Hele Moor

Hele Moor MA on töötanud käesolevaks ajaks ligikaudu 25 aastat raamatupidamisvaldkonnas täites erinevaid ametikohti (raamatupidaja, pearaamatupidaja, finantsjuht). Alates 2011. aastast töötab ta Tartu Kutsehariduskeskuse raamatupidamise kutseõpetajana, kus tema peamised õpetamisvaldkonnad on raamatupidamine, juhtimisarvestus, ettevõtte rahandus, eelarvestamine, personalijuhtimine, auditeerimine, MTÜ/SA raamatupidamine, FIE raamatupidamine. 2010. aastast töötab Hele Moor täiskasvanute koolitajana, kus peamised koolitusteemad jagunevad järgmiselt: raamatupidamise alg- ja täiendõpe, MTÜ/SA raamatupidamine, KÜ raamatupidamine, MTÜ-de revisjon, FIE raamatupidamine, juhtimisarvestus, projektide raamatupidamine, finantsprognoosimine, äriplaani koostamine, maksude arvestus. On koostanud VANker programmi raames kaks e-kursust: FIE raamatupidamine ja MTÜ ja SA raamatupidamine. Omab raamatupidaja tase VI kutsetunnistust