KUIDAS EFEKTIIVISTADA LÄBIRÄÄKIMISI NING TULLA TOIME MANIPULEERIMISEGA.

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ korraldab 21. aprillil 2011 Viljandis

1-päevase  koolituse

KUIDAS EFEKTIIVISTADA LÄBIRÄÄKIMISI NING TULLA TOIME MANIPULEERIMISEGA.

Sihtgrupiks asutuste juhid, sekretärid, õpetajad, sotsiaaltöötajad, ametnikud ja poliitikud ning kõik huvilised, kelle töö nõuab suhtlemist ja läbirääkimisi.

Koolitus toimub  21. aprillil    2011    kell 11.00-16.00

Viljandis, Vabaduse plats 4  III korruse saalis

Koolituse eesmärk on toetada osalejate arengut ning suurendada teadlikkust, kuidas enese käitumisega kujundada suhtlusolukordi, suurendada suhtluspartneri vastutust ning kuidas tulla toime võimupositsioonile asunud suhtluspartneriga. Samuti on koolituse eesmärgiks suurendada enese ja teiste käitumise analüüsioskust.

Õppemeetodid: interaktiivsed lühiloengud, diskussioon, grupitööd, rollimäng

Koolituse sisu tutvustus:

Igasuguses suhtluses kujundatakse osalejate rollid: need võivad olla ebavõrdsed, kus üks osapool asub tõe teadja ning ka vastutaja positsioonile ning teine osapool loobub omapoolsest vastutusest. Suhtlus võib olla rajatud partnerlussuhtele, kus mõlemad osapooled võtavad omapoolse vastutuse ning väldivad vastaspoole survestamist, hirmutamist, ähvardamist. Koolitusel otsitakse vastust küsimustele, millised on need suhtlusmudelid, mis pakuksid kõige suuremat tööalast rahuldust ning võimaldaksid liikuda kiiremini läbirääkimiste suunas.

Läbitavad teemad:

  1. 1. Mida tajume manipuleerimisena ning kuidas sellele reageerida?
  2. 2. Kuidas tulla toime jõupositsioonilt käituva inimesega?
  3. 3. Kuidas tulla toime nõrgalt positsioonilt manipuleerijaga?
  4. 4. Kuidas olla läbirääkija keerulistes ja kriitilistes suhtlusolukordades?

Lektor Katrin Aava, PhD, TLÜ kommunikatsioonieriala lektor, õpikute „Kõnekunst“  ja „Veenmiskunst“ autor, suhtlustreener ning superviisor

Koolituse maksumus 50 €, 782.30 EEK (Vilko liikmele 45 €) sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause (2)                  Väljastatakse koolitustõend koolituse (6 AT) läbimise kohta.

10 % soodustust, kui ühest asutusest osalejaid vähemalt 2

Soovijatel palun registreerida hiljemalt 14. aprill

telef.   4330 438, mob 52 68 031   või meilil:  gunnar@viljandimaa.ee

Kokkuleppel võimalus tellida koolitus ka kohapeale!