ÕPETAJA IMAGO JA ENESEKEHTESTAMINE. POSITIIVSE ENESEPILDI KUJUNDAMINE JA HOIDMINE

Koolituskeskus Vilko MTÜ korraldab  6 AT  praktilise koolituse

ÕPETAJA IMAGO JA ENESEKEHTESTAMINE.

POSITIIVSE ENESEPILDI KUJUNDAMINE JA HOIDMINE

Praktiline koolitus koolide, lasteaedade, lastekodude, huvikeskuste ja muude haridus- ja kasvatusasutuste  õpetajatele, õppealajuhatajatele, direktoritele, klassijuhatajatele, eripedagoogidele, nõustajatele, sotsiaalpedagoogidele, huvijuhtidele, noorsootöötajatele, ringijuhtidele, ametnikele ja kõikidele huvilistele

Lektor  psühholoog, ajakirjanik ja kirjanik Toivo Niiberg MSc.

Koolitus toimub kell 11.00-16.00 Viljandis, Vabaduse plats 4   III korruse  saalis

Kursuse maksumus (sisaldab ka kohvipause (2) ja koolitusmaterjale)

10 % soodustust, kui ühest  asutusest  osaleb vähemalt 2 inimest. Kui 3 osalejat, siis soodustus 15 %.

Väljastame koolitustõendi kursuse läbimise kohta

Õppekava sisu-koolituse alateemad:

 • Õpetaja imagod määravad ühiskondlikud ja isiklikud tegurid
 • Väärtushinnangud
 • Peamised suhtlustõkked
 • Keel ja kehakeel
 • Tavasuhtluse kuldreeglid
 • Autokraatne, altruistlik ja ennast kehtestav käitumine
 • Mõningad lihtsamad enesekehtestamise tehnikad
 • Positiivse enesepildi kujundamine ja hoidmine
 • Seminar-arutlus-juhtumianalüüsid -1 AT

 

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Saab pildi õpetaja imagod määravatest ühiskondlikest ja isiklikest teguritest
 • Tunneb mõningad lihtsamaid enesekehtestamise tehnikaid ja oskab neid praktikas rakendada
 • Saab pildi peamistest tavasuhtluse reeglitest, suhtlustõketest ja kehakeelest ning oskab neid praktikas rakendada
 • Oskab kujundada ja hoida oma imagot ja positiivset enesepilti
 • Mõistab väärtushinnangud ja oskab neid elus arvestada
 • Saab teada, mis on autokraatne, altruistlik ja ennast kehtestav käitumine ja oskab neid teadmisi praktikas kasutada

Koolitus kuulub isikuarengu õppekavarühma

P.S. Kohapeal võimalik osta sularaha eest ka Toivo Niibergi uuemaid raamatuid koos autogrammiga.

P.S. 7 soovijal võimalus sõita Võrust ja Tartust Viljandisse ja tagasi ka Vilko väikebussiga

Soovijatel palun registreerida kuni   E-post: gunnar@vilkokool.ee  või  mob  52 68 031

 

Soovijatel võimalus tellida nimetatud koolitus ka kohapeale!

Lektorist: Toivo Niiberg MSc

Toivo Niiberg on lõpetanud viis kõrgkooli. Omab loodusteaduste, aianduse ja psühholoogia teadusmagistrikraade. Tema osalusel või ainuautorina on kokku ilmunud 126 trükist ja tuhandeid artikleid. Niiberg oli 1980–83 EPA aianduskateedri assistent, 1983–91 Räpina Sovhoostehnikumi õppedirektor, 1991–94 EPMÜ aianduse õppetooli assistent, 1994–95 dotsent, 1995–2004 lektor; 1999–2009 Akadeemia Nord psühholoogia õppejõud, prodekaan ja dekaan; 1991–2010 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täienduskoolituse psühholoogia õppejõud (endine EHA), 2005–2009 Audentese Ülikooli reklaamiteooria ja psühholoogia õppejõud, 2003–2012 Eesti Kunsti Akadeemia kunstipedagoogika osakonna õppejõud, 2012.a Räpina Aianduskooli kutseõpetaja ja psühholoog. 2003.a. erapsühholoog ja 2003.a OÜ Katriito asutajaliige ja psühholoog, perenõustaja. Toivo Niiberg on Eesti Huumoriliidu asutaja liige, Eesti Ajakirjanike Liidu ja Eesti Õpetajate Liidu liige (kuulub juhatuse koosseisu). 2001.a valiti Toivo Tallina Ülikooli täienduskoolituse keskuse aastaõppejõuks.2009.a omistati Toivole Räpina Aianduskooli aumärk ja elutööpreemia kauaaegse pedagoogilise töö eest. 2013. valiti Toivo Põlvamaa aastakoolitajaks.
Ta on avaldanud artikleid ajakirjades Maakodu, Pere ja Kodu, Kodutohter, Targu Talitaja, Eesti Naine, Vaimupuu, Toitumisteraapia, Psühholoogia Sinule, Õpetajate Leht, Päevaleht, SL Õhtuleht, Postimees, 60 pluss jne. 1998.a. valiti Toivo Maalehe parimaks kaasautoriks, ning talle omistati Maalehe Oskar.
Ta on avaldanud pseudonüümi Ivo Ivari all luuletusi, aforisme ja följetone. Ilmunud on neli luulekogu ja ta on 1987.a Eesti Luulekevade ja 1992.a. Eesti Luulesügise laureaat.

Koolituskeskus Vilko lektor alates 2002. aastast.