskeskus, sotsioloog,

Ajakirjanik

Koolituskeskus  Vilko lektor a. 2014

Haridus ja teaduskraadid:

Filosoofiadoktor sotsiaaltöö alal (TPÜ,2002)
Pedagoogikamagister (TÜ, 1996)
Parandusõpetaja lisakvalifikatsioon, Tallinna Pedagoogiline Ülikool (1996)
Ajakirjandus (TRÜ, 1985)

Tunnustused: TLÜ Avatud Ülikooli aasta koolitaja 2011

Loome- ja teadustööd:

Avaldanud arvukalt sotsiaaltöö artikleid ja publikatsioone,  juhendanud paljusid magistritöid, juhendanud teadusprojekte AEF-is ja sotsiaalministeeriumis, SOS-lastekülas ning Eesti, Leedu, Horvaatia ja Ungari ülikoolides. Mitmete välisajakirjade toimetuskolleegiumi liige ja retsensent, sotsiaalpedagoogide kutsestandardi koostamise töörühma liige, Innove projekti “Koolitugi” ekspert, Põhjamaade Haridusetnograafide Ühingu liige, OMEP-ESTONIA asutaja-liige ja 1. president, Eesti Akadeemilise Pedagoogikaseltsi (EAPS-I) liige, Avatud Eesti Fondi projekt “Probleemne laps tavakoolis”