Mare Leino

Mare Leino PhD

Töökohad ja ametid:

Tallinna Ülikooli Sotsiaalteaduskonna sotsiaaltöö osakonna sotsiaalpedagoogika dotsent

Kõrgkoolide sotsiaalpedagoogika õppekavada välishindaja Leedus ja Horvaatias.

Riigi Kooliamet ja Haridusministeerium, peaekspert

Teleraadiokomitee arvutuskeskus, sotsioloog,

Ajakirjanik

Koolituskeskus  Vilko lektor a. 2014

Haridus ja teaduskraadid:

Filosoofiadoktor sotsiaaltöö alal (TPÜ,2002)
Pedagoogikamagister (TÜ, 1996)
Parandusõpetaja lisakvalifikatsioon, Tallinna Pedagoogiline Ülikool (1996)
Ajakirjandus (TRÜ, 1985)
Tunnustused: TLÜ Avatud Ülikooli aasta koolitaja 2011

Loome- ja teadustööd:

Avaldanud arvukalt sotsiaaltöö artikleid ja publikatsioone,  juhendanud paljusid magistritöid, juhendanud teadusprojekte AEF-is ja sotsiaalministeeriumis, SOS-lastekülas ning Eesti, Leedu, Horvaatia ja Ungari ülikoolides. Mitmete välisajakirjade toimetuskolleegiumi liige ja retsensent, sotsiaalpedagoogide kutsestandardi koostamise töörühma liige, Innove projekti “Koolitugi” ekspert, Põhjamaade Haridusetnograafide Ühingu liige, OMEP-ESTONIA asutaja-liige ja 1. president, Eesti Akadeemilise Pedagoogikaseltsi (EAPS-I) liige, Avatud Eesti Fondi projekt “Probleemne laps tavakoolis”